Annons

AI-event på Chalmers samlade tillverkningsindustrin:”Alarmerande behov av kompetent personal” – Kan mikrolärande vara en lösning?

Professor JOHAN STAHRE: ”KOMPETENSFRÅGAN måste hanteras HÄR och NU!"
Hur kan generativ AI förstärka medarbetarna och förbättra arbetsmiljö? Är AI svaret på de många utmaningar tillverkningsindustrin står för? Varför är det viktigt med kompetenshöjning och fortbildning och hur kan man säkerställa att företagets AI-strategi involverar hela verksamheten? Detta var några av de frågor som diskuterades under eventet ”AI in Manufacturing at Chalmers” som anordnades av PTC, Microsoft och Chalmers i Stena Industry Innovation Lab, med presentationer från bl a SKF, AI Sweden, PTC och Microsoft.
Fokus för eventet var det skriande kompetensbehovet och bristen på folk inom tillverkningsindustrin och hur generativ AI kan förstärka den mänskliga förmågan och göra medarbetare mer effektiva, bland annat genom att fokusera på relevanta uppgifter och utnyttja sin kompetens och kunskap på bästa sätt.
Många organisationer inom tillverkningsindustrin står idag inför dubbla utmaningar; dels att kompetensutveckla sin personal och samtidigt lära sig att utnyttja kraften i AI på bästa sätt. Professor Johan Stahre på Chalmers lyfte under sin presentation också det faktum att nästan åtta av tio svenska företag, 77 procent, har problem att hitta kompetent personal:
- Bristen på kompetens inom tillverkningsindustrin är något som behöver hanteras här och nu. Vi upplever redan ett alarmerande behov av kompetent personal, och det kommer att växa under de kommande åren i takt med att tekniken utvecklas, den arbetande befolkningen åldras snabbt och de unga blir allt färre.
Dr Elisa Roth, medgrundare och VD för Augmented Industries, var inne på samma tema, men diskuterade i detta en intressant lösning: ”microlearning”, mikrolärande:
- Så mycket som 70 procent av de färdigheter som krävs inom tillverkningsindustrin kan läras ut med hjälpa av ”microlearning”, sa hon bland annat. Men vad är mikrolärande?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News om detta och om eventet som av medarrangören PTCs nordenchef, Filip Ståhl, betecknades som mycket viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid:
- Vi vet långt ifrån allt gällande AI och den nya tekniken idag. Men vi lär oss mer för varje dag, inte minst av varandra - något som styrker vikten av event som detta. Att branschen får möjlighet att komma samman och diskutera utmaningar, men också de otroligt många möjligheter den nya tekniken erbjuder i samverkan med oss människor, är oerhört viktigt för tillverkningsindustrins utveckling och framtid, summerade Filip Stål.

Ett problem i kompetens-sammanhanget är att många företag inte har den tid som krävs att lägga på utbildning av sina medarbetare, trots att det är ett högprioriterat område. En lösning som diskuterades under eventet var microlearning för att göra lärande såväl som förändring och utbildning enklare.
– Det är viktigt att samtliga medarbetare inom företaget får möjlighet att höja sin kompetens inom området och lära sig i sin egen takt under arbetsdagen utan att det bidrar till ökad stress. Med microlearning, korta utbildnings-sessioner på 3-5 minuter, får medarbetaren möjlighet att ta lärandet i sitt eget tempo och utifrån sina egna förutsättningar utan att det behöver ta alltför mycket av arbetsdagen i anspråk. Så mycket som 70 procent av de färdigheter som krävs inom tillverkningsindustrin kan läras ut med hjälpa av microlearning, säger dr Elisa Roth, medgrundare och CEO för Augmented Industries.  

Caroline Artelius, Manufacturing and Automotive Lead Sweden på Microsoft, framhöll att så kallad konverserande AI också är ett snabbt växande område, och dr Elisa Roth, medgrundare och CEO på Augmented Industries, pekade på mikrolärande som möjlig framgångsväg för ökad medarbetarkompetens.

SKF: Effektivisera arbetet genom automatisering av repetitiva uppgifter
Många anställda idag upplever en allt högre grad av stress. Detta kan AI minska, bland annat genom att ta bort monotona, repetitiva uppgifter som enkelt går att automatisera och därmed effektivisera arbetet för den anställda, något som i många fall kan leda till mindre stress och en bättre arbetsmiljö. SKF kör sedan en tid tillbaka ett pilotprojekt med AI-baserade co-pilots som ska underlätta för de anställda bland annat genom att erbjuda guidning och support samt individanpassad support och feedback.
– Vi kikade innan på funktioner som ChatGPT men ville av förklarliga skäl inte använda det för företagskänslig information. Med copilot har du access till allt material du har i vanliga fall, SharePoint och så vidare, det ger en större frihet och möjlighet att testa och se vad tekniken kan hjälpa till med. Vi upplever en stor nyfikenhet kring tekniken inom företaget och från våra anställda, något som vi märker inte minst under våra sessioner gällande AI till vilka det är flera hundra som anmäler sig, säger Magnus Wahlgård, Delivery Manager Future Factory på SKF.

Att nyfikenheten gällande AI växer snabbt är också något Raquel Broman på AI Sweden kan vittna om:
– Intresset för utbildningsfrågor har vuxit jättemycket, det är en stor skillnad idag gentemot bara några år sedan. Frågorna har gått från ”vad” till ”hur” och man har börjat att förstå värdet tekniken kan generera på ett helt annat sätt. Däremot är man ännu inte helt säker på hur den kan implementeras i det egna företaget eller den egna organisationen. Jag är väldigt glad över att se att många organisationer har ökat sin kunskap och även medvetenhet om AI och att de systematiskt har börjat integrera detta i företaget. 

Jag upplever dock att det finns skillnader i mognadsnivån inom nästan alla organisationer och hur man inför AI i hela organisationen är en utmaning som måste hanteras.

Vi upplever en stor nyfikenhet kring tekniken inom företaget och från våra anställda, något som vi märker inte minst under våra sessioner gällande AI till vilka det är flera hundra som anmäler sig, sa bl a Magnus Wahlgård, Delivery Manager Future Factory på SKF.

Besparingar på 80 miljarder
Caroline Atelius, Manufacturing and Automotive Lead Sweden på Microsoft, framhöll att så kallad konverserande AI också är ett snabbt växande område; en studie från Gartner visar att hela 80 procent av verksamheter uppskattas ha implementerat någon form en virtuell assistent inom detta område redan nästa år. Bara inom contact centers beräknas detta medföra besparingar på 80 miljarder:
– Jag skulle säga att tillverkningsindustrin är relativt öppen för ny teknik, inte minst då de under de senaste åren har sett att det finns en stor sårbarhet när det gäller oförutsägbara händelser. Med AI kan man arbeta betydligt mer med prediktiva analyser som ger värdefulla slutsatser och även effektivisera hela produktionslinjer; det går att nå specifika resultat inom specifika områden men även bred tillämpning som är tillgänglig för många, delar som bägge är viktiga. 

De främsta fördelarna med co-pilots för tillverkningsindustrin är enligt Caroline Atelius att de på ett enkelt sätt kan effektivisera arbetet och gör uppgifter så som kodning extremt mycket snabbare – 55 procent för att vara mer exakt, och även färdigställa enklare uppgifter 37 procent snabbare.

Pawel Dabrowski, Business Development Executive på PTC, diskuterade under sin presentation det värde AI kan tillföra tillverkningsindustrin.

Värdet av att kombinera AI med andra tekniker
Pawel Dabrowski, Business Development Executive på PTC, diskuterade under sin presentation det värde AI kan tillföra tillverkningsindustrin, inte minst tillsammans med andra tekniker:
– Robotstyrda maskiner och AR, till exempel, är något som funnits inom industrin i många år. Genom att kombinera dessa tekniker med AI kan vi uppnå ett ännu bättre resultat och ännu mer effektivisering. Jag skulle vilja säga att företag med hjälp av AI kan ge medarbetarna superkrafter på så vis att det kommer att förstärka deras kompetenser och kunskap på ett sätt som medför många fördelar, inte minst för dem själva men även för företaget och branschen i stort.
Pawel Dabrowski nämner lösningar som ”connected worker”, där AI bland annat kan användas för att ge rätt information vid rätt tid, något som minskar den så kallade kognitiva arbetsbördan, och step check, visuell inspektion gällande kvalitetskontroll där AI kan ge ett än mer exakt resultat och minska riskerna för felbedömningar. Han menar att AI också kan leda till att fler företag och aktörer ser fördelar med och väljer att implementera AR-lösningar.

Den kanske främsta utmaningen, tillsammans med kompetensbristen, är dock att se att den data som AI bygger på är helt och hållet sanningsenlig och inte hallucinerar, det vill säga hittar på falsk information. Dabrowski menar att för att kunna säkerställa att den data AI bygger på är sanningsenlig, något som är grundläggande, behövs data från samtliga delar av den digitala tråden – från design till produktion och service.

Fortfarande i startgroparna
AI är i mångt och mycket fortfarande en ny teknik och vi befinner oss fortfarande i startgroparna, både vad gäller tekniken i sig men även vad gäller hur den på bästa sätt kan användas för att skapa mervärde för medarbetare, företag och branschen i stort.
Majoriteten av de medverkande på eventet var överens om att branschen behöver hitta nya vägar och arbeta tillsammans med medarbetare och människor för att åstadkomma bäst resultat; AI är tänkt att förstärka människor, inte ersätta dem. I den avslutande panelen var samtliga talare också överens om att det är bråttom att införa AI på bred front i värdekedjorna inom tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin i sig och utbildningarna behöver göras mer attraktiva och även tillgängliga för att svenska företag ska kunna stå sig i det alltmer konkurrensutsatta klimatet och fortsätta att vara ett föregångsland.
– Det är viktigt att vi inte väntar för länge, utan sätter igång så snart som möjligt. Våra globala konkurrenter väntar inte på oss och det finns gott om teknik och tillgängligt för experiment och tester. Regeringar och universitet, som Chalmers, står redo att stödja testning och ytterligare användning av AI inom tillverkningsindustrin, säger professor Johan Stahre.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title