Konsulterna

”Vissa ERP-leverantörer pressar hårt på för migrering till SaaS, men man behöver absolut inte...

Rimini Streets globala VP Emanuelle Hose om SMARTA ERP-alternativ för SMARTA FABRIKER.
Som ledare inom tillverkningsindustrin står man inför ständiga utmaningar med att effektivisera verksamheten, öka produktiviteten och främja innovation för en framtid med smarta fabriker. Enligt en studie av Deloitte tror 86% av tillverkningscheferna att smarta fabrikslösningar kommer att vara avgörande för konkurrenskraften under de närmaste fem åren.
I detta spelar smarta fabriker en avgörande roll i Industri 4.0-upplägg.
”Dessa högt digitaliserade anläggningar, med automatiserad och självoptimerande utrustning, lovar effektiv produktion och processer med fördelar även för utveckling, logistik och planering. Hur väl de lyckas är dock beroende av Enterprise Resource Planning (ERP), som spelar en nyckelroll för att optimera processer, maximera produktivitet och bana väg för välgrundade beslut,” skriver Emmanuelle Hose, global VP för industrilösningar på Rimini Street. Bolaget är känt som en global leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Och är dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner.
”Med tiden har framgångsrika tillverkare anpassat sina ERP-system för att möta unika affärsbehov och för att smidigt samarbeta med andra företagsapplikationer. Men även om din resa mot en smart fabrik endast kan nås genom modernisering och automatisering, ska du inte behöva kasta ut ditt ERP-system och dess beprövade anpassningar och integrationer.
”Tyvärr verkar vissa ERP-leverantörer vilja pressa sina kunder att migrera till SaaS, vilket gör att anpassningar och integrationer som är avgörande för verksamheten sätts på spel. Till exempel driver SAP en försäljningskampanj för att locka kunder från SAP ECC till molnbaserade S/4HANA. Trots incitamenten uppskattade Gartner i 2Q23 att 67% (cirka 18 000) ännu inte hade köpt S/4HANA-licenser.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Emanuelle Hose krönika.

Utmanare som satsar på AI för att vässa cybersäkerhet och anpassning till EUs nya...

Indisk utmanare som redan har MAX och TELE2 på kundlistan. ManageEngine heter en indisk utmanare för IT-hantering med starka ambitioner på att vinna nya kunder i Sverige och Norden. Man redan i dagsläget svenska kunder som hamburgerkedjan Max och Tele2.
Nu i april genomförde bolaget sin användarkonferens med distributören Inuit och på plöats fanns också ManageEngines CEO, Rajesh Ganesan, som bland annat avslöjade företagets framtida strategi.
– Vårt mål blir att erbjuda en plattform av lösningar som skapar nytta i olika lager och funktioner inom organisationen, från anställdas nytta till hela företagets cybersäkerhet, sa Rajesh Ganesan och tillade att detta även gäller företagets AI-erbjudande.
Han noterade i detta att AI kommer att vara i fokus för kunder i Sverige under överskådlig framtid och med det nya regelverket från EU, AI-act, måste företag anpassa sin AI-användning efter detta.
Men AI innebär också stora möjligheter att skydda företag och andra organisationer från intrång och bedrägerier, förklarade Ramprakash Ramamoorthy, ansvarig för utveckling av AI och maskininlärning på ManageEngines moderbolag Zoho Corp.
– Det kan handla om AI som bidrar till mer intelligent, kontinuerlig autentisering. Till exempel när någon vill exportera 1 000 lösenord så kan AI lägga in ett extra autentiseringsteg. AI kan också anpassa övervakningen efter användarna. Om systemen går ner behöver olika personer i företaget se olika saker, inte en och samma dashboard.
Han tryckte också på vikten av att odla en kultur som undviker att klandra och istället lära av varje misstag, som ser varje incident som en gyllene möjlighet att lära sig. Sådana företagskulturer gynnar även cybersäkerhetsområdet, hävdade Ramamoorthy.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM: TECHNIAs medgrundare Jonas Gejer lämnar sin befattning inom Addnode, men kvarstår som en...

BOLAGET ÖPPNAR NYTT MILJÖRIKTIGT KONTOR I MALMÖ. Ett intressant faktum är att svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering globalt står högt i kurs. När det gäller implementationer, drift, optimiering och metodiktjänster kan noteras att av de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade partners (VAR-partners, Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner. När det gäller Dassault Systemes handlar detta om av Addnode-koncernen helägda PLM-konsulten TECHNIA, specialicerat på framför allt Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform, men som till detta även har adderat egenutvecklade mjukvarulösningar. Bolaget är också Platinum Partner till Dassault. Men Addnodes ägande av starka PLM- och BIM-/design management-spelare stannar inte där, även på Autodesk-sidan sitter gruppen på världens största VAR i form av Symetri.
I dagens artikel ska vi dock fokusera på PLM-konsulten TECHNIA, som nu inte bara flyttar verksamheten i Lund till ett nytt kontor i Malmö, utan som också får se avslutningen på ett viktigt operativt kapitel i bolagets historia: En av medgrundarna, Jonas Gejer, idag VP för affärsutveckling inom Addnode, lämnar sin befattning. Detta sker från och med den 30 juni 2024. Gejer har varit med från TECHNIAs start och har under åren spelat en betydelsefull roll i bolagets resa från en nordisk PLM-spelare till världens ledande VAR-partner till Dassault Systemes. Han kommer dock att förbli en långsiktig huvudägare i Addnode Group, tillsammans med medgrundaren Staffan Hanstorp.
När det gäller TECHNIAs nya kontor i EPIC, Malmö, så är det ytterligare en bekräftelse på att bolaget fortsätter satsa offensivt. För inte så länge sedan flyttade även bolagets huvudkontor i Stockholm från Kista till nya lokaler i Solna. Och nu händer något liknande när Lunda-kontoret flyttar till Nordensköldsgatan i Malmö. Placering för det nya kontoret ligger också, ”i linje med TECHNIAs hållbarhetsmål.” EPIC-byggnaden är LEED-certifierad (Leadership in Energy and Environmental Design), vilket handlar om en miljöanpassad konstruktion och drift.
- Kontoret speglar vårt engagemang för anpassningsförmåga och samarbete, vilket ger våra anställda möjlighet att forma en dynamisk miljö som främjar ständiga förbättringar och flexibilitet, konstaterar TECHNIA-chefen, Magnus Falkman.
De offensiva satsningar Falkman och hans medarbetare nu gör ska bl a ses i skenet av en fjolårsverksamhet med hygglig tillväxt de lite tuffare tiderna till trots. Bolaget ökade sin nettoförsäljning med 19 % och med en organisk nettotillväxt på ca 9 %, till nära 1,9 miljarder kronor. Men det fanns vissa problematiska marknadsfaktorer, som Falkman konstaterar helårsrapporten: t ex att den nordiska efterfrågan svagare än på de övriga marknaderna. Till saken hör dock att för PLM-divisionen är Tyskland den absolut största marknaden med 46 % av intäkterna, UK tvåa med 19 % medan Sverige, Finland och Norge tillsammans stod för ca 18 %. Under första kvartalet 2024 ökade TECHNIA sina nettointäkter med 5 % jämfört med samma period ifjol till 454 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Utbildning är nyckeln till att lyckas med AI och dataanalys

GÄSTKRÖNIKA av CÉDRIC HERREGODTS. Vitsen med AI och avancerad dataanalys är att datorer ska göra en massa jobb i stället för människor. Men för att få till sådana effektivitetsvinster krävs det en hel del insatser av människor. Det krävs nya kunskaper och förändring av företagskultur, med andra ord utbildning och fokus. Företag behöver bli datadrivna på riktigt, skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Cédric Herregodts, VD e-learningföretaget Flowsparks.
Potentialen för AI och avancerad dataanalys är odiskutabel. I dag gäller det för snart sagt alla branscher, inte bara för de mest teknikintensiva. För att lyckas med AI och dataanalys krävs mer än ändamålsenliga tekniklösningar och god förståelse för data. Analyser behöver leda till insikter som utgör underlag för välgrundade beslut. Ett tecken på att man förstår det på många företag är att titlar som Chief Data Officer (CDO) och Chief Analytics Officer (CAO) blir allt vanligare.
Men det finns utmaningar, till att börja med kompetensbrist, företagskulturer som inte gynnar analytiskt tänkande och, inte minst, att de som jobbar med AI och dataanalys ibland inte tycker att de får den uppskattning de är värda. Om det finns en rotorsak till att vinsterna med AI och dataanalys inte realiseras på ett företag så är det med all säkerhet att företagskulturen inte är datadriven på riktigt. Det gäller för alla nivåer, från den högsta ledningen, till folk på golvet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Var tredje cyberattack riktas mot tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är den bransch som är överlägset mest utsatt för cyberattacker. Tillverkningsindustrin angrips mer än dubbelt så mycket som den näst mest attackerade branschen. Det visar en ny rapport som cybersäkerhetsföretaget NTT Security har sammanställt.
Med 2,5 miljoner anställda och nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i BNP, enligt siffror från SCB, är industrisektorn den största sektorn i landet. Men tillverkningsindustrin är också det överlägset vanligaste målet för cyberattacker. Tillverkningsindustrin toppar listan över de mest angripna sektorerna, enligt den nya rapporten Global Threat Intelligence Report (GTIR) som NTT Security sammanställer varje år, med utförlig statistik från sina egna säkerhetscenter om antalet cyberangrepp i världen.
Mer än var tredje (34 procent) av cyberbrottsoffrena i Norden tillhör tillverkningsindustrin, vilket är nästan dubbelt så mycket som den näst mest angripna sektorn, tekniksektorn (18 procent). Efter dessa två följer detaljhandeln (14 procent), finanssektorn (11 procent) och transportsektorn (7 procent). I 68 procent av attackerna mot tillverkningsindustrin läckte också uppgifter från offren, visar rapporten.
– Eftersom tillverkningsindustrin är en så pass stor och viktig del av det svenska näringslivet är det extremt allvarligt att den är så pass utsatt för cyberattacker. Den här industrin genomgår en digitalisering och när allt fler system och enheter blir uppkopplade uppstår nya ytor för sårbarheter. Cybersäkerheten behöver prioriteras högre i allmänhet och det är särskilt viktigt för tillverkningsindustrin att cybersäkerheten håller jämna steg med satsningarna på digitalisering, säger Fredrik Olsson, Europachef på NTT Security.
En av de värsta sortens cyberattacker är ransomwareattacker. Attackerna går ut på att kryptera offrens data, vilket gör filerna oanvändbara tills en lösensumma betalas. Globalt har dessa ökat med 67 procent under 2023 jämfört med året innan. 2023 utsattes mer än 5000 offer för ransomwareattacker jämfört med ungefär 3000 offer under 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: Microsoft och Cognizant fördjupar sitt AI-partnerskap

COGNIZANT KÖPER 25 000 CO-PILOT PLATSER till de egna medarbetarna. Globala storkonsulten Cognizant och Microsoft berättar att man utökat partnerskap med inriktning mot att göra Microsofts generativa AI- och Copilot-tjänster tillgängliga för miljontals användare.
Som en del av partnerskapet köper Cognizant 25 000 Microsoft 365 Copilot-platser till sina Cognizant-medarbetare, tillsammans med 500 Sales Copilot-platser och 500 Services Copilot-platser för att förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och förändra kundupplevelser. Dessutom kommer Cognizant att distribuera Microsoft 365 Copilot-tjänster till en miljon användare. Genom Cognizants utbildningsprogram Synapse har 35 000 Cognizant-utvecklare tränats i Github Copilot, och ytterligare 40 000 utvecklare ska utbildas.
- Generativ AI kan vara en game-changer för praktiskt taget alla företag i samtliga branscher, vilket öppnar upp nya möjligheter för innovation, effektivitet och tillväxt, säger Ravi Kumar S, CEO, Cognizant, och han tillägger: ”Därför investerar vi en miljard dollar i generativ AI under de kommande tre åren och utforskar dess potential för våra kunder, deras anställda och slutkunder. Vi är fast beslutna att hjälpa dem att utnyttja kraften i generativ AI och Microsoft Copilot är ett beprövat verktyg som kan ge transformativa vinster, samt frigöra kompetens och potential på sätt som vi bara kan föreställa oss.”
I pressmaterialet skriver man att,”partnerskapet har potential att leverera betydande innovation för företagskunder, och bidrar till att leverera det värde på en biljon dollar som AI förväntas tillföra USAs BNP under de kommande tio åren. Partnerskapet har även potential att avsevärt påskynda AI-adoption och innovation i Indien. AI förväntas tillföra 450–500 miljarder dollar till Indiens BNP till 2025, vilket motsvarar 10 % av landets BNP-mål på 5 biljoner dollar.
- Vårt utökade partnerskap med Cognizant kommer att hjälpa organisationer att utnyttja generativ AI för att förändra affärsverksamheten, förbättra medarbetarnas upplevelser och leverera nytt värde för kunderna, säger Judson Althoff, exekutiv VP och CCO, Chief Commercial Officer, på Microsoft. Genom att kombinera Cognizants branschexpertis med Microsofts Copilot-funktioner – inklusive Copilot för Microsoft 365 och GitHub Copilot – kommer vi att hjälpa till att driva AI-anpassning och innovation för miljontals användare i nätverket.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

OT/Cybersäkerhet: Hexagon och Dragos tecknar tekniskt partneravtal

Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division har tecknat ett strategiskt avtal med Dragos, en global ledare inom cybersäkerhet för driftsteknik (operational technology, OT). Tillsammans satsar företagen på att helt förvandla OT-cybersäkerhetsområdet för industrianläggningar. Samarbetet är ett svar på det ökande behovet av robusta cybersäkerhetåtgärder för industrimiljöer som följer i och med den snabba teknikutvecklingen.
– Partnerskapet är ett stort och viktigt steg mot framtidens OT och cybersäkerhet, säger Nick Cappi, VP med ansvar för OT Cybersecurity på Hexagon, och tillägger: ”Tack vare integrationen av teknologierna kan industrianläggningar som använder Hexagon och Dragos bättre nå sina säkerhetsmål. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och gemensamt kunna lösa större säkerhetsutmaningar för våra kunder.”
Det tekniska samarbetsavtalet är fokuserat på att integrera kompletterande OT cybersäkerhetsfunktionalitet i Dragos Platform och Hexagons PAS Cyber Integrity. Integrationen förväntas ge kunder bättre lagerdata, avancerad konfigurationshantering och överlägsen funktionalitet för upptäckt av intrång och hantering av hot, med särskilt fokus på att skydda verksamheter inom en rad viktiga infrastrukturbranscher. Samarbetet kommer att dra fördel av de båda företagens respektive styrkor, branschkunskap och fokus på innovation.
Företagen kommer att integrera specialistkompetens och funktionalitet för att hantera de unika utmaningar som näringsverksamheter möter. Tillsammans ska de fokusera ännu mer på bättre säkerhet, effektivitet och produktivitet med målet att helt förvandla hur cybersäkerhetsbranschen skyddar industriell infrastruktur och värdefulla tillgångar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Industrikonsulten PREVAS lägger 223 miljoner på köpet av Enmac och etablerar sig också i...

Industriteknik-konsulten Prevas har ambitioner att inte bara vara en stark skandinavisk aktör, man har också siktet inställt mot att bli en spelare att räkna med i hela Norden, Finland inkluderat. Idag annonserar bolaget att man köper cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group, som är moderbolag i Enmac-koncernen. Denna koncern har en god position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri. Bolaget har runt 200 anställda och omsatte 2023 runt 23 miljoner euro under 2023.
Enmac utvecklar innovativa lösningar som omfattar mekaniska monteringar, automation, hydraulik och pneumatik, samt erbjuder tjänster relaterade till design, konsultation och projektledning samt produktutveckling. Tillsammans med Prevas, duktigt på produktutveckling, inbyggd teknik och effektiva produktionslösningar i kombination med kunskap om applikationer inom många olika områden, skapas en teknikutvecklingspartner med god industriell bredd och kompetens. Inte minst tänker man i sammanhanget på Prevas långa erfarenhet av att förse fordons- och transportindustrin med högkvalitativa och smarta lösningar. Man kan PLM-bitarna och är framstående inom upplägg för smart tillverkning och drift, EAM, Enterprise Asset Management.
Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Prevas-chefen, Magnus Welén konstaterar att förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen uppgår till 19 miljoner euro, motsvarande ca 223 miljoner kronor. Som vanligt på de här nivåerna är förvärvet villkorat av myndighetsgodkännande. Integration av Enmac förväntas påbörjas så snart godkännandet erhållits, vilket kan ta upp till fyra månader.
- Finland och Sverige har starka positioner inom industri och teknologi, säger Prevas-basen Magnus Welén, i en kommentar. Enmac är ett utmärkt komplement till Prevas verksamhet och vi ser stora ömsesidiga marknadssynergier där vi tillsammans kan erbjuda premiumtjänster i hela Norden.
Enmac omsatte 23 miljoner euro under 2023 – motsvarande mer än en kvartsmiljard - med en EBITDA-marginal om 14 procent. Men tillväxtmålen stannar inte där. Enmac har en gedigen erfarenhet av att identifiera och genomföra framgångsrika förvärv och Prevas ambition är att den nya finska plattformen även fortsättningsvis ska driva såväl organisk som förvärvad tillväxt på den finska marknaden. Bland Enmacs största kunder återfinns Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group och Fortum.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Därför har svensk-nordiska PDSVISION blivit PTCs globalt största PLM VAR-partner

RAPPORT från PDSVISION Forum 2024 – möt bolagets Nordenbas, ALEKSANDER PATZ CHOLAKOV. Svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering är världsledande. Bland de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade VAR-partners (Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner.
En av de snabbast växande VAR-spelarna i denna kontext är PTC-partnern PDSVISION. Förra veckan genomförde bolaget sitt användarevent PDSVISION Forum på Gothia Towers i Göteborg och sällan har väl den gamla Nalen-devisen, ”festligt, folkligt och fullsatt”, varit en bättre beskrivning: Åhörarsalen var fullpackad med mer än 200 deltagare. Här fanns tung representation från PTC med Creo CAD- respektive PLM-cheferna Brian Thompson och Mark Lobo. Bland de publikdragande presentationerna var flera keynotes från välkända användarföretag, som vindkraftutvecklaren Vestas, internationella frysspecialisten inom livsmedel, JBT, och globala specialisten på lösningar inom vattencykeln, XYLEM, m fl. Andra framstående talare var internationellt välbekante influencern och PLM-coachen Jos Voskuil och Chalmers-professorn inom digitaliseringshantering, Robin Teigeland.
För PDSVISION blev detta 2024 års Forum ytterligare en bekräftelse på att bolaget har en av de viktigaste rollerna i PLM-värdekedjan. Deras PLM-kunnande och kompetens är ofta avgörande faktorer för framgångsrik implementering och smidig drift av PLM-plattformar och sub-PLM-element. Framför allt då PTCs PLM-svit Windchill, CAD-mjukvaran CREO, IoT-lösningarna på ThingWorx-plattformen och det snabbt växande AR-områdets Vuforia (Augmented Reality). Vid sidan av detta har man också utvecklat en stark simulerings- och analys-verksamhet baserad på PTC-partnern Ansys lösningar. En tung poäng i sammanhanget är också att PDSVISION har en djupt praktisk industriell kompetens relaterat till både sina globala och lokala kunder, stora som små.
I detta kan man ana något av det recept som placerat PDSVISION, huvudägt av finska CAP MAN-fonden, i absolut världstopp på PTCs VAR-partnersida. Bolaget har med avseende på 2023 nått en tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2022 och intäkterna ligger på runt 125 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Man har vidare kontor som geografiskt täcker Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Indien, Sydafrika och UK.
PLM&ERP News fick en pratstund med nordenbasen Aleksander Patz Cholakov: Vad är det som är så attraktivt med PTC-miljön, PDSVISIONs erbjudande och detta event?
- I takt med att kundernas produkter blir allt komplexare krävs kraftfulla lösningar som kan sy ihop kundens utmaningar och värdekedjor. I detta vill vi vara ”spindeln i nätet” och ge våra kunder guidning, expertis och rekommendationer på att på ett så kostnadseffektivt som möjligt nå sina uppsatta mål. Målbilden för eventet är att vi ska berätta om hur användarna löser sina utmaningar, hur vi kan stödja dem i detta och hur viktiga trender ser ut när det gäller utvecklingen för industriell IT, inte minst AI. Det handlar inte om att sälja in oss själva eller nya mjukvaror. Våra fallstudier från scenen är konkreta och handlar om erfarenhetsdelning, säger Aleksander Patz Cholakov bl a.
Vi ska i en kommande artikel också tittat lite närmare på hur spelare som Vestas, JBT, XYLEM och andra PDSVISION-kunder och PTC-användare tar sig an PLM-upplägget.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP förlänger med sin CTO och svenska partnerbolaget Implema får ny VP för att...

ERP/AFFÄRSSYSTEM. Det händer intressanta saker på ledande affärssystem-utvecklaren SAPs medarbetarsida på toppnivåer, både i huvudorganisationen och lokalt i Sverige.
Gällande den globala SAP-verksamheten meddelade bolaget nyligen att man förlängt kontraktet med sin CTO, dr Juergen Mueller. Ytterligare tre år, fram till 2027, kommer han att sitta på den viktiga posten som Chief Technology Officer för SAP SE. Som CTO leder han området Technology & Innovation Board på SAP och har framgångsrikt etablerat SAP Business Technology Platform (SAP BTP) som plattformen för SAP och som en extern affärsenhet. I sitt mandat som CTO kommer han att spetsa SAP för i bolagets accelererade molntillväxt. Förutom SAP BTP är han ansvarig för arkitekturbeslut och innovationer inom SAP samt Business Transformation Management med SAP Signavio och SAP LeanIX. Global säkerhet och molnefterlevnad är också en del av hans ansvar.
- Jag är glad över att få fortsätta forma SAPs teknologistrategi och driva innovation för våra kunder runt om i världen, kommenterade Mueller.
Men även på andra ställen i SAP-sfären har det hänt saker. IT-bolaget Implema, som är en av Sveriges ledande spelare på affärssystemen SAP och Microsoft Dynamics, har utsett Daniel Falk till vice VD. Posten är nyinrättad och föranleds av den tillväxtresa bolaget befinner sig på.
Daniel Falk har arbetat på bolaget i fem år, nu senast som chef för affärsområdet Business Solutions and Advisory. Vidare är han utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat inom Försvarsmakten, managementkonsult-branschen samt IT-branschen.
Att Implema nu väljer att inrätta en roll som VP (vice VD) följer av bolagets offensiva tillväxtstrategi. Syftet är att ytterligare stärka organisationen och beredskapen för både kommande tillväxt samt ha ökat fokus på befintliga åtaganden. Bolaget har idag 200 medarbetare utspridda på 10 kontor, från Malmö i söder till Umeå i norr, och omsätter 330 miljoner.
– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att tillsammans med alla Implemas medarbetare fortsätta arbetet med att driva utvecklingen av både affären och organisationen, men nu utifrån en bredare roll, kommenterar Daniel Falk.
Jörgen Aronsson, VD för Implema, tillägger att förändringarna sker för att ge bolaget ökad kraft och fokus på de operativa frågorna framöver. ”Detta ger oss möjligheter som kommer att vara avgörande för vår fortsatta konkurrenskraft och tillväxt,” säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title