Annons

Hexagon STÅR UT I KONKURRENSEN med nya APM-lösningen för vässad prestanda i industrianläggningar

HxGN APM - TUNG SATSNING PÅ EN MARKNAD SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Bland industrivärldens inte sällan använda akronymer står APM ut som en allt viktigare bit att ha med i en effektiv produktionsapparat. Asset Performance Management, som trebokstavs-kombinationen står för, handlar om en rad verktyg med kapacitet att både förbättra industriutrustningens tillgänglighet och tillförlitlighet, samtidigt som risker och kostnader begränsas. I teorin är detta vad varje APM-lösning erbjuder industriorganisationer och underhållsföretag. APM-metoden bygger på att kunna spåra nyckel-mätvärden för programapplikationers prestanda med hjälp av övervakningsmjukvara och telemetridata. Med APM kan man säkerställa systemtillgänglighet, optimera tjänstens prestanda och svarstider och förbättra användarupplevelsen.
Att svenska jätten inom industriella produktions-applikationer, Hexagon, satsar tungt på detta är knappast någon överraskning. I dagarna har bolaget lanserat sin HxGN APM-lösning, som är en bred plattform för organisationer med omfattande industriella tillgångar och som strävar efter att identifiera och hantera risk, optimera underhållskostnader och minimera nedtid.
Hexagon brukar beskriva sig som, ”världsledande inom området digitala verkligheter som skapas genom att kombinera sensorer, programvara och autonoma teknologier.” Med den nya applikationen HxGN APM menar man sig kunna optimera tillgångsstrategier, upptäcka potentiella driftstörningar i realtid och proaktivt förhindra risk, vilket på ett direkt sätt ökar avkastningen på investerat kapital. Inga dumma egenskaper i en tid när varje förbättring och effektivisering av produktionskedjorna kan resultera i stora vinstökningar, vässad kvalitet och snabbare tid till marknaden.
Analytikern Verdantix förväntar sig också en betydande tillväxt på marknaden för APM-programvara. Den senaste rapporten förutspår att marknaden kommer att växa från 2,5 miljarder dollar 2022 till strax under 5 miljarder 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11,9%.
Utsikter som inte bara är bra för Hexagons fortsatt tillväxt, utan framför allt också nyttiga för Hexagons kundföretag:
– Med HxGN APM i vår produktportfölj får verksamheter bättre analysmöjligheter över sina tillgångars hela livslängd. Det gör att de kan maximera vad de industriella tillgångarna kan leverera, till en optimal kostnad och riskprofil, säger Joe Nichols, VP för Portfolio Strategy för APM, inom Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division.

Bakgrunden till Hexagons APM-satsning är att man nu i april 2024, utökade sitt produkterbjudande genom att förvärva Itus Digital, en amerikansk leverantör av lösningar för APM. Förvärvet, som för med sig över 250 års branschexpertis, har integrerats i Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence som förverkligats i de innovativa teknologierna i HxGN APM. Lösningen bygger på modern arkitektur, använder ledande arbetsprocesser och avancerade analysmetoder tack vare ett omfattande, inbyggt strategibibliotek.

Avancerad motor för analys och optimering
HxGN APM erbjuder en avancerad motor för analys och optimering till lösningar som HxGN EAM, HxGN SDx och J5, och gör det möjligt att driva ”asset-strategier” som balanserar prestanda, kostnad och risk. Detta ligger helt i linje med Hexagons målsättning att verka för hållbara, databaserade förändringar i asset-intensiva branscher.

”Hexagons lösningar ger verksamheter pragmatiska sätt att identifiera potentiella hot, minska risk och öka livslängden på verksamhetens tillgångar,” skriver bolaget i pressmaterialet och pekar på faktorer i HxGN APM som underbygger detta:

  • Lösningen optimerar värdet på tillgångar genom att hjälpa kunder balansera prestanda, kostnad och risk bättre, och därmed kunna realisera asset-strategier.
  • Möjliggör proaktiva arbetsprocesser som kontinuerligt analyserar risk för driftstörningar och driver aktiviteter inom underhåll, inspektioner och övervakning, baserat på det verkliga läget och utrustningens faktiska skick och tillstånd.
  • Säkerställer snabb upptäckt och förebyggande av fel tack vare den inbyggda Asset Twin Library, ett bibliotek med förinställda strategier och analyser för assets, för att förutse potentiella fel innan de inträffar.

Vad får lösningen att stå ut i konkurrensen?
HxGN APM är unik jämfört med konkurrerande lösningar, tack vare de moderna och intuitiva applikationsprocesserna samt att lösningen enkelt kan integreras med existerande system och skalas upp för att hantera en organisations verkliga behov. Oavsett om det handlar om att övervaka 25 eller 1 miljon tillgångar kan Hexagons infrastruktur enkelt skalas för att hantera de faktiska behoven.

– Hexagons inträde på APM-marknaden sammanfaller med en starkt ökande efterfrågan på APM-lösningar. Det speglar även en bredare trend bland leverantörer av programvarulösningar för hantering av industriella tillgångar, där allt fler förvärvar verksamheter som kan differentiera dem på marknaden, säger Kiran Darmasseelane, senior-analytiker för Operational Excellence på Verdantix, ett oberoende analytikerföretag.

Verdantix förväntar sig en betydande tillväxt på marknaden för APM-programvara. Den senaste rapporten från Verdantix om marknadsstorlek och prognos för APM-programvara förutspår att marknaden kommer att växa från 2,5 miljarder dollar 2022 till strax under 5 miljarder dollar 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11,9%. Verdantix senaste globala företagsundersökning visar även att 54% av de 304 intervjuade företagsledarna planerar att öka investeringarna i APM-programvara under de kommande 12 månaderna.

Analytikern konstaterar vidare att programvara för Asset Performance Management säkrar att optimala tillgångsstrategier implementeras och hanteras dynamiskt baserat på anläggningstillgångarnas faktiska skick och driftsförhållanden. Den fortsatta digitala omvandlingen driver på en ökad användning av APM-lösningar, menar man vidare och hävdar:
”Sammantaget fortsätter APM-lösningar att spela en avgörande roll för att hantera tillgångar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därmed optimera den totala ägandekostnaden.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title