Annons

ETQ, Dassault, Siemens och PTC är ledande inom kvalitetslednings-system enligt ny analytiker-ranking

HEXAGON-ägda ETQ i topp på ABI Researchs QMS-UTVÄRDERING. Kvalitetsledningssystem, förkortat QMS (Quality Management Systems) på engelska, är kanske inte de mest omskrivna lösningarna på produktframtagningsområdet, men icke desto mindre av stor betydelse för bra produktionsresultat. Ett QMS-system kan hjälpa till att identifiera kvalitetsproblem, eliminera onödiga aktiviteter och täppa till luckor i prestanda. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att tillhandahålla ett formellt system av verktyg och processer och även t ex möjliggöra oberoende kvalitetscertifiering. De viktigaste fördelarna är flera, men några av de tyngst vägande är att de kan ge: • bättre och konsekvent kontroll över affärs- och produktionsprocesser • reglering av framgångsrika arbetsmetoder • högre effektivitet och mindre avfall • vässad riskhantering • ökad kundnöjdhet
Men vilka är de vanligaste kommersiella systemen och hur står de sig mot varandra? Analytiker- och undersökningsföretaget ABI Research har tittat på saken och gjort en granskning och konkurrensutvärdering omfattande nitton mjukvaruutvecklare med lösningar för kvalitetsledningssystem. Inte oväntat finns alla de mer framträdande PLM- och automations-utvecklarna med på listan, från Dassault Systemes, Siemens Digital Industries, och PTC till svenska Hexagons ETQ, Rockwell Automation och Autodesk.
De företag som utvärderats har också rankats i tre grupper, ”Marknadsledare”, ”Mainstream-lösningar” och ”Följare” och resultatet blev som följer:
Marknadsledare: ETQ, Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Rockwell Automation, ComplianceQuest, Intellect
Mainstream: Tulip, AssurX, MasterControl, Honeywell, Dot Compliance, Greenlight Guru, IQVIA, Qualio, Veeva Systems
Följare: Autodesk, QT9, iBase-t
- Sammantaget hade de marknadsledande QMS-programvaruleverantörer mycket jämförbara lösningar, med goda marginaler för topplaceringar. Anmärkningsvärda skillnader var leverantörens artificiella intelligens (AI) positionering, tillståndet för befintliga partnerskaps ekosystem och stöd för SMB-tillverkare, kommenterar James Prestwood, industrianalytiker för industri- och tillverkningsteknik på ABI Research.
Hexagons ETQ kom överst i konkurrent-rankingen och tätt följda av Dassault Systèmes på andra plats. Båda företagen hade bra poäng över alla kriterier. Siemens Digital Industries fick särskilt bra resultat i implementeringskriterierna, där man landade som etta, med sin marknadsledande kundbas och implementeringserfarenhet som utnyttjar företagets långvariga expertis inom PLM och Manufacturing Execution System (MES) med vilka Teamcenter QMS och Opcenter QMS är nära associerade.
Hur såg bedömningarna ut i övrigt?

Intressant att konstatera är alltså att svenska industrikoncernen Hexagons ETQ finns i topp på ABIs utvärdering. Hexagon är generellt duktigt på digitala verkstadsindustriella lösningar som kombinerar sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. ETQ – alltså en ledande leverantör av SaaS-baserat QMS, EHS (miljö, hälsa och säkerhet) och programvara för regilativ efterlevnads-hantering – köptes av Hexagon 2022. Ola Rollén konstaterade i samband med köpet att ETQ framför allt förde den framtidsförberedda, verkligt multi-tenanta QMS-lösningen, ETQ Reliance till Hexagon Intelligence Manufacturing-divisionen. Lösningen tillhandahåller en dataryggrad för att automatisera insamling och leverans av tillverkningsrelaterad kvalitetskontrolldata, rapporter om avvikelse, kundfeedback och mer, vilket ger en företagsvy av kvalitetshantering över hela produktens livscykel. Med ETQs breda portfölj av vassa applikationer i boet kom också funktionalitet och no-code konfigurerbarhet, vilket gör det möjligt att skräddarsy lösningen efter unika behov och därmed också kunna optimera kritiska affärsprocesser för att uppnå sina kvalitet-, säkerhets- och miljömål .
– Vårt ledarskap inom kvalitetsdatainsamling och smarta digitala verkligheter gör att ETQ har en utmärkt passform i vår miljö, sa Rollén i samband med 1,2 miljarderdollar-köpet av ETQ. Han fortsatte: ”Förvärvet tillför en blandning av talang och djup kvalitetsexpertis över omfattande branschvertikaler, inriktat på det snabbt växande gapet mellan kvalitetsdataskapande och hävstångseffekt. Att integrera data från våra mätsystem med Reliance leder till ökande nivåer av autonomi som förbättrar en kunds förmåga att sätta kvalitet och processdata i arbete. ETQ möjliggör också anslutning av kvalitetsdata och processer över leverantörskedjor, vilket sammanför leverantörer och kunder i ett system.”

Man kan med ABI Researchs konkurrensranking som ett slags facit summera det hela med att Rolléns syn på köpet i allra högsta grad var bottnat i goda industriutsikter … och förstås en plånbok som möjliggjorde investeringen i ETQ.

Nio övergripande kriterier
Sammanlagt nio övergripande kriterier valdes som underlag i ABI-analysen. Dessa var i sin tur segmenterade över innovations- och implementeringskluster. Dessa inkluderar hur omfattande lösningen är och vilken innovativ funktionalitet den erbjuder, datasynlighet, tillgänglighet och säkerhet inom plattformen, användarupplevelsen och kapaciteten för arbetarförstärkning och QMSs bidrag till tillverkarens digitala trådkonstruktions-möjligheter. Dessutom utvärderar rapporten QMS-leverantörernas förmåga att leverera tid till värde, erfarenhet av att leverera programvaran till tillverkare, omfattningen av leverantörens partnerskapsbas, stödet för SMB-tillverkare och mjukvarans kunder att möta regulatoriska och efterlevnad av standarder.
– QMS-programvaruleverantörer som vill hålla sig på topp kommer att behöva se till att de har en stark AI-positionering framöver, kombinerat med flexibla partnerskapsbaser som möjliggör omfattande teknikintegrationer och utveckling, tillsammans med stödjande implementeringar, kommenterade Prestwood.

På illustrationen från ABI Research nedan ser du hur man placerat de olika företagen.

Dessa resultat kommer från ABI Researchs QMS Software Competitive Ranking-rapport, som är en dela av företagets Industrial & Manufacturing Technologies forskningstjänst, inkluderat forskning, data och ABI Insights. Baserat på omfattande primära intervjuer erbjuder Competitive Ranking-rapporter en omfattande analys av implementerings- och innovationsstrategier för att erbjuda goda insikter i ett företags prestation och ställning jämfört med dess konkurrenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title