Konsulterna

CASE STORY/PTCs lösningar på JEROS: Ett skolboksexempel på nyttan av en PLM-implementation

Hur viktigt är det att digitalisera produktframtagningsmiljön för att hålla jämna steg med konkurrensen? Lyssna på vad Brian Henning Jørgensen - operativ chef på JEROS, ledande globalt varumärke inom utveckling, produktion och försäljning av brickrengörare, redskapstvättar och lådbrickor för detaljhandeln och livsmedelsindustrin - har att säga om saken:
- Det är en förutsättning för att kunna möta den globala konkurrensen och kundernas krav, konstaterar han och tillägger: ”Vår förmåga att lyckas nå våra mål har väsentligt stärkts av vår digitalisering.”
I JEROS fall handlar det på produktutvecklings- och tillverkningsområdena om en satsning i PTC-spåret. På mjukvarusidan har man implementerat:
• Creo Parametric för 3D-design, 2D-ritning och analys.
• På PLM-/PDM-sidan är det Windchill-sviten som är ryggrad för hantering av produktdata och produktlivscykel-uppföljningen. Plattformen används också för att kontrollera releaser för tillverkning med relaterad integration till ERP.
Men bara en vass mjukvara räcker inte; det hela ska sättas i drift och i detta är en nyckel till framgången ett nära samarbete med en PLM-partner. För JEROS är det den växande svenska PTC-partnern PDSVISION som fått rollen att vässa den digitala teknik som krävs för att säkerställa att bolaget kan fortsätta att inta en global spetsposition på sitt område.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon stöttar VW i utvecklingen av ny eldriven transportlastbil

AUTOMOTIVE/Produktutveckling. När Volkswagen Caminhões e Ônibus i Brasilien nu lanserar sin nya eldrivna transportlastbil e-Delivery, har teknikkonsultens, Semcon, brasilianska dotterbolag spelat en viktig roll i utvecklingsarbetet. Bolaget har bidragit med kunskap inom elektrifiering, produktutveckling, testning och strukturella analyser för att få lastbilen redo för marknaden.
– Detta är ett viktigt första steg mot konsortiets mål att påskynda elektrifieringen av tunga fordon. Vi på Semcon är stolta över att bidra med vår kunskap och förbättra framtidens mobilitet, säger Markus Granlund, VD på Semcon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Robotlösning (RPA) från Rejlers hjälper Bilreda att effektivisera processerna

AUTOMATION. Konsulten Rejlers har fått i uppdrag att effektivisera flera av Bilredas administrativa processer med hjälp av robotiserad processautomatisering, RPA - Robot Process Automation. Bilreda är en av landets största aktörer inom biladministration med ca 22 000 tjänstebilar som hanteras årligen.
- Med den nya tekniken ser vi att vi kan frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter och förbättra vår service, vilket i slutänden kommer att gynna både våra medarbetare och våra kunder, säger Jonas Kervenhed, VD på Bilreda.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Knightec hänger på industriboom i norr – vill ha 150 nya medarbetare

Sedan konsulten Knightec 2003 startade verksamheten i Örnsköldsvik har det runnit en del vatten under broarna. Sedan många år har företaget vuxit ordentligt och har idag väletablerade verksamheter på nio andra orter i Sverige, varav Umeå och Sundsvall i norr.
Fokus ligger inom produktutveckling, kvalitet, digitalisering, säkerhet och design.
- Viljan att jobba tillsammans, ligga i framkant och verkligen göra skillnad för sina kunder har hela tiden varit stark. Tillsammans med medarbetarnas engagemang och kompetens har det ökat efterfrågan på företagets tjänster avsevärt. Så nu växer företaget ytterligare och räknar med att anställa minst 150 personer på norrlandskontoren de närmaste två åren, säger Anders Lindberg, regionchef inom affärsområdet Systems North på Knightec.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIAs utvecklare sitter inte stilla i båten: Spännande lösning för realtidshantering av data i...

Visserligen betyder partnerskapet med Dassault Systemes väldigt mycket för TECHNIA, men det betyder inte att bolagets egna mjukvaruutvecklare sitter stilla i båten. Tvärtom tillför man kontinuerligt en rad kapabla mjukvaror och plattformslösningar. Dagens annonserade Exchange Hub är ett utmärkt exempel på detta.
Lösningen är en typisk spegling av kulturen inom TECHNIA: bolaget är känsligt och responsivt för kundönskemål.
När man i dagarna släpper denna samverkans-lösning för B2B-partners (”B2B partner collaboration solution”), utvecklad av bolagets Software-avdelning - Exchange Hub - är detta svar på något kunderna vill ha, i detta fall en flexibel molnet först-lösning. Dagens användare av IT-system är inte intresserade av monolitiska plattformar, man vill ha system som klarar av att smidigt kunna hantera alla data, oavsett vilket ”varumärke” eller format som systemet är märkt med. Här hävdar nu TECHNIAs tekniske produktchef, James Goodale, att man tagit fram en sådan plattform, Exchange Hub. Denna möter de här kraven och ger säker och prisvärd realtidshantering relaterat till leverantörskedjan.
Lösningen kan användas stand-alone eller integrerad i ett befintligt system, exempelvis PLM-systemet. Allt i SaaS-form, alltså ”Software-as-a Service”.
- Exchange Hub effektiviserar affärsverksamheten i realtid, oavsett datavolym, källor, system eller format, säger TECHNIAS tekniske produktchef, James Goodale.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

M-Files och Nexer i partnerskap för att vässa kundernas digitalisering

M-Files och Nexer meddelar att man ingått ett strategiskt partnerskap. Det är ett intressant drag som baserar sig på vad som kan uppnås när M-Files AI-baserade lösning för intelligent informationshantering - som kopplar samman alla dokument och all information över alla plattformar – koordineras med Nexers expertis inom digitalisering, AI, IT och FoU. Nexer, grundat i Sverige, har 1 600 digitaliseringsexperter i nio länder och jobbar allmänt med strategi, teknik och kommunikation genom avancerade digitala lösningar.
Nexer säger att man har valt M-Files för att vässa informationshantering för att ge sina kunder ett smartare sätt att arbeta med hantering och klassificering av information, automatiserade arbetsflöden och tillgänglighet.
- Efterfrågan på intelligent informationshantering har ökat i takt med att det i dag är möjligt att arbeta var som helst. Tillsammans kan vi nu leverera smartare lösningar på vardagliga arbetsuppgifter som ökar medarbetarnas produktivitet och tillfredsställelse, summerar Antti Nivala, grundare och VD för M-Files, partnerskapet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Köpet som skapar Nordens största renodlade SAP-partner

Norgebaserade Pearl Group köper samtliga aktier i svenska Zuite Business Consulting. Tillsammans bildar de Nordens största IT-partner för SAP-kunder, med 250 medarbetare och en sammanlagd omsättning på 430 miljoner baserat på 2020 års bokslut. Verksamheten sträcker sig över i Norge, Sverige, Lettland, Ukraina och Singapore.
– Tillsammans bildar vi en perfekt partner till våra kunder. Zuites konsulter har en omvittnat djup teknisk kompetens inom SAP. Pearls styrka ligger i att stödja kunderna längs hela värdekedjan, och hjälpa dem att migrera till SAP:s plattformar och tjänster i molnet, säger Geir Thoresen, VD för Pearl Group.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nordiska Siemens-partnern IDEAL GRP redan i Europatopp … men nye CEOn ser ännu ett...

PLM & AUTOMATION. Tiderna är dynamiska när det gäller teknologiutvecklingen inom produktframtagningens båda sidor; design och konstruktion å den ena, tillverkning å den andra. Saker och ting tenderar att hänga ihop allt mer. Samtidigt som produktkomplexiteten ökar exponentiellt med allt mer av elektronik och mjukvaror som ska integreras. Hur möter man denna utveckling? Finns den digitalt styrda Industri 4.0-fabriken i verkligheten, eller är den ännu mer av en dröm?
Saken är förstås hyperintressant och det är ett spännande faktum att det dels finns sammanhängande digitala verktyg och hårdvaror som kan hantera komplexiteten, och dels kompetent folk som kan iscensätta lösningarna i praktiken.
Kombinationen Siemens Digital Industries och deras största europeiska partner, IDEAL GRP, är ett bra exempel. PLM&ERP News’ Verdi Ogewell har träffat bolagets nye CEO, Jaakko Hartikainen, och den för många i den svenska verkstads- och PLM-branschen välkände PLM-specialisten och entreprenören, Dick Nyström, idag ansvarig för strategisk affärsutveckling inom IDEAL GRP.
- Redan i konstruktionsarbetet kan man med de toppmoderna verktygen på Siemens Digital Industries Xcelerator-plattform förbereda hur tillverkningen ska optimeras. När silorna sen kan brytas finns en enorm produktivitetsutveckling i att kunna gå direkt till produktion på verkstadsgolvet, simulerat och optimerat på en produktionsyta som dessutom präglas av långt driven automatisering i Industri 4.0-anda, säger Jaakko Hartikainen.
Klicka på rubriken för att läsa hela reportaget.

KONSULTERNA: Capgemini i nordisk storsatsning – vill anställa över 1 600 konsulter

Det går bra för Capgemini. Teknik- och managementkonsulten Capgemini har i spåren av detta stora tillväxtmål och tillkännager nu att man under 2021 siktar på att anställa över 1 600 konsulter i Norden, varav mer än hälften i Sverige. Under det senaste året har Capgemini sett en ökad efterfrågan på digitalisering i både privat och offentlig sektor, vilket öppnat för ett stort rekryteringsbehov.
‒ Under förra året ställdes vi alla inför stora utmaningar när samhället förändrades över en natt. Samtidigt har efterfrågan på digitaliseringstjänster och digitaliseringsprojekt aldrig varit högre än nu. Vi har en viktig roll i att bygga framtidens digitala samhälle, och på ett personligt plan känns det viktigare än någonsin att nu kunna rekrytera och erbjuda arbete till över 1 600 personer i Norden, säger Anil Agarwal, chef för Capgemini i Norden.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Orbit – plattformen som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens era

För en utomstående kan transporter och logistik, till exempel med fraktfartyg, framstå som sinnebilden för en traditionell, kanske till och med lite gammalmodig, verksamhet. Behöver det vara så? Om man tänker efter så står det ju klart att transporter i allmänhet, inte minst med fartyg, innefattar enorma flöden av olika slags datamängder; borde inte dessa informationshav kunna användas på smarta sätt? Kort sagt, det är läge för digitalisering av administrationen av fraktfartyg.
Med drygt 100 fraktfartyg, ”tankers” av olika typer, ligger Stena Bulks verksamhet solklart inom ramen för detta och bolaget har också under CEO, Erik Hånell, agerat. Man har tagit ett helhetsgrepp om digitalisering tillsammans med konsultföretaget HTEC och när plattformen var klar knoppades den av till ett tjänsteföretag. Så bra var den.
Namnet på plattformen man tagit fram är Orbit och den kan även tillhandahållas till andra kunder än Stena Bulk.
– Den digitaliseringsresa som pågår nu startades 2015. Vi insåg att vi behövde få affärsutveckling och tekniska lösningar att fungera ihop, berättar han. Allt gick bra tack vare en attityd att misslyckanden faktiskt kan ge en chans att lära sig saker, säger Erik Hånell.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing