Industry 4.0

Kombinationsprogram med arbete- och utbildning på Högskolan Väst stöder omdaningen av industriell produktframtagning

TEKNIKOMVANDLINGEN ställer nya krav på INDUSTRIELLT LEDARSKAP och kompetens. Produktframtagningen förändras idag radikalt och ingen behöver tvivla över att nya kunskaper och metodiker är nödvändiga för att möta utvecklingen. Teknologibitarna är en sida av detta, men effekterna gör sig också påminda på affärsutvecklingssidan och hur företagen leds. Hur man möter detta innehåller många aspekter, varav utbildningsområdet är en av de viktigare. Här har Högskolan Väst, med sin närhet till det västsvenska industriklustret, påfallande ofta varit på hugget och man har utvecklat ett nära samarbete kring forskning och utveckling med många av företagen i klustret.
2023 startade Högskolan Väst t ex ett nytt utbildningsprojekt, KOLS, Kompetensutveckling för Organisering och Ledning av ett digitaliserat och hållbart Samhälle. I detta är kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.
– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, på GKN Aerospace.
Sörensens uttalande är mycket intressant, inte minst för att detta globala bolag nyligen berättade att man satsar nära 600 miljoner kronor på att med toppmodern teknik ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan, med start nu under 2024. Att istället för att subtrahera, ta bort material, bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi kräver industrialisering av additiv, 3D-printteknik. Nya kunskaper behövs och anpassade utbildningsprogram kan betyda mycket när ledare och medarbetare ska sjösätta det nya.
Detta exempel illustrerar hur ny hållbar teknologi snabbt kommer att ta plats och för med sig en transformation som ställer nya krav på teknologikompetens, organisation och ledning. Hur tar man sig framåt i detta?
GKN Aerospace är inte ensamma om att delta i Högskolan Västs satsning, tillsammans med elva industriföretag utvecklar man kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hard EDA Packages for More Effective Software Design from Siemens: ”A Breakthrough for Emulation...

Currently on PLM-ERPnews.se: ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION A HIT FOR SIEMENS. It is no surprise that many big things are happening today in the domain of EDA, Electronic Design Automation. Not least, Synopsys' purchase of simulation & analysis leader Ansys and Renesa's acquisition of electronics design player Altium stand out. In short, electronics has during the last decade developed into one of the product design area's most important sub-PLM domains. Investments in EDA solutions among global companies have also exploded and an interesting observation is that Siemens Digital Industries Software, under CEO Tony Hemmelgarn's time at the helm, invested more heavily in digital electronics tools than any of its toughest competitors in PLM, such as Dassault Systemes and PTC. This is not without good reason: the EDA market is actually by far the largest among the sub-PLM segments with a market share of 22.5 percent of total PLM investments in 2022. Larger than both cPDm (PDM), 13.9 percent, and Simulation & Analysis, also 13.9 percent. In total, according to analyst CIMdata, companies around the world spent close to $15 billion on the purchase of EDA software and services this year.
For Siemens Digital Industries Software, Hemmelgarn's investment in EDA has been a hit. Electronics/Electricity currently represents just over a third of the PLM division's revenue; a development curve that primarily gained momentum in connection with the purchase of Mentor Graphics in 2017 and has since only grown.
One of the most interesting news in the field in recent weeks is Siemens Digital Industries' release of the EDA solution, Veloce CS. A heavy point is that this system pulls the software development pieces into the earlier phases of product development. The solution verifies application software, enables effect/performance analysis at system level and benchmarking of the entire system in a targeted application environment. In addition, this hardware-assisted verification and validation system is a first for the EDA industry, Siemens claims. The package combines Veloce CS hardware emulation, enterprise and software prototyping and is built on two highly advanced integrated circuits (ICs) – Siemens' new purpose-built Crystal accelerator chip for emulation and the AMD Versal Premium VP1902 FPGA adaptive SoC (System-on-a-chip) for enterprise - and software prototypes.
“With the Veloce CS system, we address the specific needs of hardware, software and system engineers who all play important roles in delivering the world's most advanced electronic products. By providing the right tool for the task, Veloce CS innovations speed up the entire verification process and lower total cost of ownership, which can increase profitability,” said Siemens Digital Industries Software's Jean-Marie Brunet, VP and general manager, Hardware-Assisted Verification.

Hur valet av CAD-system påverkar PLM-uppläggen på BMW och Mercedes Benz

Varför BMW förlitar sig på diversifierade system från SAP, PTC och SIEMENS, medan Mercedes fokuserar på bara ett: SIEMENS Teamcenter. Hur ett idealt PLM-system på OEM-nivå inom automotive basalt ska läggas upp kan alltid diskuteras. Men klart är att de centrala bitarna i ett cPDm-upplägg (collaborative Product Definition management) är komplexa oavsett vilken väg man väljer: Antingen en mer homogen plattform som Mercedes Benz, eller en mer tydligt diversifierad, som konkurrerande BMWs. Den totala miljön runt ett PLM-upplägg präglas alltid av diversifiering med ofta hundratals olika CAx- och andra mjukvaror kopplade till de centrala struktur- och produkt-databaserna. Men oavsett detta har valet av CAD-system stor betydelse, vilket inte minst BMW’s nyliga beslut att fortsatt satsa på Dassault’s CATIA, bl a med ett digitalt tvilling-koncept, visar; liksom Mercedes satsning 2015 att byta ut CATIA mot Siemens NX.
Vi ska titta lite närmare på hur framför allt BMW valt konfigurera sitt PLM-upplägg, som det sett ut 2023, vilket tydligt baserats på att vid sidan av proprietärt, egenutvecklade databaser, stödja sig på flera kommersiella lösningar. I grund och botten handlar detta bl a om en strategi som bl a tagit sikte på att göra sig mer leverantörsoberoende. Detta genom att satsa på lösningar från tre stora PLM-aktörer, SAP, PTC och Siemens Digital Industries Software. Tuffa konkurrenterna Mercedes Benz har i motsvarande upplägg valt ett mer homogent stöd byggt på Siemens Teamcenter. Mer om detta och ett tidigare samtal med mannen som styrde valet på Mercedes, dr Alfred Katzenbach, i artikeln.
Men först lite övergripande fakta om BMWs upplägg av arsenalen: • På PLM/PDM-sidan använder man sig av tre system - t o m kategoriserbart som fem till sex beroende på hur man betraktar de proprietära lösningarna PRISMA, för hantering av geometri- och funktionella data, Fundus och TAIS, det senare på väg att bytas ut. De andra, kommersiella systemen är per 2023: SAP’s IPPE, PTC Windchill och Siemens Teamcenter.
- SAP IPPE används för sammanställning av eBOMar (engineering BOM, alltså den som bygger på designarbetet och som är grund för mBOMen, tillverkningsBOMen) och konfiguration
- PTC Windchill används för m- och sBOMar (manufacturing BOM och software BOM för hantering av mjukvaror)
- Siemens Teamcenter som används för geometri-integration och nedströmsprocesser.
Mercedes Benz har gått en motsatt väg. På PLM/PDM-sidan har Siemens Teamcenter och den egna produktdata-basen SMARAGD, ett systemstöd för utveckling av mekaniska komponenter och ett datanav för innovationsdriven fordonsutveckling, varit centrala. Satsningen på Teamcenter symboliserar tydligt bolagets ovilja att driva fler än ett PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man 2015 valt att fortsätta med Dassaults CATIA som primärt CAD-system om man då gått över från V5- till V6-versionen. Istället blev det Siemens NX.
Hur kommer BMWs senaste CATIA-beslut att påverka företagets PLM/PDM-uppsättning? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Svensk IoT-man vinner prestigepris som ”IoT Executive of the Year”

Europeiska private-equity-bolaget Castik Capital är känt för att driva lönsamma investeringar i högkvalitativa och växande bolag med huvudkontor i Europa och som leds av starka ledningsteam. Ett av bolagen man äger majoriteten i är IoT-spelaren AddSecure, vars CEO, Stefan Albertsson, nu tilldelats utmärkelsen ”IoT Executive of the Year” vid den senaste upplagan av IoT Global Awards.
IoT Global Awards är ett välkänt prisprogram som uppmärksammar de mest innovativa företagen, produkterna och individuella talanger i IoT-branschen. Varje år väljer en panel av oberoende och kvalificerade domare ut de bästa företagen, start up-företagen och företagsledarna inom IoT-branschen, i elva kategorier.
Klart är att valet av Albertsson har goda grunder På bara ett decennium har han förvandlat ett en gång blygsamt svenskt företag, fokuserat på övervakad larmöverföring, till ett multinationellt IoT-bolag med en omsättning på 200 miljoner euro, motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor. Samtidigt visar marknadsanalyserna att IoT-investeringarna globalt är svindlande höga: Enligt Statistas siffror talar vi 2023 om att globala invetseringar på 805 miljarder dollar IoT-teknik.
Med Stefan Albertssons utmärkelse får AddSecure och huvudägarna Castik ytterligare ett kvitto på en av de viktigaste investeringsparametrarna man har - ett starkt ledarskap. "IoT Executive of the Year-kategorin" belönar de mest kreativa, innovativa, dynamiska eller inspirerande IoT-ledarna som inte bara driver försäljning inom sina egna organisationer utan också främjar IoT-branschen som helhet.
– Utmärkelsen är en enorm ära och jag tar emot priset å hela AddSecure-teamets vägnar, säger Albertsson och tillägger: ”Våra dedikerade, begåvade och hårt arbetande medarbetare är drivkraften bakom vår starka tillväxt när vi levererar på vårt uppdrag att göra världen säkrare, smartare och mer hållbar genom säkra IoT-lösningar.”
Men hur ser bakgrunden till priset ut? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

En av PLM-branschens största profiler drar sig tillbaka – möt PTCs Jim Heppelmann i...

Den som investerade 1 dollar i PLM-utvecklaren PTC samma dag som Jim Heppelmann klev upp på CEO-taburetten i oktober 2010 kan idag se tillbaka på en lönsam satsning. Faktiskt den bästa värdeutvecklingen bland de stora börsnoterade PLM-spelarna i branschen; Dassault, Siemens och Autodesk inkluderade. Med den satsade dollarn inkluderad är investeringen idag, 13 år efter hans tillträde, värd 9,07 dollar; medan en motsvarande investering i tuffa konkurrenten Dassault Systemes t ex landar på 7,80 dollar.
Men aktiens värdeutveckling är nu bara en aspekt på företagets marknadsposition. När Jim Heppelmann i dagarna gjorde sin sista arbetsdag som toppledare i PTC, och definitivt lämnade över stafettpinnen till Neil Barua, innebar det att en av PLM-branschens mest högprofilerade teknologiska och affärmässiga ideologer satte en punkt. Han har alltid befunnit sig i PLM-teknologins spetsområden med initiativ och lösningar kring sånt som CAD, PDM, IoT, digitala tvillingar och trådar, förstärkt verklighet, generativ design, SaaS, ALM och annat. Men Heppelmann har inte bara stått på barrikaderna för det nya, utan hävdar att han också lämnar efter sig ett PTC i toppskick och teknologiskt rustat till tänderna för att ta sig an dagens och framtidens utmaningar. PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, diskuterar i dagens artikel hans pådrivande roll i bolagets utveckling och hur detta skapat goda förutsättningar att möta en framtid där AI, molnet och en allt tuffare konkurrens sätter sin prägel på utvecklingen.
Hur skiljer sig dagens PTC åt från det företag där Heppelmann tog över ledarrollen i oktober 2010?
- Vi är ett mer högpresterande företag vad gäller tillväxt och lönsamhet med en mycket bredare produktportfölj. Alla våra produkter ses som bäst i klassen och jag tror att våra kunder skulle säga att vår kultur har förändrats. Vi är mycket mer kundvänliga och jag tror att våra anställda också skulle säga att företaget förändrats mycket. Vi är en bra aktör att arbeta med och för, vilket kanske inte alltid varit sant för PTC. Över hela spektrumet, från affärsresultat och anställda till produktportfölj, kunder och partners, är vi ett helt annat företag än för drygt 13 år sedan, säger Heppelmann.
Men vilka är de teknologiska milstolparna? Hur har han mött tuffa ekonomiska utmaningar som införandet av SaaS-modellen? Klarar det relativt sett mindre PTC konkurrensen från bolag som Dassault, Siemens, Autodesk och andra? Hur kommer det sig att Dassault, trots en sämre börsutveckling än PTC, ändå lyckats trippla sina intäkter under Heppelmanns 13 år i ledningen när PTC ”bara” dubblerat dem?
I dagens djupintervju berättar den nu avgångne PTC-chefen öppenhjärtigt om de teknologiska utmaningarna och lösningarna; om hur hans första åtgärder handlade om att få fart på de stagnerande affärerna, bl a genom göra om det 2010 lite gammalmodiga, men klassiska parametriska CAD-systemet Pro/ENGINEER till den nya Creo. Han berättar om ledarskapsrollen, hur han ser på konkurrenterna och om företags- och lösningsköpen som i grunden förändrat PTCs plattform till att bli en av dagens spetsigaste på marknaden. Visste du förresten vilket bolagsköp han betraktar som sitt bästa och vikigaste inför framtiden?
Klicka på rubriken för få reda på detta och för att läsa hela intervjun, på PLM&ERP News.

CURRENTLY on PLM&ERP News: One of the biggest profiles in PLM is retiring –...

Anyone who invested 1 dollar in the PLM developer PTC on the day Jim Heppelmann took the CEO helm 2010 can today look back on a profitable investment. In fact, the best value performance among the major listed PLM players in the industry; Dassault, Siemens and Autodesk included. Including the dollar invested, the bet today, 13 years after his accession, is worth $9.07; while a corresponding investment in tough competitor Dassault Systemes, for example, lands at $7.80.
But the share's value development is only one aspect of the company's market position. When Jim Heppelmann yesterday completed his last day of work as a top leader at PTC, definitively handing over the baton to Neil Barua, it marked the end of one of the PLM industry's most high-profile technological and business ideologues. He has always been at the cutting edge of PLM technology with initiatives and solutions around things like CAD, PDM, IoT, digital twins and threads, augmented reality, generative design, SaaS, ALM and more. But Heppelmann has not only stood on the barricades for the new, but also claims that he leaves behind a PTC in top condition and technologically equipped to the teeth to take on the challenges of today and the future, when we sit down and discuss his driving role in the company's development and how this has created good conditions to face a future where AI, the cloud and increasingly tougher competition leave their mark on development.
How does today's PTC differ from the company that Heppelmann took over the leadership role in October 2010?
”We are a more high performance company in terms of growth and profitability with a much broader product portfolio. All of our products are viewed as best in class and I think our customers would say our culture has changed. We're much more customer friendly. Customer satisfaction is crucial to us and I think our employees would also say the company has changed a lot. We're really a great company to work with and for, which maybe wasn't always true for PTC. Across the spectrum from business performance and employees to product portfolio, customers, and partners, it's quite a different company than it was 13 1/2 years ago,” he says.
But what are the technological milestones? How has he faced tough financial challenges such as the introduction of the SaaS model? Can the relatively smaller PTC handle the competition from companies like Dassault Systemes, Siemens, Autodesk and others? How is it that, despite a worse stock market performance than PTC, Dassault still managed to triple its revenues during the period when PTC "only" doubled them?
In today's in-depth interview, the now-retired PTC chief speaks candidly about the technological and business challenges–and solutions; about how his first measures were to speed up the stagnant business, including by lifting and converting the 2010 slightly old-fashioned but classic parametric CAD system Pro/ENGINEER to the new Creo. He talks about the leadership role, how he sees the competitors, and about the company and solution purchases that fundamentally changed PTC's platform to become one of today’s most advanced on the market. By the way, did you know which company purchase he considers his best and most important for the future?
Click on the headline to find out and read the full interview with one of the PLM market's most important visionaries and change leaders over the last decade, on PLM&ERP News.

NX-lösningen som ger en kickstart för IMMERSIVE ENGINEERING i det industriella METAVERSET

Möt Siemens BEN WIDDOWSON, i en diskussion om nya NX IMMERSIVE DESIGNER-lösningen. En tung poäng med immersiv, “omslutande” design är att teknologin via en huvudmonterad display ger användaren en stark upplevelse av att verkligen befinna sig i den värld, eller kring och i den produkt man tittar på – t ex en digital fabrik eller en 3D-modell av ett fordon. Det som presenteras, och hur man rör sig i den digitala miljön, uppfattas som reellt. I en vass mjukvara kan man sedan i realtid undersöka, träna på relaterade moment och t o m korrigera, en rad detaljer, konstruktioner och funktioner, i modellen. Så ser framtiden ut för immersiv ingenjörskonst, menar Siemens Digital Industries Softwares marknadschef för Immersive Engineering och Industrial Metaverse, Ben Widdowson.
I de nya industriella metavers-koncepten kommer denna typ av teknologier att spela en viktig roll, inte minst i distribuerade miljöer, där delar av utvecklingsteam lokaliserade på olika platser. I en immersiv session kan upplevelserna delas i realtid av deltagare som alla ser samma saker. Oavsett om de är i t ex Göteborg eller Berlin.
Det finns kort sagt mycket som talar för att immersive engineering kommer att bli ett allt viktigare inslag i det dagliga konstruktions- och tillverkningsarbetet, inte minst vartefter metavers-koncepten vinner mark. Men också som en allmän designföreteelse vinner lösningarna mark. Ofta då på OEM-nivå där företag som Volvo Group, Mercedes-Benz och BMW börjat utnyttja teknologin.
För en PLM-utvecklare med ambitioner att skapa de spetsigaste digitala verktygen är detta goda skäl att ta fram sömlöst kopplade och pedagogiskt effektiva lösningar; vilket är precis vad Siemens Digital Industries Software gjort. I och för sig har man inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator haft VR, Virtual reality-lösningar, redan sedan tidigare, men det man nyligen lanserade tillsammans med Sony går utanpå det mesta: NX Immersive Designer heter lösningen som ska ge en kickstart till den industriella metaversen.
NX Immersive Designer kombinerar sömlöst Siemens Xcelerator-portföljens industrimjukvaror, som NX CAD, med Sonys nya system för att skapa rumsligt innehåll, med en XR-huvudmonterad display med högkvalitativa 4K OLED-mikroskärmar och kontroller för intuitiv interaktion med 3D-objekt. Genom att göra det möjligt för designers och ingenjörer att skapa och utforska designkoncept på en gränslös omslutande digital arbetsyta, kommer den nya lösningen att utgöra en grundpelare i industriella metaversen.
PLM&ERP News har träffat Ben Widdowson och diskuterat immersiva teknologiers växande betydelse och vilken roll den nya NX Immersive Designer-mjukvaran kommer att spela inom toppmodern produktutveckling.
- Det finns starka skäl att för en renässans för immersive engineering 2024. Framför allt för att teknologin vässats, men också för att de hårdvarubegränsningar som tidigare varit ett hinder reducerats betydligt. Molnet som teknisk plattform spelar en roll i detta, liksom att lösningar som NX Immersive Designer går från att vara designreview-verktyg, där man egentligen bara kunnat titta på modellerna, till betydligt bredare kapaciteter, så att man nu faktiskt också kan redigera designen. Här har vårt gemensamma projekt med Sony varit betydelsefullt, säger Widdowson. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

BMWs nya elbilsfabrik finns i METAVERSE redan innan den är byggd – AI bakom...

”Artificiell Intelligens kommer att ge ett METAVERSE på STEROIDER.”
Tänk dig en digital kopia av en 400 hektar stor bilfabrik, en massiv anläggning som rent fysiskt inte finns. Det är verklighet idag och det är med en digital tvilling av den kommande fabriken för elbilstillverkning i Ungern som ikoniska tillverkaren BMW planerar och förbereder verksamheten, tänkt att stå klar 2025. Denna virtuella fabrik är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Nyckelpersoner bakom den digitala tvillingen är Ross Krambergar och Rev Lebaredian, som har ägnat två år åt att skapa denna digitala version. Krambergar, ansvarig för geometriska simuleringar på BMW, medan Lebaredian, är VP på NVIDIA för Omniverse and Simulation Technology på Nvidia.
Vad vi ser framför oss i detta är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig. År av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten - utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att den finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, osv. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala.
Ovanstående är nu inget att förvåna sig över, menar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Frederik Sahlin, försäljningschef för automation och industrilösningar på Nagarro: ”Tekniken är mogen, intresset och investeringarna växer. Det stora genombrottet för Metaverse är nära och AI har en central roll,” hävdar han.
Metaverse befinner sig i en brytningstid just nu. ”Men betydelsefulla tekniker som 5G och edge computing börjar falla på plats. Och AI kommer fylla Metaverse-världarna med steroider. Intresset bland de stora aktörerna är stort. Enligt en undersökning som Nagarro gjort tillsammans med Visual Sweden har 30 procent av svenska industriföretag startat metaverse-projekt, och två av tre undersöker tillämpningsområden,” skriver Sahlin.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAE: Siemens vässar försörjnings-kedjan inom elektronik med säker termisk digital tvillingteknologi

SIMULERING & ANALYS. Elektronikområdet har varit särskilt aktuellt de senaste åren. Inte minst relaterat till trycket på försörjningskedjan inom elektroniken och en växande komplexitet hos IC-paket (Integrated Circuits, integrerade kretsar), där en viktig poäng har handlat om att få bort hinder för samarbete och utveckla termisk analyseffektivitet under konstruktion.
Till bakgrunden hör att dagens elektronik ofta har utmaningar kring just detta med värmeavledning. De här bitarna måste lösas under designfasen. Problemen i sig hänger ihop med sånt som högre effekttäthet kopplad till miniatyriseringen av halvledarpaket och elektroniska system, något som i sin tur drivits fram av trender för konsumentprodukter som att ”tunna” former efterfrågas eller krävande processkrav.
Ett resultat av detta är ett växande behov av mer detaljerade termiska modeller för att lösa designuppgifter kopplat till problematiken kring värmehantering. Moderna IC-paketarkitekturer som 2.5D, 3D IC eller ”chiplet-baserade” konstruktioner har i allt högre grad mycket komplexa utmaningar kring värmehantering, som kräver 3D-termisk simulering både under utvecklingen och under integreringen av IC-paketen i elektronikprodukter.
Vad kan programutvecklarna göra för att möta detta? Ett intressant svar kommer från Siemens Digital Industries Software, som tagit fram ett innovativt tillvägagångssätt för att dela exakta termiska modeller av integrerade kretsar (IC)-paket till den elektroniska försörjningskedjan.
Med de senaste uppdateringarna av Simcenter Flotherm-mjukvaran för simulering av elektronikkylning - den s k ”Embeddable Boundary Condition Independent Reduced Order Model (BCI-ROM)-teknologin” - blir det möjligt för ett halvledarföretag att generera en exakt modell, som kan delas med kunder och andra intressenter – en säker digital tvilling - för användning i nedströms high-fidelity 3D termisk analys, utan att exponera ICns interna fysiska struktur.
De främsta fördelarna är att skydda immateriella rättigheter, förbättra samarbetet i försörjningskedjan och noggrannheten hos modeller för steady state och transient termisk analys för att förbättra designstudier.
- Vi talar i detta om banbrytande ny teknologi, som gör det möjligt att dela exakta termiska modeller på ett säkert sätt inom elektronikens leveranskedja utan att exponera känsliga immateriella rättigheter, vilket gör det möjligt för alla parter att lösa termiska problem snabbare, säger Jean-Claude Ercolanelli, senior VP för simulerings- och testlösningar, inom Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERITEKNIK: OT och IT i fokus när Rejlers tar hem digitalt utvecklingsprojekt för hållbar...

Tar fram SYSTEMARKITEKTUR, DIGITALA MODELLER och PROCESSER till ny TALGA-fabrik. Den svenska batteriproduktionen får fler effekter än att bara Northvolt expanderar verksamheten. Idag meddelare australiensiska teknik- och materialföretaget Talga att man investerar i anodproduktion i norra Sverige, vilket har potential att väsentligt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av elfordon och energilagringssystem. Talga har i sammanhanget intressanta, patentskyddade teknologier för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafenprodukter. Dessa produkter underlättar för tillverkning av smarta och miljövänliga lösningar, som batterianoder till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer samt beläggning på̊ material för ökad hållbarhet.
Jobbet att stödja Talga i den digitala utvecklingen av projektet, från förstudie till färdig produktionsanläggning - med tekniskt stöd och tjänster inom IT (Information Technology), OT (Operational Technology) och ET (Engineering Technology) – har gått till konsulten Rejlers.
Till saken hör att Talga gör betydande investeringar i anodproduktion. Anoden utgör hälften av det aktiva materialet i ett modernt litiumjonbatteri. Processen är vertikalt integrerad och inkluderar egen gruvdrift i Vittangi - där några av världens mest högkvalitativa grafitfyndigheter finns. Till detta kommer materialförädling och tillverkning av anodprodukter vid en ny fabrik i Luleå.
I den inledande fasen utvecklar Rejlers systemarkitektur samt de digitala modeller och processer som ligger till grund för att uppnå en optimal process inför kommande konstruktion och byggproduktion. En viktig aspekt är att skapa flerdimensionella informationsmodeller som ger konstruktörerna verktyg och valmöjligheter för att kunna välja lösningar och hitta en balans mellan parametrar som kostnad, tid och klimatpåverkan.
– Talgas ambition är att ligga i framkant både vad gäller projektering, produkter och produktionsprocess, där vi kommer att bistå med rådgivning kring ny teknik och innovativa lösningar, säger Amandus Yngvesson, Advanced solutions manager för industriell IT inom Rejlers division Industry.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title