Annons

DIGITALISERING som FÖRÄNDRAR: SKF satsar på skräddarsydda utbilningar för framtidens operatörer

Digitaliseringen förändrar allas arbetsuppgifter inom industrin, något som självfallet speglas också på utbildningssidan. SKF i Göteborg är ett av företagen som tagit fasta på detta och investerat i kompetensutveckling för sina operatörer. En skräddarsydd uppdragsutbildning har nyligen avslutats och med stor sannolikhet startar en ny omgång nästa vår.
– Utbildningssatsningar är en viktig del i att driva vår verksamhet framåt och säkerställa långsiktig framgång, säger Joakim Svantesson, People Business Enabler på SKF.
Högskolan Väst har som. en konsekvens av detta under ett och ett halvt år utbildat 16 operatörer i SKF:s fabrikslokaler i Göteborg. Utbildningen har genomförts med målet att personalen ska vara väl rustade inför företagets digitaliserade tillverkning.
– Våra förväntningar på utbildningen har absolut uppfyllts. Vi behöver och vill öka kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Det kan leda till ökad produktivitet, bättre kvalitet i arbetsutförandet och ökad innovationsförmåga, säger Joakim Svantesson, och tillägger, ”genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling kan vi också öka medarbetarnas motivation och engagemang, något som kan bidra till minskad personalomsättning och högre medarbetarnöjdhet. Investeringar i utbildning stärker också vår konkurrenskraft på marknaden.”
Operatörerna har genomfört utbildningen parallellt med sina ordinarie arbeten. Flera av dem jobbar femskift och har fått använda sin fritid till studierna. En av dem är maskinoperatören Jimmy Graf: – Jag ville investera i mig själv och utveckla min kompetens inför den nya tekniken som vi delvis redan jobbar med. Jag har nytta av utbildningens olika delar i mitt jobb, det har varit ett väl sammansatt paket, säger Graf. Visst har det varit stressigt emellanåt. Jag har lagt en stor del av fritiden på att studera, men det har funkat bra eftersom jag är i ett bra skede i livet. Utbildningen ligger på en bra nivå och lärarna har varit proffsiga.

Uppdragsutbildningen Manufacturing Development Engineer har skräddarsytts helt efter SKF:s önskemål. Den omfattade kurser om industrins digitalisering, lean strategi och metodik, produktionslogistik, hållbar utveckling, organisation & ledarskap och projektmetodik & projektledning.

– Ungefär en tredjedel av utbildningen har handlat om digitalisering eftersom SKF genomgår ett stort teknikskifte där exempelvis manuell montering ska ersättas med mer eller mindre automatiserad montering, berättar Mikael Weimarck, adjungerad universitetslektor i industriell ekonomi vid Högskolan Väst och koordinator för uppdragsutbildningen. 

”Gott exempel på arbetsintegrerat lärande”
Operatörerna har fått söka till utbildningen och sedan valts ut baserat på deras motivation och praktiska förutsättningar att genomföra studierna. 
– Jag är imponerad av deltagarna – både av hur mycket de har hunnit lära sig och av deras personliga utveckling under utbildningen. Det här är medarbetare med potential att ta nya, ledande roller på företaget i framtiden, säger Mikael Weimarck.
– Jag uppskattar också lärarnas engagemang och deras genuina intresse av att möta yrkesverksamma industrimedarbetare. Den här utbildningen är ett gott exempel på hur Högskolan Väst jobbar med arbetsintegrerat lärande, säger Mikael Weimarck.  Nu väntar en noggrann utvärdering av utbildningen och intresse finns för att starta en ny utbildningsomgång våren 2025.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title