Annons

AR inom fältservice: XMReality lanserar 6:e generationen av sin mjukvara

Svenska utvecklaren av AR-lösningar (Augmented Reality) XMReality lanserar idag XMReality Remote Guidance generation 6 med helt nytt gränssnitt och mycket god flexibilitet. - Den innehåller flera nya funktioner, men ger också en fantastisk användarupplevelse, säger Johan Castevall, VD på XMReality. Vår ledstjärna vid utvecklingen har varit att vi vill att användare ska gilla och vilja använda vår produkt och därför har fokus legat på att göra det ännu enklare. Detta kombinerat med nya statistikverktyg gör att våra kunder kan bli än mer effektiva.

Det är alltså den sjätte generationen av programvaran XMReality Remote Guidance som nu presenteras och bolaget menar att den, ”ytterligare förstärker företagets position inom kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR)”.

Den nya versionen har uppdaterats med ett helt nytt gränssnitt för ett mer effektivt användande och snabbare anslutning. Nytt i generation 6 är även möjligheten till kommunikation telefon till telefon, något som tidigare inte varit möjligt och som ytterligare belyser mjukvarans hårdvaruoberoende.

Nyheter i den senaste versionen. I korthet innebär XMReality Remote Guidance generation 6 bland annat:

  • Helt nytt gränssnitt för mer effektiv användning
  • Telefon-till-telefon-kommunikation
  • Flexibelt byte under samtal mellan guidning, följande, överlappning med händer, pekare och mer
  • Team-koncept adderat för att underlätta kunskapsdelning och samarbeten i team
  • Förenklad licenshantering med självbetjäning för enklare uppgifter
  • Standardiserade protokoll och kryptering för att passa mot vanliga företagspolicys
  • KPI-verktyg för att kunden enkelt ska kunna se framsteg och ROI

AR kan bli en standardlösning inom fältservice. Klart är att AR initialt har mycket stora möjligheter att bli en standardlösning inom framför allt fältservice på företagssidan. Inte minst när det gäller sånt som kunskapöverföring till kunder, men självklart också för interna ändamål. Hur servar man en produkt? Hur byter man ut specifika delar? Hur ska en avancerad maskin hanteras? Osv. Möjligheterna är närmast oändliga.

– Så är det, säger Christer Eberger, som jobbar med bl a fältservicelösningar på Bosch Rexroth (Sales Service Machinery Applications/Engineering Field Service). Med XMReality Remote Guidance och den nya generationen av programvaran kommer att öppna nya möjligheter för oss att öka kunskapsöverföring internt och till våra kunder. Digitalisering och Industri 4.0 är högt prioriterat hos oss på Rexroth och vi har många pågående projekt för att förverkliga det. Vi arbetar aktivt för att hitta nya samarbetsverktyg inom Serviceorganisationen och även att erbjuda nya sätt att erbjuda service till våra kunder och där är lösningen från XMReality en väldigt värdefull pusselbit.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title