Konsulterna

LOGISTIK: Infor levererar molnlösning till ICA Sverige – ”Siktet inställt på att skapa en...

Affärssystemutvecklaren Infor berättar idag att man tecknar ett långsiktigt avtal med ICA Sverige. Avtalet är intressant av flera skäl, bl a för att ICA i kraft av sin storlek är en dominerande spelare på livsmedels och detalhandelsområdet. Bland annat har man cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent, vilket innebär att ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören i landet.
Avtalet med Infor har siktet är inställt på stödja ICA inom logistikinfrastruktur och är i detta relaterat till den IT-modernisering bolaget satsar hårt på. Samtidigt innebär avtalet att Infor stärker sin position på marknaden för affärssystem inom detaljhandel och distribution.
- ICA Sverige har ett stort leveransansvar gentemot såväl kunder som handlare och vi tar det på stort allvar. Därför har vi varit oerhört noggranna i både urval och utvärdering av den partner som ska hjälpa oss att förflytta våra IT-lösningar till molnet. Med Infor får vi en bra lösning som kan tillgodose merparten av våra behov inom ramen för standard, och vi känner att våra kulturer stämmer väldigt bra överens med varandra, vilket bäddar för ett lyckat samarbete, säger Richard Belec, programägare för ERP-programmet.
Infors SVP och nordenchef, Malte Ekedahl, kommenterade också avtalet:
- Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar en ny industristandard för moderna distributionslösningar. Vi ser stora rörelser i den här marknaden just nu och för en diskussion med flera betydande aktörer, säger Malte Ekedahl (bilden), SVP och GM på Infor Norden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP-RAPPORT: Svenska företag ser hållbarhet som lönsamt – men mätmetoder och leverantörer släpar efter

Hållbarhetsfrågorna är i högsta grad i centrum. Marknadsledande affärssystem-utvecklaren SAP har förstås inte missat att haka på tåget i detta. Man publicerar t ex en årlig hållbarhetsrapport, vilken nu är klar med avseende på 2023. Flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån denna, bl a att 81 procent av svenska företagsledare kommer att behålla eller öka sina hållbarhetsinvesteringar till 2026 för att få en ännu bättre ekonomisk avkastning. Detta är inte orimligt givet den allmänna debatten och uppvaknandet på många håll om att klimatproblematiken inte är något som löser sig självt.
Men trots stora ambitioner finns stora hinder – inte minst att få partner och leverantörer att också agera. En första åtgärd är att börja med standardrapporter och bli bättre på att mäta och återanvända data, särskilt då över 88 procent uppger att de har svårigheter att samla in eller analysera data för regelefterlevnad.
Allmänt kan noteras att den globala studien SAP Sustainability Report omfattar över 4 700 företagsledare, varav mer än 100 från Sverige. Det är den tredje upplagan av SAPs årliga hållbarhetsstudie som går igenom de viktigaste motiven och utmaningarna att minska sin miljöpåverkan i stor skala.
Rapporten visar att medan 29 procent av svenska företag säger att miljöåtgärder redan har en stark inverkan på intäkter och vinstmöjligheter, har bara 19 procent gett ekonomichefen ansvar för detta arbete. På frågan om de fem främsta hindren för att förbättra vår miljö, svarade 34 procent att de var osäkra på hur de ska integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och IT-system. Men det finns lite mer oroande faktorer kopplat till detta – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on ENGINEERING.com: What we can learn from ELECTROLUX Professional’s PLM Journey Towards Unified...

Former PLM director LARS ÖRNHOLMER discusses ELECTROLUX Professional’s CHOICE to CONSOLIDATE on PTC’s WINDCHILL PLM and CREO CAD.
When it comes to basic CAD and PLM/PDM implementation, one thing is clear: it can be a long and complicated journey approaching anything resembling the smooth product development workflows envisioned at the start. This is especially true for expansive companies, that continuously buy up others, or spin-off from giant corporations.
Just ask Lars Örnholmer, former global PLM director at Electrolux Professionals, a spin-off from the appliance giant Electrolux. He knows what he's talking about when it comes to connecting extremely diverse development environments. First from within Electrolux as a design manager, and in more recent years as the global PLM manager at Electrolux Professional. The latter has 4,000 employees in 110 countries and produces mechanical washing and dishwashing equipment for commercial kitchen, beverage and laundry companies.
During his PLM journey, Örnholmer has encountered a number of different systems. In approximate chronological order, these include: CADDs 5, Pro/ENGINEER, Windchill PDMLink, SOLIDWORKS, SmarTeam PDM, Dassault Systèmes CATIA, Siemens Teamcenter PLM software and Autodesk Inventor. Having so many systems in play can become a bit messy, and so when Electrolux Professional spun off into an independent entity with Örnholmer responsible for PLM, he decided to invest in a more homogeneous environment with PTC's Creo CAD and Windchill PLM. They are not there yet, but they have their sights set on the goal, the plan is ready and the work is in full swing.
“Yes, it has undeniably been a motley journey,” says Örnholmer. “You become a bit of a politician with a lot of internal sales of ideas related to product development and the software arsenal required to realize them. It is something of what we nowadays define as an influencer role.”
In this work, he has leaned on, among others, PTC's leading global VAR partner, PDSVISION, which played and plays an important role in the implementation processes.
Click on the headline below to be directed to the full story on ENGINEERING.com.

KONSULTERNA: Atos-avknoppade Eviden vässar sitt AI- och ML-utbud med Microsofts Azure OpenAI

Atos äger också nordiska PLM- och automationskonsulten IDEAL GRP.
Ingen behöver tvivla på att genomslaget för AI och ML (Machine Learning) nu kommer med närmast explosiv hastighet. Detta gäller i högsta grad för verkstads- och industrisektorn allmänt. En intressant spegling av denna snabba expansion är att de större industrikonsulterna i massiva satsningar nu positionerar sig för att möta efterfrågan. Att storkonsulten Atos’ relativt nybildade dotterbolag Eviden är en av dem som agerar på AI- och ML-områden är bara en av flera speglingar av utvecklingen. I förra veckan rapporterade t ex PLM&ERP News om CGIs nya satsningar på området och idag meddelar alltså Atos att dotterbolaget Eviden samarbetar med Microsoft för att kunderna ska kunna dra fördel av moln-plattformen Azure i samband med generativ AI. Atos är känt på den nordiska marknaden framför allt för sitt köp 2021 av IDEAL GRP, duktigt på PLM och industriell automation baserat på lösningar från framför allt Siemens Digital Industries.
Poängen är att man sammanför Evidens expertis inom maskininlärning och AI med Azure OpenAI-tjänsten. Med sitt team av experter tar Eviden höjd för att företag fullt ut ska kunna utnyttja potentialen hos Microsoft 365 Copilot. Det senare är ett AI-baserat produktivitetsverktyg som samordnar stora språkmodeller (LLM), innehåll i Microsoft Graph och de Microsoft 365 appar som man använder varje dag, till exempel Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera.
- I en tid där innovation är av största vikt, vill fler och fler organisationer utnyttja kraften i generativ AI i sin molnstrategi. Tillsammans med Microsoft förser vi nu våra kunder med nya, avancerade lösningar som gör det möjligt för dem att göra just detta och driva affärstransformation, kommenterade Michael Liebow, Global Head of Cloud på Eviden, satsningen.
Klicka på rubiken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Växande intresse för metaverse bland svenska industriföretag

Metaverse tillhör den nya typen av begrepp som på allvar börjar etableras som en följd av digitaliserings-utvecklingen. Enkelt uttryckt sammanförs i metaverse den fysiska världen med den digitala, bland annat med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet (VR, Virtual reality och AR, Augmented Reality). Detta handlar alltså om att utnyttja immersiva tredimensionella modeller och även omgivningar, som i realtid kan delas med många användare. Exempelvis för att studera och diskutera produktionsupplägget kring en ellastbil, fast de som deltar i konferensen befinner sig på olika ställen i världen. PLM&ERP News har berättat om detta i en fallstudie kring en Volvo ellastbil.
Globala jättekonsulten Arthur D Little definierar det industriella metaverset så här: "En uppkopplad digital tvilling i hela systemet med funktioner för att interagera med det verkliga systemet i dess miljö, vilket gör att beslutsfattare bättre kan förstå det förflutna och förutsäga framtiden." Kapabiliteterna är på sin ideala nivå tänkta att spänna över olika digitala plattformar – exempelvis på simuleringsområdet i produktutveckling eller vid en produktionslina i tillverkningen. I det industriella perspektivet kan man exempelvis demonstrera hur en ny produktmodell ser ut, visa hur man monterar den, hur den fungerar i sin tänkta brukarmiljö, hur man servar den o s v.
Intresset är också ökande inom industriell verksamhet. Enligt Grandview Research uppskattades den globala industriella metaversemarknadens storlek till 18,36 miljarder dollar, drygt 190 miljarder svenska kronor 2022. Den årliga tillväxttakt uppskattades ligga på 33,6 % från 2023 till 2030.
Idag kommer också nya siffror i en färsk studie med intressanta siffror för den svenska industrin. Det är digitaliserings- och AI-företaget Nagarro, som tillsammans med Visual Sweden tagit fram rapporten ”Reimagining Metaverse for Industrial Enterprises”. Rapporten bygger dels på en studie av läget för metaverse, dels på en kombination av enkäter, djupintervjuer, rundabordssamtal och workshops med 52 deltagare från 37 svenska industriföretag.
– Intresset för metaverse är stort och ökande. 30 procent av deltagarna har redan kommit i gång med att utveckla lösningar för metaverse eller att undersöka användningsområden i produktion och praktik, säger Frederik Sahlin, försäljningschef på Nagarro i Sverige.
- Det går redan att göra mycket och utvecklingen går snabbt framåt även om såväl utrustning som programvara behöver utvecklas något varv till innan vi får se en bred och kontinuerlig breddanvändning, tillägger Felicia Lai Jakobsson på Visual Sweden. 
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: CGI och Google tar grepp om innovation och branschanpassad AI

Som en av världens större IT-konsulter – man har drygt 91 500 anställda - är det inte överraskande att CGI tar grepp om AI- och innovationsfrågorna. Området är superhett och när bolaget idag meddelar att man utökar sitt partnerskap med Google för att driva innovation inom ansvarsfull användning av AI-teknik (artificiell intelligens), så är det affärsmässigt rätt och synnerligen "ideologiskt" välmotiverat.
Tanken är att partnerskapet ska hjälpa kunder att bättre utnyttja generativ AI, specifikt branschanpassad. Avtalet innefattar också att CGI kommer att utnyttja Google Cloud Platform (Google Cloud) för att förbättra kapaciteten i företagets lösning CGI PulseAI, en hyperautomations- och beslutsmotorplattform, som använder AI och maskininlärningsmodeller för att leverera intelligent processautomation med hög prestanda.
- AI ligger högst upp på agendan i de diskussioner CGI har med kunder runt om i världen som söker rådgivning kring hur de på ett ansvarsfullt sätt kan gå från AI-experiment till implementation och samtidigt öka avkastningen på sina investeringar, säger George D. Schindler, CGIs CEO och koncernchef. Det utökade partnerskapet med Google är en av våra viktigaste globala allianser. Samarbetet kommer att bidra till att vi kan utveckla och leverera nya AI-baserade tjänster och lösningar och även ge våra konsulter fler möjligheter till kompetensutveckling.
Chefen för Google Cloud, CEO Thomas Kurian, är inne på samma spår och säger i en kommentar att generativ AI förändrar i grunden hur många företag verkar, vilket främjar en ny typ av moln som kan gynna så gott som alla delar i en verksamhet:
- Genom att använda Google Clouds ledande GenAI-funktioner kan CGI hjälpa sina kunder att få tillgång till helt nya insikter som hjälper dem att förbättra både sin verksamhet och sin produktivitet, summerar han samarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM-konsulten och Dassault-partnern TECHNIA flyttar till nya lokaler i Hagastaden

PLM-konsulten och Dassault Systemes VAR-partner, TECHNIA, berättar idag att man byter lokaler från Kista i Stockholm till stadsdelen Hagastaden i Solna och kvarteret FENIX. I ett pressmeddelande skriver bolaget att detta inte bara handlar om att byta lokaler, utan ska ses som en, ”strategiska flytt”, där ett tungt argument varit att man nu samlokaliserar sig med moderbolaget, Addnode Group, och kommer närmare Stockholm City. Den nya adressen för också TECHNIA närmare andra portföljbolag i koncernen, vilket också underlättar samarbete och uppkoppling.
TECHNIA-basen, CEO Magnus Falkman, säger i en kommentar att flytten bl a underlättar övergången till nya sätt att arbeta i en hybridvärld.
- Absolut, vårt nya kontor i Hagastaden ligger i en livlig stadsdel som sömlöst förbinder Stockholm med Solna. Detta drag speglar vårt engagemang för anpassningsförmåga och samarbete, vilket ger våra anställda möjlighet att forma arbetsplatsen. Vi strävar efter att skapa en dynamisk miljö som främjar ständiga förbättringar och flexibilitet.”
I pressmaterialet tillägger bolaget att man med detta drag omfamnar ”det föränderliga arbetslandskapet för att stärka medarbetarna och forma en samarbetande och anpassningsbar arbetsplats. Detta tänkesätt uppmuntrar till många fördelar, som motsvarar företagets attityder.”
På PLM-sidan jobbar TECHNIA primärt med Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Men man har också egen framgångsrik egen programutveckling på agendan, liksom också en avdelning som sysslar med mainstream 3D CAD-mjukvaran SOLIDWORKS, också ägd av Dassault.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Volvo Pentas nya satsning: Digitala lösningar för avancerade skalbara fordonskontrollsystem

Det händer intressanta saker inom Volvogruppens välkända marinmotor-utvecklare Volvo Penta. Den tid när man fokuserade på bara marina motorer börjar blekna och ersättas med en betydligt bredare verksamhet. Så meddelade Penta nyligen att Volvo Penta Industrial, divisionen för industriella off-road-motorer, att man till verksamheten adderar en satsning på att erbjuda avancerade fordonskontrollsystem, som ger en robust grund på vilken flexibla, uppdaterade och sammanhängande funktioner och gränssnitt som kan samexistera och skalas sömlöst.
Detta kan handla om fordon inom hamnverksamhet, lagerhantering, jordbruksfordon, transportfordon inom olika sorters anläggningar som sågverk och gruvor m m. Målet är att skapa en bred bricka av möjligheter för OEM-tillverkare, som spänner över integrerad anslutning av drivlinor, fordonshantering, automation, förbättringar av fordonsflottan eller webbplatsens produktivitet och annat.
- Vi ger oss ut på en resa där vi erbjuder OEM-företag ett sofistikerat och högpresterande system på vilket framtida lösningar kan byggas i samarbete för att fylla alla tomrum i deras befintliga system, säger Hannes Norrgren, CEO för Volvo Penta Industrial, och tillägger: ”Vi vill utforska effektfulla lösningar, även i outforskade områden, för att stödja OEM, operatörer och vagnparksägare på ett meningsfullt sätt."
På sista raden handlar upplägget om digital kontroll över vagnparker inom off-highway-segmentet, med målet att utveckla dessa smartare lösningar tillsammans med OEM-företag, operatörer och vagnparksförvaltare.
Som en början planerar Volvo Penta att delta i öppna samtal bland sina omfattande kundkontakter för att upptäcka möjligheter. Man kommer att arbeta hand i hand med CPAC Systems, ett dotterbolag och en ledande leverantör av fordonselektronik och produktivitetslösningar, för att omvandla dessa idéer till handlingskraftiga initiativ.
- Vår erfarenhet och produktportfölj är värdefulla byggstenar som kan användas i olika sammanhang, Detta skapar utmärkta vägar för kostnadseffektiv utveckling av nya lösningar för off-highway-segmentet med kort time-to-market, säger Johannes Hauptmann, chef för CPAC Systems.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM/COLLABORATION: Brittiska försvarsjätten BAE Systems köper svenska Eurostep för att vässa digitalt asset management

Dagens stora nyhet i PLM-branschen är att svenska utvecklaren av standardsbaserade plattformar för kollaboration, digital samverkan, Eurostep, köpts av brittiska försvargiganten BAE Systems. Enligt pressmaterialet kommer Eurostep framöver att ingå i det för några år sedan bildade IT-bolaget BAE Systems Digital Intelligences verksamhet.
Klart är att BAE Systerms i högsta grad vet vad det är för bolag man köper. Eurosteps mjukvara har spelat betydande roller inom den brittiska försvarsjättens verksamhet. Bland annat har PLM&ERP News rapporterat om Eurospace-mjukvaran ShareAspace används för hanteringen av den tekniska informationen för hangarfartyget HMS Queen Elizabeth. Fartyget var det första av brittiska Royal Navys två nya hangarfartyg i Queen Elizabeth-klass, och sjötestades, godkändes och flygtestades under 2017 och 2018. Även inom BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik har ShareAspace-mjukvaran under många år använts. Men även om BAE Systems är en av Eurosteps större kunder kan noteras att bolaget har en rad andra industriella storspelare på kundlistan, som t ex Volvo Group, Siemens Energy, Kockums, Scania m fl. Men domän-mässigt dominerar aerospace och defense-segmentet Eurosteps kundlista, med förutom det brittiska försvaret är också t ex kanadensiska försvaret användare av ShareAspace.
- Vi har som sagt samarbetat med BAE Systems i många år med vår mjukvara, ShareAspace, som idag sitter i hjärtat av Digital Intelligences-divisionens produktsvit Digital Asset Management (lösningar för avancerad anläggningshantering). Vi är glada över att samla våra kompletterande färdigheter och expertis i att utveckla teknik som säkerställer att kunder kan samarbeta säkert över hela leveranskedjan och kostnadseffektivt hantera sina tillgångar över livscykeln, kommenterar Eurostep-chefen, CEO Mattias Johansson, dagens annonserade köp.
Varför köper BAE Systems den 55 man starka svenska PLM-utvecklaren? En tung poäng är ShareAspace kapaciteter inom Asset Management, alltså hantering av komplexa anläggningar. Som kund och användare av Eurosteps mjukvara vet man sålunda vilka plattformens kapabiliteter är. Och ett sätt att säkra de avancerade algoritmer och koder som bygger upp lösningen är förstås att äga dem.
Men mer exakt, hur fungerar ShareAspace, som är en mjukvaran som bygger på ISO-standarder som STEP AP242 och PLCS. Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAS-plattform för marketing technology öppnar för en ny bredd av verktyg för generativ AI

MARKNADSFÖRING. Enligt en färsk rapport från Gartner (”Predicting How Major Trends Will Shape Marketing's Future”) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av sina viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.
I ljuset av denna Gartners senaste rapport positionerar sig dataanalysföretaget SAS Institute som en av ledarna inom ansvarsfull användning av AI i marknadsföring. Företaget har infört starka riktlinjer för dataintegritet, mänsklig granskning och transparens, vilket säkerställer att AI-tekniken används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Hur då?
Bolaget har precis utvecklat en ny Marketing Assistant för användare av SAS Customer Intelligence 360, som möjliggör integrering av generativa AI-modeller, vilket förändrar spelplanen för marknadsföring, innehållsproduktion och kundrese-planering. Vad som gör detta särskilt spännande är flexibiliteten det ger marknadsförare att välja bland olika AI-modeller, från populära leverantörer som OpenAI till öppen källkod och privata hosting-alternativ, något som sätter SAS framför konkurrenterna.
– Generativ AI är en spännande teknik som på ett naturligt sätt har tagit plats i marknadsföringen. Genom att använda denna teknik kan man optimera tid, resurser och marknadsföringsbudgetar. För oss känns det väldigt logiskt att integrera generativ AI i våra lösningar. Självklart med ansvarsfulla och pålitliga skyddsfunktioner på plats, säger Thomas Karlsson, rådgivare inom ”customer experience” på SAS Institute.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title