AWS-rapport: Så resonerar svenska företag kring investeringar i AI – satsningarna förväntas öka med...

I den internationella rapporten Unlocking Ambitions har Amazon Web Services kartlagt de möjliga vinsterna och utmaningarna med AI-teknologi, samt hur attityderna och investeringsviljan till tekniken ser ut i Sverige och andra europeiska länder. 1 000 svenska företag deltog i undersökningen. Enligt rapporten fortsätter Sverige att ligga långt framme på flera punkter, utifrån ett europeiskt perspektiv. Andelen företag som använde minst en AI-tjänst i verksamheten var 31 procent i slutet av 2023, jämfört med 22 procent 2022 – en ökningstakt på 41 procent. De digitala AI-relaterade investeringarna förväntades dessutom öka med 53 procent under 2024.
Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft.
Det potentiella värdet av den tekniska innovationen är enormt. Utöver att stärka företagens innovationskraft, beräknas de investeringar som pekas ut i rapporten också tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030. Den viktigaste tekniken för att uppnå detta är AI-investeringar. Digital Decade-målen för varje land slår fast att 75 procent av företagen ska tillämpa AI-teknologi inom verksamheten år 2030, och att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter.
- Sverige står inför en unik möjlighet. Näringslivet ser den positiva effekten som AI har på deras tillväxt och produktivitet, och förstår vikten av att hantera de utmaningar som bromsar deras digitala resa. För att uppnå AIs fulla potential är det nödvändigt att vi der dem stöd kring digital kompetens och trygga regelverk för att understödja verksamheter i alla former och storlekar, säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

IMPACT INNOVATION – halvmiljard satsas på att säkra svensk teknik-, innovations- och hållbarhetsutveckling

RISE DRIVANDE I TVÅ PROGRAMKONTOR En av vägarna för att hålla Sverige i framkant när det gäller teknik-, hållbarhets- och innovationsutveckling är programmet Impact innovation. Det kan beskrivas som en kraftsamling med aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle som gått samman går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar. Initialt är siktet inställt mot utvecklingen fram till 2030-talet tanken är att programmen som sjösätts ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. I dagarna blev det också klart med de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.
Det är heller inga småpengar detta handlar om: När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.
— Vi är glada över att fem program nu startar. Programmen kommer att utvecklas under flera år med fler aktörer som ansluter utifrån behov och möjligheter. Perspektiv från samhällets alla delar behövs, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.
Från Formas perspektiv pekar Johan Kuylenstierna, generaldirektör på att Impact Innovation är en nytänkande satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt.
- De utmaningar samhället står inför hänger samman och vi myndigheter utmanar oss nu för att bli bättre på att utgå från ett systemperspektiv och stärka samverkan för att utveckla nya lösningar, säger han.
Klart är också att RISE, RISE Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, kommer att spela en framstående roll: RISE kommer att vara drivande i två programkontor i denna Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Bland annat är RISEs program Water for Vital Environments – WAVE - ett av de fem program som Vinnova beslutat att bevilja medel till. Dessutom är RISE huvudpartner till Teknikföretagen i programmet Net Zero Industry och man är även delaktiga i programmet Shift2Access.
- Att RISE nu kommer att vara drivande i två kontor och delaktiga i ytterligare ett är ett kvitto på vår centrala position i Sveriges innovationssystem, säger Malin Frenning, VD för RISE.
Läs mer om de fem program-satningarna i artikeln på PLM&ERP News.

Ett allt vassare svenskt system: Symetri förser Sovelia PLM med nya sökfunktioner, visualisering och...

Svenska PLM-, CAD- och BIM-konsulten Symetri är inte bara en av världens ledande Autodesk-partners, utan också ägare och utvecklare av en av branschens mer välbevarade hemligheter: PLM-systemet Sovelia, ett svenskt system alltså. Detta har den Addnode-ägda konsulten, Symetri, av goda skäl stora ambitioner att förändra. Antalet kunder växer och de rent teknologiska bitarna har blivit mer omfattande. Nu i januari släppte man 23.2-versionen av Sovelia PLM, där de allmänt mest framstående förbättringarna handlar om vässade sökfunktioner, förbättrad visualisering av data och en ny rapportmotor. Andra nyheter släppta nu under 2024 är Sovelia Vault 2024.1 och CAD add-in-lösningen för Autodesk Inventor 2024. CAD-add-in:et faller sig förstås naturligt relaterat till Symetris VAR-roll i Autodesk-sfären. När det gäller Sovelia Vault 2024 introduceras fler alternativ för modelltillstånd för både BOMar (Bill of Materials) och andra sekundära dokument. Utgåvan innehåller också fler alternativ för objektexport och några begärda förbättringar och korrigeringar.
Åter till 23.2versionen av Sovelia PLM, så är den förbättrade sökversionen ett arbete som inleddes redan i 23.1-version. I den nya har man gått vidare i spåret och implementerat mer intuitiva sök-lösningar, där t ex den visuella biten fått ett lyft, liksom nya sätt att söka i flera kolumner från rutnätsvyer. I rutnätsvyn kan en vald kolumn visa sina värden som diskreta färger. Detta möjliggör tydligare synlighet av unika värden och möjliggör snabbare sökning och kvantifiering av resultaten visuellt. Inte alls dumt, vilket också gäller för fas-visualiseringen av produktionsvyer. En produktionsvy omorganiserar standard-BOMen för att ge den ett produktionsperspektiv. Genom att länka produktionsvyn med visualisering av data kan varje fas i produktionsvyn färgläggas oberoende. Vilket inte minst bidrar att lyfta fram alla operationer/monteringsuppgifter som behöver utföras i varje fas.
Den nya rapportmotorn är som sagt ett bra tillskott. Administration och skapande av rapporter har ibland varit svårt att förstå för nya användare av Sovelia PLM. Detta har man tagit tag i genom att skapa ett rapportkonfigurationsverktyg i HTML-administrations-sektionen för att göra uppgiften enklare för nya användare. Verktyget gör det enkelt att skapa, kopiera, redigera och radera alla typer av rapporter. Informationen som ingår i rapporten kan också konfigureras inklusive rubriker, kolumner, tabeller etc. Notabelt är att den nya rapporteringsfunktionen inte är en ersättning för befintliga rapporteringsfunktioner i Sovelia PLM, som många av lösningens användare har anpassat. Den nya funktionen är ett tillägg. Alla nya installationer av Core-mallen kommer automatiskt att se den nya rapportmotorn och konfigurationsverktygen. Vidare kan de nya rapporteringsverktygen ge feedback via aviseringar om när rapporterna har genererats på servern och de är tillgängliga för nedladdning via den vanliga aviseringsdelen.
Men hur kommer det sig att Symetris Solvelia hamnat i bolaget? Klicka på rubriken för att läsa mer om detta och Sovelia Plant 2024.1

Hur valet av CAD-system påverkar PLM-uppläggen på BMW och Mercedes Benz

Varför BMW förlitar sig på diversifierade system från SAP, PTC och SIEMENS, medan Mercedes fokuserar på bara ett: SIEMENS Teamcenter. Hur ett idealt PLM-system på OEM-nivå inom automotive basalt ska läggas upp kan alltid diskuteras. Men klart är att de centrala bitarna i ett cPDm-upplägg (collaborative Product Definition management) är komplexa oavsett vilken väg man väljer: Antingen en mer homogen plattform som Mercedes Benz, eller en mer tydligt diversifierad, som konkurrerande BMWs. Den totala miljön runt ett PLM-upplägg präglas alltid av diversifiering med ofta hundratals olika CAx- och andra mjukvaror kopplade till de centrala struktur- och produkt-databaserna. Men oavsett detta har valet av CAD-system stor betydelse, vilket inte minst BMW’s nyliga beslut att fortsatt satsa på Dassault’s CATIA, bl a med ett digitalt tvilling-koncept, visar; liksom Mercedes satsning 2015 att byta ut CATIA mot Siemens NX.
Vi ska titta lite närmare på hur framför allt BMW valt konfigurera sitt PLM-upplägg, som det sett ut 2023, vilket tydligt baserats på att vid sidan av proprietärt, egenutvecklade databaser, stödja sig på flera kommersiella lösningar. I grund och botten handlar detta bl a om en strategi som bl a tagit sikte på att göra sig mer leverantörsoberoende. Detta genom att satsa på lösningar från tre stora PLM-aktörer, SAP, PTC och Siemens Digital Industries Software. Tuffa konkurrenterna Mercedes Benz har i motsvarande upplägg valt ett mer homogent stöd byggt på Siemens Teamcenter. Mer om detta och ett tidigare samtal med mannen som styrde valet på Mercedes, dr Alfred Katzenbach, i artikeln.
Men först lite övergripande fakta om BMWs upplägg av arsenalen: • På PLM/PDM-sidan använder man sig av tre system - t o m kategoriserbart som fem till sex beroende på hur man betraktar de proprietära lösningarna PRISMA, för hantering av geometri- och funktionella data, Fundus och TAIS, det senare på väg att bytas ut. De andra, kommersiella systemen är per 2023: SAP’s IPPE, PTC Windchill och Siemens Teamcenter.
- SAP IPPE används för sammanställning av eBOMar (engineering BOM, alltså den som bygger på designarbetet och som är grund för mBOMen, tillverkningsBOMen) och konfiguration
- PTC Windchill används för m- och sBOMar (manufacturing BOM och software BOM för hantering av mjukvaror)
- Siemens Teamcenter som används för geometri-integration och nedströmsprocesser.
Mercedes Benz har gått en motsatt väg. På PLM/PDM-sidan har Siemens Teamcenter och den egna produktdata-basen SMARAGD, ett systemstöd för utveckling av mekaniska komponenter och ett datanav för innovationsdriven fordonsutveckling, varit centrala. Satsningen på Teamcenter symboliserar tydligt bolagets ovilja att driva fler än ett PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man 2015 valt att fortsätta med Dassaults CATIA som primärt CAD-system om man då gått över från V5- till V6-versionen. Istället blev det Siemens NX.
Hur kommer BMWs senaste CATIA-beslut att påverka företagets PLM/PDM-uppsättning? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

ERP och kompetensbrist: SAP- och Dynamics-konsulten Implema drar igång karriärväxlingsprogram

SAP och Microsoft Dynamic-konsulten Implema lanserar i dagarna ett intressant karriärväxlingsprogram, kallat Upskill. Om en dryg vecka är de första deltagarna på plats.
Upskill en del i en satsning på att få in fler seniora konsulter, där deltagarna erbjuds en intensiv utbildning till affärssystemskonsult i antingen SAP eller Dynamics365. Programmet i sig är ett utbildningsprogram riktat mot personer som är etablerade på arbetsmarknaden sedan några år, har relevant erfarenhet, men är motiverade att göra något annat. Till exempel kan man ha varit ”super-user” eller avancerad användare i ett affärssystem eller ha arbetat som applikationskonsult i något annat system än SAP eller Dynamics365.
– Det råder kompetensbrist inom IT-branschen och Upskill är en av flera satsningar för att säkra kompetens framåt helt enkelt. Det finns många personer med relevant erfarenhet, som vill göra något annat. Vi ger deltagarna en möjlighet till vidareutveckling och karriärväxling, samtidigt som de för med sig mycket ny kunskap och kompetens från olika områden till Implema. Vi har lång erfarenhet av att genomföra utbildningsprogram, så det här var ett naturligt steg, berättar Kei Buhre, CHRO på Implema.
Implema har ofta tagit proaktiva branschinitiativ på affärssystemområdet. Bolaget är känt för framför allt snabba och effektiva implementationer och transformation av affärssystem, som SAP och Microsoft Dynamics. Bolaget finns idag på tio svenska orter, omsätter 300 miljoner kronor och har 180 medarbetare.
Hur ser programmet ut? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bra drag i affärerna: Conscia köper brittisk Cisco-partner inom digital transformation

Det bra drag i affärerna för IT-infrastruktur- och säkerhetsbolaget Conscia, vars fokus ligger på Ciscos tekniska plattformar. Med huvudkontor i Danmark sysselsätter Conscia – som är en Cisco Gold Partner – över 1 000 personer i sex länder och betjänar mer än 1,000 kunder. Dessa inkluderar fem av de sex största nordiska bankerna och tre av fyra sjukhus i Nederländerna. Bolaget levererar lösningar och managerade tjänster 24/7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav.
Bara i Sverige ökade omsättningen senaste året från 527 till 740 miljoner med 70 miljoner i marginal, drivet av en ökande efterfrågan av managerade tjänster och cybersäkerhet. På koncernnivå ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro, motsvarande runt 6,5 miljarder kronor och rörelseresultatet med 24 % till 58 miljoner euro, motsvarande ca 650 miljoner kronor. Strålande affärer alltså, vilket bl a kan relateras till de senaste årens ökande säkerhetskrav och allmänna utveckling mot effektivare hantering av explosivt ökande datavolymer.
Nu blir man ännu större. Conscia meddelade igår att man köper brittiska ITL, tillika en Cisco Gold-partner. Bolagets verksamhet och lösningar stöder precis som köparen digital transformation relaterat till verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom nätverk, cybersäkerhet och moln.
– Storbritannien har ett starkt och expansivt ekosystem av teknologier och är en av de största marknaderna i Europa. Genom ITGLs framsynta tekniska kunnande och branscherfarenhet kommer vi att vara väl positionerade för att bidra till regionens fortsatta tillväxt inom IT-infrastruktur och digital transformation. Detta är en betydande milstolpe för Conscia och vi ser fram emot de möjligheter som väntar för alla parter, säger Erik Bertman, CEO för Conscia.
Ingen köpeskilling avslöjas.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Han tar hand om SAPs AI-satsning – som också får ett eget tillväxtområde

AI, Artificiell Intelligens, förändrar nu snabbt mjukvaruutvecklings-företagens organisationer på olika sätt. Viktiga åtgärder är att skapa fokus genom att designera en avdelning, ett affärsområde eller specifikt övergripande ledarroll för ändamålet. Detta i akt och mening för att dels utveckla och dels samordna både teknik och affärer över organisationerna.
Marknadsledande affärssystem-bolaget SAP är bara ett av en rad exempel på aktörer som nu agerar snabbt för att ställa om för att möta den hisnande snabba utvecklingen. Bolaget meddelar därför idag att man har dragit igång ett nytt heltäckande tillväxtområde med fokus på AI under ledning av Philipp Herzig i den nyinrättade rollen som Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO).
Den nya enheten övervakar hela värdekedjan för SAP Business AI, från produktutveckling och forskning till kundimplementering. I den nya rollen rapporterar Herzig direkt till VD Christian Klein.
– SAPs ökade fokus på affärsdriven AI markerar starten på en helt ny generation av företagsinnovation, och jag är hedrad över att få chansen att hjälpa kunderna att få ut det mesta av denna enastående möjlighet. Jag ser fram emot att arbeta med vårt team och ekosystem av kunder och partner. Tillsammans kan vi driva utvecklingen och leveransen av relevant, pålitlig och ansvarsfull AI som i grunden förändrar hur företag arbetar, säger Philipp Herzig, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fyra trender som driver framtiden inom low-code: ”Maximerad nytta genom AI”

ServiceNow i Gartners ledarkvadrant, men Siemens MENDIX klar etta.
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens omformar nu flera branscher och pressar företag att anpassa sig för framtiden. Ett sätt att göra denna anpassning på är genom "reskilling" av anställda, det vill säga upplärning och kompetensutveckling, inom low-code och IT. Low-code innebär att man utvecklar programvarulösningar med hjälp av grafiska användargränssnitt och drag-och-släpp-funktioner snarare än genom att skriva traditionell kod från grunden, även om möjligheten till kodning finns kvar. No-code innebär istället, som det låter, att ingen kodning krävs alls. Vässad skicklighet och kapacitet att hantera detta område ligger högt på priolistan hos de många företag som just nu står inför en brist på kvalificerad personal.
Användningen av low-code/no-code-plattformar i syfte att skapa AI-applikationer ökar. Anledningen till detta är att de gör det möjligt för företag i alla storlekar - såväl som medborgare - att dra nytta av AI utan omfattande programmeringskunskaper. Detta gör det möjligt för företag att förbereda sig på de förändringar som en omfattande automatisering kommer att innebära - och därigenom ta vara på möjligheterna som följer med AI-eran på bästa sätt.
- Trots att experter tror att AI kommer att leda till att vissa jobb försvinner, kommer tekniken också att skapa nya möjligheter. Det går inte att blunda för att vissa yrken kommer att ändra karaktär och att individer kommer att behöva utveckla nya färdigheter för att förbli relevanta på arbetsmarknaden. Genom att jobba med att utveckla anställda och att placera dem i viktiga roller kan organisationer stänga kompetensgapet och bygga en framgångsrik organisation, menar ServiceNow’s Sverige-chef, Victoria Rosell, i dagens artikel, där hon spanat in fyra nyckeltrender kring framtiden för low-code.
Victoria Rosell tillträdde posten som Sverigechef för ServiceNow i september 2023 och kommer dit från IBM, där hon haft en 20-årig karriär.
Till bakgrunden hör att ServiceNow är duktigt i utvecklingen av lågkod-lösningar. Bland annat har man fyra år i rad placerats i analytikern Gartners ledarkvadrant i den s k Magiska Kvadranten, tillsammans med bl a Salesforce och Microsoft. Men klart ledare i 2023 års positionering är Siemens Digital Industries Softwares Mendix-plattform. Inom parentes kan konstateras att Mendix också är särskilt användbar på PLM- och automations-området.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bernard Charles presenterar sin efterträdare som Dassault Systemes-chef, Pascal Daloz, för SOLIDWORKS-communityn

3DEXPERIENCE World 2024 i DALLAS. Nej, han var inte på plats i Dallas, nye Dassault Systemes-chefen, Pascal Daloz (t h på bilden). Men när DS SOLIDWORKS under förra veckan 25-årsjubilerade, var en intressant del av eventet förre Dassault-chefens, Bernard Charles (t v), introduktion av sin efterträdare, som utsågs i juni 2023 och tillträdde nu januari 2024. Daloz kunde dock av personliga skäl inte närvara personligen, så Bernard fick presentera honom ensam utan nye CEOns närvaro. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Bernards framträdande under eventet var hur som helst hans sista i rollen som exekutiv DS-chef, inför SOLIDWORKS-communityn. Istället lär det fortsättningsvis bli Pascal Daloz, som från och med nästa år tar hand om detta uppdrag.
I Dallas sa Bernard att han och Pascal Daloz tillsammans ser en ny värld av design. Men givet de riktlinjer och upplägg som Bernard under sin nära 25-åriga ”regeringsperiod” dragit upp och effektuerat är det gissningsvis hans ord som vägt tyngst. Bernard är nämligen en av PLM-branschens absoluta ikoner och mest välkända visionärer och var den som först och mest genomtänkt advokerade för PLM-konceptet. Detta har tveklöst varit en satsning som tjänat både Dassault Systemes och produktframtagnings-världen väl, det bolag han basar för är i dagsläget PLM-områdets kommersiellt ledande med intäkter 2023 på nära 6 miljarder euro, motsvarande ca 66 miljarder svenska kronor. Av produkterna, eller apparna på 3DEXPERIENCE-plattformen är CATIA (CAD), ENOVIA (cPDM, PDM), SIMULIA (CAE) och DELMIA (Digital manufacturing) de mest kända. I SOLIDWORKS-sammanhanget kan noteras att han var den som drev på köpet av bolaget 1997.
Från scenen i Dallas konstaterade den förre DS-chefen att designvärlden förändrats radikalt under hans år inom produktutveckling.
- Vi har gått från från 2D till 3D. Från skrivbord till plattform. Från produkt till upplevelse. Och nu bygger vi vidare på detta kraftfulla arv; ett arv av investeringar, uppbyggt förtroende och ett arv som vi tillsammans har bemyndigande att fortsätta.
Han diskuterade också den nya ekonomin, där produkter förnyar sig själva och menade att framtiden för design är att designa produktens nästa liv.
- Vi brukade hantera en produkts livscykel, sa han, men under de kommande 25 åren kommer vi att hantera en produkts många liv. Livet är magi och designens magi är tillbaka.
Till saken hör att Bernard klev upp på topptaburetten redan 1995, och från 2022 upprätthöll han dessutom både rollen som CEO och styrelseordförande. Från och med januari kvarstår han dock bara som styrelseordförande, vilket på ett tydligt vis antyder att hans fortsatta inflytande över bolagets väg framåt kvarstår.
Men vem är Pascal Daloz? Vi ska titta lite närmare på det i dagens artikel och gå in på ytterligare några nyheter som Bernard presenterade i Dallas.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Swedish IoT man awarded prestigious European prize as ”IoT Executive of the Year”

European private equity firm Castik Capital is known for driving profitable investments in high-quality, growing companies headquartered in Europe and led by strong management teams. One of the companies in which it owns the majority is the IoT player AddSecure, whose CEO, Stefan Albertsson, has now been awarded the "IoT Executive of the Year" at the latest edition of the IoT Global Awards.
The IoT Global Awards is a well-known awards program that recognizes the most innovative companies, products and individual talents in the IoT industry. Each year, a panel of independent and qualified judges selects the best companies, start-ups and business leaders in the IoT industry, in eleven categories.
It’s clear that the choice of Albertsson has good grounds. In just one decade, he has transformed a once modest Swedish company, focused on monitored alarm transmission, into a multinational IoT company with a turnover of 200 million euros. At the same time, market analyzes show that global IoT investments are staggeringly high: According to Statista's figures, in 2023 we are talking about global investments of $805 billion in IoT technology.
With Stefan Albertsson's award, AddSecure and the main owners Castik get yet another receipt for one of the most important investment parameters they have - strong leadership. The "IoT Executive of the Year” category rewards the most creative, innovative, dynamic or inspirational IoT leaders who not only drive sales within their own organizations but also advance the IoT industry as a whole.
“The award is a huge honor and I accept the award on behalf of the entire AddSecure team,” says Albertsson and adds: "Our dedicated, talented and hard-working employees are the driving force behind our strong growth as we deliver on our mission to make the world safer, smarter and more sustainable through secure IoT solutions.”
Today the Internet of Things technology also play a big role in the PLM area, not least related to the connections between the sensors and the ability to capture data about how products are used by end customers. By feeding back this data to the PLM system, you can easily build in product innovations and improvements related to how the "Things" are used.
Click on the title to read more on PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title