Annons

Om Ansys’ och NVIDIA’s pionjärplaner på nästa generations simulering, analys och AI

Vad är effektivast för simulerings- och analys-arbete: GPUer (Graphics Processing Units) eller CPUer (Central Processing Units)? Frågan är av ett visst intresse, inte minst när AI nu gör ett brett inträde inom produktutvecklingen. På sista raden är kapaciteten att processa tunga datavolymer av avgörande betydelse för både snabbhet, kapabilitet och kvalitet inom simuleringsområdet. Enligt en undersökning (2022) av konsulten Jon Peddie Research kring CAE och bl a användningen av GPUer var den allmänna meningen bland branschspelare som Altair, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon and Siemens Digital Industries Software att GPUer överträffar CPUer med många multiplar. I och för sig då beroende på de specifika arbetsuppgifterna. Men trots denna uppenbara fördel var vissa ingenjörer oroade över att det man vinner i speed möjligen förloras i precision. Men enligt de intervjuer som JPR genomförde i undersökningen betitlad, ”Accelerating and Advancing CAE”, är detta dock en hittills obevisad oro. Utvecklare och deras kunder upplever istället att resultaten från GPU-accelererade beräkningar är lika exakta som de som utförs på CPU-baserade lösare, men betydligt snabbare. Dessutom menade flera aktörer att möjligheten att utföra fler iterationer landar i bättre lösningar och gör det möjligt för fler designers att dra nytta av simulering tidigare i designprocessen.
Detta sagt som bakgrund till det senaste årets NVIDIA-boom bland PLM- och sub-PLM-utvecklarna. Vi har i ett par artiklar berättat om t ex Siemens Digital Industries Softwares Omniverse-samarbete och nu senast SAPs AI-partnerskap kring språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices. Men det kommer mera, denna gång relaterat till PLM och simulerings- och analys-domänen. Här har nu CAE-marknadsledaren Ansys annonserat flera nya samarbeten med NVIDIA, detta den grafiska processorenhetens uppfinnarföretag, alltså GPUn, som man lanserade redan 1999 – i form av den integrerade grafiska processorenheten, Nvidia GeForce 256 DDR, som lite stiliserat kan betraktas som en slags startpunkt för eran av modern AI och NVIDIAs lösningar. Idag underbygger NVIDIAs lösningar mycket av det som händer inom den industriella digitaliseringen på alla marknader, PLM och ERP inkluderat.
I samband med bolagets GTC-event under veckan har vi alltså fått se flera aktörer på PLM-arenan lansera samarbeten relaterat till NVIDIA, inte minst då relaterat till NVIDIA Omniverse och digital fabriksutveckling. Ett av de mer intressanta i sammanhanget är partnerskapet med Ansys, som meddelar att bolaget kommer att samarbeta med NVIDIA kring accelererad datoranvändning, avancerade 6G-kommunikationssystem, artificiell intelligens (AI)-infunderade simuleringslösningar, autonoma fordon, digitala tvillingar, förbättrad grafik och visuell rendering.
”Inom den dynamiska sfären av NVIDIA Omniverse kan våra visionära kunder driva innovation, överbrygga virtuella och fysiska verkligheter för att forma morgondagens teknologier och hjälpa till att lösa vår tids mest pressande tekniska utmaningar," kommenterar, Ajei Gopal, CEO och koncernchef på Ansys.
Men vad går samarbetet mer detaljerat ut på? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Först och främst: Ansys går med i Alliance for OpenUSD (AOUSD) för att främja datakompatibilitet för 3D-innehåll i produkter över hela Ansys-portföljen. USD, eller Universal Scene Description, är ett format som ursprungligen utvecklats av animationsutvecklaren Pixar. Men OpenUSD är mer än ett filformat – det är en scenbeskrivning i 3D med öppen källkod, som används för att skapa 3D-innehåll och utbyte mellan verktyg. Dess mångsidighet har gjort det till en branschstandard inom visuella effekter, arkitektur, robotik, tillverkning och mer.

NVIDIA kommer att utöka sin användning av Ansys-lösningar för att optimera hårdvaran medan Ansys kommer att använda NVIDIA Blackwell GPUer, Hopper-arkitekturbaserade GPUer och GB200 Grace Blackwell Superchips för att skala upp och accelerera befintliga lösningar.

Ansys samarbetet med NVIDIA är oerhört ambitiöst, med siktet inställt på att utveckla nästa generations simuleringslösningar, som drivs av bl a GPU-accelererad beräkning och generativ AI. Det utökade samarbetet kommer att sammansmälta banbrytande teknologier för att avancera 6G-teknik, superladda Ansys-lösare via NVIDIA GPUer, integrera NVIDIA AI i Ansys mjukvaruerbjudanden, utveckla fysikbaserade digitala tvillingar och anpassa stora språkmodeller (LLM) utvecklade med NVIDIA AI gjuteritjänster.

Stärkt kompatibilitet och vässad grafik för smarta fabriker
Ansys gick alltså nyligen med i AOUSD för att stärka datakompatibiliteten och leverera förbättrad grafik och visuell rendering till sin portfölj. Ansys har redan kopplat Ansys AVxcelerate Autonomy till NVIDIA DRIVE Sim som drivs av NVIDIA Omniverse-plattformen och planerar att undersöka ytterligare integrationer över hela portföljen, inklusive Ansys STK, Ansys LS-DYNA, Ansys Fluent och Ansys Perceive EM. Denna sömlösa interoperabilitet kommer att ge användare möjlighet att ta sig an ett brett utbud av utmaningar, från fabriksnivå till simuleringar på planetnivå.

Ansys Perceive EM i NVIDIA Omniverse-modeller 5G/6G antennsignaler från rörliga fordon i Denver, CO.

I detta spelar digitala tvillingar en huvudroll.

”Så är det,” konstaterar NVIDIa-chefen, Jensen Huang. ”Allt som tillverkas kommer att ha digitala tvillingar – och världens designers och ingenjörer på marknaderna för tung industri förlitar sig på Ansys som sin simuleringsmotor. Vi samarbetar med Ansys för att föra accelererad datoranvändning och generativ AI till dessa enorma arbetsbelastningar, och för att utöka Ansys ledande fysiksimuleringsverktyg med NVIDIA Omniverse digitaliseringsteknik.”

Redan i januari meddelade Ansys att Ansys AVxcelerate Sensors kommer att vara tillgängliga inom NVIDIA DRIVE Sim, en scenariebaserad AV-simulator som drivs av NVIDIA Omniverse, en plattform för att utveckla applikationer för Universal Scene Description (OpenUSD) för industriell digitalisering. Integrationen kommer att ge användarna tillgång till högfientliga sensorsimuleringsutgångar. Dessa utgångar genereras med Ansys AVxcelerate-sensorer för träning och validering av ADAS/AV-system.

Fyra prioriterade områden
Förutom Omniverse-integrationer kommer samarbetet att prioritera framsteg inom fyra områden:

Accelerated Computing: Ansys, som arbetar med NVIDIA, gör det möjligt för kunder inom olika branscher att förkorta designcyklerna och leverera allt mer komplexa produkter genom att avancera numerisk forskning inom högpresterande datoranvändning. Ansys utnyttjar NVIDIA H100 Tensor Core GPUer för att öka flera simuleringslösningar och prioriterar NVIDIA Blackwell-baserade processorer och NVIDIA Grace Hopper Superchips för produkter över hela Ansys-portföljen, inklusive Ansys Fluent, Ansys LS-Dyna och Ansys elektronik- och halvledarprodukter. Samtidigt utnyttjar NVIDIA Ansys-teknik, inklusive halvledarverktyg, för att berika virtuella modeller och datacenterdesign, vilket i slutändan leder till accelererad Ansys-lösarprestanda.

6G-telekommunikation: Ansys är bland de första som använder NVIDIA 6G Research Cloud-plattformen, vilket ger forskare en omfattande svit för att utveckla AI för teknik för radioaccessnätverk (RAN). Ansys Perceive EM, en ny lösare som drivs av Ansys HFSS, bygger på NVIDIA 6G Research Cloud, som är designat för att påskynda utvecklingen av 6G-teknik. Perceive EMs syntetiska data-on-demand revolutionerar 6G-systemets digitala tvillingar med förhöjd prediktiv precision, som kan bedöma hur verkliga förhållanden påverkar det trådlösa nätverkets prestanda. Perceive EM kommer också att finnas tillgängligt inom Ansys Academic och Ansys Startup Program, som har nått 2 900+ universitet respektive 2 100+ startups.

AI-förbättrad simulering: Ansys utforskar NVIDIA Modulus-ramverket för fysikbaserad maskininlärning för att ytterligare stärka sitt programvaruerbjudande med de senaste AI-teknikerna. Arbetet syftar till att leverera förbättrad funktionalitet inom produktfamiljen Ansys AI+, såsom effektivare optimering, känslighetsanalyser och robusta konstruktioner.

AI Foundry: Ansys undersöker införandet av NVIDIA AI Foundry för att främja LLM-utveckling, vilket främjar demokratisering av simulering genom att förenkla installation och användning. Framtida LLMer skräddarsydda för Ansys-lösningar erbjuder potentialen att tillhandahålla virtuell experthjälp som öppnar dörren för nya användare och skapar nya simuleringsanvändnings-fall. Ansys har för avsikt att utnyttja NVIDIA NeMo-plattformen, som erbjuder en uppsättning verktyg som gör det enklare, mer kostnadseffektivt och snabbare att utveckla generativa AI-funktioner.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title