ABB E-mobility lanserar en ny vass laddningslösning för buss- och transportflottor

E-MOBILITY/PRODUKTUTVECKLING. ABB E-mobility satsar hårt på system för laddning av elbilar (EV, Elecxtrical Vehicles). I dagsläget har bolaget sålt mer än en miljon EV-laddare på mer än 85 marknader, inklusive över 50 000 DC snabbladdare. Men satsningen går vidare i fortsatt högt tempo och idag presenterar ABB E-mobilty sin nya laddningslösning HVC360, som man menar, ”ger ägare av fordonsflottor över hela världen möjlighet att driva förändring.”
Eftersom utfasningen av fossila bränslen inom vägtransporter står i centrum för många länders klimatpolitik har det under de senaste åren gjorts stora framsteg när det gäller att tillhandahålla lösningar för elektrisk mobilitet. Men även om det växande antalet offentliga laddstationer är goda nyheter för elbilsförare räcker inte dessa för att tillgodose behoven hos eldrivna fordonsflottor. Trots att bussar och lastbilar bara utgör 4 procent av fordonen står de för svindlande 40 procent av de globala transportutsläppen, vilket gör en snabb elektrifiering av dem till ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen.
Det nya kraftskåp som ABB E-mobility nu lanserar, menar man, ”kommer att spara pengar och påskynda elektrifieringen av transport- och logistikflottor. Det är klassledande effekttäthet och flexibel, framtidssäker design stöder upp till fyra laddstationer samtidigt, vilket hjälper buss- och lastbilsflottor att minska koldioxidutsläppen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Maersk vässar transformationen med hjälp av SAPs BTB-plattform – men svenska IFS finns också...

ERP/AFFÄRSSYSTEM. Att danska Maersk, världens största containerrederi, har satsat på och gjort stora framsteg i sin digitala transformation är inte överraskande. Att vidmakthålla positionen som världsledande aktör kräver förstås spetsig teknologi i en tid när framstegen på IT-sidan närmast exploderar.
Koncernens bolag arbetar med flera lösningsleverantörer på affärssystemsidan, men klart är att svenska IFS spelar en stor roll i flera dotterbolag. Inom Maersk Terminals, Maersk Supply- Service och Maersk Drilling (nu Noble) använder man t ex IFS’ Applications-lösningar både inom ERP (ekonomi) och EAM (anläggnings-hantering och -styrning). Detta medan man satsat på SAP för ekonomisidan för HQ och BU Line, där man nyttjar SAPs Business Technology Platform (BTP), vilket vi ska titta lite närmare på i dagens artikel.
BTB-plattformen har skapat en tydlig strategisk inriktning och skyndat på automatiserade affärsprocesser, vilket är av stor vikt relaterat till bolagets tillväxtplaner. Resultatet är ökad effektivitet och bättre användarvänlighet.
– Maersk är på väg att ta ett helhetsgrepp om distributionskedjan vilket kräver att vi behärskar fler områden inom transportsektorn som flygfrakt och landtransport, lager och distribution. I dag går mindre än 10 procent av leveransutgifterna till sjötransporter. Därför måste vi in på andra områden för att fortsätta växa, säger Tapan Dash, Engineering Director på Maersk Technology.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automatisering och AI inom IT-infrastruktur: Conscia köper svenska ”världsstjärnan” Miradot

Det Nordic Capital-ägda säkerhets- och IT-infrastrukturbolaget Conscia köper det svenska konsultbolaget Miradot. Detta bolag jobbar med digital transformation hos sina kunder genom att automatisera infrastruktur inom moln, datacenter, nätverk, säkerhet och service providers enligt ett egenutvecklat ramverk. Miradot är dessutom sedan 2020 världens första Cisco DevNet Specialized Partner.
Köpet öppnar för en expansion av Conscia inom automationstjänster både nationellt och internationellt, menar Conscia Sverige-chefen, Lars Kyhlstedt, och pekar på att den digitala transformationen med AI-stöd bara har börjat.
- Så är det, ett företags framgång beror idag mer än någonsin tidigare på förmågan att snabbt anamma och omvandla ny teknologi till affärsvärde. Den förmågan avgörs av hur bra man är på att inte bara automatisera infrastruktur utan också anpassa processer och kultur. Miradot adresserar alla delar vilket är unikt, vi har sett vilken enorm skillnad de gör hos flera gemensamma kunder för att få ut värdet av deras IT-investeringar. Ett resultat blir att IT-infrastruktur kan konsumeras som tjänster av hela verksamheten, genom till exempel självbetjäningsportaler i ServiceNow, säger han.
Klart är också att Kyhlstedt har bra stöd från analytikerhåll i den tillväxtpotential som området har. Gartner t ex, förutspår tvåsiffrig tillväxt även 2023 inom mjukvaruinvesteringar för ökad produktivitet genom automation och transformation.
År 2022 omsatte Miradot ca 57 miljoner med 11 anställda och kalkylerna för 2023 pekar mot intäkter på närmare 80 miljoner. Någon köpeskilling anges inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kartläggning från CHALMERS: ”Brist på metaller riskerar bromsa elektrifierings-boomen”

HAR TAGIT FRAM NY DATABAS. I takt med att allt fler elbilar rullar på Europas vägar ökar också användningen av de kritiska metaller som krävs för till exempel elmotorer och elektronik. Allmänt ska sägas att man till dessa ofta kallade energikritiska metaller kan räkna bl a litium, kobolt, nickel, indium och sällsynta jordartsmetaller. Men i en kartläggning, som Chalmers har gjort på uppdrag av EU-kommissionen, pekar man framför allt ut eftertraktade bristmetaller, som exempelvis dysprosium, neodym, mangan och niob, vilka har stor ekonomisk betydelse för EU. Detta samtidigt som tillgången på dem är begränsad och det tar tid att skala upp råvaruproduktionen. Att beroendet av metallerna ökar är därför en utmaning på flera sätt. Med dagens råvaruproduktion kommer metallerna inte räcka till framöver – inte ens om återvinningen ökar visar den stora kartläggningen som letts av Chalmers.
– EU har ett starkt importberoende av dessa metaller eftersom utvinningen är koncentrerad till ett fåtal länder som Kina, Sydafrika och Brasilien. Den bristande tillgängligheten är både ett ekonomiskt och miljömässigt problem för EU, och riskerar att fördröja omställningen till elbilar och miljömässigt hållbara tekniker. Eftersom många av metallerna också är ovanliga riskerar vi dessutom, om vi inte lyckas ta vara på det som redan finns i omlopp, att försvåra tillgången för framtida generationer, säger Maria Ljunggren, docent i hållbara materialsystem vid Chalmers tekniska högskola.
Till saken hör dessutom att det bara är en liten andel av metallerna som idag återvinns från uttjänta fordon, även om flera initiativ för att återvinna mer av metallerna i större utsträckning förekommer, bl a från svenska. Northvolt.
Annat hoppfullt för svensk del är att statliga gruvbolaget LKAB i början av året annonserade en stor fyndighet med sällsynta jordartsmetaller i Kiruna, bl a då neodym.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MES & MOM/styrsystemteknik: ABB tar hem MOM-order från ståljätten ArcelorMittals franska fabrik

ABB meddelade idag att man fått en order på sitt Manufacturing Operations Management-system (MOM4Metals) till kallvalsverket vid indiska stålgigantens, ArcelorMittal, franska fabrik i Contrisson. Den franska rörelsen är ledande inom området stålplåtsbeklädnader till alla typer av byggnader och tanken är att ABBs lösningar ska bidra till att ge stöd till innovativa lösningar baserade på kolfritt och hållbart stål. Med den svensk-schweiziska verkstadsjättens teknologi ska stålproducenten, ”ta produktiviteten till en ny nivå, förbättra kvalitet och prestanda,” skriver ABB i en pressrelease.
ABBs MOM4Metals-produkt inom Ability-famlijen och är baserad på exakt dataanalys och har kapacitet att förbättra informationsdelning, produktionsplanering, utförande, rapportering, tillgångsövervakning och optimering av driftprestanda. Den är designad för och används i olika metallproduktionsprocesser från valsverk till processlinjer och ger tydliga fördelar jämfört med generiska industriagnostiska MES-plattformar, hävdar Frederik Esterhuizen, Global Business Line Manager för metaller på ABB.
- Genom diskussioner med kunden har vi kunnat utnyttja vår djupa metallexpertis för att förfina ABB-lösningen för att möta deras behov. ABB:s lösningar gör det möjligt för kallvalsverk att förbättra och bibehålla prestanda och uppfylla kvalitetskrav vad gäller tjocklekstoleranser, planhet och ytegenskaper via exakt processtyrning och hantering av utrustningens livscykel, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP S/4HANA i nyckelroll hos livsmedelsjätten Dafgårds: Nästa stora kliv blir logistikplattformen EWM

En av de större livsmedelskunderna i SAPs svenska verksamhet är Dafgårds, som är en ledande aktör inom frysta och kylda livsmedel för restauranger, storkök och konsumenter. Köket i Källby omsatte 2022 drygt 3,7 miljarder kronor med över 1 200 anställda. Tillväxten fortsätter nu med en ny fabrik, fokuserad på veganska charkuterier.
Resan tillsammans med SAP började runt millennieskiftet och för några år sedan beslutade sig Dafgårds för att gå över till SAP S/4HANA. Övergången till den nya tekniska plattformen gick bra och nu flyttas allt fler användare över till Fiori, SAPs nya gränssnitt.
Nästa stora steg är att gå över till logistikplattformen EWM (SAP Extended Warehouse Management). Det kommer att ge Dafgårds en bättre plattform för högre kvalitet och tillväxt. Just nu pågår förberedelserna och målet är att EWM ska vara infört innan 2025.
– Köket i Källby växer och vi verkar i dag på en global matmarknad. Jag är glad över att mina företrädare valde SAPs affärssystem – det gör att vi kan växa ännu mer utan att behöva fundera över ett potentiellt byte, säger Fredrik Dafgård, CDO på Dafgårds.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

European Spallation Source i Lund: HEXAGONs EAM-lösning central för drift och underhåll i ett...

EAM CASE STORY: Det kan knappast bli mer tekniskt avancerat, komplext och unikt än uppbyggnaden av European Spallation Source, ESS, i Lund. Detta EU-projekt som drivs av 13 länder däribland värdnationerna Sverige och Danmark, är ett av de mest avancerade forsknings- och teknikprojekten för närvarande under konstruktion i Europa.
När forskningsanläggningen står färdig, vilket är planerat till 2028, kommer här att finnas en anläggning där partiklar (protoner och neutroner) skjuts från en accelerator i en 650 meter lång tunnel mot ett fyra ton tungt målhjul i volfram som kyls ned med helium. Här frigörs neutroner som leds vidare till flera olika neutroninstrument där experiment och studier på många olika typer av objekt utförs. Upp till 3 000 forskare per år från de medverkande länderna kommer i framtiden att driva projekt inom allt från fysik och biovetenskap till energi och miljöteknologi.
Det säger sig självt att anläggningshantering och underhåll för en så komplex anläggning är en stor utmaning. Här finns allt från låg- till högspänning, vakuum, nedkylning till -271 C och radioaktiv strålning.
- Det här är nog en av de största prototyperna i världen, säger Ola Nanzell, ansvarig för asset management och underhåll på ESS. Något liknande har aldrig tidigare byggts och kommer aldrig att byggas igen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dryckesjätten bakom Guiness i storsatsning på migrering till SAPs molnbaserade RISE-modell

När SAP meddelade att de skulle avsluta underhållet av Business Suite 7 till 2030 fick sig en och annan SAP-användare – även de som släpar efter moderniseringsplaner – en funderare över vad deras nästa steg skulle bli i takt med att det traditionella affärssystemet fasades ut. Men sedan dess har två andra SAP-erbjudanden hamnat i centrum: RISE with SAP och S/4HANA Cloud.
Att världsledande affärssystemutvecklaren SAP sedan dess haft framgångar med sin tjänst RISE with SAP som förenklar övergången till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud behöver ingen betvivla. RISE with SAP lanserades 2021 som en ”affärstransformation-som-en-tjänst-lösning.” S/4HANA är en av de sex paketerade lösningarna som erbjuds genom RISE – tillsammans med SAPs teknologiplattform, affärsprocessintelligens och annat. Men SAP-användare kan också välja att använda S/4HANA direkt utan att använda RISE-tjänsten för att migrera och/eller modernisera SAP-system i molnet.
Detta sagt kommer vi in på dagens större nyhet från användarsidan relaterat till detta. Det handlar om Diageo, den brittiska tillverkaren av Guinness, Smirnoff och Johnnie Walker, som har inlett ett samarbete inom affärsutveckling med SAP och IBM, som konsultpartner. Projektet sträcker sig över fem år och är företagets största investering någonsin i teknik och tjänster. Målet med samarbetet är att designa och förbättra Diaegos affärsprocesser och göra verksamheten mer effektiv i de 180 länder där bolaget är verksamt.
Poängen är att Diageo nu går över till den molnbaserad modellen, RISE with SAP S/4HANA Cloud, för att förenkla och integrera sin IT-infrastruktur.
– Samarbetet med IBM och SAP kommer att ge oss helt nya insikter att agera och förbättra vår datakapacitet för att kunna fortsätta växa, samtidigt som vi kan bli mer effektiva i vår dagliga verksamhet, säger Lavanya Chandrashekar, CFO på Diageo, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

7 000 ANVÄNDARE I POTTEN: IFS tar hem stororder från byggjätten NCC för IFS...

ERSÄTTER INFOR ERP OCH IBM MAXIMO. Det är inte särskilt ofta större bolag byter leverantör på ERP/EAM-sidan. Men idag rapporterar svenska IFS att deras molnplattform IFS Cloud tagit hem en större order från NCC. Detta stora byggföretag, man omsatte ifjol 54 miljarder kronor, byter därmed ut sina existerande system: IFS Cloud kommer att ersätta dels NCCs Infor Lawson ERP och dels IBM Maximo som EAM-lösning.
Det rapporterar idag IFS, som skriver att valet bygger på att NCC vill ”förbättra effektivitet och produktivitet i sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.”
Systembytena är i delar redan genomförda och från april i år började IFS Cloud EAM (Enterprise Asset Management, ”anläggnings-/underhålls-hantering”) framgångsrikt användas av 535 användare inom NCCs dotterbolag NCC Industry, för att förbättra produktivitet och minska kostnader. Implementeringen stöttades av IFS partner Cillco. Men sett över tid handlar det om en större spridning av IFS Cloud ERP inom NCC-gruppen med totalt runt 7 000 användare i NCC.
– Vi går igenom en strategisk digital transformationsresa, säger Kari Kulotie, CIO på NCC. Och att bli allt mer datainformerade är ett av våra främsta mål på vägen mot att nå våra övergripande mål och upprätthålla den högsta nivån av service för våra kunder.
Ordern är ytterligare en bekräftelse på att den svenska ERP-/EAM-utvecklaren fortsätter att gå som tåget, vad det verkar, oavsett tiderna. I en kommande intervju med PLM&ERP News berättar Norden-chefen, Ann-Kristin Sander att, ”vi i den nordiska rörelsen ökat våra intäkter med tvåsiffriga procenttal de senaste fem åren.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.-

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title