Ciscos jätteevent är igång med 90 000 anmälda deltagare

Under påskveckan äger Cisco Live! rum, nätverksjättens årliga event med fler än 90 000 kunder och partners från fler än 200 länder anmälda. Som vanligt släpps en hel del nyheter under eventet, från hur framtidens internet ska byggas till lösningar för att ta bort behovet av lösenord för gott.
Det två dagar långa digitala eventet har i år temat “Turn IT Up”. Inledningsanförandet hölls av Ciscos CEO Chuck Robbins, och programmet innehåller även innovationssamtal, hands-on-sessioner, artistframträdanden och utbildningar inom ledarskap och tekniska specialområden.
- Vi är vid en unik punkt i tiden där vi kan forma framtiden som ligger framför oss, och för att göra det behöver vi rätt teknologi för att lägga grunden, sa Chuck Robbins. Med de innovationer vi visar upp den här veckan, kommer våra kunder världen över inte bara att kunna sammankoppla, säkra och automatisera framtidens IT, utan även dra nytta av teknologi för att driva en inkluderande framtid för alla.
PLM&ERP News har tittat på de viktigaste nyheterna. Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP och PLM på Nobelprisnivå: Addovation installerar IFS Applications på Scienta

Vad har Scientific Instruments och elektronspektroskopi med ERP att göra? En hel del när det handlar om att etablera vassa processer runt utvecklings-, tillverknings- och administrationsarbetet. Men när det gäller de produkter man tar fram, framför allt kring elektronspektrokopi, så spelas hvudroller ifråga om metodik, utrustning och tekniken bakom av en svensk Nobelpristagare, Kai Siegbahn, och företaget han var med och grundade, som omsatt hans idéer till konkreta instrument och lösningar, Scienta Scientific.
Sedan 1983 har bolagsgruppen i växande omfattning, efter förvärv, lett utvecklingen av analysutrustning inom områdena yt-fysikvetenskap, materialfysik, UHV-teknik (Ultra High Vacuum) och strålningsdetektering, vilket resulterat i allt från vetenskapliga genombrott, kunder som förärats med Nobelpris till enastående industriell utrustning. Bolaget bygger helt enkelt den utrustning som behövs för att genomföra analyserna.
Det är framför allt administrations- och IT-uppläggen kring det senare vi ska titta närmare på i dagens artikel. Vi har träffat Anders Österberg, CTO/CIO på Scienta Scientific, och Jens-Magnus Andersson, från bolagets IT-partner, Addovation, som implementerar det nyinköpta ERP-systemet IFS Applications.
Vilka är utmaningarna? Hur löser man dem? Och hur kopplar man ihop produktutvecklingsbitarna, där man tagit sikte på att konsolidera designen av instrumenten på Autodesks Inventor och Vault PDM, med IFS-systemet?
Klicka på rubriken för att läsa en mycket intressant case study.

”Den globala elförbrukningen kan minska med 10 procent med ny teknik,” hävdar ABB i...

Enligt International Energy Agency (IEA) svarar industrin för 37 % av den globala energianvändningen och cirka 30 % av den globala energin förbrukas i byggnader. Så behöver det inte vara hävdar den svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB i en ny vitbok.
Det finns, hävdar Morten Wierod, president för ABB Motion, i en kommentar, en potential för betydande energieffektivitetsförbättringar inom industri och infrastruktur som möjliggjorts av de senaste och mest effektiva motorerna och frekvensomriktarna.
I vitboken uppmanar ABB framför allt industrin att påskynda upptaget av de tekniska framstegen för att möta utmaningarna kring klimatförändringar. Och man får stöd av oberoende forskning, som uppskattar att om de nära 300 miljoner industriella elmotordrivna system som finns i drift idag ersätts med optimerad, högeffektiv utrustning kan de realiserade vinsterna minska den globala elförbrukningen med upp till 10 %.
”Detta skulle i sin tur stå för en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser som behövs för att uppnå de 2040-klimatmål som fastställts i Parisavtalet,” skriver man.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

NIRA Dynamics vässar autonoma bilfunktioner med ny lösning för vägyttemperatur

Volkswagenägda NIRA Dynamics är ett av de där lite anonyma företagen som spelar stora roller när det gäller fordonsutveckling. Bolaget, som utvecklar vägtillståndsdata och är i detta världsledande, har svenska rötter och huvudkontoret ligger fortfarande i Linköping. Man bygger sina produkter specialiserat på sensorfusion och utvecklar idag kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar för den globala fordonsindustrin, med fordonsutvecklare som Audi, Volkswagen, Honda, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault på kundlistan.
Vad som gör bolaget dagsaktuellt är att man har lämnat in en patentansökan om uppskattningar av vägytemperaturer med hjälp av uppkopplade passagerarfordon. Tekniken möjliggör förbättrad planering och dirigering av autonoma fordonsfunktioner genom att tillhandahålla kortsiktiga prognoser för vägförhållanden. Denna lösning, menar man, ”stärker NIRAs position som en föredragen leverantör av nära realtids- och kortsiktig prognostiserad väginformation.”
- Vår nya tekniska lösning och våra befintliga partnerskap ger oss den bästa tekniska lösningen och partneruppsättningen för att vinna loppet om vägförhållandedata, säger Andreas Andersson, ”Business Unit Manager Road Perception” på NIRA Dynamics, i en kommentar till patentansökan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Analytikern RADAR: Nya nyckeltal för IT-finansiering ökar antalet intressenter

Hur kommer finansieringen av IT att utvecklas framöver? Varför kommer investeringar och driftskostnader runt ny och digital teknik att påskynda konvergens mellan traditionell IT (IT) och Operationell Teknik (OT)? Svenska analytikern Radar Ecosystems har tittat på den saken och andra aspekter i rapporten Nya IT-nyckeltal 2021. Det handlar om anpassade nyckeltalsberäkningar för svenska verksamheters samlade finansiering av IT.
Genom en ny underlagsmässigt expanderad vy och beräkningsmodell har man fått fram intressanta siffror. Den nya beräkningsmodellen som inkluderar delar av OT och delar av R&D i den samlade finansieringen, visar på en ökning av IT-ekosystemet från cirka 215 miljarder till 382 miljarder i Sverige år 2021. Utvecklingen varierar stort mellan olika branscher vilket presenteras i detalj i rapporten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

80 mils räckvidd, 0-100 på 2,5 sekunder: KREATIV KVINNOKRAFT och DS 3DEXPERIENCE bakom nya...

Fordonsbranschen är ett av de områden som under lång tid varit dominerad av män, detta är något som Lucid Motors vill ändra på. Med fler kvinnor på ledande positioner vill man bryta ner gamla värderingar för att bana väg för nya standarder för framtidens lyxelbilar.
När bolaget snart börjar leverera sina första producerade bilar till marknaden; Lucid Air, så har flera kvinnliga medarbetare spelat viktiga roller i design- och utvecklingsarbetet, som för övrigt skett på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform. Fordonet är designat med inspiration av optimerad aerodynamik och med användaren i fokus och den kvinnliga trion Sue Magnusson, Jenny Ha och Joann Jung är tre av de främsta kvinnliga ingenjörerna på företaget som varit med och utvecklat den nya bilen.
– Det som särskiljer Lucids design är teknologin bakom allt, där teknik är utvecklad och framtagen inom verksamheten. Då tekniken tar lite plats har vi kunnat designa bilen inifrån och ut, vilket möjliggjort för spännande lösningar såsom mer utrymme inne i bilen, säger Sue Magnusson, ”Associate Director”, CMF.
Men det är inte bara stram elegans i formspråket som man presenterar; det handlar också om ett kraftpaket med mer än 1 000 hästkrafter och en accelereration från 0–100 km/h på 2,5 sekunder.
Ursprungsplanen var att leveranserna av fordonet skulle påbörjas nu under våren, men i förra veckan meddelades att man tvingats skjuta på detta till andra halvåret 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

MOT BATTERIEKONOMIN: Northvolts satsningar bara en del av de 20-30 fabriker som kommer att...

Peter Carlssons Northvolt-projekt med fabriker/lab i Sverige (Northvolt1, Skellefteå/Lab i Västerås), Tyskland (Northvolt Zwei - Volkswagen, Salzgitter) och nu senast 1,6 miljardersprojetet där man bygger ut satsningen på Polen och systemkonfiguration av batterilösningar i Gdansk, är alla spännande speglingar av snabbt växande mobila och fastinstallerade batteribehov. Men det är ändå bara en liten del av vad vi ser komma i vad man skulle kunna kalla för ”batteriekonomin”.
I en utredning inom regeringsuppdraget för utvecklad myndighetssamverkan är arbetet igång med att titta på en hållbar värdekedja för batterier. I den första delrapporten har man analyserat handlingsförslagen i ”Fossilfritt Sveriges” strategi för en hållbar batterivärdekedja. I denna konstateras bl a att bedömningen är att det kommer behövas 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller enbart i Europa under det kommande decenniet för att möta efterfrågan. Northvolts ambition är att stå för 25 % av det europeiska behovet. Och just detta med hållbarhet är ett fokus i deras produktionsupplägg.

U.S. Air Force Standardizes on Siemens Teamcenter in $25 Million PLM Contract with Huge...

At the end of 2019, Siemens Digital Industries signed a giant order from the U.S. Air Force. The deal was a frame agreement for licensing and maintenance regarding the PLM system Teamcenter. As of January 2021, a major announcement related to this contract was made. As it stands, this is already a big deal, initially worth around $25 million and concerning approximately 8,000 users. However, that number is far from the limit of what this order can bring to the table. There are over 300,000 persons on active duty in the Air Force today, and more than 150,000 civilians that operate in related roles. This tell us something about a potential. Even more interesting is the implication that U.S. Air Force will standardize on Teamcenter as its collaborative Product Definition management (cPDm) backbone. The Teamcenter (TC) solution is commonly used as a PLM system in the aerospace and defense industry, and is the latest in a series of moves taken by Air Force leaders to digitize how the organization works for designing, building and repairing weapons.The Air Force deal is based on an announced directive to use TC on all programs going forward, a unique directive within the Department of Defense. Engineering.com's PLM editor and PLM&ERP News' Editor-in-Chief, Verdi Ogewell, has discussed around this with Siemens' global sales director, Bob Jones, in today's article on engineering.com.

Rena ”Klondyke-stämningen” i norra Sverige och nu hakar Epiroc på med nytt automations-...

Det händer mycket ur industriell synvinkel i norra Sverige just nu. Northvolt1-satsningen i Skellefteå är ett exempel, H2 Green Steel med Scania-chefen Henrik Henriksson i spetsen för en jättesatsning på fossilfritt stål i Boden ett annat, och här är ett till – dubbelprojekt - som annonserats den senaste veckan: Epiroc bygger dels ett nytt logistikcenter i Luleå och tar satsningen ännu ett steg genom att även etablera ett nytt teknologi- och innovationscenter i samma stad.
- Den här etableringen möjliggör för våra kunder att planera och implementera den absolut senaste teknologin inom automation i deras verksamheter. Vi kommer även kunna ge ett oöverträffat stöd även efter driftsättning genom kompetensförsörjning och service. säger Lars Senf, VD för Epiroc Sweden.
Klicka på rubriken för tt läsa hela artikeln.

Halvledarbristen slår mot Volvo: Stoppar produktion i Gent, men även Tuve kan drabbas

I samband med senaste kvartalsrapporten varnade Volvo-chefen, Martin Lundstedt för kommande produktionsstörningar relaterat till den globala bristen på halvledare. Idag är vi där: Fordonskoncernen stoppar all slutmontering vid bolagets största fabrik i belgiska Gent på grund av detta problem.
- Det är en väldigt flytande situation där vi vecka för vecka kommer fatta lokala, taktiska beslut, säger Volvos presschef Claes Eliasson.
Han utesluter inte heller att Volvos produktion i Sverige, i Tuve-fabriken, kan komma att drabbas av samma problem.
- Nej, det kan absolut inte uteslutas. Nu gör vi ju det här i väldigt nära samarbete med våra leverantörer så vi sitter och planerar tillsammans vecka för vecka hur flödena kommer se ut. Det är väldigt många parametrar som spelar in och vi vet alltså inte exakt hur det här kommer att spela ut sig, säger han till Verkstädernas webbupplaga.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing