LOGISTIK: Infor levererar molnlösning till ICA Sverige – ”Siktet inställt på att skapa en...

Affärssystemutvecklaren Infor berättar idag att man tecknar ett långsiktigt avtal med ICA Sverige. Avtalet är intressant av flera skäl, bl a för att ICA i kraft av sin storlek är en dominerande spelare på livsmedels och detalhandelsområdet. Bland annat har man cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent, vilket innebär att ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören i landet.
Avtalet med Infor har siktet är inställt på stödja ICA inom logistikinfrastruktur och är i detta relaterat till den IT-modernisering bolaget satsar hårt på. Samtidigt innebär avtalet att Infor stärker sin position på marknaden för affärssystem inom detaljhandel och distribution.
- ICA Sverige har ett stort leveransansvar gentemot såväl kunder som handlare och vi tar det på stort allvar. Därför har vi varit oerhört noggranna i både urval och utvärdering av den partner som ska hjälpa oss att förflytta våra IT-lösningar till molnet. Med Infor får vi en bra lösning som kan tillgodose merparten av våra behov inom ramen för standard, och vi känner att våra kulturer stämmer väldigt bra överens med varandra, vilket bäddar för ett lyckat samarbete, säger Richard Belec, programägare för ERP-programmet.
Infors SVP och nordenchef, Malte Ekedahl, kommenterade också avtalet:
- Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar en ny industristandard för moderna distributionslösningar. Vi ser stora rörelser i den här marknaden just nu och för en diskussion med flera betydande aktörer, säger Malte Ekedahl (bilden), SVP och GM på Infor Norden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP-RAPPORT: Svenska företag ser hållbarhet som lönsamt – men mätmetoder och leverantörer släpar efter

Hållbarhetsfrågorna är i högsta grad i centrum. Marknadsledande affärssystem-utvecklaren SAP har förstås inte missat att haka på tåget i detta. Man publicerar t ex en årlig hållbarhetsrapport, vilken nu är klar med avseende på 2023. Flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån denna, bl a att 81 procent av svenska företagsledare kommer att behålla eller öka sina hållbarhetsinvesteringar till 2026 för att få en ännu bättre ekonomisk avkastning. Detta är inte orimligt givet den allmänna debatten och uppvaknandet på många håll om att klimatproblematiken inte är något som löser sig självt.
Men trots stora ambitioner finns stora hinder – inte minst att få partner och leverantörer att också agera. En första åtgärd är att börja med standardrapporter och bli bättre på att mäta och återanvända data, särskilt då över 88 procent uppger att de har svårigheter att samla in eller analysera data för regelefterlevnad.
Allmänt kan noteras att den globala studien SAP Sustainability Report omfattar över 4 700 företagsledare, varav mer än 100 från Sverige. Det är den tredje upplagan av SAPs årliga hållbarhetsstudie som går igenom de viktigaste motiven och utmaningarna att minska sin miljöpåverkan i stor skala.
Rapporten visar att medan 29 procent av svenska företag säger att miljöåtgärder redan har en stark inverkan på intäkter och vinstmöjligheter, har bara 19 procent gett ekonomichefen ansvar för detta arbete. På frågan om de fem främsta hindren för att förbättra vår miljö, svarade 34 procent att de var osäkra på hur de ska integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och IT-system. Men det finns lite mer oroande faktorer kopplat till detta – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: Atos-avknoppade Eviden vässar sitt AI- och ML-utbud med Microsofts Azure OpenAI

Atos äger också nordiska PLM- och automationskonsulten IDEAL GRP.
Ingen behöver tvivla på att genomslaget för AI och ML (Machine Learning) nu kommer med närmast explosiv hastighet. Detta gäller i högsta grad för verkstads- och industrisektorn allmänt. En intressant spegling av denna snabba expansion är att de större industrikonsulterna i massiva satsningar nu positionerar sig för att möta efterfrågan. Att storkonsulten Atos’ relativt nybildade dotterbolag Eviden är en av dem som agerar på AI- och ML-områden är bara en av flera speglingar av utvecklingen. I förra veckan rapporterade t ex PLM&ERP News om CGIs nya satsningar på området och idag meddelar alltså Atos att dotterbolaget Eviden samarbetar med Microsoft för att kunderna ska kunna dra fördel av moln-plattformen Azure i samband med generativ AI. Atos är känt på den nordiska marknaden framför allt för sitt köp 2021 av IDEAL GRP, duktigt på PLM och industriell automation baserat på lösningar från framför allt Siemens Digital Industries.
Poängen är att man sammanför Evidens expertis inom maskininlärning och AI med Azure OpenAI-tjänsten. Med sitt team av experter tar Eviden höjd för att företag fullt ut ska kunna utnyttja potentialen hos Microsoft 365 Copilot. Det senare är ett AI-baserat produktivitetsverktyg som samordnar stora språkmodeller (LLM), innehåll i Microsoft Graph och de Microsoft 365 appar som man använder varje dag, till exempel Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera.
- I en tid där innovation är av största vikt, vill fler och fler organisationer utnyttja kraften i generativ AI i sin molnstrategi. Tillsammans med Microsoft förser vi nu våra kunder med nya, avancerade lösningar som gör det möjligt för dem att göra just detta och driva affärstransformation, kommenterade Michael Liebow, Global Head of Cloud på Eviden, satsningen.
Klicka på rubiken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTCs hållbarhetschef om varför PLM-verktygen kan spela en nyckelroll för att möta EUs nya...

"DEN SOM ÄR TIDIGT UTE VINNER KONKURRENSKRAFT." I det snabbt föränderliga landskapet inom diskret tillverkning är hållbarhet inte bara ett val; det är nyckeln till att låsa upp en framtid med varaktig framgång. För över 50 000 globala företag kommer spåret mot och förbättringen av hållbarhetsmål snart att bli ett krav.
”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), är EU-kommissionens nya lagstiftning som syftar till att driva på mer hållbara affärsmetoder hos företag som verkar i och exporterar till EU. CSRD ersätter EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) med mer robusta krav, som påverkar fler företag och lägger till mål för utsläpp av koldioxid och cirkularitet till befintliga krav på farligt material,” skriver PLM-utvecklarens, PTC, hållbarhetschef, Dave Duncan, i dagens gästkrönika.
CSRD följer principen om dubbel materialitet, vilket innebär att ett företag ska redovisa hur dess verksamhet påverkas ekonomiskt av hållbarhetsfrågor, samt hur företagets verksamhet påverkar miljö, klimat och samhälle.
Hur når man dit? Duncan menar att digital teknik som driver produktens livscykel, oavsett om det är CAD, PLM, ALM, IoT eller FSM, spelar en avgörande roll i detta. Reglerna är inte förhandlingsbara för företag som vill skapa mer hållbara produkter, hävdar han och tillägger:
”Dessa lösningar möjliggör nyckelpraxis som dematerialisering, simulerad prototypframställning, fjärrservice och trådlösa mjukvaruuppdateringar som minskar en produkts koldioxidavtryck, samtidigt som de skapar mervärde för kunden.”
Alla företag som har för avsikt att nå 150 miljoner euro i årliga intäkter inom EU måste uppfylla CSRD-kraven.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERITEKNIK: Billigare elbilar kan på sikt bli resultatet av Northvolts nya natriumjon-lösning

Hur man än ser på saken måste man säga att svenska batteriutvecklaren inom framför allt automotive, Northvolt, hunnit synnerligen långt på sin relativt korta industriresa sedan starten 2016. Framför allt med avseende på etableringen av de gigantiska anläggningar som krävs för rationell batteri- och GWh-produktion. Men även när det gäller produktutveckling och lösningar för miljövänliga processer, hållbar hantering och materialutveckling har resan utvecklats i god fart.
Ett talande exempel är veckans tillkännagivande från Northvolt om ett toppmodernt natriumjonbatteri, utvecklat för expansion av kostnadseffektiva och hållbara energilagringssystem. Cellen man har tagit fram på företagets FoU- och industrialiseringscampus, Northvolt Labs, i Västerås, har validerats för en av klassens bästa energitätheter på över 160 wattimmar (Wh) per kilogram. Densiteten på natriumbatterier är fortfarande relativt låg, mellan 140 Wh/Kg och 160 Wh/kg, jämfört med litiumjonbatteriets 180 Wh/Kg–250 Wh/Kg. Poängen med att använda natrium - istället för som tidigare litium - med natriumjoner som laddningsbärare, är framför allt kostnadsrelaterat, råmaterialet är billigare. Kan man bara få upp energitätheten, som indikeras i Northvolts i nya natriumjonbatteri-paket, kan kostnaderna minskas. Resultatet kan landa i billigare elbilar, med tillräcklig räckvidd för att passa pendlare och stadstrafik i synnerhet. Men i första hand är denna nya första-generationslösning designad för energilagring. Inom parentes kan noteras att Northvolt främst jobbar i Siemens Digital Industries-miljöer med NX CAD, Simcenterplattformen inom simulering & analys och Teamcenter/Tecnomatix och andra batterirelaterade lösningar inom Xcelerator-portföljen.
Northvolts validerade cell är säkrare, kostnadseffektivare och hållbarare än konventionella nickel-, mangan- och kobolt- (NMC) eller järnfosfat (LFP) kemi, och produceras med mineraler som järn och natrium som finns i överflöd på globala marknader. Den är baserad på en hård kol-anod och en s k preussisk vit-baserad katod och är fri från litium, nickel, kobolt och grafit. Istället består den av kol, järn, kväve och natrium. Genom att utnyttja ett genombrott inom batteridesign och tillverkning planerar Northvolt att bli först med att industrialisera preussiska vitbaserade batterier och ta dem till kommersiella marknader.
- Världen har satt stora förhoppningar på natriumjon, och jag är mycket glad att kunna säga att vi har utvecklat en teknik som kommer att möjliggöra dess utbredda användning för att påskynda energinövergången, kommenterar Peter Carlsson, CEO och medgrundare av Northvolt.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PLM-konsulten och Dassault-partnern TECHNIA flyttar till nya lokaler i Hagastaden

PLM-konsulten och Dassault Systemes VAR-partner, TECHNIA, berättar idag att man byter lokaler från Kista i Stockholm till stadsdelen Hagastaden i Solna och kvarteret FENIX. I ett pressmeddelande skriver bolaget att detta inte bara handlar om att byta lokaler, utan ska ses som en, ”strategiska flytt”, där ett tungt argument varit att man nu samlokaliserar sig med moderbolaget, Addnode Group, och kommer närmare Stockholm City. Den nya adressen för också TECHNIA närmare andra portföljbolag i koncernen, vilket också underlättar samarbete och uppkoppling.
TECHNIA-basen, CEO Magnus Falkman, säger i en kommentar att flytten bl a underlättar övergången till nya sätt att arbeta i en hybridvärld.
- Absolut, vårt nya kontor i Hagastaden ligger i en livlig stadsdel som sömlöst förbinder Stockholm med Solna. Detta drag speglar vårt engagemang för anpassningsförmåga och samarbete, vilket ger våra anställda möjlighet att forma arbetsplatsen. Vi strävar efter att skapa en dynamisk miljö som främjar ständiga förbättringar och flexibilitet.”
I pressmaterialet tillägger bolaget att man med detta drag omfamnar ”det föränderliga arbetslandskapet för att stärka medarbetarna och forma en samarbetande och anpassningsbar arbetsplats. Detta tänkesätt uppmuntrar till många fördelar, som motsvarar företagets attityder.”
På PLM-sidan jobbar TECHNIA primärt med Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Men man har också egen framgångsrik egen programutveckling på agendan, liksom också en avdelning som sysslar med mainstream 3D CAD-mjukvaran SOLIDWORKS, också ägd av Dassault.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB i partnerskap med Bridon-Bekaert Ropes Group tar fram ny integrerad servicelösning för gruvspel

ABB meddelat idag att man tecknat ett samförståndsavtal (MoU) med Bridon-Bekaert Ropes Group. De två ledande OEM-företagen ska samarbeta för att utveckla ett integrerat servicebjudande för ABBs gruvspel. Avsikten är att gemensamt undersöka utveckling av servicekapaciteten för gruvspelsystem hos kunder världen över. För ABBs del handlar det om en global installationsbas om mer än 600 aktiva produktions- och servicespel. Bridon-Bekaert Rope roll i sammanhanget är att man är en ledande tillverkare av verksamhetskritiska avancerade linor och vajrar.
Vad man ska göra är att utforma, utveckla och leverera tjänster fokuserade på att förbättra viktiga verksamhetsdelar för gruvspelkunderna. Konsult-lösningarna inkluderar innovativa arbetssätt avseende säkerhet, produktivitet, riskminskning och hållbarhet. Anpassningen av de bästa metoderna i klassen till förebyggande underhåll kommer ytterligare att förbättras genom integrering av inspektioner, revisioner och optimering av reservdelslager, nu för hela gruvspelsystemet. Fokus ligger på Australien, Europa, Kina och Nordamerika.
- Vi har valt att samarbeta med Bridon-Bekaert Rope på det här sättet eftersom vi kan se många fördelar för våra kunder som använder ABBs gruvspelsystem, summerar Charles Bennett, Global Service Manager för Business Line Hoisting, inom ABB Process Industries.
ABBs digitala lösningssvit för övervakning och optimering av gruvspel är en av de över 200 lösningarna inom bolagets Ability-familj. Smart Hoisting, som den heter, ska kombineras med Bridon-Bekaert Ropes VisionTek-erbjudande för linor kombineras under kategorin för förebyggande underhåll. Detta tillför teknik för anläggningens hälsotillstånd samt plattformar för hälso-/prestandaövervakning och tjänster till gruvspelverksamheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

BATTERISYSTEM: Volvo Group köper större amerikansk verksamhet för drygt två miljarder

PROTERRA POWERED UTVECKLAR, DESIGNAR och TILLVERKAR BATTERISYSTEM för globala OEMs. Ingen behöver missta sig på tyngden i Volvo Groups satsning på batterisidan för sin elektrifiering av lastbilarna. Idag meddelade bolaget att man köper verksamheten och tillgångarna i affärsenheten Proterra Powered från amerikanska Proterra Inc och Proterra Operating Company. Båda befinner sig i en frivillig kapitel 11-konkursprocess i USA, vilket inte hindrat att det funnits flera intressenter ifråga om att köpa delar av bolagen. Men nu tycks Volvo Group ha gått segrande ur denna förvärvsstrid och har valts ut som vinnande budgivare i en auktion för verksamheten och tillgångarna i affärsenheten Proterra Powered för en köpeskilling om 210 miljoner dollar, motsvarande ca 2,3 miljarder kronor.
Tillgångarna som köpet handlar om inkluderar ett utvecklingscenter för batterimoduler och batteripaket i Kalifornien och en monteringsfabrik i South Carolina. ”Med detta förvärv kommer Volvokoncernen att komplettera den nuvarande, och påskynda dess framtida, batterielektriska vägkarta,” skriver bolaget i en pressrelease.
Proterra Powered designar, utvecklar, tillverkar, säljer och integrerar proprietära batterisystem och elektrifieringslösningar i fordon för globala OEM-kunder för kommersiella fordon som betjänar fordonssegmenten klass 3 till klass 8, inklusive lastbilar, skolbussar, turistbussar, konstruktions- och gruvdrift-fordon.
Den reservation som finns runt köpet är att transaktionen mellan Proterra Inc. och Proterra Operating Company som säljare och Volvo är föremål för godkännande av konkursdomstolen i USA. Dessutom kommer slutförandet av transaktionen, som väntas i början av 2024, att vara föremål för godkännande av fusion och vissa andra villkor.
Principiellt låter priset som att Volvo gör ett fynd, givet storlek och vilket tillstånd fabriker och utrustning befinner sig i. Men allmänt ska noteras att batterifabriker inte är billiga att bygga upp från grunden.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Svensk industri ser positivt på framtiden för innovationsutveckling: ”Nya produkter och tjänster drivande”

Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden när det gäller innovationsutveckling än övriga europeiska länder. Det visar en undersökning som genomförts av Longitude, ett företag i Financial Times-gruppen, på uppdrag av Protolabs. Enligt denna ser 87 % av de undersökta svenska företagen skapandet av nya produkter och tjänster som den största drivkraften för innovation, medan exempelvis Storbritanniens motsvarigheter nämner kapade kostnader och effektivisering (77 %) som det mest drivande.
Trots rapporter om neddragningar och ett ekonomiskt svårt läge verkar framtidstron inom svensk industri vara god. Företag är medvetna om att förmågan att hoppa på nya möjligheter är avgörande för framgång (50%), flest av alla undersökta länder i Europa, och lika många anser att deras organisation är bättre än genomsnittet på att hantera dessa förändringar.
Samtidigt är ökande materialkostnader (57 %) och budgetrestriktioner (50 %) hinder för svensk innovation och bara 17 % säger att de arbetar med iterativ innovation, dvs att våga göra fel snabbt. Kostnadskraven gör att varje projekt måste vara framgångsrikt. Det ska jämföras med tillverkare i Frankrike, där 52%, och Norge, där 50% arbetar iterativt med innovation.
– Det är verkligen positivt att se framtidstron hos svensk industri, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. Samtidigt har vi sett en minskning av innovationen i svenska företag senaste året. Det är viktigt att inse att iterativ innovation är ett av de bästa sätten att snabbt fånga möjligheter som dyker upp på marknaden och att enbart fokusera på kostnaden i varje enskilt projekt kanske inte är det finansiellt mest lönsamma på sikt, säger han.
Klicka på rubriken. för att läsa mer på PLM&ERP News.

ALM: En deal med dold potential för PTC när Volkswagen satsar på Codebeamer i...

PTC & ALM/Application Lifecycle Management. På upploppet i rollen som koncernchef för marknadstrean på PLM-området, PTC, får avgående PTC-basen, Jim Heppelmann, och hans medarbetare i bolaget till en riktigt fullträff. Det är tyska Volkswagen-koncernen som väljer att satsa på PTCs ALM-lösning, Applications Lifecycle Management, Codebeamer, som stöd i utvecklingen och integrationen av sina mjukvaror.
Det sägs i pressmaterialet ingenting om orderns storlek, men det finns goda skäl att anta att det handlar om en substantiell beställning från den tyska fordonsjätten, som bl a också äger Audi-, Porsche-, Seat- och Skoda-märkena. Poängen är att alla fordon på marknaden undantagslöst idag utvecklas mot att bli s k SDVs, Software Defined Vehicles. Minns talesättet om att en bil idag är en dator på fyra hjul. Det ligger mycket i detta, vilket också för med sig att arbetet med att integrera, utveckla och underhålla allt komplexare mjukvaror upptar allt större tårtbitar av utvecklingsarbetet och -kostnaderna. Tillväxtpotentialen för PTCs Codebeamer, både vad avser licensintäkternas storlek och dess antal är i skenet av detta mycket god.
Parallellt innebär ordern att VW-koncernen vartefter kommer att fasa ut konkurrerande ALM-lösningar från bolaget, det finns i dagsläget flera. Men på sista raden innebär en bredd-etablering av Codebeamer på VW att man får ett utmärkt incitament till att andra fordonsutvecklare kan komma att följa efter, vilket Heppelmann understryker i sin kommentar till affären.
- Volkswagen Group producerar några av de mest ikoniska fordonen inom bilindustrin, och PTC är stolta över att stödja deras mjukvaru- och elektrifieringsstrategier med Codebeamer, säger Heppelmann och fortsätter: ”Vårt nära samarbete med VW-pruppen kommer att främja PTCs ansträngningar att göra Codebeamer till den ledande ALM-lösningen för fordonsindustrin.”
Allmänt när det gäller PLM-verktygen inom VW-koncernen ska dock påpekas att man har en diversifierad bredd. Man använder bl a Siemens PLM-backbone Teamcenter på cPDm-sidan och Dassaults CATIA som huvuplattform inom CAD. Detta medan PTCs Creo CAD och cPDm-plattformen Windchill används ifråga om drivlineutveckling. Hur kommer Codebeamer att fungera i denna ekvation?
- Jag förväntar mig att VW-familjen kommer att fortsätta använda dessa lösningar som sina CAD- och PLM-system framöver. Men Codebeamer kommer att integreras med olika verktyg för PLM, SCM (källkodshantering) och MBSE (modellbaserad systemteknik) som används i hela VW-familjen, säger Heppelmann till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med PTC-chefen.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title