Industriellt

AI-baserad service edge-app från Siemens: Upp till 30 procent färre produktionsstopp

Genom en ny AI-baserad algoritm för drivsystem kan oplanerade produktionsstopp undvikas och underhållstider kan schemaläggas i god tid, vilket ökar anläggningstillgängligheten med upp till 30 procent.
Det är som en vässad del av ”Predictive Services for Drive Systems”, som annonserades nyligen, som Siemens utökar med en edge computing-applikation. Predictive Service Analyzer indikerar defekter i drivsystemet i ett tidigt skede, innan de påverkar hela produktionen. Genom att schemalägga underhålls- och serviceaktiviteter baserat på faktisk efterfrågan ökar detta produktiviteten med upp till 10 procent.
Predictive Service Analyzer är särskilt lämplig för applikationer med konstanta rörelser, vilket är fallet med pumpar, fläktar och kompressorer eller för motorer som inte kräver varvtalsreglering. I jämförelse med MindSphere-appen Predicitve Service Assistant, som redan har lanserats på marknaden, baseras Edge-appens analys på utvärdering av mycket höga datavolymer i nära nog realtid.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TOPPNYHET i nya MATLAB och Simulink: Lösningar för BATTERI-hantering och -modellering som automatiserar modellbaserad...

Som vanligt när MathWorks - ledande utvecklare av matematisk datormjukvara - kommer ut med sina två årliga uppdateringar av MATLAB och Simulink är de försedda med en rad intressanta och bra förbättringar och nyheter. Nu i september var det dags för release 2022b (R2022b) av dessa produktfamiljer.
Framför allt pekar bolaget på att R2022b introducerar två nya produkter, men vid sidan av detta alltså också flera förbättrade funktioner som förenklar och automatiserar modellbaserad design för ingenjörer och forskare med uppgift att leverera produktinnovationer för sina organisationer.
Av detta är det inte någon överdrift att peka på lanseringen av Simscape Battery som den hetaste och mest intressanta. Ingenjörer och forskare använder denna lösning för att skapa digitala tvillingar, köra virtuella tester av batteripakets-arkitekturer, designa batterihanterings-system och utvärdera batterisystemets beteende över normala och felförhållanden. Verktyget automatiserar också skapandet av simuleringsmodeller som matchar önskad packtopologi och inkluderar kylplattanslutningar så att elektriska och termiska svar kan utvärderas.
- Den nya produkten innehåller många designverktyg avsedda att förenkla och automatisera modellbaserad design, inklusive Battery Pack Model Builder som låter ingenjörer interaktivt skapa och utvärdera olika batteripakets-arkitekturer, säger Graham Dudgeon, produktchef för ”Electrical Systems Modeling”, på MathWorks.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kullagerjätten SKF och slaget mellan gammal och ny teknik inom PLM och Smart Manufacturing

Ofta när vi i västvärlden diskuterar kring PLM- och automationssystemens fantastiska möjligheter att bygga upp effektiva produktframtagnings-apparater så är det i perspektivet av att man startar från ett blankt ark.
- Men verkligheten är betydligt mer komplex, hävdade världsledande kullagertillverkaren SKF’s avgående COO, Kent Viitanen, på Siemens Digital Industries nyligen genomförda ”Nordic Digital Transformation Summit”, i Stockholm. Han fortsatte:
- Vår huvuduppgift är att effektivt hålla saker och ting roterande med pålitliga och högkvalitativa kullager i storlekar från 5 mm till 10 meters. Vi designar dem och tillverkar från ett till miljontals kullager inom ramen för detta. Vi har globalt ca 600 olika produktionslinjer för tillverkning av kullager, närmare 100-talet fabriker och servicecenter som kan hålla koll på kullagerfunktionaliteten ute hos kunderna. Det sitter mycket pengar investerat i detta. Det betyder att när tekniken och världen förändras och när nya innovationer ska integreras kan vi inte starta från ett blankt ark. Vi får utgå ifrån vad vi har och steg för steg ta det framåt där vi skapar en optimal balans mellan ”brown fields” (det existerande) och ”green fields” (ny teknologi).
Möt Kent Viitanen i dagens artikel genom att klicka på rubriken.

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Kan Augmented Reality-lösningar (AR) hjälpa till att snabbt få igång produktionen igen?
Det är den grundläggande frågan som forskare från Högskolan Väst och fyra företag - Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems - nu undersöker. System för AI, Artificiell Intelligens, och AR har länge ansetts ha de kapabiliteter som krävs för att underlätta för operatörer och underhållspersonal att snabbt identifiera och åtgärda fel som kan ligga bakom produktionsstopp.
– Vi studerar företagens instruktioner för omstart och lämpliga felsökningsmetoder som kan stödjas effektivare med digitalt systemstöd, säger Monika Hattinger, lektor vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”80 % av produkters påverkan på miljön kan mötas i designfasen”: Siemens PLM-portfölj Xcelerator...

Allt fler av PLM-utvecklarna lägger nu in kapabiliteter som relaterar till hållbarhet och miljöaspekter i sina programsviter. Det är inte svårt att lista ut varför. Dekarbonisering är ett nyckelfokus för ledande design-, ingenjörs- och tillverkningsorganisationer.
Det är i skenet av detta dagens nyhet från Siemens om en ny modul i cPDm-sviten Teamcenter ska ses. För att ge tillgång till de mest uppdaterade CO2e-utsläppsdata för en rad material och energier meddelar Siemens Digital Industries Software idag att man i samarbete med Sustamize GmbH, släpper nya Teamcenter Carbon Footprint Calculator. Denna lösning gör det möjligt för organisationer att mäta, simulera, minska och spåra sin produkts koldioxidavtryck tidigt i utvecklingsfasen.
Att man i detta valt att samarbeta med Sustamize betyder att man valt en hög nivå på den modul man tagit fram för ändamålet: Sustamize är ett känt som en framstående ClimateTech-aktör som tillhandahåller professionell teknik, data och mjukvarulösningar som gör det möjligt för företag att mäta, optimera och hantera CO2 utsläpp.
- Idag tror man att 80 procent av miljöpåverkan förknippad med en produkt kan undvikas i utvecklings- och designfasen. Vårt samarbete med Sustamize kommer att göra det möjligt för kunder att förstå miljöpåverkan av sina produkter och processer tidigt i produktutvecklingen baserat på omfattande, uppdaterade data, kommenterar Eryn Devola, VP för hållbarhetsområdet i Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Affärssystemutvecklaren Monitor tog hem fint tyskt pris – blev årets ERP-system

Svenska ERP-utvecklaren Monitors G5-system gick segrande ur 2022 års upplaga av ”Årets ERP-system” i kategorin ERP-system för tillverkande företag, i tyska Potsdam.
Juryn uppskattade särskilt för Monitors planer inom hållbarhet och systemets förmåga att anpassas för miljövänligare produktion.
– Det kändes lite överraskande, pirrigt och kul. Det är tufft att slå tyska system på deras hemmaplan och vi tog absolut inte segern för givet på förhand, säger Jonas Persson, affärsutvecklingschef på Monitor Group.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Är det dags att ta farväl av fysiska prototyper och t ex kraschtest-dockor? Saken har varit på tapeten i många år nu, men det totala genombrottet för digitala prototyper har låtit vänta på sig. Men nu kommer intressanta resultat från en global och vad man kallar ”oberoende” undersökning från simulerings- och analysutvecklaren Altair. Denna visar att digitala tvillingar används allt mer i många olika branscher, vilket i sin förlängning kan ge omvälvande affärseffekter inom produktutveckling, riskbedömning och hållbarhet
Undersökningen av mer än 2 000 yrkesverksamma utvärderade införandet av digital tvillingteknologi och bedömde hur organisationer – inom alla branscher – använder den, dess affärsfördelar och miljöpåverkan.
Även om undersökningen bekräftade många av den digitala tvillingteknologins förväntade fördelar, som mer exakt och accelererad produktutveckling, avslöjade den också denna överraskande förutsägelse:
Två av tre svarande (67 %) förväntar sig att digitala tvillinglösningar gör behovet av fysiska prototyper föråldrat inom nästa sex år. Dessutom rapporterade respondenterna om ett överväldigande starkt samband mellan digitala tvillingar och strävan efter hållbarhet. 85 procent av de tillfrågades organisationer använder för närvarande eller planerar att använda digital tvillingteknik för att nå sina övergripande hållbarhetsmål.
Klicka på rubriken för att läsa mer om resultaten från denna intressanta undersökning.

Första HELELEKTRISKA svenskutvecklade 16-tons Volta Zero-lastbilen har rullats av produktionslinjen

Svenska Volta Trucks, som utvecklar helelektriska kommersiella lastbilar, berättar idag att det första Volta Zero-fordonet har färdigställts vid företagets kontrakterade tillverkningsanläggning i Steyr, Österrike. Det senare bolaget, Steyr Automotive är tidigare MAN Truck and Bus Austria och kontrakterades av Volta 2021 för uppdraget att tillverka deras lastbilar.
- Detta första fordon som rullar av linjen vid vår fabrik i Steyr är den senaste betydande milstolpen på Volta Trucks resa mot starten av produktionen av kundernas fordon. Att ha uppnått detta på bara 12 månader är ett bevis på den snabba takt vi arbetar i för att leverera de säkraste och mest hållbara lastbilarna till stadsgator, och det utmärkta samarbetet vi har med våra partners på Steyr Automotive, kommenterade Volta-medgrundaren och bolagets ”Chief Manufacturing and Logistics Officer”, Kjell Walöen, saken.
Volta Zero är, enligt bolaget, världens första specialbyggda helelektriska fordon på 16 ton designat för stadslogistik, vilket minskar miljöpåverkan från fraktleveranser i stadskärnor. Fordonet är designat från grunden med en räckvidd på 150 - 200 km, kommer att eliminera uppskattningsvis 1,2 miljoner ton CO2 år 2025.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Integrerade kretsar/EDA: Microsoft och Siemens vidare till fas 2 i viktigt design- & prototypprogram

Siemens Digital Industries Software, liktydigt med den tyska verkstadskoncernens PLM-mjukvarubolag meddelade nyligen att bolaget valts ut att delta i Fas II-initiativet av RAMP, Rapid Assured Microelectronics Prototypes. Meddelandet väckte mycket begränsad uppmärksamhet i pressen, men är betydligt viktigare än man skulle kunna tro. Det primära målet med RAMP är att utveckla en säker design- och prototypkapacitet för att demonstrera hur amerikanska försvarsdepartementet, DoD eller Departement of Defense, säkert kan utnyttja state-of-the-art mikroelektronikteknik utan att vara beroende av en sluten säkerhetsarkitektur avseende tillverkningsprocess eller anläggning.
Till denna nyhet hör att Siemens deltagande i utvecklingsarbetet hänger samman med att US försvarsdepartement år 2020 utsåg Microsoft till en central RAMP-partner. Siemens har länge varit Microsofts ledande partner för att möjliggöra elektronisk designautomation (EDA) i molnet, och som en del av RAMP Phase II-programmet sträcker sig detta samarbete till säkra, molnbaserade miljöer också byggda på Microsoft Azure Government-plattformen.
- Detta förlängda samarbete kommer att hjälpa till att visa att halvledare designade genom RAMP II-programmet kan dra nytta av Siemens branschledande verifieringsexpertis, säger Siemens’ Michael Buehler-Garcia, VP för produkthantering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Smart IT- och utrustnings-finansiering gör försäljning från leverantörer och OEMer upp till 25 procent...

Hur mycket kan finansieringsmodellerna i samband med IT- och utrustnings-satsningar hos OEMer påverka deras och dess leverantörernas intäkter och lönsamhet? Frågan är naturligtvis alltid intressant – inte minst i tider där det finns indikationer som pekar mot en vikande konjunktur - och Siemens Financial Services (SFS) har undersökt saken i en ny rapport.
Svaret på frågan ovan är, om man ska tro undersökningen, att ja, integrerade smarta finansieringsprogram hjälper leverantörer och OEMer att stödja sina kunder att investera – vilket i sin tur också förbättrar både omsättning och lönsamhet.
Bland annat visas att att OEM:s och leverantörers försäljning i genomsnitt är cirka 20 procent högre och deras vinster stärks med nästan 25 procent tack vare integrerade smarta finansieringsprogram.
- I en tid då investeringsaptiten är fortsatt försiktig, har smarta finansieringsprogram visat sig utgöra en konkurrensfördel för leverantörerna, kommenterar Christoffer Granlund, säljchef, Sverige. Dessa förbättrar inte bara erbjudandet till kund, utan gör det lättare för kunden att förstå vad det kostar att nyttja utrustningen och därmed gör det enklare för kunden att investera i ny teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing