Annons

Efter tio år under PLM Groups paraply: 3D-printingexpertis lanseras under varumärket Addinor

Addinor-teamet representerar märken som MARKFORGED, HP, 3DSystems, Postprocess Technologies, DYEMANSION och Peel 3D. Efter att under ett decennium utvecklats under SOLIDWORKS- och Dassault Systemes-återförsäljaren PLM Groups paraply lanseras idag varumärket Addinor, som specialiserat sig inom additiv tillverkning (AM, Additive Manufacturing). Innebörden av lanseringen är att Addinor nu fortsätter sin resa som ett enskilt varumärke. Man bygger därmed vidare på expertis som utvecklats under PLM Group. Som eget varumärke kommer Addinor fortsatt ligga under samma juridiska enheter som PLM Group, ingå i Pronect, som är en del av familjeägda Liljedahl Group.
Allmänt har den globala marknaden för 3D-printing utvecklats i en tämligen jämn tillväxttakt de senaste två åren, i trakterna strax under 10 % årligen. Teknologin har steg för steg vunnit insteg inom en rad inom en rad industriföretag. 2023 var marknaden värd 16,2 miljarder dollar, motsvarande närmare 170 miljarder kronor. För 2024 kalkylerar MarketsAndMarkets med 17,5 miljarder varav den europeiska marknaden står för runt en tredjedel, 6 miljarder dollar. Fram till 2029 beräknas den globala marknaden landa på 37,4 miljarder dolllar, varav den europeiska marknaden står för drygt 11 miljarder. Drivkrafter i tillväxten är enkelheten i att ta fram individuellt anpassade och komplexare produkter, reduktion av materialåtgång, tillverkningskostnader och processtider, samt tillgänglighet på en ökande bredd och variation av användbart tillverkningsmaterial. Framför allt ser man en ökad användning inom flyg- och försvarssektorn, automotive och medicinteknik.
PLM Group skriver i sitt pressmaterial om saken att utvecklingen av additiva lösningar inom nordisk tillverkningsindustri har utvecklats i snabb takt och behövt anpassa sig efter tekniska framsteg, men också efter störningar i leveranskedjorna.
- Med Addinors intåg på marknaden säkerställs kontinuiteten i det arbete som utförts under de senaste tio åren under PLM Groups paraply. Addinor kommer även att stärka sin position som en värdefull resurs för företag som önskar utforska och implementera tekniker för additiv tillverkning, säger Gøran Jenssen, VP Addinor. Han tillägger:
- Som den enda aktören i Norden med en så omfattande expertis, har vi utvecklats till ett pålitligt varumärke som representerar MARKFORGED, HP, 3DSystems, Postprocess Technologies, DYEMANSION och Peel 3D. Detta vittnar om vår djupa förståelse för marknaden och de behov som våra partners och kunder har.

I en pressrelese skriver man att, ”Addinor besitter en bred expertis och kapacitet inom additiv tillverkningsteknik. Med ett kundcentrerat fokus och branschledande kunskap är Addinor engagerade i att hjälpa företag att utforska nya möjligheter, samt uppnå sina tillverkningsmål snabbare och mer kostnadseffektivt med hjälp av additiva tillverkningslösningar. Detta engagemang understryker det praktiska värdet som Addinor tillför tillverkningsindustrin.”
– På Addinor är vi fast beslutna att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom additiv tillverkning, säger Christoffer Wester, försäljningschef, och fortsätter: ”Vår lansering markerar ett strategiskt steg mot att förse kunder med banbrytande lösningar inom additiv tillverkning – från prototyper till slutkomponenter – som möter kundernas skiftande behov. Vårt fortsatta arbete med att engagera tillverkningssektorn i Norden kommer att vara en viktig del av vår verksamhet, och visa på den potential som finns att uppnå genom vårt Innovationscenter.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title