Första implementering av ellastbilen Volta Zero, med inkluderad laddinfrastruktur och ”Truck-as-a-Service-konceptet”

PRODUKTUTVECKLING. Uppstickaren på el-lastbilssidan, svenska Volta Trucks, ångar på i högt tempo, både vad gäller produktframtagning och kommersiella installationer. I förra veckan meddelade bolaget att man genomfört den första implementeringen av sin nya hel-elektriska Volta Zero-modell med laddningsinfrastruktur enligt ett ”Truck-as-a-Service-koncept” (TaaS) hos franska logistikföretaget Heppner.
Heppner Group utvecklar nu sitt utbud av stadsdistribution genom att introducera de helelektriska Volta Zero-lastbilarna i sin fordonsflotta. Fordonen är en del av Heppners strategiska avkolningsplan, som integrerar elkraft i energimixen. Med Volta-avtalet knyter Heppner ihop säcken med både 16 och 18 tons fullelektriska lastbilar lämpliga för sista-milen-leveranser. Latsbilarna är utvecklade i Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-miljö.
Volta Truck-chefen, Essa Al-Saleh, menar att Heppner-inbstallationen är av stor strategiskt betydelse som, förutom att göra hållbar tjänst hos det franska logistikbolaget också blir en mall och inspirationskälla för miljösatsningar även för andra:
- Båda teamen i våra respektive bolag har arbetat mot en gemensam vision - att implementera den helelektriska Volta Zero på Heppners flotta, men också utvecklat viktiga insikter kring att migreringen till noll avgasutsläpp kräver mer än en lastbil: här behövs det kompletta elektrifierings-ekosystemet runt lastbilen för att bli framgångsrikt. Vårt unika ”Truck-as-a-Service-erbjudande” kommer att ge en framgångsmall och ge en fallstudie som andra kommer att följa.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Europeiska storkonsulten Atos utökar samarbetet med AWS: Nya steg på resan mot nollutsläpp av...

Europeiska storkonsulten Atos meddelade nyligen att deras portfölj med avkolnings-lösningar - under Atos MyCo2Compass-paraplyet - kommer att göras tillgängliga på Amazon Web Services, AWS. Samarbetet med AWS, hävdar man, ”gör det möjligt för företag att gå vidare på sina resor med att minska koldioxidutsläpper med utvecklingen av en portfölj av lösningar byggda på AWS och Atos MyCo2Compass.”
Atos MyCO2Compass koldioxidräknare är den första lösningen som utvecklats som en del av en flerårig relation mellan AWS och Atos. Innehållsligt handlar det om sånt som effektiv mätning och hantering av koldioxidutsläpp över IT- och affärslandskap som bostäder, flotta, resor och arbetskraft. Vidare kommer lösningen att innehålla branschspecifika, fördefinierade datauppsättningar, vilket besparar användarna besväret med att börja om från början när det gäller att mäta utsläpp.
- Dessa datadrivna insikter ger mer välgrundat beslutsfattande och räknaren kommer att vara tillgänglig via AWS Marketplace, hävdar Diane Galbe, senior EVP på Atos.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: CGI får förnyat förtroende från Skandia på infrastruktursidan

Teknikkonsulten CGI har under en längre tid satsat stort på att utveckla säkra och effektiva molnlösningar för stora verksamheter med komplex IT-infrastruktur. Ett resultat av detta är att det globala analysföretaget ISG rankar CGI högst av de molnleverantörer som inte lyder under Cloud Act. Det senare innebär att amerikanska myndigheter har möjlighet att begära ut data enligt amerikansk rätt, oavsett var den är lagrad.
Denna satsning kan ses som en bakgrund till dagens besked att CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en tjänst som ökar automatiseringsgraden med minskade ledtider och ökad kostnadseffektivitet. -
- Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.
- Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av IT-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas, kommenterar Rakesh Kapoor, VP och chef för Financial Services på CGI.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING OCH ANALYS: Ansys i topp 2021 – två svenska bolag bland de tio...

Eftersom PLM&ERP News täcker in sub-PLM-området Simulering & Analys (S&A), kan det vara intressant att titta lite på hur det går för spelarna i den globala toppen på detta område som också går under trebokstavs-kombinationen CAE. Den närmast tillgängliga statistiken kommer från CIMdata och deras 2022-rapporter, vilket är liktydigt med att det år saken och siffrorna gäller handlar om 2021. 2022 års siffror beräknas komma vid halvårsskiftet 2023.
Inte överraskande är det Ansys som leder 2021 års 10-i-topp, med intäkter på ca 1,9 miljarder dollar, motsvarande nära 20 miljarder svenska kronor. Ansys toppositionering är förstås ingen överraskning i skenet av att de toppat listan under hela det senaste decenniet och dessförinnan också. Intressant är att man fortsätter att visa kratfulla intäktsökningar: 2021 handlade det om plus 13,4 procent, och ökningen mellan 2019 och 2020 låg också den på liknande nivå, plus ca 11 procent.
Att MathWorks, med MATLAB och Simulink, är en kanske lika given silvermedaljör avseende intäkter 2021, 1,2 miljarder dollar, ca 12,5 miljarder kronor, placerar bolaget på andra plats på intäktslistan. Detta är en placering man abonnerat på de senaste åren.
När det gäller bronsplatsen är detta i vanlig ordning, också det, en kamp mellan Dassault Systemes och Siemens, där de förra i år hamnade trea medan Siemens blev 4:a. Skillnaden mellan bolaget var bara ca 20 miljoner dollar, med totalintäkter per bolag i en miljard dollar-regionen, motsvarande drygt 10 miljarder svenska kronor.
Ur svenskt perspektiv innehåller topplistan också två namn värda all respekt: Hexagon MSC som hamnade på 6:e plats och COMSOL, som med sin Multiphysics-lösning hamnade på 9:e plats 2021.
Klicka på rubriken för att se hela listan.

Skalbar analysmodell ger norska Telenor rätt prestandanivå i nätet och miljoner i lägre elkostnader

Vad är viktigt för en operatör som driver ett stort mobilnät? Åtminstone två saker. För det första att erbjuda tillräcklig kapacitet med goda prestanda. För det andra att inte producera överkapacitet, alltså kapacitet som inte används. Det blir dyrt och minskar lönsamheten, speciellt med dagens höga elpriser.
För att lyckas lösa det här optimeringsproblemet krävs prognostisering med god precision. Det var förutsättningen för Telenors team som deltog i SAS Institutes globala analystävling SAS Hackathon. När hackathonet avslutades i somras hade juryn 50 lösningar att bedöma. Team 4-kasting från Telenor i Norge vann i teknikkategorin Forecasting (prognostisering).
Dataanalytikerna från Telenor i Norge lyckades lista ut vilken nivå som är den intressanta i datahierarkin som beskriver trafikdata i mobilnät. Belöningen blev en skalbar analysmodell som både garanterar kapacitet och minskar kostnader, samt en vinst i SAS Institutes globala analystävling.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KERAMISKA RULLNINGSLAGER: Schaeffler stärker sin industriella kapacitet med förvärvet av CERASPIN

Schaeffler Group, stor leverantör till fordons- och tillverkningsindustrin, köper utvecklaren av keramiska produkter, CERASPIN av CERATIZIT Group. CERASPIN har sedan 25 år utvecklat och producerat keramiska produkter av premiumkvalitet, varav det mesta av produktionen bearbetats till rullande element för olika lagerapplikationer.
Lagren som tillverkas på basis av denna teknologi används inom ett brett spektrum av strategiska tillväxtområden, som vindenergi, järnväg, flyg, medicinsk utrustning, elektroteknik och vakuumpumpar för halvledarindustrin. Rullningslager med keramiska komponenter kännetecknas av låg friktion, minskat slitage och särskilt hög noggrannhet och precision. De används också alltmer i applikationer utformade för att skydda mekaniska komponenter mot elektrisk strömpassage.
- Genom att förvärva CERASPIN stärker vi vår leveranskedja, särskilt i Europa, samtidigt som vi bygger upp en stark position inom högvärdiga komponenter för strategiskt viktiga tillväxtsektorer, summerar dr Michael Pausch, teknisk chef för Schaefflers industriella division, värdet av köpet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Han har utvecklat en ny simuleringsmodell för metallbaserad AM med laser och tråd

NÄRA SAMVERKAN MED GKN. Flyg- och rymdindustrin och flera andra branscher ständigt söker efter effektivare och mer hållbara tillverkningsmetoder. Högskolan Väst berättar idag om en lösning som färgar in väl i detta sammanhang: en ny simuleringsmodell för laserbaserad additiv tillverkning (AM) med tillsatstråd som skapar förståelse för hur tillverkningsprocessen för flyg- och rymdkomponenter av titan kan bli effektivare och mer robust. Modellen kan även användas för andra metaller och produkter som tillverkas med samma teknik.
Det är nydisputerade Ali Abadi har utvecklat mjukvaran tillsammans med forskare på Högskolan Väst och i nära samarbete med flyg- och rymdmotortillverkaren GKN Aerospace i Trollhättan.
- Jag har tagit fram en modell som simulerar metall- och värmeöverföring vid additiv tillverkning med titantråd. Det är många parametrar som påverkar smältningen och det är viktigt att förstå vad som händer i processen för att hålla den stabil. Modellen gör det enklare att få kontroll över processen, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Klädjätten H&M i samarbete med Volta Trucks och Cake kring el-baserade transporter i storstäder

Uppstickaren på el-lastbilssidan, Volta Trucks och den svenska el-motorcykeltillverkaren Cake meddelar idag att de kommer att arbeta tillsammans för att minska utsläpp av koldioxid och minska trängsel i trafiken under så kallade ”last mile deliveries”, det vill säga leveranser till butiker i city.
Det första pilotprojektet är planerat att starta under första kvartalet 2023 i Paris tillsammans med svenska modeföretaget H&M Group. Målet är att skapa en helt integrerad transportkedja mellan lagerlokaler och butiker genom att kombinera el-lastbilar och el-motorcyklar för snabbare och mer flexibla transporter i centrum. Den här unika kombinationen av elektriska fordon kan även röra sig fritt i zoner där förbränningsmotorer är förbjudna, vilket är fallet i Paris.
- Vi har designat Volta Zero för att vara det mest hållbara, säkraste och effektivaste fordonet för urbana transporter. De flesta av våra kunder använder lastbilar för att transportera varor mellan sina central-lager utanför städerna till butiker i centrum. Men eftersom vi tänker framåt letar vi ständigt efter innovativa partners, som tillsammans med oss kommer att omdefiniera transportindustrin. Samarbetet mellan Volta Trucks och Cake visar hur en kombination av elektriska transportlösningar kan bidra med fördelar i detta, som nu med H&M Group, säger Essa Al-Saleh, CEO för Volta Trucks.
Klicka rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Garp stärker användare inom tillverkningsindustrin med Timemetrics Gantt-lösning

Affärssystemutvecklaren Garp berättar idag att man har tecknat ett samarbetsavtal med Timemetrics. Poängen med samarbetet är att man nu snart kan ge sina användare tillgång till de senares Gantt-program EQ Plan för smartare produktplanering.
Samarbetet kommer att ge tillverkande kunder bättre möjligheter att addera planera, överblicka och simulera sin produktionsplanering.
– Det nya samarbetet passar väldigt väl in i Garps roadmap. Vi är glada över att kunna stärka upp med nya samarbetspartner och söker ständigt efter nya partner för att förbättra och förenkla våra kunders vardag, säger Lars Hellberg, Head of Product Management på ägarbolaget Jeeves.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ALM: Integrerad mjukvaruutveckling på spetsnivå i Siemens nya Polarion-version

En av de numera allt viktigare sub-PLM-lösningarna i många PLM-portföljer rör sig inom mjukvaruområdet, ALM, eller Application Lifecycle Management. Bra lösningssviter inom denna domän är integrerade system som hanterar människor, verktyg och processer kring mjukvaruapplikationer, från de första kravspecarna och sedan i utvecklingsarbetet, genom testning och underhåll, till avveckling och ”pensionering”. Men varför är ALM-mjukvarorna så viktiga?
Det enkla svaret är att programvaror numera finns i snart sagt alla lite mer avancerade produkter, i olika former. Samtidigt är utvecklingsarbetet inom denna domän synnerligen knepigt och komplext att integrera i övriga produktutvecklingsloopar. I äldre mjukvaruutvecklingsmiljöer används många olika punktlösningar för att hantera applikationens livscykel. Detta har sina begränsningar, inte minst för att ett resultat av dessa upplägg är att utvecklingsartefakter sprids, vilket bromsar samarbete, hindrar transparens, undergräver integriteten och gör det tuffare att driva innovation.
Av bland annat dessa skäl är en poäng att man använder sig av integrerade lösningar där sömlösheten är långt driven, vilket i högsta grad gäller för Polarion, som är Siemens Digital Industries Softwares huvudlösning på ALM-sidan. Allmänt kan tilläggas att Polarion funktionalitetsmässigt absolut hör hemma i ledarskaran på ALM-området. Ett stort plus i sammanhanget är att lösningen är en integrerad del i Siemens PLM-portfölj, Xcelerator.
I slutet av oktober kom också Polarion ALM i sin senaste version, 22 R2, vilket vi i denna artikel kortfattat tittat närmare på i nyhetsperspektiv.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title