Tillverkning

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Om fördelarna med att jobba med MBD, modellbaserad definition, jämfört med traditionell metodik

En 3D-modell som innehåller både produkt- och tillverkningsinformation (PMI), ger tillverkare en enda, rik och tillgänglig källa, ”sanning”, för all mekanisk hårdvara i en produkt. Det är vad MBD, modellbaserad definition, handlar om för att dokumentera den information som krävs för att tillverka och inspektera delar och assemblies när man jobbar med 3D-modeller. Detta i motsats till den mer traditionella metodiken med 3D-modeller i kombination med 2D-ritningar för tillverkningsinformation. På sista raden kan MBD ge stora tidsvinster.
Fördelarna med MBD i produktutvecklingsarbetet är många, bl a har en studie från amerikanska NIST, National Institute of Standards and Technology, visat att MBD kan minska tidsåtgången i ”design-till-tillverkning-” och ”-till-inspektion-processerna” med 78,4 procent. Det är förstås fantastiska siffror och de flesta som gått över till PMI-annoterade 3D-modeller kan nog skriva under på att det betytt enormt mycket ifråga om ledtidskapning i processerna.
Men varför är MBD effektivare än den traditionella ”2D-ritmetoden”? Skälen är flera, men på en principiell nivå är det faktum att 3D-annoteringarna i CAD-modellen är semantiska betydelsefullt. Det innebär att annan programvara kan förstå dem. Istället för att dela en PDF eller en utskrift av en ritning i leveranskedjan delar man antingen den ursprungliga inbyggda del-filen eller en CAD-neutral STEP-fil. När dessa filer öppnas i programvara för CAM, eller inspektionsprogram för koordinatmätmaskiner (CMM), känner programvaran igen 3D-annoteringarna och deras geometriska referenser. Detta eliminerar inte bara arbetet med att översätta informationen från en ritning till nedströms programvaran; det går också både snabbare och minskar risken för misstag.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Leverantörssamverkan: Damen Naval satsar på svenska Eurosteps ShareAspace där Dassaults 3DEXPERIENCE inte räcker till

Svenska utvecklaren av standardsbaserade PLM-lösningar, Eurostep, har fått en intressant större beställning från nederländska storvarvet Damen Shipyards skeppsbyggardivision, Damen Naval. Det gäller Eurosteps ShareAspace-mjukvara, som valts för att stödja Damen Naval att begära, ta emot och granska teknisk information från hundratals leverantörer och underleverantörer i fartygsprogram.
Det som gör denna order särskilt intressant, vid sidan av att det är en storaffär för Eurostep, är att man inom Damen Shipyards Group efter en satsning 2016 – offentliggjord 2017 – på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform nu trots allt väljer att satsa på en annan lösning för kommunikationen gentemot leverantörssidan inom skeppsbyggardivisionen. När PLM&ERP News rapporterade om denna satsning framgick av Dassaults pressrelease om affären att man med PLM-plattformen 3DEXPERIENCE skulle, ”kunna hantera komplexa projekt digitalt, samarbeta inom hela organisationen, effektivt planera tillverkningen samt virtuellt kunna utforska alternativa designscenarier.” Men hade DS’ 3DX-plattform fullt ut kunnat leva upp till detta skulle man knappast behövt ytterligare en kollaborativ plattform.
Nu behövdes det uppenbarligen i alla fall och att ordern gick till Eurostep och deras ShareAspace blir därmed ytterligare en fjäder i hatten för den svenska programutvecklarens PLM-lösning.
Läs mer senare i artikeln om Dassault och 3DEXPERIENCE-plattformens roll i Damen Shipyards Group, där den fortfarande är - fem år efter att affären signerades – bara är delvis implementerad i gruppen, senare i artikeln.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

80 miljoner till satsningen på en svensk digital stambana för industrin

Det var under 2018 som samverkansprojektet Digitala Stambanan startades, initierat av de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) och Produktion 2030. Projektet som pågick 2018-2020 finansierades genom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och smarta material”.
Nu har Vinnova beviljat medel för en fortsättning av projektet, som återstartats under september 2021. Satsningen är finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag och är på 80 miljoner över tre år.
Det nu påbörjade nästa-steget, byggandet av framtidens digitala stambana är tänkt att stärka svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. I detta har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. ”Men,” menar man, ”för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen.” Alltså en motsvarighet till järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd.
Visionen med den digitala stambanan är att ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor inom tillverknings- och processindustrin i Sverige inte bara kan leda till ökad konkurrenskraft, utan också hög resiliens mot störningar, ökad effektivitet och ett bättre samarbete i industriella nätverk.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Volvokoncernen tar miljötäten med världens första fordon tillverkat av FOSSILFRITT STÅL…

GRÖN PRODUKTUTVECKLING. Volvokoncernen jobbar på hårt på miljöområdet. Man har tidigt uppfattat signalerna om vart världen är på väg när det gäller t ex elektrifiering av transportfordon och redan 2019 var man bland de första i världen med att starta serietillverkning av el-fordon.
Men miljösatsningen går igen på en rad områden inom koncernen och igår kunde man presentera världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål, i detta fall från SSAB. Det handlade om en lastbärare tillverkad vid Volvo CE i Braås.
Under presentationseventet, som hölls inom ramen för samarbetet om grönt stål, tillkännagavs vidare att under 2022 kommer fler fordon, i form av en serie med konceptfordon och komponenter tillverkade av fossilfritt stål från SSAB, att lanseras.
- Initiativet med SSAB sätter standarden för en fossilfri framtid. Precis som att världens länder samlas vid FNs 26:e klimatkonferens för att diskutera klimatförändringarna måste även företag och industrier samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar för en framtid fri från utsläpp av växthusgaser. Volvokoncernen strävar efter att ingå innovativa samarbeten, som t.ex. samarbetet med SSAB. Vi gör det för att utveckla attraktiva, säkra och effektiva nya fordon och maskiner som banar vägen för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem anpassat för framtiden, summerar Martin Lundstedt, koncernchef för Volvo Group.
Klickas på rubriken för att läsa mer.

Volvo har en marknadsandel på ca 40 % på Europamarknaden för tunga el-lastbilar efter...

Elektrifieringstrenden på marknaden för tunga lastbilar accelererar. I Europa har några hundra lastbilar över 16 ton registrerats hittills i år. Av dessa är cirka 40 procent Volvos elfordon. Det har alltså lönat sig bra att vara tidigt ute. Volvo Trucks startade serieproduktion av elbilar 2019, då som ett av de allra första lastbilsmärkena på banan. Produktsortimentet omfattar nu sex elbilar - Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR, som säljs i Nordamerika.
Det har som sagt också varit ett riktigt bra drag i affärerna för Volvo Trucks och deras elektriska transportfordon den senaste tiden. Under sommaren och nu under tidiga hösten har den svenska tillverkaren annonserat tre större affärer med danska DFDS, Nordeuropas största frakt- och logistikföretag, i topp. Detta Maersk-ägda bolag gav med sin beställning på 100 Volvo FM nu i oktober den svenska lastbilstillverkaren en av de hittills största beställningarna i världen.
- Vårt tydliga mål är att driva transformationen av elbilar och vår marknadsledande position visar att vi definitivt är på rätt väg. Vårt mål för 2030 är att hälften av våra globala lastbilsleveranser ska vara elektriska. Vi är glada att se att det växande intresset bland våra kunder börjar återspeglas i fasta order, inte minst av denna imponerande order från DFDS, säger Roger Alm, CEO för Volvo Lastvagnar.
Volvo Trucks har under den senaste tiden när det gäller produktutvecklingssidan också varit i centrum för uppmärksamheten på på detta område i och med sitt besked att man fortsättningsvis kommer att konsolidera hela sin produktutveckling på PTCs CAD-plattform Creo och cPDm-lösningen Windchill, vid sidan av den egna produktkonfiguratorn KOLA.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC och Siemens i topp inom IIoT – medan Software AG’s ledarposition i analytikern...

När analytikern och undersökningsföretaget Forrester per Q3 2021 utvärderar de viktigaste systemen på IIoT-sidan (Industrial IoT) uppnår tyska Software AG, PTC och Siemens Digital Industries topprankingen i analytikerns grafiska s k ”ledarvåg”. Rapporten från Forrester pekar ut denna trojka som det mesta och bästa marknaden har att erbjuda. Andra analytiker har på vissa sätt diametralt skilda värderingsresultat, t ex IDC.
Det som allmänt står ut i analytikern IDC’s nyligen publicerade MarketScape-uppställning - också det en grafisk illustration över positioneringen av de starkaste IIoT-lösningarna på marknaden - är t ex att Software AG överhuvudtaget inte ens fanns med i IDC-utvärderingen, då den inte kunde leva upp till alla kravparametrarna som IDC satt upp. Samtidigt utpekades Microsofts IIoT-lösningar som marknadsledande och även SAPs IIoT-lösningar fanns med i ledarområdet. I den nu publicerade Forrester Wave-uppställningen finns varken Microsoft eller SAP ens med. Så skillnaderna är rätt stora i vad utvärderarna hos respektive analytiker kommit fram till. Något som man får förmoda hänger samman med urvalskriterierna för att få vara med.
Det enda man tycks vara ense om är att PTC med sin ThingWorx-plattform och Siemens med sin MindSphere-lösning är toppositionerade i ledarvågen.
Notabelt i övrigt är att både Dassault Systemes och Autodesk har hamnat bland de ”osynliga” på IIoT-sidan – både hos IDC och Forrester, vilket skulle kunna indikera att deras plattformar kort sagt ännu inte nått den kvalitativa eller kommersiella nivå som krävs för att komma ifråga.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News analys av Forresters analys.

MES för processindustrin: Siemens släpper nya 4.2-versionen av Opcenter Execution Process

I PLM&ERP News’ nyligen publicerade reportage från Absolut Vodka och bolaget The Absolut Company, spelade en MES-lösning från Siemens Digital Industries en huvudroll i arbetet med att digitalisera fem produktionslinjer i det automatiserade framtagnings-upplägget av den världsledande vodkan. Det handlade om MES-plattformen (Manufacturing Execution Systemes) för processindustrin, Opcenter Execution Process. Denna mjukvara är också en del av Siemens PLM-svit i Xcelerator-portföljen.
Idag har den tyska mjukvarujätten släppt en ny version av Opcenter, 4.2-versionen. Viktiga nyheter är ett vässat ”out-of-the-box-användargränssnitt” med komponenter för vägning och utmatning, inklusive materialval med streckkods-skanning, skalval, nettovikt (typ vikten utan behållaren), viktupptagning och skalfri sättning. Dessa komponenter kallas stegmallar och deras sekvens och övergångar kan ordnas om för att bättre passa vägningsprocessen.
Användarupplevelsen är också förbättrad med bl a en lösning som guidar operatören genom hela processen och upprepar dess flöde tills alla åtgärder har slutförts.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB utvidgar sortimentet för högprecisions-robotar för snabbare elektronikmontering

ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. En SCARA-robot är bl a utformad för att härma en mänsklig arm. SCARA står för Selective Compliant Assembly Robot Arm eller Selective Compliant Articulated Robot Arm, och präglas av kapacitet för hög hastighet, effektivitet och låga kostnader. De används av tillverkare av allt från bilar till mindre elektroniska artiklar. Den kan programmeras för att hantera mycket exakt installationsarbete och kan inte bära mycket vikt, vilket ger att armen fungerar bäst vid hantering av små delar.
ABB hävdar att deras nya IRB 920T SCARA erbjuder klassledande hastighet och repeterbarhet för just detta med tillämpningar för elektroniktillverkning.
- Behovet för företag att svara snabbt på förändrade konsumentbehov gör SCARA-robotar till ett populärt val till produktionslinjer där snabb och noggrann prestanda är avgörande för att säkerställa maximal produktkvalitet, säger Antti Matinlauri, chef för ”Product Management” på ABB Robotics.

ABB-RAPPORT: ”Pandemin har påskyndat robotisering och automatisering inom logistiken”

ABB har under veckan släppt sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”. Denna beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft. Några konklusioner är:
* Rollen som robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
* Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
* ABB har i detta fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing