DM/Digital Manufacturing

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CAE: HPC- och simulering från Altair i tung roll när Aston Martin gör comeback...

Få områden är lika omgivna av en aura av glamour för PLM-branschen olika aktörer, som motorsportens Formel 1 . Värdet av att synas och att spela en avgörande roll för framgångsrika motor- och designutvecklare inom F1-cirkusen ses som något synnerligen attraktivt; som den slutliga bekräftelsen på kraften och kapabiliteten som finns i det egna bolagets IT- och PLM-stöd.
Det är alltså inte utan goda skäl som den amerikanska utvecklaren av HPC- (High Performance Computing), simulerings- och analysutvecklaren, Altair, nu meddelar att man finns med som CAE- och HPC-ryggrad för det brittiska Aston Martin-stallet som gör comback i F1 efter 60 års bortavaro.
- På vår avdelning för aerodynamik är vi enormt beroende av högpresterande datorberäkningar för att hantera och planera beräkningskapaciteten, säger Bill Peters, teknisk chef för Aston Martin Cognizants Formula One-team. Det inbegriper de 10 terabyte data som teamet producerar varje dag. Altairs lösningar ger oss en enhetlig och kraftfull infrastruktur som gör det möjligt för vårt team att vinna fördelar både ifråga om prestanda och strategi inom en gräns på 30 teraflops genom att vi uppnår en högre produktionskapacitet, får mindre responstider och minskade driftsavbrott.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Polarion & Mendix: Hon ska lyfta Siemens-partnern Taipuva på den svenska marknaden

Läste du fallstudien kring svenska containerföretaget Envirotainer, som PLM&ERP News publicerade i veckan? När denna världsledande utvecklare av avancerade kylcontainers på onsdagen hade världspremiär för sin senaste skapelse kunde vi visa vilken betydelse mjukvaruhanteringen hade i produktutvecklingsarbetet. Det handlade om ALM-lösningen Polarion från Siemens Digital Industries. Men det var också berättelsen om konsulternas betydelsefulla stöd i utvecklingsarbetet.
För Envirotainer var det finska Siemenspartnern kring just Polarion och lågkod-plattformen Mendix, Taipuva Consulting, som hade en nyckelroll.
Bolaget har visat upp en synnerligen stark tillväxt under 2020, trots pandemin. Omsättningen ökade med 62 procent jämfört med 2019. Mycket beroende på den växande betydelse som mjukvaruhantering och dess integration i produktutvecklingsarbetet har.
Idag berättar Taipuva att man ökar tempot i sin etablering på den svenska marknaden, bland annat genom att anställa Gunilla McLeod, tidigare VD på BA Consultants, som försäljningsansvarig.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Analytikern Gartner: SaaS i molnet på väg att bli ”det nya normala” – förväntas...

Kommer ni ihåg intervjun PLM&ERP News gjorde med PTC-chefen, Jim Heppelmann, för en tid sedan? En av hans viktigaste slutsatser var att SaaS och molnbaserade PLM- och CAD-lösningar har en synnerligen ljus framtid framför sig. Så här sa han:
- CAD och PLM som SaaS-lösningar i molnet kommer att bli det nya normala. Jag förväntar mig att SaaS-marknaden för CAD och PLM kommer att uppleva "hypertillväxt" - vilket betyder mer än 40 procent - under år framöver. Vi ser det nu. Det innebär att SaaS kommer att växa en storleksordning snabbare än den traditionella marknaden.
Hur rätt ligger han i sina förutsägelser? Ett svar som underbygger Heppelmanns förutsägelser kommer nu från analytikern Gartner: Det världens företag lägger på SaaS-mjukvara kommer att växa med 40 procent under de kommande två åren. Bara under 2021 talar vi om 23,1 procent till totalt 332,3 miljarder dollar (drygt 2 900 miljarder kronor), upp från 270 miljarder dollar 2020.
Så här långt träffar PTC-chefen alltså rätt med sin satsning på Atlas-plattformen, även om vi ännu inte sett de exakta siffrorna och effekterna när det gäller SaaS-baserad CAD och PLM i molnet. Men det är fler som vill ta plats i detta utrymme: Siemens med sin X-serie, Dassault/SOLIDWORKS med 3DEXPERIENCE, Autodesk med bl a Upchain PLM-köpet i hamn och Aras PLM.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Siemens köp av TimeSeries stärker miljön kring lågkodplattformen Mendix

Idag är det många som aspirerar på att ha en s k lågkodplattform - alltså en lösning som är kapabel att hantera komplexitet under ytan, men som inte kräver en massa kodning för att anpassas till de önskade ändamålen. Exakt vad man menar med lågkod varierar och hur mycket eller litet kod som krävs för att en lösning "legitimt" ska kunna förses med denna etikett är också oklart. Men det hindrar nu inte att det finns lösningar som är mer typiska och mer lätthanterade än andra och Siemens Mendix-plattform är definitivt en sådan.
Denna nu ett par år gamla satsning betraktas inom bolaget som en av de mest lovande i hela portföljen och man är inom Siemens Digital Industries Software ordentligt på hugget när det gäller att bygga ut funktionaliteten i sin Xcelerator-portfölj, där Bendix hör hemma. Den tyska PLM-utvecklaren har i dagarna tillkännagivit att man köper TimeSeries, en ledande ISV (Independent Software Vendor) och partner relaterat till lågkodplattformen Mendix.
Som framgått av PLM&ERP News’ Verdi Ogewells intervju med chefen för Siemens Digital Industries Software, Tony Hemmelgarn, värderar Siemens köpet av Mendix, mycket högt. Men vad är det för lösning som tillförs och vilken roll är tänkt för TimeSeries?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ETT LYFT I PRODUKTIONEN: Kollaborativa robotar hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva

Det är numera få som inte håller med om att långt driven automation är en nyckel till konkurrenskraftig produktion. Vår svenska tillverkare av trädgårds-, park- och skogsutrustningar och maskiner, Husqvarna, vet vad detta handlar om och har agerat därefter.
Idag har man t ex med vassa kollaborativa, ”människosamverkande” robotlösningar – ofta kallade ”cobotar”, från ABB vässat effektiviteten i motorsågstillverkningen. Genom robotsatsningarna har man ökat flexibiliteten och blivit mer kostnadseffektiv.
- Vi kom ganska snabbt in på en flexibel kollaborativ lösning som vi kan köra relativt snabbt, och där vi har möjlighet att utöka eller byta uppgifter i framtiden, säger Jimmie Sollén, teknisk chef på Husqvarna.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Why Siemens Will be a Tough Nut to Crack for Dassault and PTC –...

It's full steam ahead for Siemens Digital Industries in the PLM and factory automation areas, both technologically and commercially. Clearly there is a lot happening in PLM landscape, but how well has Siemens succeeded in terms of competitive power? One indication is an interesting evaluation of six PLM systems by the analyst Forrester Research. In this evaluation, Siemens has been placed in the Leaders Wave. Furthermore, Forrester's Wave for PLM in discrete manufacturing for 2021 Q1 also points out Siemens Digital Industries as the clear leader. Three years ago, it looked different. Siemens was close to the leadership wave but didn’t make it in, while Dassault was safely positioned second in the Leaders Wave. At the time, PTC was considered the clear leader. What factors have caused this clear shuffle of the roles? I have examined the matter in today's article and discussed what made Siemens so strong with Siemens Digital Industries Software's CEO, Tony Hemmelgarn. A focus in this discussion is, of course, the SAP deal with Teamcenter, but also the advancements in IIoT, simulation and electronics tools.
To be directed to PLM&ERP News' Verdi Ogewell's full article on www.engineering.com - click on the headline.
In the engineering.com article you will also hear comments from PTC's CEO, Jim Heppelmann, and Dassault ENOVIA's CEO, Stephane Declee. We have also listened to the views of analyst's like CIMdata and Gartner.

Oklara besked när Aras PLM tillkännager ”betydande investering” från GI Partners

PLM-utvecklaren Aras fortsätter att dra till sig investeringskapital från ”private equity-bolag”. Under förra veckans ACE-event – vilket är Aras stora årliga användarevent - berättade CEO, Peter Schroer, att GI Partners med en substantiell investering kommer att påskynda etableringen av Aras lågkod-plattform och ”dess globala expansion och kundsuccé.”
Hur stor satsningen är framgår inte av Schroers uttalanden och inte heller av det pressmaterial man skickat ut.
Det finns också passusar i en del uttalanden som finns med i pressmaterialet, som tillsammans med att man inte anger något investeringsbelopp, skapar en del tveksamheter till exakt vad satsningen från GI Partners innebär. T ex väcks frågan om tidigare investeraren, Silver Lake Kraftwerk dragit sig ur sin Aras-satsning och sålt sin andel till GI Partners.
Detta verkar dock inte bekymra branschanalytikern CIMdata, som är mycket positivt till GI Partners satsning i sin kommentar.
Andra frågor som tas upp i artikeln nedan handlar om hur det går med Aras-satsningen för fordonsjätten GM, som tycks ha stött på vissa problem när man velat skala upp funktionaliteten från "change management-bitarna".
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Elektroteknisk design: EPLAN tar ett djupgrepp i nya versionen – 2022-plattformen ett rejält lyft

Elektroteknik i allmänhet och design av kontrollpaneler i synnerhet är specialområden man förknippar med EPLAN. Mjukvarans betydelse i samband med elrelaterad design blir också allt mer central i takt med en utbredd elektrifiering av det mesta i produkt-, produktions- och industrifunktioner.
Samtidigt med denna utveckling kommer också en förändrad komplexitet i det som designas, vilket ställer nya krav på de digitala verktyg som finns på området. ”Ease of use”, eller enkelhet i användningen, utan att för den skull tappa i förmåga att hantera det som är avancerat, blir därmed framgångskritiskt.
Detta har fått tydliga speglingar i den nya 2022-mjukvarusviten från EPLAN. Man har kort sagt tagit fasta på användarvänlighet kombinerat med fortsatt högt utvecklad förmåga att hantera komplexitet.
”EPLAN 2022 ger den tekniska grunden för en helt ny användarupplevelse,” skriver bolaget i sin anmälan av lösningen. Och här finns också ett modernt driftkonceptet som inte bara gör det enkelt och effektivt för nya användare att komma igång med programvaran, utan versionen gör det dagliga arbetet lättare även för erfarna användare. Bland nyheterna finns en ”backstage-vy”, där det som finns ”bakom scenen” nu är det centrala elementet för all projektinformation och för data- och filhantering. Men det finns mera…
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Det bästa från två världar,” när Google Cloud och Siemens går ihop kring AI...

Det har varit många nyheter från Siemens Digital Industries den senaste månaden. Bolaget verkar vara inne i en synnerligen kraftig utvecklingsperiod, där man blandar egna "organiska" lanseringar, som PCBflow, med företagsköp vars inriktning alla ligger i linje med att stärka utbudet i bolagets Xcelerator-portfölj, vilken kan betraktas som Siemens PLM-plattform.
Idag kommer det mera från Siemens – bolaget startar ett samarbete med Google Cloud. Målsättningarna är bl a att optimera fabriksprocesser och förbättra produktiviteten på fabriksgolvet. Perspektiven är två:
1. Siemens har för avsikt att integrera Google Clouds moln och lösningar för artificiell intelligens och maskininlärningsteknik (AI/ML)
2. Detta i sin tur menar man kommer att vässa Siemens lösningar för fabriksautomation och ”hjälpa tillverkare att innovera för framtiden”.
- Det blir något av det bästa från två världar, säger Google Clouds Dominik Wee, direktör för “Manufacturing and Industrial”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”PLM-bolagen verkar nu köpa allt som rör på sig”… men allmänt är kommentarerna försiktigt...

De första kommentarerna från PLM-analytiker och branschbedömare är positiva till Autodesks köp av moln-PLM-utvecklaren Upchain, som PLM&ERP News rapporterade om i fredags.
Den ledande PLM-analytikern, CIMdata, säger i en kommentar att man välkomnar köpet: ”Förvärvet ger Autodesk en etablerad plattform för samverkan kring produktdata. Den stöder en decentraliserad värdekedja kring produkter ochUpchain levererar en multi-tenant, molnnativ SaaS-arkitektur med snabb implementeringsfunktion. CIMdata välkomnar förvärvet och tror att det kommer att ge Autodesk-kunder förbättrad kapacitet för att hantera komplexa produktsystem över distribuerade team av intressenter.”
Även PLM-bloggaren Oleg Shilovitsky tycker att satsningen verkar lovande, även om han konstaterar att det är en bit kvar: ”SaaS och PLM super heta dessa dagar. Leverantörer verkar köpa ’allt som rör på sig’ med hopp om att få fler användare och hitta rätt teknik… Vilken del av pusslet håller fast vid Forge och vilka bitar hamnar efter? Har Autodesk alla bitar för att bygga pusslet? Hur kommer datahantering för konstruktion att passa historien,” undrar han bl a.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing