Annons

Aras PLM vässar Innovator-plattformen med ny modulär lösning för hantering av leverantörskedjor och OEMer

PLM-utvecklaren Aras med PLM-plattformen Innovator tillhör den exklusiva skara av företag som karaktäriseras som ”PLM Mind Share Leaders”, tillsammans med bl a de tre stora i branschen, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systemes och PTC. Storleksmässigt ligger man dock en bra bit bakom de tre stora, men tillväxten är kraftfull och den teknologiska utvecklingen präglas av stora ambitioner och bred täckning inom hela produktframtagnings- och tjänsteområdet ända bort till produkterna i slutanvändarnas händer. Aras-chefen, CEO Roque Martin, berättade under det senaste ACE-användareventet 2024 att man sedan hans tillträde 2021 haft en 77-procentig årlig tillväxt i antalet SaaS-distributioner. Detta är en nyckelfaktor för framgång i Aras expansiva molnverksamhet, samtidigt som den hjälper tillverkande kunder att modernisera sina PLM-system. Parallellt kommer det kontinuerligt nya förbättringar av bolagets lågkod-plattform Aras Innovator.
Den senaste nyheten, släppt under den gångna veckan, handlar om tillgängligheten av bolagets nya Supplier Management Solutions för Aras Innovator. En lösning med siktet inställt på hantering av leverantörskedjorna relaterat till produktutveckling. Denna svit av applikationer effektiviserar samarbete med, bedömning och uppkoppling av leverantörer och OEMer. Detta genom att tillhandahålla säker fjärråtkomst till kontrollerade delmängder av den digitala tråden och PLM-information via konfigurerbara mobiloptimerade webbapplikationer.
- Integrationen av Supplier Management Solutions med Aras Innovator erbjuder tillverkare en helhetssyn på att hantera hela produktens livscykel, från design och utveckling till inköp och produktion, säger John Sperling, SVP för Product Management på Aras. Han tillägger: "Genom att utnyttja automation, samarbete och datadrivna insikter kan våra kunder uppnå större effektivitet och smidighet i att hantera sin verksamhet samtidigt som de tar itu med efterlevnad och hållbarhetsmål över produktlivscykler."
Satsningen av Aras i detta spår är intressant och viktig då det handlar om rätt vanliga utmaningar i den industriella värdekedjan. Hur då?
Produktorienterade organisationer förlitar sig på leverantörer och affärspartners som en förlängning av sin verksamhet. Under de senaste åren har leverantörskedjan upplevt ett ökande tryck från strikta efterlevnadsregler, nya hållbarhetsinitiativ och ett ökat fokus på transparens. Till exempel strävar initiativet Digital Product Passport i Europeiska unionen för att främja hållbarhet och insynstransparens genom att kräva riktlinjer för spårning och rapportering för en rad branscher från och med 2026. Många organisationer kämpar för att möta dessa krav på grund av föråldrade system, begränsad synlighet till partner-information och inkonsekvent kommunikation med partner i leveranskedjan.
- Det handlar förstås om flera saker. Världen har förändrats och de industriella kedjorna måste anpassas till nya lägen, både vad avser behov av uppkoppling gentemot andras produktutvecklings-system vad avser de tekniska sidorna av samarbetet, men också de administrativa bitarna, som hänger ihop med de affärsmässiga och logistiska delarna av produktframtagnings-processerna. Visst har företagen sina egna tekniska PLM och cPDm-lösningar, men ovanpå detta behövs ett slags sammanhållande paraply som kan koppla åt alla håll. Vi ser att att Innovator-plattformen är ett allt vanligare val i detta, säger Leon Lauritsen, numera GM för Aras EMEA-region.
Vi har övergripande tittat på detta i dagens artikel.

Klart är att Aras Supplier Management Solutions i detta perspektiv ger organisationer möjlighet att samarbeta mer effektivt med leverantörer och OEMer via en enhetlig säker miljö, vilket ger alla användare tillgång till en enda uppsättning processer och data som är uppdaterade. Genom att underlätta kommunikation, datadelning och anslutning under produktutvecklingens hela livscykel kan organisationer uppnå bättre synlighet, dataanalys och effektivitet. De kan också minska lager- och omkostnader, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras.
– Hur ska man på bästa möjliga sätt förstå och få data från sina leverantörer gällande t ex vilka regulatoriska bitar man måste uppnå och förhålla sig visavi hållbarhet. Här måste man skapa uppkopplade nätverk för snabba informationer och vilka data det är som gäller. Hur kan detta optimeras? Hur kan vi strömlinjeforma vårt egna system så att det fungerar gentemot andra aktörer i värdekedjan. Det är i detta den helt nya Aras Innovator Supplier Management Solutions kommer in i bilden, konstaterar Leon Lauritsen.
Vi har övergripande tittat på detta i dagens artikel.
Så, vilka är nyckelfunktioner och fördelarna med Aras Supplier Management Solutions? Här är de viktigaste:
Kontrollerad åtkomst: Lösningen ger säker fjärråtkomst till relevant PLM-information för leverantörer och OEM-tillverkare. Detta minskar programförseningar och säkerställer snabbare kommunikation och förtroende mellan alla användare.

Strömlinjeformad kommunikation: Underlättar dubbelriktad kommunikation och trådade diskussioner mellan organisationer och leverantörer, vilket resulterar i snabbare, bättre och transparent beslutsfattande. Informera leverantörer om risker, ändringar av leveransadresser eller företagspolicyer genom att skicka Köparmeddelanden.

Konfigurerbara applikationer: Anpassade mobiloptimerade webbapplikationer för att möta specifika affärsbehov och supportprocesser, vilket förbättrar flexibilitet, produktivitet och prestanda.

Dokumentdelning: Tillåter delning av relevanta leverantörsdokument som CAD-filer och produktspecifikationer till alla intressenter som litar på en källa till sanning. Detta resulterar i förbättrad prissättning, timing och kvalitet från leverantörer.

Plattformssäkerhet och efterlevnad: Säkerställer ett säkert, spårbart dubbelriktat informationsutbyte mellan försörjningskedjans partner. Med automatiserade processer för leverantörskvalitet och riskhantering kan organisationer effektivt ta itu med efterlevnadsfrågor och regulatoriska risker och upprätthålla konsekventa kvalitetsstandarder över hela leverantörskedjan.

Mäter leverantörsprestanda: Via lösningen kan man övervaka leverantörsprestanda med leverantörsstyrkort så att köpare kan jämföra och fatta mer välgrundade beslut om inköp. Utfärda förfrågningar om korrigerande åtgärder från leverantörer (SCAR) och spåra framsteg genom samarbetande arbetsflöden.

Tillgänglighet och resurser: Aras Supplier Management Solutions är tillgängliga nu. Titta på deras senaste webbseminarium, Enhance Collaboration: Securely Share Product Data with Your Suppliers, för att lära dig mer om denna uppsättning applikationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title