Industriellt

CAE PÅ SPETSNIVÅ: Modelica och FMI i fokus när TECHNIA-ägda Claytex släpper ny lösning...

När PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA i början av året köpte Claytex Services, fick man i sina händer en vass brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med inriktning mot fordons-, motorsport-, flyg- & försvars-, industriell utrustnings-, energi- och processindustriverksamheter.
Idag meddelar Claytex att de har lanserat AVSandbox, vilket är en autonom fordonssimuleringslösning. ”AVSandbox spränger gränser och gör det möjligt för biltillverkare att testa, utveckla och distribuera AV-lösningar i den verkliga världen utan att kompromissa med säkerheten,” skriver man i sin pressanmälan.
Viktigt i en tid när framstegen och antalet autonoma fordon förväntas gå mot en kraftfull ökning under de närmaste åren, hävdar TECHNIA-chefen, Magnus Falkman:
- Precis, och för att förbereda oss för framtiden för säkrare och mer hållbar mobilitet måste vi få en bättre förståelse för de etiska frågor och juridiska regleringar som fortfarande är under utveckling. Det enda gångbara sättet att göra detta är genom avancerad simulering av autonoma fordon, summerar han.
Klicka på rubriken för att läsa mer om AVSandbox.

ABBs nya bearbetningscell i OmniVance-portföljen är ett stort kliv mot ökad produktivitet

Dagens ABB präglas av ett högt innovativt tempo. När man idag lanserar nya bearbetningslösningarna OmniVance Machining Cell och Machining Software finns alla tecken på framsteg med potential att vässa verkstadsproduktion på ett radikalt sätt. Det handlar om lösningar som ger större flexibilitet och förenklar en rad applikationer, inklusive slipning, polering, sågning och ytbehandling.
Bland de potentiella vinsterna med denna standardiserade plattform finns minskad installationstid med upp till 92 procent. Värdefullt i en tid när allt måste gå snabbare med bibehållen eller t o m ökade kvalitativa resultat. Annat berör mjukvaran, som erbjuder autokalibrering och banjustering i ett och samma verktyg, vilket minskar kalibreringstiden till tio minuter. Och som grädde på moset: Machining Cell kan köras utan tillsyn i upp till 20 000 timmar under tuffa förhållanden utan behov av underhåll.
- De här lösningarna är de senaste innovationerna i vår växande robotportfölj och gör automatiseringen tillgängligare, flexiblare och snabbare, summerar Marc Segura, ABBs chef för divisionen Robotics, och tillägger: ”Eftersom konsumenternas önskemål om ett större produktutbud växer och produktlivscykeln krymper behöver tillverkarna kunna göra snabba och kostnadseffektiva omläggningar för att hålla sig väl framme på marknaden.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS CLOUD: Addovation i ledande roll när Econova satsar på ERP i molnet

Det har varit ett högt tryck kring IFS Cloud-lösning efter introduktionen under första kvartalet ifjol. IFS Cloud har tagits emot väl av kunderna och plattformen bidrar till att driva efterfrågan, inte minst tack vare ny funktionalitet som utvecklats i IFS Cloud och lanserat i april 2022. Företaget fortsätter alltså att rapportera en växande efterfrågan på sin molnteknik, vilket resulterar i en ökning av molnintäkterna med 67 procent på årsbasis, trots marknadsutmaningar och geopolitiska störningar.
Klart är vidare att IFS’ partners spelar en viktig roll när företagen i ökad omfattning väljer att gå upp i molnet. I förra veckan berättade Addovation – tekniskt mycket spetsig och ledande nordisk IFS-partner – att IFS Cloud lanserades för Econova, som är ett av Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter. Varumärket Weibulls säger en hel del i kontexten. Bolagen, inleder ett samarbete för att förbättra och utveckla systemstödet för Econovas affärsprocesser.
Den nya systemplattformen kommer att baseras på IFS Cloud, en världsledande applikation för tillverkande industri och handelsföretag. Addovation ska implementera lösningen tillsammans med Econova.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

A Million Dollar Question: Where is BMW Going as its SAP PLM System Grows...

Here’s the million-dollar question in automotive: How should a best-in-class PLM system be configured for a best-in-class car maker? One interesting answer comes from BMW. The iconic German car developer took the diversification path to PLM. By putting together bits and pieces of different commercial software, together with their own solutions, they created a system that is characterized by a variety of software from different vendors.
Generally, this may sound like a path that is far from smooth when it comes to PLM processes, but judging by what they produced with these all these systems—in terms of world leading cars and technology—it’s a success. But today there are challenges, as BMW's SAP-based PLM system ages. In the long term the system will not be supported by SAP, especially in light of SAP's agreement and partnership with Siemens on the latter's PLM/PDM suite Teamcenter.
Add to this the effects and dramatic changes that the electrification trend brings to the entire transportation segment, and it becomes clear that BMW has good reasons to reassess its PLM solution and build a new platform that can meet the demands that come with development lines, such as less mechanics, more software, more electronics and autonomous vehicles. This raises an interesting question: What do BMW's plans look like? It is clear that they are currently working on the matter. This is confirmed by Dieter Falkensteiner, spokesman for the BMW Group, although there is a limit to what he wants to reveal at the moment:
- Right, we are currently reassessing the strategic orientation of PLM, he says. In doing so, we are, of course, examining the entire market and for this reason we are unable to provide any information on this topic at present.
Can BMW's PLM history give any clues as to which direction they are leaning? In today's article, PLM&ERP News' editor, Verdi Ogewell, takes a look at what has happened in PLM and sub-PLM in recent years in an article at our American sister site, engineering.com. Click on the headline to be directed to his full article at engineering.com.

Simulering & Analys: Altair vässar kapabiliteterna inom elektronisk systemdesign med nytt bolagsköp

Strömmen av nyheter från HPC-, AI- och simulerings- & analys-utvecklaren Altair är fortsatt hög. Idag meddelar bolaget att man köpt Concept Engineering, som tar fram mjukvara för visualisering av elektroniska system. Ett förvärv som får sägas ligger väl i linje med behovsutvecklingen inom många industrigrenar som jobbar med utveckling, tillverkning och service av komplexa elektriska och elektroniska system.
Concept Engineerings roll i detta är att tillhandahålla automatiserade verktyg för schematisk generering, plattformar för visualisering av elektroniska kretsar och ledningsnät som tillhandahåller momentan visuell rendering, samt lösningar för felsökning av elektroniska designer.
- Deras avancerade, reaktiva visualiserings-teknik är en förstklassig lösning för att hjälpa organisationer att accelerera sina designer när dessa har specifika krav på sin arkitektur i designen såväl som servicebehov, säger James R. Scapa, Altair-grundaren och CEO.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Modelon i huvudroll i utvecklingen av helelektriska och soldrivna Lightyear

PRODUKTUTVECKLING. Det finns en intressant dynamik som ofta blir resultatet av massiva satsningar uppbyggda kring ny eller vässad teknologi. Detta är en intressant effekt vi ser allt mer av inom automotive. Miljöaspekter med åtföljande nya regler har utlöst en febril utvecklingsaktivitet kring batteri- och ellösningar. Nu drivs detta ett steg längre: en elbilslösning där batterierna laddas med solgenererad el från själva fordonet. Lightyear 0 heter modellen, utvecklad av ett nederländskt företag, i detta hyperspännande projekt, där svenska simulerings- och analysutvecklarens, Modelon, mjuvaror i Impact-sviten spelat en viktig roll.
Bakgrunden till satsningen på detta solbilsfordon är bristen på laddinfrastruktur och energinät. För att göra mobiliteten mer effektiv, hållbar och tillgänglig för alla, har innovatörerna på Lightyear tagit fram ett solelelektriskt fordon som förbrukar två till tre gånger mindre energi än nuvarande elfordonsteknik, samtidigt som det har en batteriräckvidd på 725 kilometer (cirka 450,49 mi) per laddning.
Design i lättviktsmaterial och ett mindre batteri som skulle vara lättare och kräva mindre ström för att fungera, är några pelare i utvecklingsarbetet. Men lika viktigt är att Sapfo Tsoutsou, termisk ingenjör på Lightyear, istället för att som många gör behandla systemteknik och systemsimulering som separata delar av ingenjörsprocessen, mötte hon denna utmaning med en samverkansstrategi.
- Systemsimulering och systemteknik är inte två olika vägar, de kompletterar varandra, hävdar hon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Problem för Northvolts och Volvo Cars batterifabrik i Göteborg: Länsstyrelsen gör tummen ner för...

Hur blir det med Northvolts Volvo-relaterade batterifabrik på Hisingen i Göteborg? Frågan visar sig vara djupt kopplad till andra saker än bara finansiering och teknologilösningar. Det noterar Dagens Nyheter, som i en artikel rapporterar att länsstyrelsen i Västra Götaland granskat förslaget till detaljplan. Denna har en tung relevans i sammanhanget, framför allt för att det för att bygget ska komma igång krävs en ändrad detaljplan för det aktuella området.
En gigafabrik för batteriproduktion innebär i all sin komplexitet förstås att de marker som bygget tar i anspråk påverkas; något som länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande. Så här skriver man:
"… med hänsyn till ingripande-grunderna i plan- och bygglagen och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras".
Vill det sig illa kan det alltså bli ett stopp – förhoppningsvis ett tillfälligt sådant om det skulle bli så - för Northvolts batterifabrik. Detta på grund av förorenad mark.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Design i Dassaultmiljö: Koenigsegg behöver anställa 100 ingenjörer och 150 tekniker till produktionen

Ett spännande deltagande i Advanced Engineering-eventet i Stockholm på Kistamässan, idag och imorgon, görs av Koenigsegg Automotive. Bolaget deltar med syftet att få kontakt med företag och privatpersoner med stora idéer som vill komma ombord och följa med dem på deras resa inom automotives ”monstersportbils-segment”.
Koenigsegg jobbar, som PLM&ERP News tidigare rapporterat i Dassault Systemes V6-miljö med CAD-mjukvaran CATIA och DS’ 3DEXPERIENCE-plattform. Man är f ö en av världens få fordonstillverkare som satsat på och transformerat verktygen till just V6-versionen; de flesta andra jobbar kvar i den äldre V5, eller i en mixad V5/V6-lösning.
Bolaget växer också extremt snabbt, berättar Paul Murphy, VP för ”Product & Manufacturing Engineering” på Koenigsegg. Det handlar också om riktigt tunga personalbehov framöver under 2022:
- Vi vill anställa cirka 100 ingenjörer och 150 till produktionen, säger han och tillägger: ”Vår kompetens expanderar ganska snabbt och vi letar efter företag och individer med stora idéer för att komma med på denna resa med oss.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

OCR-baserat: Containerhantering på hög digital nivå förbättrar effektivitet och datakvalitet

Ett OCR-baserat system som automatiserar hantering av containerinformation och bl a överför data direkt till TOS-systemet systemet (Terminal Operating System) i nära nog realtid – finns det?
Det gör det och ABB Cranes ligger långt fram i utvecklingen av denna systemtyp. Bolaget har också fått en mycket intressant beställning på just ett sådant OCR-system (Optical Character Recognition), som kommer att implementeras på 21 kajkranar på SSA Manzanillo International Terminal (MIT) i Panama.
Kontraktet bygger vidare på det långsiktiga samarbetet mellan SSA och ABB och de lyckade implementeringarna av lösningen på fem av SSAs terminaler i USA.
- Genom att addera ABB Cranes OCR-treknologi kommer MIT Panama att förbättra datakvaliteten och produktiviteten i containerhanteringen för att kunna möta behoven som följer med ökande trafik och fartygskapacitet. Bättre effektivitet är också en av nycklarna till en säker och mer hållbar terminalverksamhet, kommenterar Richard Micheli, produktlinje-chef för OCR på ABB Marine & Ports.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Rockwell och Cytiva samarbetar för att digitalisera verksamheten vid innovativt läkemedelscenter

Rockwell Automation berättar idag om sin satsning avancerade digitaliserade produktionslösningar för life science-området. Det handlar om Testa Center - ett initiativ mellan den svenska regeringen och Cytiva, ett globalt ledande företag inom life science - skapades 2018 för att stödja tillväxten inom life science-industrin och dess tillverkningskapacitet. Sedan 2019 har det tjänat till att stärka den långvariga relationen mellan Rockwell och Cytiva och deras samarbete för automatisering inom biotillverkningsindustrin.
Bolaget skriver i sitt pressmaterial att satsningen, ”spelar en viktig roll i ett innovativt centrum för läkemedelsutveckling i Uppsala och Sverige.”
Åsa Arvidsson, som är regional VP för EMEA North inom Rockwell Automation, kommenterar det hela med att anpassningsbarhet och skalbarhet är viktiga aspekter i alla moderna verksamheter inom biovetenskap.
- I takt med att personaliserade behandlingar, engångsartiklar och program för snabb utveckling blir allt vanligare behöver tillverkarna ha möjlighet att utveckla, testa, förbättra och tillverka i en takt som är mycket snabbare än någonsin tidigare. Detta kan endast uppnås effektivt med digitaliserade process- och automationslösningar som utvecklats specifikt med läkemedelsbehoven i åtanke, säger Rockwells EMEA North-bas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing