Konsulterna

PLM-konsulten TECHNIA ångar på kraftfullt i simulerings- och analysspåret – köper Dassault-bitarna i Testhouse...

Var det någon som tvivlade på kraften i simulerings- och analyssidans ökande betydelse i allt produktframtagningsarbete? Det gör man i alla fall inte på Addnodeägda, ledande Dassault Systemes-partnern och PLM-konsulten TECHNIA, och skälen är mycket goda: CAE-verktygen - som simulering & analysverktygen sorteras under ifråga om PLM-paraplyet - fortsätter att växa i trakterna av 10 procent om året ifråga om världens bolags satsningar på relaterad mjukvara. Räknat utifrån intäkterna hos de globalt och lokalt viktiga CAE-utvecklarna så stod de enligt analytikern CIMdatas 2022-rapporter, under 2021 (de senaste siffrorna), för nära 14 procent av PLM-investeringarna med totalt 8,3 miljarder dollar, motsvarande drygt 87 miljarder kronor. CAE-sidan är därmed den näst största sub-PLM-domänen.
TECHNIA var tidigt ute med att inse denna trends ökande betydelse i takt med att allt mer av produktutvecklings- och tillverkningsarbetet digitaliseras; en satsning som resulterat i att man byggt upp en av marknadens starkaste fästen för djup simulerings- och metodikkunskap på området – TECHNIA Simulation. Bland de senaste årens förvärv, som bygger upp fundamentet i detta, finns JBLs Dassault-simuleringsrörelse, brittisk-amerikanska Claytex, polska BudSoft och SIMULIA-specialisten Scanscot. Men det finns flera bredare köp där simuleringsklapabiliteter finns med i kontexten.
Idag avslöjar TECNIA-chefen, Magnus Falkman, att man gjort ett nytt intressant förvärv på CAE-sidan. Den svenska PLM-konsulten tillkännagav idag att de utökar divisionen TECHNIA Simulation inom Norden, genom att köpa Dassault Systèmes-verksamheten från Testhouse Nordic, nämligen 3D-mjukvara för elektromagnetisk simulering, CST Studio Suite och Opera.
Ingen köpeskilling anges.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CASESTORY: Så vässade Hallingplast logistiken med IFS som systemstöd

ADDOVATION partner i LYCKAD MIGRATION. Effektiv lager- och lagerflödes-kontroll blir allt viktigare relaterat till hur stora volymer logistiken kring en produkt ska handa. För norska platsrör-tillverkaren Hallingplast var detta något man ville vässa. På den tekniska sidan gällande tillverkning och produktutveckling har bolaget alltid sedan grundandet 1969 legat i framkant, men i dagsläget - med den gröna omställningen, tillväxten och ökande efterfrågan - har nya logistikutmaningar kommit i dagern.
- Vi har en relativt stor produktström här uppe och vi behöver effektiv kontroll över vårt lager och produktflöde. Vi kanske inte tillverkar jetjaktplan, men vi tillverkar mer avancerade föremål än man kanske tror. Vi använder många komponenter och har system på plats för att stödja flera samtidiga operationer, berättar Sverre Tragethon, general manager på Hallingplast.
Men till saken hör också att man kom från ett system som inte hade några avancerade logistikfunktioner, och man var så småningom tvungna att hitta en ny affärssystemslösning.
Detta landade i IFS Applications, som levereras och stöds av IFS-partnern Addovation i Drammen, och under 2019 migerade Hallingplast, vilket enligt Randi Tofting, som varit ansvarig för uppgraderingen, var ett enkelt val. Varför?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sweco leder stort svenskt vätgasprojekt för RES i Västernorrland

GRÖN ENERGI/Produktutveckling. Storkonsulten Sweco har fått i uppdrag att projektleda RES gröna vätgasanläggning och bidra till industriell symbios när restvärmen från den 20 MW stora anläggningen ska tas tillvara för uppvärmning av exempelvis fastigheter, fiskodlingar och växthus.
Swecos jobb är att projektleda en konceptstudie av anläggningen och bistå med teknisk kompetens i de diskussioner som förs med aktörer som potentiellt kan nyttja restvärmen för att åstadkomma industriell symbios. I uppdraget ingår att genomföra vatten-, miljö- och elkraftsutredningar, anläggningsutformning, övergripande layout och förbereda tillståndshantering.
– Mer fossilfri vätgas är en av nycklarna i den gröna omställningen, särskilt som vi ser att efterfrågan inom industrin och energisektorn ökar i närtid. Swecos djupa och breda kompetens kommer till nytta i projektet och dessutom bidrar till industriell symbios som helt klart är en framtidsfråga, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NetNordic på ny köprond: Lytsen IT blir bolagets 18:e förvärv sedan 2015

Systemintegratören NetNordic fortsätter att köpa upp företag inom området nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Idag meddelar det norska bolaget, med en omsättning 2021 på nära 2 miljarder norska kronor, att man gör sitt 18:e förvärv sedan 2015. Detta genom att köpa Lytzen IT, verksamt med tjänster inom moln, nätverk, collaboration och IT-infrastruktur i Danmark.
Lytzen IT har 50 anställda, är placerade i Aalborg, Hjørring och Köpenhamn. Beräknade intäkter för 2022 är 15 miljoner euro, motsvarande drygt 150 miljoner svenska kronor.
- Vi har sett en stark tillväxt i Danmark under de senaste åren och är glada över att fördubbla antalet anställda i NetNordic Danmark. Som en ledande pannordisk tjänsteleverantör ser vi förvärvet som en perfekt timing för att ta nästa nivå i Danmark samt att förbättra vår nordiska kapacitet, säger Jarl Øverby – CEO för NetNordic Group.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Europeiska storkonsulten Atos utökar samarbetet med AWS: Nya steg på resan mot nollutsläpp av...

Europeiska storkonsulten Atos meddelade nyligen att deras portfölj med avkolnings-lösningar - under Atos MyCo2Compass-paraplyet - kommer att göras tillgängliga på Amazon Web Services, AWS. Samarbetet med AWS, hävdar man, ”gör det möjligt för företag att gå vidare på sina resor med att minska koldioxidutsläpper med utvecklingen av en portfölj av lösningar byggda på AWS och Atos MyCo2Compass.”
Atos MyCO2Compass koldioxidräknare är den första lösningen som utvecklats som en del av en flerårig relation mellan AWS och Atos. Innehållsligt handlar det om sånt som effektiv mätning och hantering av koldioxidutsläpp över IT- och affärslandskap som bostäder, flotta, resor och arbetskraft. Vidare kommer lösningen att innehålla branschspecifika, fördefinierade datauppsättningar, vilket besparar användarna besväret med att börja om från början när det gäller att mäta utsläpp.
- Dessa datadrivna insikter ger mer välgrundat beslutsfattande och räknaren kommer att vara tillgänglig via AWS Marketplace, hävdar Diane Galbe, senior EVP på Atos.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NetNordic vässar kapaciteten inom systemutveckling genom nytt köp

NetNordic heter en norsk systemintegratör inom området nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Omsättningen 2021 landade på strax under 2 miljarder norska kronor. Bolaget har ca 500 och 15 kontor över hela Norden, med dotterbolag ibland annat Sverige. Bolaget har expanderat kraftfullt genom framför allt förvärv. Sedan 2015 har man köpt 16 företag och idag annonserar man ytterligare ett förvärv: Norska bolaget Kong Arthur, som man hävdar utökar kapaciteten inom systemutveckling. Kong Arthur har ett 30-tal anställda i både Norge och Litauen.
- NetNordic levererar den senaste tekniken och lägger sedan till skräddarsydda anpassningar och systemutveckling på toppen, för att skapa värdefulla digitala lösningar och tjänster, som skapar effektivitet för våra kunder. Kong Arthur passar väl in i denna vår övergripande tillväxtstrategi, säger Jarl Øverby, VD för NetNordic Group.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KONSULTERNA: Renault Group satsar på KPIT som strategisk teknologipartner för nästa generations fordonsmjukvara

Konsulten och utvecklaren av programvara inom fordons- och mobilitetsindustrin, KPIT, meddelar idag att man tillsammans med Renault Group ska, ”skapa en teknologilösning i världsklass under det kommande decenniet.”
De KPIT-signerade mjukvarorna inom ramen för detta avtal handlar om nästa generations SVD-program, Software-Defined Vehicle-lösningar. Dessa omfattar bidrag till IT-lösningar för ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems), chassi-, karosselektronik-, plattforms- och system-teknik, samt fordonsvalidering.
Det ser också ut att vara en massiv satsning man gör. KPIT kommer globalt att använda 600 eller fler ingenjörer, flera mjukvaru-IPer och plattformar för att skapa skala och framgång för detta partnerskap.
Renault Groups Thierry Cammal, ”Alliance Global VP – Software Factory, Managing Director – för Renault Software Labs säger att han förväntar sig att SDV-teknologiprogrammen kommer att ge värde till bolagets färdplan för fordonsproduktionsprogram, som kommer att starta från 2026.
- Mjukvara är kraften bakom omvandlingen av fordonsindustrin. Här är KPIT erkänt en ledande mjukvaruintegreringspartner globalt, med mjukvarukompetenser för flera domäner, vilket gör dem till en strategisk skalningspartner för oss Tillsammans kommer vi att utveckla SDV-teknologiplattformar som kommer att hjälpa oss att behålla marknadsledarskapet och hjälpa branschen att accelerera SDV-transformationen, summerar Thierry Cammal.
På PLM-sidan har Renault Dassault Systemes 3DEXPERIENCE som den viktigaste plattformen ifråga om PLM-stöd, med CATIA som CAD-applikation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: CGI får förnyat förtroende från Skandia på infrastruktursidan

Teknikkonsulten CGI har under en längre tid satsat stort på att utveckla säkra och effektiva molnlösningar för stora verksamheter med komplex IT-infrastruktur. Ett resultat av detta är att det globala analysföretaget ISG rankar CGI högst av de molnleverantörer som inte lyder under Cloud Act. Det senare innebär att amerikanska myndigheter har möjlighet att begära ut data enligt amerikansk rätt, oavsett var den är lagrad.
Denna satsning kan ses som en bakgrund till dagens besked att CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en tjänst som ökar automatiseringsgraden med minskade ledtider och ökad kostnadseffektivitet. -
- Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.
- Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av IT-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas, kommenterar Rakesh Kapoor, VP och chef för Financial Services på CGI.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Altair bygger på Norden-kanalen med danska UniQcus

De är specialister på HPC-, AI- och simulerings- och analyslösningar och har de senaste åren satsat stenhårt på att uppgradera sin programportfölj och addera nya toppmoderna kapabiliteter. Men ambitionerna stannar inte där för amerikanska Altair – bolaget har också satsat hårt på att bygga upp och på sin kommersiella globala organisation, bl a i Norden.
Det är bakgrunden till dagens meddelande från bolaget att danska UniQcus har anslutit sig till Altairs växande nätverk av kanalpartners.
Beläget i Odense, Danmark, kommer UniQcus att erbjuda Altairs dataanalyslösningar till sina kunder i Norden. UniQcus levererar kärnerfarenhet av SAS-programmering och har mer än ett decenniums erfarenhet av SAS-språk- och världsprogrammeringsprojekt (uppköpt av Altair).
- Vi är väldigt glada över att lägga till Uniqcus till vår kanalpartnergemenskap, säger Joakim Lindholm, vd för Altair Nordics. Kraften i UniQcus erfarenhet av analys kombinerat med Altair SLC – vår kompilator som kör program skrivna i SAS-språksyntax utan översättning och utan att behöva licensiera tredjepartsprodukter – utgör en fantastisk möjlighet för alla företag som vill förbättra sina analysmöjligheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Prevas snabbt på hugget efter Ultimo EAM-avtalet med IFS – tecknar avtal med Arba...

Industrikonsulten Prevas var snabba med att kort efter annonseringen att man blivit partner med IFS för de senares Ultimo EAM-lösning få till ett kundavtal i Norge: Det handlar om Arba One, som producerar miljövänliga pellets som ska ersätta fossilt bränsle. Detta bolag blir nu första kunden för IFS Ultimo EAM i Norge, tillsammans med Prevas.
Arba One är ett dotterbolag till Arbaflame och bolagets anläggning ligger vid Grasmo utanför Kongsvinger i Norge. Det är f ö den första fullskaliga kommersiella anläggningen med en årlig produktionskapacitet på 70 000 ton ArbaCore, samt furfural, metan och metanol.
Håvard Knappskog, lösningsarkitekt på Arbaflame, och Stian Johnsen, underhållschef på Arba One, förklarar varför de valde IFS Ultimo EAM:
- Vår teknik ger en hårdare, vattenavstötande och mer energirik pelletstyp än vanliga träpellets. Svartpellets kommer bland annat kunna ersätta kol i kolkraftverk och blir på så sätt ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Vi upplever en stor efterfrågan på marknaden och har planer på att bygga fler anläggningar framöver. För oss var det därför viktigt att hitta en kostnadseffektiv EAM-lösning som kunde skalanpassas och upplevdes modern och intuitiv.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title