Annons

Svenska RISE invalt i ledningen för Europas största energiforskningsallians EERA

Det är i dagarna ett stort fokus på på EUs klimat- och energipolitik inför EU-valet. Kopplat till detta kommer en intressant nyhet: Svenska forskningsinstitutet RISE var en av tre nya forsknings- och innovationsaktörer som valdes in i den europeiska forsknings-sammanslutningen EERAs ledningsorgan ( (European Energy Researsch Alliance) på generalmötet i Bryssel nu i maj. RISE är i sammanhanget en oberoende aktör som har utvecklat och erbjuder expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Intressant i sammanhanget är att EERAs roll som en sammanslutning av europeiska offentliga forskningscentra och universitet, verksamt inom energiforskning kring koldioxidsnåla energikällor. Organisationen är ett viktigt inslag i klimatsammanhang med ett uppdrag som går ut på att vara en katalysator för europeisk energiforskning där siktet är inställt på ett klimatneutralt samhälle till 2050. I detta är EERA Europas största energiforsknings-gemenskap, som sammanför mer än 250 organisationer från 31 länder. EERA samordnar sin forskningsverksamhet genom 18 gemensamma program och är en nyckelaktör i Europeiska unionens strategiska energiteknikplan (SET).
- Samverkan inom EU är helt avgörande för att navigera och prioritera rätt i energiomställningen och för att nå EUs klimatmål. Jag är stolt och glad över att bli invald i EERAs Executive Comittee. Tillsammans ska vi stärka EUs konkurrenskraft, säger Paul Halle Zahl Pedersen, senior VP och divisionschef för Säkerhet och transport på RISE.

EERAs Executive Comittee samlar några av Europas mest framstående forsknings och innovationsaktörer (FOI) och arbetar för att stärka energiforskningens ekosystem över Europa. Något som är extra viktigt nu när en ny era av policyskapande inleds. Medlemsaktörerna väljs ut i en mycket konkurrenskraftig process baserad på indikatorer som bedömer organisationernas betydelse inom forskningsområdet low carbon energy (koldioxidsnåla energikällor) och aktörens faktiska bidrag till EERAs gemensamma program.
– RISE har en unik roll som statligt forskningsinstitut med drygt 3300 experter och en testinfrastruktur med mer än 130 test- och demonstrationsanläggningar som kan vara avgörande för att skapa en effektiv elmarknad som främjar konkurrenskraftiga priser, en hållbar omställning och möjliggöra en växande industri, säger Paul Halle Zahl Pedersen.

19 organisatio9ner i 15 länder
EERA består nu av 19 organisationer från 15 EU-länder. RISE, från Sverige, valdes in nu i maj tillsammans med TU Wien från Österrike och Cyperns universitet från Cypern. Alla nyvalda medlemmar är (i alfabetisk ordning):
BERA (BE) – Leen Govaerts
CIEMAT (ES) – Yolanda Benito Moreno
CNR (IT) – Monica Fabrizio
DTU (DK) – Morten Willaing Jeppesen
ENEA (IT) – Ezilda Costanzo
IEN (PL) – Jarosław Hercog
IFPEN (FR) – Catherine Riviere
Helmholtz (DE) – Joachim Knebel
LNEG (PT) – Teresa Ponce de Leão
NERA (NL) – André Faaij
RISE (SE) – Paul Halle Zahl Pedersen
SINTEF (NO) – Nils Røkke
TECNALIA (ES) – Luis Pedrosa Rebolleda 
TNO (NL) – Henk-Jan Vink
TU Wien (AT) – Christian Hoffmann
UKERC (Storbritannien) – William (Jim) Watson
Universitetet i Bergen (NO) – Kristin Guldbrandsen Frøysa
Cyperns universitet (CY) – Venizelos Efthymiou
VTT (FI) – Tuula Mäkinen

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title