Konsulterna

Tredje avtalet på kort tid för Columbus när Elektroskandia satsar på Infors molnsvit

Elektroskandia, som levererar produkter och tjänster till el-, industri- och installationsbranschen, ska byta ut sina gamla ERP-system mot en molnbaserad Infor-plattform. Med hjälp av Infors ”CloudSuite Distribution Enterprise” har man tagit sikte på att underlätta sina logistik-, ekonomi- och affärsprocesser.
- Vi ville inte lägga ner en massa jobb på att anpassa det nya ERP-systemet efter våra arbetssätt. Vi behövde därför ett “out-of-the-box-system” som kunde klara detta. Infor CloudSuite är en äkta, nativ molnlösning, skapad med molnteknik för att leva i molnet. Därmed får vi ett system som alltid är uppdaterat med de senaste tjänsterna och lösningarna, anpassade efter framtidens behov och nya krav från kunderna, säger Elektroskandias IT-chef, Arne Reidar Holtvedt.
Leverantör blir den stora Infor-partnern Columbus. Men konkurrensen var tuff för Infor/Columbus-konstellationen, med 14 aktörer på plats - bl a Microsoft.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Boomen inom CAE bakom Tech Soft 3Ds köp av Visual Kinematics...

Att företagen på CAE-marknaden nu positionerar sig för en framtid som kan vara mycket lovande för den som sitter på nyckelteknologier är en av tidens tydliga trender. Just i detta spår ligger den nyligen annonserade affären där Tech Soft 3D köper Kalifornienbaserade Visual Kinematics (VKI).
De senare har utvecklat en uppsättning mjukvaruutvecklingsverktyg, s k SDKs, (Software Development Kit) som heter DevTools för applikationer inom simulering och analys. Dessa verktyg används t ex av stora spelare på PLM-området som Autodesk, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon, Siemens och andra.
VKI-köpet innebär att Tech Soft 3D genomför sitt andra förvärv på kort tid. Så sent som i oktober köpte Tech Soft norska Ceetron AS, som liksom Visual Kinematics utvecklar SDKer för CAE-marknaden.
De två förvärven visar i högsta grad på trycket som idag råder på simulerings- och analys-marknaden. Tech Soft 3D VD Ron Fritz säger företaget ser en stor tillväxtpotential i CAE.
- Simulering växer så det knakar och förekommer idag överallt, sa han.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Ett samtal kring PLM, ny teknik och framtiden med JBTs Leif Olsson

För en lekman kanske det inte låter allt för avancerat att frysa in nyskördade gröna små ärtor. Men det är betydligt mer utmanande än man tror, i alla fall om det ska göras i industriell skala.
Amerikanska livsmedelteknikföretaget JBTs – utläst John Bean Technologies – PLM-ansvarige på ”food tech-sidan”, Leif Olsson, vet vad det handlar om: vad som krävs för att frysa fem kilo ärtor i sekunden under optimala hygieniska förhållanden. Framför allt då ifråga om vilket slags PLM-stöd som behövs för att bygga den i det här fallet 20 meter långa transportbandsbaserade industrifrysen och förpackningsautomaten, som möter upp högt ställda regel- och konsumentkrav.
Med hjälp av PTC’s Windchill-svit, en proprietär konfigurationslösning för varianthantering, CAD-programmet Creo, inklusive simuleringslösningar för CFD, och en vass utvecklingsavdelning har Olsson och hans medarbetare stegvis skapat en plattform för produktframtagning som väl matchar kraven.
PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, har mött Leif Olsson för ett samtal kring PLM, produktutveckling, ny teknologi och framtiden. Klicka rubriken för att läsa hela artikeln.

Han blir ny försäljningschef för PTC-partnern och PLM-konsulten PDVISION Sverige

Förändringarnas vindar blåser i högsta grad inom PLM-konsulten och PTC-partnern PDSVISION efter CapMan-fondens köp av en majoritetspost i bolaget i mars i år. En av förändringarna var att Alexander Patz Cholakov i juli utnämndes till chef för den svenska delen av denna numera globala rörelse. Idag meddelade Patz Cholakov att man utnämnt Johan Adelgaard till ny försäljningschef från och med den 1 december 2020.
- Jag startade min karriär inom denna bransch för nästan 20 år sedan, i en försäljningsroll. Min ambition är att vi ska fortsätta att göra stora saker och att jag i min nya roll kan bli en möjliggörare för teamet att fortsätta hjälpa våra kunder, säger Johan Adelgaard.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/ERP: Många fördelar att ta in leverantörerna i nätverket – men LÅNGT IFRÅN RISKFRITT…

En av de potentiella vinster som ofta diskuteras inom ramen för PLM är möjligheterna att inkludera leverantörer i sitt nätverk. Flera goda skläl finns, men allmänt handlar det om värdet av smidigare flöden, ökad kvalitet och kapade ledtider. Men hur ser det ut på risksidan?
En stor global studie visar att svenska företag ligger långt över genomsnittet när det gäller att låta externa leverantörer ansluta till det egna nätverket. Över 36 procent av de medverkande svenska företagen angav att de låtit fem eller fler leverantörer ansluta sig till nätverket. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 21 procent.
– Tyvärr finns det alltför många svenska företag som underskattar riskerna med att låta externa parter ansluta till det egna företagsnätet. Jag ser exempelvis hur företag gjort tjänster publika för att de ska vara tillgängliga för externa konsulter. Kontrollen på vem som har tillgång till vad och hur länge lämnar ofta mycket i övrigt att önska. Cyberkriminella kan också ta hjälp av sökmotorer som exempelvis Shodan för att finna svagheter i nätverket och planera attacker, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÅLLBARA TRANSPORTER: Scania vässar eftermarknaden för snabbare utveckling av ellastbilar och elbussar i Europa

Att Scania gör en fokuserad satsning på el-lastbilar behöver inte någon tvivla på. Koncernchefen, Henrik Henriksson, meddelade nyligen, som PLM&ERP News rapporterade, att man för de kommande åren kommer att lansera nya elektrifierade produkter på marknaden varje år. Den första serien tillverkade fordon släpptes f ö alldeles nyligen. Övergången till eMobilitet är inget man tar lätt på. Elektrifieringen är en grundpelare i Scanias ambition att bli en ledande aktör inom gröna transporter.
Men att göra ett ”committment” som är hållbart kräver mer än att bara elektrifiera drivlinor och fordonen i allmänhet. Man måste också fundera över hur det ser ut på eftermarknaden och även här händer det saker i Scanias satsning.
I dagarna har bolaget tagit ytterligare ett steg mot att förverkliga sina ambitioner på detta område. Man etablerar ett globala partnerskap med ENGIE och EVBox Group för de kommande åren; ett samarbete som täcker både lastbilar och bussapplikationer kommer att erbjuda en komplett eMobilitetslösning till Scanias kunder - inklusive lösningar skräddarsydda för fordons- och depåhanteringsbehov, elektrifierade tunga fordon, smart laddningsinfrastruktur, service och underhåll, grön energiförsörjning samt finansiering.
EVBox Group och ENGIE uppger att de tecknade avtalen sträcker sig över fyra år.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAD/PLM: Björn Lindwall avgår efter 25 år som chef för SolidEngineer – hon tar...

En av CAD- och PLM-branschens mer framstående profiler, SolidEngineers VD, Björn Lindwall, avgår efter 25 år på posten och 34 år i CAX/PLM branschen. Lindwall blev under mitten av 1990-talet en av pionjärerna på 3D CAD-området då han var en av de första i Norden med att etablera ett återförsäljarskap för SOLIDWORKS, som var den första desktop 3D CAD-lösningen som kunde köras på Windows- och vanliga laptops. Därmed blev 3D CAD något som alla fick tillgång till i en tid när alternativet var dyra arbetsstationer.
Efter det har mycket vatten runnit under broarna och SolidEngineer har breddat verksamheten och består idag av fyra affärsområden med olika kompetenser som relaterar till effektiv produktframtagning.
Den som nu tar över som VD blir alltså Angelika Westermark. - SolidEngineer är en fantastisk organisation med hög kompetens inom många områden. Med våra fyra affärsområden kan vi nu skala upp på ett ännu mer effektivt sätt. Vi har senaste åren byggt upp en stabilitet i vår organisation och inom våra affärsområden som jag nu verkligen ser fram emot att få lyfta till nya nivåer tillsammans med alla kompetenta medarbetare, säger hon i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ELBILSUTVECKLING: Strategisk storaffär från BMW Group till KPIT – ger nyckelroll i nästa generations...

PRODUKTUTVECKLING/AUTOMOTIVE. Storkonsulten inom fordonsteknologi på mjukvarusidan, KPIT och dess tyska rörelse, har fått ett intressant uppdrag från BMW. Detta omfattar mjukvaruutveckling, integration och underhåll av en kombinerad enhet för samordning av drivlinor, inklusive laddningskontroll, och sträcker sig över flera år.
Den kombinerade drivlinans koordinationsenhet är utformad för att vara nästa generations elektronikarkitektur och ska driva krafthanteringen i BMW Battery Electric Vehicles (BEV). Den integrerade laddaren är en inbyggd enhet som kombineras med fordonens styrenhet.
- Det här innebär att vi breddar relationen med BMW och vi är förstås stolta över att BMW valt att investera i detta fordonselektrifieringsprogram, som kommer att ha långvarig påverkan, säger Kishor Patil, CEO för KPIT Technologies.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Favorit i repris”: INFOR i nytt EAM-avtal med SQL Systems

Affärssystemutvecklaren Infor har skrivit på ett nytt allianspartneravtal med svenska SQL Systems för att implementera Infor EAM i Sverige. SQL Systems arbetade tillsammans med Infor EAM redan på 90-talet när produkten hade det intrikata namnet R5/MP5/Datastream 7i; en lösning som sedan köptes av Infor 2006.
Men aktualiseras alltså samarbetet mellan företagen på partnernivå igen.
- Vi välkomnar SQL Systems som partner, säger Roger Labrell, ansvarig för allianser på Infor. De är en etablerad leverantör på marknaden med många års generell erfarenhet inom underhåll, EAM, Enterprise Asset Management och även specifikt på Infors EAM-lösning. Vi ser en ökad efterfrågan av Infor EAM på den svenska marknaden och SQL Systems är en viktig partner för att möta dessa förväntningar från våra kunder när det gäller implementering och lokal expertis.
- Vi ser fram emot att öka vårt samarbeta med Infor som allianspartner, säger Jonas Kimmehed, VD för SQL Systems.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Casestory: Addovation – framgång genom kompetens och långsiktiga relationer

Varför är en kompetent IT-partner en nyckel för framgångsrikt implementationsarbete och effektiv drift av ett affärssystem? Räcker det inte bara med en vass ERP-lösning, som IFS Applications, en ”out-of-the-box-” och moduluppbyggd plattform och lite ”on-demand-stöd” om man som användare stöter på ett operativrelaterat problem?
PLM&ERP News har diskuterat kring detta med IFS-partnerns, Addovation, ansvarige för affärsutveckling, Mikael Johansson. Dels utifrån effekter av Coronaviruset och dels de senaste årens dramatiska teknologi-, moln- och plattformsutveckling. Konklusionen är glasklar:
- Dagens teknikskiften och Covid-19-effekter leder till förändringar, som på få ställen blir lika synbara som inom tillverkningsindustrin och det är där vi har vårt fokus, säger Johansson. Den generella slutsatsen av detta är att den ökande komplexiteten i teknik- och omvärldsutvecklingen, med nedstängningar och förändrade arbetsförhållanden, gör behovet av kvalificerad rådgivning mer nödvändigt och viktigare än någonsin.
Möt Addovations affärsutvecklingschef i dagens djupintervju med PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing