Industry 4.0

Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar...

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagnings-arbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för avkarbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?
Klicka på rubriken förr att läsa mer.

SEUS: Tysk PLM-uppstickare och sju partners storsatsar i digitalt Industri 5.0-projekt för att stärka...

…MEN BRANSCHLEDANDE SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES & DASSAULT BLIR TUFFA ATT TAS MED. Tyska PLM- och IoT-utvecklaren CONTACT berättar idag om ett intressant initiativ med målsättningen att stärka europeiska varv i den globala konkurrensen. Detta handlar om åtta partners som baserat på CONTACT Elements ska utveckla en ny plattform som digitaliserar varvsbyggandet från början och gör det mer effektivt. EU finansierar forskningsprojektet genom sitt innovationsprogram Horizon Europe.
I projektet Smart European Shipbuilding (SEUS) samlar varv, universitet och mjukvarutillverkare sin expertis för att höja varvsindustrin i Europa till en ny effektivitetsnivå. Deras ambitiösa mål är att minska utvecklings- och monteringstider med 30 och 20 procent genom en samarbetsplattform.
Men lita på att det blir en satsning som kommer att stöta på tufft motstånd på PLM-sidan. I dagsläget kan noteras att när det gäller varvsverksamheter och PLM att de stora europeiska PLM-aktörerna, framför allt marknadsledande Siemens Digital Industries, som för inte så länge sedan köpte spanska varvsspecialisten Foran, och franska Dassault Systemes är de ledande aktörerna. Men här tycks nu CONTACT och deras projektpartners, bl a Cadmatic, norska Ulstein-varvet, spanska Gondan-varvet, simuleringsspecialisten SARC, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), nederländska NHL Stenden University of Applied Sciences och Åbo Universitet mena att det finns en hel del att göra som kan vässa de europeiska varvens konkurrenskraft genom en mer total digitalisering. Och greppet man tar är stort:
- För att uppnå detta utvecklar vi ett Industry 5.0-koncept som tar hänsyn till alla kärnuppgifter inom varvsindustrin ända fram till service, säger dr Elisabeth Brandenburg från CONTACT Research.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUGMENTED REALITY: PTC vässar Vuforia-plattformen med AI-stödd modul för visuell inspektion

Frågan är om något PLM-bolag har industriellt sett bättre lösningar för AR, Augmented Reality, än vad som finns i PTCs Vuforia-plattform.
En del av hemligheten bakom de imponerande kapabiliteter som kommer med Vuforia går tillbaka ett drygt decennium. Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann med ett brett grepp drog igång bolagets satsningar på vad denne visionär menade hade framtiden för sig inom produktframtagning och service.
Ett av de första dragen i detta var satsningen på en IoT- och IIoT-plattform, vilket materialiserades i och med köpet av ThingWorx. Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter.
I slutet av 2015 kom ytterligare ett större drag – köpet av Qualcomms AR-plattform, Vuforia. Därmed hade man flera spännande möjligheter på plats, något som senare accelererades genom det djupa partnerskapet med Rockwell på fabriksautomation-sidan. Med bl a de här verktygen – plus sånt som Creo CAD och annat - kunde man nu knyta ihop produktlivcykelns olika moment. Via PLM-/PDM-lösningen Windchill, och genom att koppla ThingWorx- och Vuforia-plattformarna till denna, har man fått på plats vad som ser ut att vara en helhet som täcker det mesta; från de första kravspecarna, produktutvecklings-processen, tillverkningen och kopplade produkter i slutanvändarnas händer.
AR-bitarna fyller en viktig funktion i detta, på flera sätt än att bara användas i produktframtagningen. Som upplägget ser ut kan data från produktens användning på fältet inte bara återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används, utan också, som sagt, användas för sånt som service av produkterna när exempelvis en reservdel ska sättas på rätt plats.
Idag kommer fler nyheter på Vuforiafronten: I samband med PTCs stora globala användarevent, LiveWorx 2023, som startar på måndag, passar bolagets Vuforia-team på att annonsera sin senaste, AI-förbättrade visuella inspektionslösning: Step Check. Denna lösning fokuserar på ett av de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen: visuell inspektion för kvalitetskontroll. Idag görs dessa inspektioner oftast genom granskarens öga och pappersdokumentation, men med Step Check kommer man att kunna skapa bättre effektivitet och minska risken för misstag genom att kombinera AR, Augmented Reality och AI. Step Check blir en del av Vuforia Expert Capture.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Dassaultpartnern TECHNIA tar hem stororder i samband med SCANIAs 3DEXPERIENCE V6-satsning

Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA meddelar idag att man, ”har stärkt sitt strategiska partnerskap med en av sina närmaste kunder, en tillverkare och leverantör av tjänster inom den globala fordonsindustrin.” Vilket detta bolag är skrivs inte ut i pressmeddelandet, men givet de ledtrådar som pressmaterialet ger så är lastbilstillverkaren Scania inget dåligt tips.
”Denna stora svenska tillverkare driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Den har mer än hundra års erfarenhet inom fordonsindustrin och tillhandahåller världsledande kommersiella fordon,” skriver TECHNIA; en beskrivning som passar bra in på Scania, som grundades 1891, har världen som arbetsfält och befinner sig i en stor omställningsprocess mot utveckling, tillverkning och kommersiell hantering av fullelektriska lastbilar och andra transportrelaterade fordon.
Till saken hör vidare att bolaget för några år sedan, 2017 - som PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - tog ett principbeslut på att satsa på Dassault Systemes PLM-svit 3DEXPERIENCE (V6-versionen) som huvudplattform för produktframtagningsarbetet. Detta har emellertid inte lyckats helt perfekt, utan implementationen har blivit försenad av flera skäl. Corona-pandemins effekter är förstås ett viktigt sådant, men även problem relaterat till att få denna nya, toppmoderna plattform att fungera har varit på tapeten. Tanken med det i sammanhanget aktuella ”Starling-projektet” var att ha den nya plattformen på plats under 2022, vilket inte tycks ha fungerat.
Att PLM-konsulten TECHNIA nu kommer in i detta är ytterligare ett bevis på att man är bland världens skickligaste 3DEXPERIENCE-implementatörer. Inom just automotive-sektorn har man f ö en utmärk referens när det gäller implementation av 3DEXPERIENCE V6-version i form av monstersportbils-utvecklaren Koenigsegg.
Vad man ska göra på Scania är, enligt pressmaterialet, att stödja användarens adoption av 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta genom att använda TECHNIAs plattform för digital mjukvaruinstallation och anpassning, ”Light My Way,” heter den. Tillsammans med denna strategi för utbildning och vägledning i appen planerar Scania också att utöka sitt systemintegrations-projekt med hjälp av TECHNIAs Integration Framework (TIF) som sin integrationslösning för affärskritiska system som ERP, CRM och MES.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PDSVISIONs nya klipp i USA: Amerikanska dotterbolagets köp av Boston Engineerings PTC-relaterade affärsenhet

PTC-dedicerade PLM-konsulten, svenska PDSVISION, fortsätter att växa. Man var redan sedan tidigare Europas största PTC VAR, men denna gång gäller det en affär i USA med PTC-återförsäljaren Boston Engineering. Det är PDSVISIONs amerikanska bolag, PDSVISION US, som övertagit den PTC-relaterade försäljningen av licenser, underhåll och SaaS-bitarna (”prenumerationsförsäljning) från Boston Engineering.
Dotterbolaget PDSVISION US är en platina-certifierad återförsäljare av PTCs CAD-, PLM-, AR- och IoT-programvara, tjänster och utbildning. I och med partnerskaps- och förvärvs-avtalet med Boston Engineering tar PDSVISION mer precist över hela Boston Engineerings hantering av PTC-licenser, underhåll och prenumerationsförsäljning (SaaS). Men det stannar inte där, man tar också över deras implementerings-arbete av PTCs lösningar och sammanhängande konsulttjänster. Detta emedan Boston Engineering framöver istället ska fokusera på resterande kärnverksamhet, som blir kvar i bolaget, vilket allmänt handlar om produktutveckling och ingenjörskonsult-tjänster.
Klart är att detta än en gång visar på den höga kvalitet som det svenskägda PDSVISION utvecklat och demonstrerat i PTC-sfären i samband med PTCs PLM-produkter, typ Creo (CAD), Windchill (cPDm), ThingWorx (IIoT). I pressmaterialet noteras vidare att Boston Engineering med PDSVISION som partner kommer att få tillgång till de senares omfattande produktutvecklings-lösningar. Detta i sin tur innebär att Boston Engineerings PTC-kunder nu kommer att få stöd av PDSVISIONs globala team, som bl a erbjuder kompletta simuleringspaket som kombinerar branschledande mjukvarulösningar från PTC, Ansys och andra; men även sånt som teknisk support och utbildning ingår.
Bakgrunden är att koncernen, PDSVISION Group, har haft en snabb tillväxt och kan idag anses vara Europas ledande PTC VAR - t o m världens ledande, som styrelsemedlemmen i PDSVISION, Christer Wallberg, påpekar i ett mejl till redaktionen. Men tempot är fortsatt högt och CAP Man-fonden, ägarbolagets, PDSVISION Holdings Johan Pålsson och den operativa ledningen med Johan Klingvall i spetsen, stoppar inte expansionen där...vilket inte minst den senaste dealen kring Boston Engineering visar. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB ger sina autonoma mobila robotar (AMR) ny intelligens med Visual SLAM-teknik – kan...

Kan man göra autonoma mobila robotar, AMR, verkligt autonoma och få dem att att fatta egna dynamisk beslut? Ni vet sådana där ”vagnar” som ”kilar” runt i fabriker och på lager för att bl a leverera insatsprodukter till olika ställen i produktionen? Idag kommer ABB med ett positivt svar på frågan. Artificiell Intelligens, AI, omvandlar i exponentiellt ökande tempo stora delar av produktionsutvecklingssidan och ABB berättar nu att bolagets Robotics-division har vässat sina autonoma mobila robotar genom tillägg av Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Resultatet är att AMR-systemen kan fatta intelligenta navigeringsbeslut, baserat på omgivningen.
Med AI-baserad 3D-vision för att utföra plats- och mappningsfunktioner hävdar ABB att deras AMR-system med Visual SLAM gör produktionen snabbare, mer flexibel, effektiv och motståndskraftig, samtidigt som den tar sig an monotona, smutsiga och farliga uppgifter så att människor kan fokusera på mer motiverande arbete.
Tekniskt fungerar det så att Visual SLAM kombinerar AI- och 3D-visionstekniker för att garantera överlägsen prestanda jämfört med andra styrtekniker för AMR-system. Och som sagt, fördelarna är betydande jämfört med andra former av navigering, till exempel magnettejp, QR-koder och traditionell 2D SLAM, som kräver ytterligare infrastruktur för att fungera.
- AMR-system med Visual SLAM förbättrar avsevärt företagens verksamhet och gör dem snabbare, effektivare och mer flexibla samtidigt som personal frigörs till mer motiverande arbetsuppgifter, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. Han tillägger att, ”de nya AMR-systemen ger mer autonomi och intelligens och fungerar på ett säkert sätt i dynamiska miljöer tillsammans med människor. Visual SLAM-tekniken ger en ny nivå av intelligens för AMR-system som omvandlar robottillämpningar, från produktion och distribution till hälsovård.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Explosiv AI-tillväxt: Investeringarna upp 46 procent 2023 enligt analytiker – IBM leder marknadsloppet

Artificiell intelligens, AI, är det senaste modeordet inom teknikbranschen. Med den ständigt ökande populariteten för chattmotorn ChatGPT, har AI blivit ett allt hetare ämne. Enligt siffror från SafeBettingSites.com blir AI-marknadens storlek 208 miljarder dollar 2023. Detta motsvarar svindlande 2 200 miljarder kronor och representerar då en AI-tillväxt på 46 procent avseende 2023.
Ända sedan Chat GPTs tillväxtkurva gick genom taket har AI fångat hela världens uppmärksamhet. Denna plötsliga explosivitet har knuffat på AI-marknaden överlag eftersom den fungerat som ett bränsle för olika teknikjättar att påskynda sina ansträngningar med tekniken.
Vidare, enligt siffror som finns tillgängliga på Statista.com, kommer marknaden för artificiell intelligens alltså att växa avsevärt under 2023, och trenden kommer även att fortsätta längre fram. Förra året var också bra för AI, då marknaden också upplevde en kraftig tillväxt i de globala totala företags-investeringar i AI: De växte från 95,6 miljarder dollar (2021/motsvarande nära 1005 miljarder kronor) till 142,3 miljarder dollar (2022/1500 miljarder kronor), vilket är en ökning med 48,8 procent.
Mycket i dessa tillväxttrender pekar mot att den explosiva tillväxten av både lösningar och användning av AI inom PLM, automation och ERP kommer att ligga på liknande kraftiga tillväxtnivåer.
Allmänt var det i mitten av fjolåret, enligt Bergur Thormundssons artikel på Statista.com, IBM som ledde AI-marknadsloppet, detta med en global andel på mer än nio procent. IBM är också det ledande företaget vad gäller aktiv maskininlärning och AI-patent över hela världen med mer än 5 500 patentfamiljer från och med november 2020. Vid sidan av IBM i den globala AI-patenttävlingen finns Microsoft och Samsung, var och en inom 500 patentfamiljer från IBM.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hur har flyg- och försvarsindustrin lyckats i användningen av digitala tvilling- och trådkoncept?

En av de branscher som alltid stuckit ut med tidig användning av nya teknologier är Aerospace- & Defense-området (flyg och försvar, A&D). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar de senaste årens stora hajp kring digitala tvillingar och trådar. Att konceptet fått ordentligt fotfäste inom A&D, liksom automotive-sektorn, behöver man inte tvivla över, men i vilken omfattning och hur ser man på teknikernas framtid?
PLM-analytikern CIMdata har tittat på saken i en studie och en allmän konklusion är att flyg- och försvarsindustrin - till skillnad från många andra segment, som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök - använder digitala tvilling- och trådkoncept i större omfattning än andra; från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter skrivit om det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom området. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer mycket av intresse. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche. Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”. Hur förklarar man detta med bristen på konceptuell förståelse av digital tråd-begreppet? Jag frågade CIMdatas James Roche:
- Följande information från forskningen bidrog till formuleringen: I intervjuer med 10 branschledare bad vi om deras definition av digital tråd och fick 10 olika definitioner. Endast en angav en extern auktoritet som källan till sin definition. Vidare, av de 90 svaren på vår online-enkät framgår att nästan hälften inte har en gemensamt överenskommen definition inom sitt företag. Dessutom refererade mindre än en fjärdedel till en publicerad definition.
- Däremot, summerar Roche, visar studien forskningen att specialister inom dessa företag har en förvånansvärt konsekvent syn på vad den digitala tråden är och gör.
Den som vill veta mer om denna intressanta studie, kan ta del av James Roches presentation om saken och high-lights från den eBook, som är resultatet av CIMdatas undersökning. Klicka på länken nedan, under ingressen, för anmälan till presentationen som äger rum den 9 maj. Länk till webinarie-anmälan finns längst ner i artikeln nedan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons PRESTO halverar cyklerna för kvalitetsinspektion: ”Ökar mätkapaciteten och minskar tiden till marknaden”

Vi ska i dagens artikel på tillverkningssidan titta på en intressant nyhet från Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Det handlar om divisionens nya automatiserade robotinspektions-cell PRESTO, som man hävdar, ”gör det möjligt för tillverkare att minska kvalitetsinspektions-tider, öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden.”
Bakgrunden är att dagens tillverkare står inför enorma utmaningar när hela branscher förändras. Biltillverkare står till exempel inför sin största omställning på ett sekel. För att behålla eller vässa sin konkurrenskraft måste ny teknik integreras, flexibiliteten öka och effektiviteten att leverera nästa generation av smarta, uppkopplade elfordon, måste upp på nya nivåer.
Kvalitetsinspektioner och mätkapacitet är en aspekt på detta. Vi talar om ett område inom tillverkningen där det finns en del att göra på många ställen. I en perfekt värld kan de processer som detta kräver automatiseras, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras och där tiden till marknaden i slutänden kortas.
Men systemen för inspektionsprocesser är idag är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft. Med robotinspektions-cellen PRESTO, menar Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, kan dessa processer automatiseras och cyklerna för kvalitetsinspektioner i det närmaste halveras.
Lösningen bygger på Hexagons mjukvara HxGN Robotic Automation, aktuell inom framför allt fordonssektorn för att integrera Hexagons toppmoderna 3D-skanning och absoluta positionerings-teknologier och mjukvara i en enda nyckelfärdig uppsättning.
”Tillverkare har inte råd att göra om verktygen till en hel produktionslinje för att anpassa den till att bygga elektriska fordon (EV) istället för förbränningsmotorer (ICEs) eller ställa in inkommande inspektion av en bildörr från en leverantör,” hävdar Hexagon och konkluderar att kvalitetsinspektionen anpassas för en dynamisk, oförutsägbar tid, och möjliggör framtiden för mindre serieproduktion av större volymer.
Bolaget får också beröm av välrenommerade analytikern Frost & Sullivans industrichef, Ram Ravi. Vad är det som imponerar på Ravi?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIEMENS och IBM tar JÄTTEGREPP om hållbar hantering av produktlivscykeln med ny gemensam systemlösning

Idag annonserar de två jättarna inom produktframtagning och produktlivscykel- och servicehantering, Siemens och IBM, ett samarbete som kan skaka om marknaden ordentligt. De två företagen ska ta fram en ny kombinerad mjukvarulösning för systemteknik och tillgångsförvaltning för att stödja spårbarhet och hållbar produktutveckling; en lösning som kopplar samman en rad domäner: Mekanik, elektronik, el och mjukvaru-teknik. Syftet med detta jättegrepp är att skapa en kombinerad mjukvarulösning som integrerar respektive bolags erbjudanden för systemutveckling, servicelivscykel- och tillgångshantering.
Man kan lugnt säga att dagens utveckling kring miljö och hållbarhet påverkat näringslivet ordentligt. Hållbar produktutveckling och drift är idag hetare än någonsin och till skillnad mot många tidigare rörelser mot detta håll har både stora och små bolag, merparten av världens politiker och människor i allmänhet tagit till sig hotbilderna om vad som kan hända om man inte agerar nu. Ökat konkurrenstryck, ”trånga” arbetsmarknader med växande kompetensbehov och ökande miljö- och klimatmål kräver helt enkelt att organisationer utvecklar mer holistiska synsätt och förvaltningar som kan relatera till dessa trender. Det kan kort sagt vara en överlevnadsfråga och det gäller att se till helheten, som sträcker sig över produkternas och tillgångarnas livscyklar.
Detta är något som alla måste förhålla sig till och det ställer nya krav på det IT-, PLM-, EAM- eller ERP-stöd som supporterar verksamheter över tid.
Med de här bitarna framför ögonen har Siemens och IBM valt att tillsammans titta på lösningar. Det ska inom parentes sägas att Siemens även tidigare varit beredda att skapa oheliga allianser för att klara ambitiöst satt mål – minns bara avtalet med affärssystem-giganten SAP, för ett par år sedan.
Som framgår av detta är det inga småsaker vi talar om. Den nya kombinerade SysML v1-standardbaserade sviten av integrerad ingenjörsprogramvara ska stödja spårbarhet och hållbar produktframtagning, servicehantering och liknande med hjälp av en digital tråd. Denna tråd är tänkt att länka samman mekanik, elektronik, elektroteknik och mjukvarudesign och -implementering. Den är avsedd att spänna över produktens livscykel, från tidig design och tillverkning till drift, underhåll, uppdatering och hantering av livslängden.
Men hur är det mer konkret tänkt att lösa dessa ambitiösa målsättningar? Klart är att en kombination av de båda företagens lösningar har potential att ruska om mjukvaruvärlden ordentligt. Siemens som är världsledande på PLM och Automation; IBM som är en ledande leverantör av globala hybridmoln och AI, och konsultexpertis. Båda bolagen dessutom med kunder i närmare 175-185 länder globalt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title