3D-printing

Fortsatt explosiv tillväxt för 3D-printlösningar ger dramatiska förändringar för flyg- och försvarsindustrin

Det har idag gått 40 år sedan skapandet av den första 3D-printade delen. Under denna tid har teknologin i högsta grad revolutionerat tillverkningsvärlden. Dels relaterat till sin kapacitet att effektivisera materialanvändning genom att addera material, istället för att som traditionellt subtrahera material via bearbetning; vilket bidragit till att minska materialåtgången. Dels har den bidragit till att radikalt korta ner produktframtagningstiden i sin kapacitet att i en enda operation få ihop komponenter som tidigare krävde tillverkning och sammansättning av flera delar. Mest användbar har teknologin varit vid tillverkning av enstycks- och kortare serier, men gränserna för lönsamma volymer har stadigt flyttats uppåt.
Teknologin med dessa och andra fördelar – som en närmast fri geografiskt lokalisering av printutrustningen - satt sin prägel på tillverkningsvärlden och i detta framför allt blivit en viktig del av den försvars-industriella leveranskedjan. Förutom själva printern är de CAD-program och annat som behövs tillgängligt via bärbara datorer och som appar i molnet.
- Möjligheterna med 3D-utskrift inom flyg- och försvarsindustrin är utbredda, vilket framgår av den pågående konflikten i Ukraina. Där observerades den första stridsanvändningen av 3D-skrivare för att ge uppdragskritiska komponenter för de ukrainska väpnade styrkorna, säger Wilson Jones, försvarsanalytiker på GlobalData.
Han pekar här ut skäl som att 3D-skrivare är mindre, lättare och mer ekonomiska, vilket innebär att det så småningom kommer att bli bättre logistiskt förnuftigt att skicka en till frontlinjen med en försörjning av råvaror än att hålla ett lager av delar för varje eventualitet eller flytta delar över farliga och svår terräng dit de behövs. Wilson Jones igen:
- Ukraina har tagit emot militära donationer från många olika nationer och driver en unikt varierad enhetsflotta. Detta ger effekter som allmänna inkonsekvenser i tillgängligheten för reservdelar och kritiska komponenter, vilket är en stor utmaning för att tvinga fram beredskap och underhåll.
Att i såna lägen kunna använda 3D-skrivare för att göra komponenter på fältet på ad hoc-basis, kan ge stora fördelar. Ett primärt exempel på att denna princip används kommer från US Army Research Laboratory, där ett projekt pågår för att tillåta obemannade flygfarkoster (UAV) beställas och tillverkas i fält med hjälp av 3D-utskriftsteknik. Detta har den enorma fördelen att tillåta att utrustning som är verksamhetskritisk kan byggas och bytas ut på fältet utan behov av separata förnödenheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ADDITIV TILLVERKNING i metall: Ledande svenska forskare möts på Högskolan Väst

Ett intressant svenskt forum för additiv tillverkning av metaller är ”Swedish Arena for AM of Metals". Detta årliga nationella event samlar svenska intressenter för additiv tillverkning, både från akademier och industrier. Konferensen med Sveriges ledande forskare, doktorander och industrifolk inom AM (Additive Manufacturing), tar sikte på att presentera och ta del av ny forskning inom området. Årets koinferens äger rum under denna vecka, då man möts på Högskolan Väst för att ta del av det allra senaste inom additiv tillverkning.
– Området representerar en högintressant teknologi för industrier som strävar mot en mer hållbar tillverkning, säger Robert Pederson, professor i materialteknik vid Högskolan Väst.
Till bakgrunden hör att additiv tillverkning av metall används för tillverkning av en mängd olika produkter, allt från skräddarsydda medicintekniska produkter som implantat, till strukturella komponenter i flygmotorer. Tekniken innebär att man bygger upp en produkt lager för lager med ett metallpulver eller en metalltråd. Med additiv tillverkning kan en komponent tillverkas direkt mycket nära dess slutliga geometri med betydligt mindre materialåtgång som följd
Konferensen, som alltså har Högskolan Väst som värd i år, arrangeras i samarbete med KTH, Linköping universitet, Luleå universitet, Chalmers tekniska högskola och Swerim.
– Årets program ger både bredd och djup inom teknikområdet. Ett 15-tal doktorander presenterar delar av sina avhandlingsarbeten. Ledande AM-forskare på Sveriges universitet och forskningsinstitut presenterar nya forskningsrön och vi får ta del av GKN Aerospaces erfarenheter av att använda additiv tillverkning, säger Pederson.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Smarta fabriker, AI, hållbarhet, nya material och robotar: Här är 2024 års trender inom...

Geopolitiska spänningar, osäkra leveranskedjor, ökande kostnader och tuffa hållbarhetsmål; utmaningarna för tillverkningsindustrin är många. Samtidigt dyker nya teknologier upp och det är i det här gränslandet innovation uppstår. I dagens gästkrönika har Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum, plockat ut fyra innovationstrender att hålla koll på det kommande året: Smarta fabriken, decentraliserade tillverkningsenheter, robotik och nya material och hållbarhet.
Inte minst det senare är ett givet fokus i skenet av klimat-, temperatur- och utsläppseffekter. ” Branscher som flyg- och rymdteknik samt fordons- och energibranschen har lagstiftade mål de måste nå, som nettonoll till 2050. Det innebär att en stor del av deras produktutveckling handlar om utfasning av fossila bränslen och införandet av ultraeffektiva tekniker, skriver Garber.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Världens första helt 3D-printade jetmotor: Ett genombrott för komplex additiv design i CAD

ADDITIVE MANUFACTURING. En av de spännande saker som visades upp under förra veckans PTC-event LiveWorx 2023 i Boston var världens första helt 3D-printade jetmotor. Denna mikroturbo-jetmotorn, som väger cirka 3,6 kilo och är printad med Inconel, och är gjord i en enda, komplett enhet, inklusive alla roterande och stationära komponenter. Designverktyg? Creo CAD. - Att designa och skriva ut en helt självstödjande mikroturbojet-motor, inklusive turbinen på 50 000 RPM (varv per minut), som inte kräver någon montering, representerar ett betydande genombrott i design för additiv tillverkning, skriver PTCs Steve Dertien, EVP och CTO, Chief Technology Officer, i en blogg-kommentar.
En jetmotor, menar han, är trots allt en av de mest kraftfulla och komplexa maskiner som finns med tunga prestandakrav för drift och med komponenter vars delar roterar eller rör på sig. Här hävdar Dertien vidare att PTC lagt ner mycket utvecklingskraft de senaste åren när det gäller kärnkapaciteten i Creo relaterat till förmågan att överföra sofistikerade mönster direkt till 3D-printmiljön.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Europas största 3D-printade byggnad under uppförande i Tyskland med COBOD-skrivare

Europas största 3D-utskrivna byggnad byggs av PERI i staden Heidelberg, Tyskland, med COBODs BOD2-skrivare. Byggnaden är 54 meter lång, 11 meter bred och 9 meter hög. Den är avsedd att husera ett ett IT-serverhotell. Projektet är gjort för Heidelberg IT Management, vilket är en moln- och datacenterleverantör.
Denna Europas största 3D-printade byggnad är initierad av KRAUSGRUPPE, en projektutvecklare, byggare, investerare, fastighetsförvaltare och mäklare i Heidelbergområdet. Staden har alltid legat i framkant när det gäller innovation eftersom det är en vetenskapsstad. Nu när Campbell Barracks har renoverats kommer staden att ha ett banbrytande testamente av 3D-konstruktionsutskriftsteknik som kommer att revolutionera byggsektorn. Detta banbrytande projekt byggs för Heidelberg IT Management GmbH & Co. KG, en moln- och datacenterleverantör.
Byggprocessen startade den 31 mars och förväntas vara klar i slutet av juli 2023. Den kommer att bli en av de mest tekniskt avancerade och innovativa byggnaderna i regionen.
- Som ett oberoende familjeföretag med en lång tradition och en framtid framför oss vill vi främja innovativa byggmetoder i Heidelberg och bidra positivt till hållbara byggmetoder, säger Hans-Jörg Kraus, managing partner för KRAUSGRUPPE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons PRESTO halverar cyklerna för kvalitetsinspektion: ”Ökar mätkapaciteten och minskar tiden till marknaden”

Vi ska i dagens artikel på tillverkningssidan titta på en intressant nyhet från Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Det handlar om divisionens nya automatiserade robotinspektions-cell PRESTO, som man hävdar, ”gör det möjligt för tillverkare att minska kvalitetsinspektions-tider, öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden.”
Bakgrunden är att dagens tillverkare står inför enorma utmaningar när hela branscher förändras. Biltillverkare står till exempel inför sin största omställning på ett sekel. För att behålla eller vässa sin konkurrenskraft måste ny teknik integreras, flexibiliteten öka och effektiviteten att leverera nästa generation av smarta, uppkopplade elfordon, måste upp på nya nivåer.
Kvalitetsinspektioner och mätkapacitet är en aspekt på detta. Vi talar om ett område inom tillverkningen där det finns en del att göra på många ställen. I en perfekt värld kan de processer som detta kräver automatiseras, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras och där tiden till marknaden i slutänden kortas.
Men systemen för inspektionsprocesser är idag är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft. Med robotinspektions-cellen PRESTO, menar Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, kan dessa processer automatiseras och cyklerna för kvalitetsinspektioner i det närmaste halveras.
Lösningen bygger på Hexagons mjukvara HxGN Robotic Automation, aktuell inom framför allt fordonssektorn för att integrera Hexagons toppmoderna 3D-skanning och absoluta positionerings-teknologier och mjukvara i en enda nyckelfärdig uppsättning.
”Tillverkare har inte råd att göra om verktygen till en hel produktionslinje för att anpassa den till att bygga elektriska fordon (EV) istället för förbränningsmotorer (ICEs) eller ställa in inkommande inspektion av en bildörr från en leverantör,” hävdar Hexagon och konkluderar att kvalitetsinspektionen anpassas för en dynamisk, oförutsägbar tid, och möjliggör framtiden för mindre serieproduktion av större volymer.
Bolaget får också beröm av välrenommerade analytikern Frost & Sullivans industrichef, Ram Ravi. Vad är det som imponerar på Ravi?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens och Microsoft: Lösningar för generativ AI som på djupet kommer att förändra det...

Att AI, Artificiell intelligens, i ökande omfattning blivit allt mer kapabelt ifråga om stöd för mer rationell produktframtagning har blivit allt tydligare, inte minst sett till de generativa designaspekterna. Definitionen av generativ design är att det handlar om en iterativ designprocess där mjukvaran s a s skapar designen med hjälp av parametrar som designen matat in, begränsningar, avsedda utdata, krav, material och tillverkningsmetoder, såsom 3d-printing, o s v. Ett förväntat resultat kan vara att man får fram innovativa strukturer som är perfekt optimerade efter designerns krav. Att detta förändrar arbetsmetodiken behöver ingen tvivla över. Det är t o m så att initierade bedömare idag talar om att integrationen av AI på djupet kommer att förändra vårt sätt att arbeta. Gott så, men hur långt har man kommit?
Det varierar förstås, men en för PLM-området mycket intressant aspekt på detta är det samarbete som Siemens och Microsoft dragit igång kring utnyttjandet av kraften hos generativ artificiell intelligens (AI) för att hjälpa industriföretag att tvärfunktionellt driva innovation och effektivitet över produkternas design, ingenjörskonst, tillverkning och driftlivscykel. Man har, för att förbättra denna typ av tvärfunktionellt samarbete, integrerat Siemens PLM-mjukvara Teamcenter med Microsofts samarbetsplattform Teams, språkmodellerna i Azure OpenAI Service och andra Azure AI-funktioner.
På Hannover Messe, som startar idag och körs denna vecka ut (17 till 21 april), kommer de två teknikledarna att visa hur generativ AI kan förbättra fabriksautomation och drift genom AI-driven mjukvaruutveckling, problemrapportering och visuell kvalitetsinspektion. - Integrationen av AI i tekniska plattformar kommer på djupet att förändra hur vi arbetar och hur alla företag fungerar, säger Scott Guthrie, VP för Cloud + AI på Microsoft. Han fortsätter: "Med Siemens ger vi kraften i AI till fler industriella organisationer, vilket gör det möjligt för dem att förenkla arbetsflöden, övervinna silos och samarbeta på mer inkluderande sätt för att påskynda kundcentrerad innovation."
Siemens CEO för Digital Industries-bitarna, Cedrik Neike, håller med:
- Kraftfull, avancerad artificiell intelligens växer fram som en av de viktigaste teknologierna för digital transformation, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons nya Nexus river silos i produktframtagningen

Det är inte sällan under det senaste decenniet vi har hört programutvecklare hävda att de fått fram lösningar för att riva ner barriärer mellan olika intressenter och avdelningar inom produktframtagningen. ”Dags att riva alla silos,” har varit ett slagord som många bekänt sig till, men hur långt man kommit i praktiska termer har varierat. En nyckel i sammanhanget är att man jobbar med öppna plattformar; öppna i bemärkelsen att man inom ramen för plattformen kan kommunicera obehindrat tredjepartslösningar.
Detta är nu precis vad Hexagon tagit sikte på med sin nya molnplattform, Nexus. Denna tillåter tillverkare att koppla ihop Hexagons och tredjeparts systemverktyg inom ekosystemet för att möjliggöra realtidssamarbete och tillåta feedback mellan teknik och tillverkning. Och detta, ”på ett sätt som aldrig tidigare har uppnåtts i branschen”, för att citera pressreleasen om Nexus.
Nexus är per denna vecka öppet för alla och driver de fyra första lösningarna:
• En molnbaserad app för mätning av trendanalys och samarbete
• Ett uppkopplat arbetsflöde
• En lösning för att optimera design för additiva tillverkningsprocesser
• En app som drivs av maskininlärning som gör det möjligt för företag att spara miljoner genom att förutsäga prestandan hos nya material innan de tillverkas och en molnbaserad materialdatahanteringsapp.
Den nya Hexagon plattformen, utvecklad inom bolagets Manufacturing Intelligence-division, har utvecklats tillsammans med Microsoft och bygger på den senaste molntekniken.
- Företag över hela världen vill knuffa fram gränserna för innovation och Industry 4.0-upplägg. Men här finns problem – processer och datakällor är ofta etablerade på ett sätt som hämmar teammedlemmarnas samarbete över discipliner. Om företag ska kunna skörda fördelarna med smart tillverkning måste vi förändra vårt sätt att arbeta. Med Nexus är vårt mål enkelt – att föra samman innovativa hjärnor över discipliner och ge dem kraft, kommenterar Parth Joshi, CPTO, Chief Product and Technology Officer, för Hexagons Manufacturing Intelligence division.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

The Gian Paolo Bassi Show: “3DEXPERIENCE Works som eDrawings på steroider”

3DEXPERIENCE WORLD 2023-RAPPORT. Han har en synnerligen intagande personlighet, Dassault Systemes, förre chef för SOLIDWORKS, och mannen som fått det tuffa uppdraget att leda communityns styrkor uppför berget som leder till molnet och PLM-plattformen 3DEXPERIENCE Works. Gian Paolo Bassi heter han och själv uttrycker han det som att man är på väg mot ett läge ”där vulkanen av användare går över till denna plattform snart ska få ett magnifikt utbrott”.
Bassi är numera är senior VP för 3DEXPERIENCE Works, och menar att de senaste tre åren har fått oss alla att inse vikten av att kunna arbeta var som helst, hålla kontakten när som helst och alltid vara uppdaterade på vilken digital enhet som helst. Vilket bara är en aspekt på 3DX Works. Andra handlar om tillgänglighet på en rad andra avancerade verktyg kring simulering och analys, model-based design, e t c.
Under det nu pågående 3DEXPERIENCE WORLD 2023 i amerikanska Nashville och dess Music Center tillkännagav han sålunda under första dagens övningar på scenen att från och med den 1 juli i år kommer varje säte av 3D CAD-lösningen SOLIDWORKS att inkludera 3DEXPERIENCE molnlösningar. Detta är ett bra steg framåt och kommer med en stor potential när det gäller att få igång massvandringen till denna Dassault-plattform, som i de flesta perspektiv tillhandahåller denna världens största professionella CAD-community de praktiska lösningar de behöver för att möta digitaliseringens krav på produktframntagnings-verktyg och kommunikativa miljöer för distribuerad produktutveckling.
Beskedet är välkommet och innebär bland annat att alla SW-användare kommer att ha möjlighet att dela och markera en modells 3D-vy, i vilken webbläsare som helst. Och som grädde på moset sa Bassi att ingen separat licens behövs för detta och man behöver inte heller installera något tungt program – allt finns tillgängligt via webbrowsern.
- Som eDrawings på steroider, summerade han kapabiliteterna i lösningen till dånande applåder från en publik som var uppenbart nöjd och entusiastisk över detta besked.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En av Nordens mest kända CAD- och PLM-chefer avgår efter tio år – SOLIDWORKS-partnern...

BOLAGET SPLITTRAS I TVÅ DELAR. En av den nordiska PLM-branschens mest erfarna och framgångsrika chefer, Jan Lundström, CEO och sedan tio år bas för CAD, PLM och 3D-printing-återförsäljaren PLM Group, berättar idag att han avgår och i framtiden istället ska jobba med styrelsearbetet.
Avgången sker i samband med att bolaget PLM Group, delas upp i två enheter, varav en ska hantera mjukvarusidan med PLM- och CAD-bitarna, huvudsakligen uppbyggt kring Dassault Systemes SOLIDWORKS – medan den andra delen ska fokusera på additiv manufacturing och 3D-printing-bitarna.
- Efter att ha lett PLM Group i tio år drar jag mig från det operativa ansvaret till ett styrelseengagemang och bolaget är uppdelat i två autonoma affärsenheter. Lars Green kommer att leda mjukvaruorganisationen och Gøran Jenssen 3D-utskriftsorganisationen, säger Jan Lundström i en kommentar.
Varför delas bolaget upp i två enheter? Klick på rubriken för att läsa Jan Lundströms svar på detta.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title