Konsulterna

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

7 000 ANVÄNDARE I POTTEN: IFS tar hem stororder från byggjätten NCC för IFS...

ERSÄTTER INFOR ERP OCH IBM MAXIMO. Det är inte särskilt ofta större bolag byter leverantör på ERP/EAM-sidan. Men idag rapporterar svenska IFS att deras molnplattform IFS Cloud tagit hem en större order från NCC. Detta stora byggföretag, man omsatte ifjol 54 miljarder kronor, byter därmed ut sina existerande system: IFS Cloud kommer att ersätta dels NCCs Infor Lawson ERP och dels IBM Maximo som EAM-lösning.
Det rapporterar idag IFS, som skriver att valet bygger på att NCC vill ”förbättra effektivitet och produktivitet i sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.”
Systembytena är i delar redan genomförda och från april i år började IFS Cloud EAM (Enterprise Asset Management, ”anläggnings-/underhålls-hantering”) framgångsrikt användas av 535 användare inom NCCs dotterbolag NCC Industry, för att förbättra produktivitet och minska kostnader. Implementeringen stöttades av IFS partner Cillco. Men sett över tid handlar det om en större spridning av IFS Cloud ERP inom NCC-gruppen med totalt runt 7 000 användare i NCC.
– Vi går igenom en strategisk digital transformationsresa, säger Kari Kulotie, CIO på NCC. Och att bli allt mer datainformerade är ett av våra främsta mål på vägen mot att nå våra övergripande mål och upprätthålla den högsta nivån av service för våra kunder.
Ordern är ytterligare en bekräftelse på att den svenska ERP-/EAM-utvecklaren fortsätter att gå som tåget, vad det verkar, oavsett tiderna. I en kommande intervju med PLM&ERP News berättar Norden-chefen, Ann-Kristin Sander att, ”vi i den nordiska rörelsen ökat våra intäkter med tvåsiffriga procenttal de senaste fem åren.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.-

Framgångsrik nordisk SaaS-spelare: M-Files når ”Centaur-status” med 100 miljoner dollar i ARR-omsättning

Det går bra för IT-företaget M-Files. Bolaget berättar idag att man har nått en ny milstolpe genom att förra året 2022 omsätta mer än 100 miljoner dollar (drygt en miljard kronor) i årligen återkommande intäkter (ARR). Detta är en synnerligen intressant faktor, inte minst för företag som jobbar med SaaS-lösningar (Software-as-a-Service, alltså mjukvaran som tjänst), till skillnad från den tidigare förhärskande engångs-licensförsäljningsmodellen, där huvuddelen av intäkten kom i samband med att köpets genomförande. Med SaaS-modellen sprids istället intäkterna ut över prenumerations- eller avtalstiden, vilket gör ARR-begreppet till en bra värdemätare på hur framgångsrik uthyrningen av mjukvaran är och ger en över tid jämnare och mer planerbar intäktskurva.
Centaur-begreppet lanserades av investmentbolaget Bessemer Ventures och syftar på privatägda SaaS-företag som har nått 100 miljoner dollar i årligen återkommande intäkter (ARR). Man uppskattar att bara 50 nya SaaS-företag (programvara som tjänst) nådde Centaur-status under 2022, vilket säger nåpgot om M-Files framgångar.
M-Files bygger sina framgångar på att man utvecklat en plattform för intelligent informationshantering som hjälper företag att upprätta smarta förbindelser över hela verksamheten och att automatisera kritiska affärsprocesser, samtidigt som informationen skyddas och kontrolleras. Bolaget grundades i Finland av nuvarande CEOn, Antti Nivala, och är ett oberoende, privatägt företag. M-Files arbetar med företag inom alla branscher och tillväxten drivs av en stor efterfrågan på smidig informationshantering. Lösningen kan användas oavsett beroenden, system, lagringsplatser, applikationer eller användare.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEUS: Tysk PLM-uppstickare och sju partners storsatsar i digitalt Industri 5.0-projekt för att stärka...

…MEN BRANSCHLEDANDE SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES & DASSAULT BLIR TUFFA ATT TAS MED. Tyska PLM- och IoT-utvecklaren CONTACT berättar idag om ett intressant initiativ med målsättningen att stärka europeiska varv i den globala konkurrensen. Detta handlar om åtta partners som baserat på CONTACT Elements ska utveckla en ny plattform som digitaliserar varvsbyggandet från början och gör det mer effektivt. EU finansierar forskningsprojektet genom sitt innovationsprogram Horizon Europe.
I projektet Smart European Shipbuilding (SEUS) samlar varv, universitet och mjukvarutillverkare sin expertis för att höja varvsindustrin i Europa till en ny effektivitetsnivå. Deras ambitiösa mål är att minska utvecklings- och monteringstider med 30 och 20 procent genom en samarbetsplattform.
Men lita på att det blir en satsning som kommer att stöta på tufft motstånd på PLM-sidan. I dagsläget kan noteras att när det gäller varvsverksamheter och PLM att de stora europeiska PLM-aktörerna, framför allt marknadsledande Siemens Digital Industries, som för inte så länge sedan köpte spanska varvsspecialisten Foran, och franska Dassault Systemes är de ledande aktörerna. Men här tycks nu CONTACT och deras projektpartners, bl a Cadmatic, norska Ulstein-varvet, spanska Gondan-varvet, simuleringsspecialisten SARC, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), nederländska NHL Stenden University of Applied Sciences och Åbo Universitet mena att det finns en hel del att göra som kan vässa de europeiska varvens konkurrenskraft genom en mer total digitalisering. Och greppet man tar är stort:
- För att uppnå detta utvecklar vi ett Industry 5.0-koncept som tar hänsyn till alla kärnuppgifter inom varvsindustrin ända fram till service, säger dr Elisabeth Brandenburg från CONTACT Research.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Påtryckargrupp inom Aerospace & Defense lanserar prototyp för ett öppet system kring tjänstesamverkan

Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG) är en intressegrupp inom den globala flyg- och försvarsindustri som har alla de större aktörerna på området som medlemmar. PLM&ERP News har i flera olika artiklar skildrat ämnesområden där gruppen aktiverat sig för att bidra till att hitta effektivare sätt att samarbeta på, både internt och externt inom medlemsbolag på OEM-sidan, som Airbus, Boeing, GE Aviation, Gulfstream, Rolls-Royce, Pratt & Whitney och Safran – och deras underleverantörer.
Under PLM-analytikern CIMdatas nyligen genomförda 2023 PLM Road Map & PDT North America-event presenterades en helt ny mycket intressant applikation, en prototyp, för ett öppet system för samverkan på tjänstesidan, ”open-Service Collaboration Management System.”
Bakgrunden är att detta område identifierats som en synnerligen viktig affärsfråga av AD PAG. Samarbete inom en stor, global, distribuerad leveranskedja av design- och utvecklingspartners har aldrig varit någon enkelt avklarad fråga. Tvärtom menar flera av medlemmarna i AD PAG att det funnits och finns allvarliga hinder relaterat till att förlita sig på traditionella, dokumentbaserade utvecklingsprocesser. Som svar etablerades ett projektteam av domänexperter från AD PAG-medlemsföretagen. Detta Global Collaboration-projektteam har nu också tillgängliggjort en fungerande prototyp-applikation för att förbättra samarbetet mellan OEM-tillverkare och deras leverantörer.
Prototypen för Collaboration Management System (CMS) är en öppen tjänst-applikation utvecklad av Talisen Technologies. Den resulterande mjukvaran innehåller bästa praxis definierad av AD PAG Global Collaboration-projektteamet för informationsutbyte mellan OEM, partners, leverantörer, kunder och akademin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Om en av digitaliseringens tuffaste utmaningar: Att bygga en vass industriell integrations-plattform

ERP CASE STORY/ADDOVATION på BERGENE HOLM: Helt klart är att digitaliseringstrenden gjort breda inslag i de flesta företagsverksamheter. Att de nya digitala verktygen har en enorm potential att effektivisera det mesta ifråga om hantering och administration behöver ingen tvivla över, oavsett bransch. Men det är inget som kommer gratis och bara infinner sig för att man investerat i och implementerat verktygen. Med de nya verktygen kommer utmaningar, ofta framför allt relaterat till integrationer för att stödja digitaliseringsarbetet. Fråga t ex Christoffer Wibe Due, på det norska familjeföretaget Bergene Holm, skicklig totalleverantör av virke till bygghandel och industrier både hemma och utomlands. Wibe Due har varit ansvarig för implementeringen av företagets integrations-plattform.
– Det är en tydlig trend att vi får fler och fler digitala lösningar, säger han i en casestory producerad av TUM och som publicerats på IFS-partnern Addovations sajt. Han fortsätter:
- En ökande andel av dessa lösningar kräver integration med befintliga system. Parallellt med fler integrationer ökar behovet av tydligt definierat processägande och kontroll som gör det möjligt att implementera nya integrationer på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.
I detta arbete har IFS-partnern Addovation spelat en viktig roll, liksom "Azure Integration Services-plattformen" från Microsoft. Lösningen är en samling molnbaserade tjänster som ger möjlighet att bygga, hantera och övervaka integrationer. Dessa tjänster gör det möjligt att integrera och automatisera affärsprocesser över system och applikationer. Bra förstås, men en vass implementation och funktionalitet kräver expertis och resurser att kunna hantera de utmaningar som kommer under resans gång.
– Addovation har i detta varit vår partner redan från starten av projektet. Med ett skickligt team från Sverige, som hade god kunskap om den plattform vi ville ha och var proaktiva i sitt förhållningssätt till vad en modern integrationsplattform ska klara, säger Wibe Due.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NEURO AI: Cognizant lanserar en företagsplattform för generativ artificiell Intelligens

AI är hett på alla fronter nu och de som har resurserna att vara med i racet satsar hårt. Klart är att detta dock inte är fråga om några helt nyvunna insikter om värdet av AI, utan oftast handlar det om projekt som pågått i forskningsprojekt under flera år.
Storkonsulten Cognizant är ett exempel på detta och lanserar idag Cognizant Neuro AI. Detta säögs vara en företagsplattform, ”utformad för att ge företag ett heltäckande sätt för att påskynda införandet av generativ AI-teknik på ett säkert, skalbart och ansvarsfullt sätt.”
Plattformen utnyttjar Cognizants konsulting- och leveransmöjligheter för att hjälpa kunder att sömlöst ta till sig möjligheterna med generativ AI. Cognizant är bland de första att lansera en företagsomfattande generativ AI-plattform utformad för att hjälpa kunder att bättre förstå, använda och anpassa AI-modeller som driver affärsresultat.
- Det börjar bli tydligt att företag måste ta till sig AI utan dröjsmål för att förbli konkurrenskraftiga, hävdar Prasad Sankaran, EVP för Cognizants Software and Platform Engineering, och tillägger: ”Detta är ett spännande tid, eftersom Cognizants Neuro AI-plattform syftar till att påskynda införandet av AI-applikationer i stor skala, öka ROI, minimera risker och få bättre affärslösningar, snabbare."
Klicka på ru8briken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Altair i topp som branschledare inom dataanalys för tillverkningsindustri

Amerikanska CAE-utvecklaren Altair har för sitt arbete inom avancerad datainsamling, normalisering och analyskapacitet, utnämnts till branschledare inom sektorn dataanalys riktad mot tillverkningsindustrin i en ny rapport från ABI Research, ett globalt företag inom teknisk intelligens.
Rapporten utvärderar tio aktörer inom dataanalys som gör det möjligt för industrier och produktionsbolag att proaktivt övervaka utrustning och optimera sina verksamheter med hjälp av dataanalys.
Det särskilt framhålls i utvärderingen från ABI Research är mångsidigheten och djupet hos Altairs tekniska plattform:
“Möjligheten till datainmatning i kombination med ett stort utbud av olika tekniker för modellering ökar kundens förståelse för verksamheten”, skriver rapporten och tillägger: “Det stora urvalet av möjligheter att visualisera och dela data innebär även att Altair kan använda sina lösningar för att hjälpa kunder att lösa olika typer av operativa utmaningar.”
I den nya rapporten utvärderar ABI Research 10 dataanalysleverantörer: Altair, Alteryx, C3 AI, Crosser, Falkonry, Litmus, MachineMetrics, PTC, Seeq och Sight Machine, som gör det möjligt för industri- och tillverkningsföretag att proaktivt övervaka sin utrustning och optimera deras verksamhet med hjälp av dataanalys.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Dassaultpartnern TECHNIA tar hem stororder i samband med SCANIAs 3DEXPERIENCE V6-satsning

Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA meddelar idag att man, ”har stärkt sitt strategiska partnerskap med en av sina närmaste kunder, en tillverkare och leverantör av tjänster inom den globala fordonsindustrin.” Vilket detta bolag är skrivs inte ut i pressmeddelandet, men givet de ledtrådar som pressmaterialet ger så är lastbilstillverkaren Scania inget dåligt tips.
”Denna stora svenska tillverkare driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Den har mer än hundra års erfarenhet inom fordonsindustrin och tillhandahåller världsledande kommersiella fordon,” skriver TECHNIA; en beskrivning som passar bra in på Scania, som grundades 1891, har världen som arbetsfält och befinner sig i en stor omställningsprocess mot utveckling, tillverkning och kommersiell hantering av fullelektriska lastbilar och andra transportrelaterade fordon.
Till saken hör vidare att bolaget för några år sedan, 2017 - som PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - tog ett principbeslut på att satsa på Dassault Systemes PLM-svit 3DEXPERIENCE (V6-versionen) som huvudplattform för produktframtagningsarbetet. Detta har emellertid inte lyckats helt perfekt, utan implementationen har blivit försenad av flera skäl. Corona-pandemins effekter är förstås ett viktigt sådant, men även problem relaterat till att få denna nya, toppmoderna plattform att fungera har varit på tapeten. Tanken med det i sammanhanget aktuella ”Starling-projektet” var att ha den nya plattformen på plats under 2022, vilket inte tycks ha fungerat.
Att PLM-konsulten TECHNIA nu kommer in i detta är ytterligare ett bevis på att man är bland världens skickligaste 3DEXPERIENCE-implementatörer. Inom just automotive-sektorn har man f ö en utmärk referens när det gäller implementation av 3DEXPERIENCE V6-version i form av monstersportbils-utvecklaren Koenigsegg.
Vad man ska göra på Scania är, enligt pressmaterialet, att stödja användarens adoption av 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta genom att använda TECHNIAs plattform för digital mjukvaruinstallation och anpassning, ”Light My Way,” heter den. Tillsammans med denna strategi för utbildning och vägledning i appen planerar Scania också att utöka sitt systemintegrations-projekt med hjälp av TECHNIAs Integration Framework (TIF) som sin integrationslösning för affärskritiska system som ERP, CRM och MES.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Implema tar steget in i SAP Store med nya appen CURRENCY för automatiserad...

Klart är att ERP- och affärssystemkonsulten Implema, med SAP- och Microsoft Dynamics-lösningarna som utstående specialitet, är inne i en mycket proaktiv och utvecklingsbenägen period. Inte minst sedan man under fjolåret tagit in private equity-bolaget Litorina som majoritetsägare. Efter detta har man bl a ingått strategiskt partnerskap med Planacy (en "best of breed-lösning" för automatiserad och datadriven finansiell planering), anställt en ny tillväxt VP – Sara Storm – och ytterligare markerat vägen framåt mot expansion med rekryteringen av en “Head of Growth and Acquisitions, Viktor Lundqvist. Idag händer det mera:
Implema lanserar sin första app i SAP Store. Med appen kan företag enkelt och helt automatiserat få in valutakurser i sitt affärssystem, ett arbete som idag i regel sker manuellt, vilket både är tidsödande och ger utrymme för fel.
- Det här är ett smart sätt att få fler företag att ta del av lösningar på problem som någon annan redan löst. Dessutom till ett bättre pris eftersom lösningen inte behöver byggas från grunden. Det blir ett sätt att återanvända smarta lösningar till ett lägre pris för kund. Genom att köpa en lösning på SAP Store vet man att lösningen är kvalitetssäkrad av SAP, oavsett vilken leverantör som står bakom lösningen, kommenterar Carl-Johan Nordqvist, Manager Business Solutions på Implema.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title