Konsulterna

KONSULTERNA: Köpet som vässar AFRY inom industriell digitalisering och anläggningshantering

IT- och teknikkonsulten AFRY berättar idag att man köper Trivalo. Förvärvet är, säger masn, i linje med AFRYs strategi för att öka tillväxten och vara ledande inom industriell digitalisering. Det är framför allt inom det digitala utbudet inom Asset Management som förstärks.
– Tillsammans med Trivalo är vi välpositionerade inom datadriven Asset Management för att skapa ett betydande värde för våra kunder, säger Robert Larsson, divisionschef Industrial & Digital Solutions på AFRY.
Trivalo omsätter cirka 40 miljoner kronor poer år och bolaget har 22 anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm samt i Polen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA Så sparar Sweco 68.000 timmar genom robotisering – men målet är 100.000 timmar...

Hur kan robotisering användas för att öka produktiviteten, kvaliteten och uppnå snabbare resultat, samtidigt som man sparar kostnader? Det finns förstås en mängd svar på frågan, men hos storkonsulten Sweco, berättar man i en bloggpost på sin sajt, är siktet inställt på att tillsammans med sina kunder skapa digitala lösningar för att främja innovation och upptäcka nya digitala möjligheter genom RPA och robotisering. Detta ägnar Sweco för närvarande mycket uppmärksamhet åt, under frågeställningen, ”hur kan man förbättra repetitiva processer som kräver energi, noggrannhet och koncentration för att öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som kostnaderna sänks.” Målet är att spara inte mindre än summa 100 000 timmar under 2021.
- Att anpassa oss till världen runt omkring för att hantera nuvarande och framtida scenarier har aldrig varit mer relevant, inspirerande och utmanande än nu, menar David Hunter, chef för Artificiell Intelligens & Automation på Sweco, och mannen som är dedikerad till studien av hur "robotar" kan användas för att uppnå de önskade produktivitets- och kostnadseffekterna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Granlund på ny köprond – Semcon förvärvar specialist på systemutveckling

IT- och teknikkonsulten Semcon meddelar idag att man köper det svenska IT-bolaget Tedsys. Detta företag har expertkunskap inom systemutveckling och från Semcons sida säger man att det, ”stärker koncernens digitala erbjudande ytterligare och blir en viktig del av Semcons växande verksamhet i södra Sverige.”
– Tedsys kompetens är en viktig pusselbit i vårt arbete med att omsätta teknik till värdefulla användarupplevelser för slutanvändarna och att kombinera digitala och fysiska lösningar, säger Markus Granlund, koncernchef på Semcon, om det nyförvärvade bolaget som omsatt runt 50 miljoner kronor under räkenskapsåret 2020-2021.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Lager & Transmissioner: Han tar över som ny VD för Nomo

Nomo Group har utsett Henrik Walter, nuvarande sälj- och marknadsdirektör, att ta över rollen som VD för Nomo. Bolaget är del av Axel Johnson International’s affärsområde Power Transmission Solutions, där Nomo är verksamt inom lager, transmissioner och tätningar på den nordiska marknaden.
Nuvarande VD, Mattias Jaginder, går vidare till en roll med ansvar att forma och bygga ett nytt affärsområde, Industrial Automation, inom Axel Johnson International.
I pressmaterialet skriver Nomo Group att, ”Henrik Walters med sin omfattande erfarenhet från branschen genom över 20 år på företaget är den naturliga efterträdaren att leda den fortsatta utvecklingen av företaget.”
- Jag är ödmjuk och glad inför möjligheten att få anta denna utmaning. Tillsammans med våra mer än 150 mycket kunniga medarbetare i kombination med vårt unika erbjudande, är jag övertygad om att Nomo kommer att fortsätta stärka konkurrenskraften och vara problemlösaren för den nordiska industrin, säger Henrik Walter i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Etteplans Eric Tengstrand om en ny tjänst för bättre underhåll av komplexa produkter

Det räcker inte med en bra datamodell för att underlätta installationer och service av komplexa produkter. Om informationen inte är enkel att uppdatera och komma åt blir det krångligt ändå. Det har teknik- och IT-konsulten Etteplan tagit fasta på med tjänsten Etteplan Howto, som lanserades i slutet av mars i år.
Hur har det hela förlöpt? Möt Erik Tengstrand som är globalt ansvarig för tjänsteleverans på Etteplan. Han slår huvudet på spiken när han beskriver ett vanligt problem med lösningar som finns som stöd för service, underhåll och installationer:
– Produkter förändras under sina livslängder. Ta till exempel en truck på ett lager, efter tio år kanske den inte har kvar någon originaldel. Om inte stödsystemen uppdateras i takt med förändringarna förlorar de sitt värde, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nordisk storspelare i hård satsning på PLM- och PTC-lösningar: Köper Econocap och tar sikte...

Det är ingen överdrift att konstatera att den nordiska PLM-marknaden under de senaste åren genomgått dramatiska förändringar. Inte bara relaterat till teknologiexplotionen, utan också för att denna utveckling reflekteras i ökade kundkrav på att få PLM-partners som behärskar mer av värdekedjan kring hela produktframtagnings- och distributionsprocessen. Den tid när PLM bara handlade om produktutvecklings-relaterade faser börjar kort sagt blekna bort och aktörerna på denna marknad i förändring agerar för att konsolidera sina kapabiliteter, både kommersiellt och tekniskt. Liksom det idag inte bara handlar om att serva lokala spelare på lokala marknader; man måste i flera fall vara beredd och kunna hänga med sina kunder och uppdragsgivare ut i världen. Nätet har på många sätt fått gränser att erodera.
Med detta som bakgrund är det intressant att notera dagens stora nyhet på den nordiska PLM-marknaden: Koncernen 9altitudes stärker sin PTC-position med ett nyförvärv, som innebär att Econocap Danmark blir en del av 9altitudes-gruppen. Tillsammans med Optimate och Bredana Solutions – två andra danska bolag – blir Econocap hjärtat i 9altitudes danska verksamhet. För de som inte redan visste det kan konstateras att 9altitudes i Danmark levererar digitala projekt inom de flesta tre- och tvåbokstavsakronymer som finns på marknaden: ERP - CRM - PLM - IOT - BI - DMS och CAD. Det är därmed ingen lite spelare vi talar om. Med Econocap Danmarks genererar gruppen en konsoliderad omsättning på cirka 85 miljoner euro, motsvarande drygt 850 miljoner kronor, och omfattar nästan 500 anställda i fem länder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: De lanserar ännu ett nytt bolag för Sigma: ”Fokus på digital tillgänglighet”

Konsultbranschen går idag för högtryck efter det som förhoppningsvis blir pandemins sista fas. Det råder kort sagt en stark tillväxt i branschen, där hälften av konsultbolagen visar tvåsiffriga tillväxttal. En tredjedel av företagen har en tillväxt på över 20 procent. Medelvärdet ligger på hela 16,3 procent vilket är högre än tillväxtåret 2018. Förra årets Q2 blev svag till följd av den inledande fasen av pandemin, men nu är efterfrågan på marknaden återigen väldigt stark inom de flesta sektorerna.
Det är skenet av denna utvecklingstrend intressant att se att IT- och teknikkonsulten Sigma technology Group sedan slutet av 2020 har startat nio nya företag för att möta det växande behovet av digitalisering, intelligenta IT-lösningar och molntjänster.
Målet är att skapa 700 nya jobb inom de kommande tre åren, och etablera Sigma Technology på nya marknader. En av Sigma Technology Groups senaste lanseringar är Sigma Technology Digital Solutions, ett Göteborgsbaserat företag som leds av Anna Lantz, VD, och Lotta Berlin, vice VD.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Simulering & Analys: Därför stärker Etteplan upp sin CAE-satsning och -organisation

Att teknik- och IT-konsulten Etteplan nu i dagarna meddelat att man förstärker sitt erbjudande inom Simulering & Analys (CAE) är både klokt och förutseende. Inte minst med tanke på hur detta sub-PLM-område vuxit de senaste åren. Med ökade investeringar i trakterna av 10 procent från världens företag står CAE för nära 15 procent av totalvärdet för de globala PLM-satsningarna. I detta är Norden, Etteplans hemmamarknad, inget undantag, snarare tvärtom.
Det är inte så att Simulering & Analys idag är något som bara berör produktutvecklingssidan, tvärtom är det sånt som i högsta grad berör både tidigare och senare faser av produktframtagningsprocesserna, tillverkningssidan sålunda också den inkluderad.
För Etteplan är läget dessutom sånt att man är en framstående tjänsteleverantör inom additiv tillverkning (3D-printing) och optimering (AMO), vilket idag är stark kopplat till simulering. Att man till detta nu lägger en förstärkning av sitt erbjudande inom CAE förefaller därför vara ett klokt och framsynt drag.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon funderar på att knoppa av affärsområdet Product Information till börsen

IT- och teknikkonsulten Semcon funderar på att knoppa av ett av sina två affärsområden, Product Information. I en pressrelease berättar bolaget idag att man inte bara genomför en intern separation av detta affärsområde, utan också nu tagit ett styrelsebeslut på att utreda en börsnotering av Product Information.
I dagsläget står denna del av bolagets två tunga affärsområden - det andra är Engineering & Digital Services – för runt 40 procent av omsättningen.
– Styrelsen ser att det finns förutsättningar för respektive verksamhet att genom ett ökat fokus bättre ta tillvara tillväxtpotentialen på egen hand, vilket stärker det långsiktiga aktieägarvärdet, säger Semcons styrelseordförande Eva Elmstedt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing