HEXAGONs spännande svar på hur man ur får man till riktigt VASST INTEGRERAT industriunderhåll

LÅGKOD och HxEAM Databridge Pro FÖRENKLAR anslutning av många SYSTEM. När det gäller hantering och underhåll av industrianläggningar, verkstäder, flygplansflottor, fabriker, tillverkningsutrustning och liknande är EAM-lösningar, Enterprise Asset Management, nycklar på mjukvarusidan. I den alltmer digitaliserade produktions-världen tenderar dessa EAM-plattformar dessutom att växa i betydelse för optimera kvalitet, driftsfaktorer som upptid, underhåll och tjänster som krävs för effektiv kontroll av operativa tillgångar över livscykeln. På sista raden har de dessutom avgörande betydelse för konkurrenskraft. EAM är i detta en kombination av programvara, system och tjänster.
För att detta ska fungera på effektivast möjliga vis är integration och långt driven enkelhet i användningen av grundläggande betydelse. Hur uppnår man detta?
Svenska specialisten på drift av produktionsanläggningar, Hexagon och bolagets Asset Lifecycle Intelligence-division, har traditionellt legat långt framme på området. Inte minst efter köpet för några år sedan av affärssystembolaget Infors, EAM-plattform, som idag inte bara döpts om till HxGN EAM utan också teknologiskt utvecklats explosivt. Ett spännande perspektiv i detta är att Hexagon dragit igång en spännande resa där siktet i utvecklingsarbetet är inställt mot det bredare APM-området, Asset Performance Management, där underhåll inte står för sig själv, utan paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda.
I detta spår kan definitivt lösningar med fokus på vässad integration placeras: t ex dagens lansering av nya HxGN EAM Databridge Pro. Utgångspunkten är att relaterade data, sammankopplingen av alla behövliga datakällor i ofta operativt diversifierade tillverkningslandskap och enkla lågkod/no code-upplägg är framgångskritiska faktorer för vass produktion och effektivt underhåll.
Lanseringen av HxGN EAM Databridge Pro representerar också, menar Peter Bynarowicz, senior strateg på Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division, ”nästa evolutionära väg inom teknologi för hantering av företagstillgångar.” Lösningen drivs av Apache NiFi - en plattform för automatisering av dataflöden med öppen källkod. Han hävdar vidare att Databridge Pro erbjuder förbättrade dataintegrerings-möjligheter genom att introducera nya funktioner för att konfigurera datapipelines, hantera slutpunktsanslutningar och ge bättre synlighet för effektiv felsökning och felsökning.
- Den nya tekniken gör att vitala data kan finnas kvar i hela organisationen. Plattformen med låg kod/ingen kod låter användare enkelt ansluta många olika system till ett branschledande verktyg, HxGN EAM. Att förstå tillgångarnas hälsa och allokering av arbetsresurser har aldrig varit så lätt att analysera, säger Peter Bynarowicz.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CPQ/konfiguratorer: TACTON i TOPP – med SAP som tuff utmanare och Oracle på ”bronsplats”...

GARTNERs senaste MAGISKA CPQ-KVADRANT - BRA START för TACTON i Rubicons ägo. CPQ, eller ”Configure, Price, Quote”, är en av de där trebokstavs-kombinationerna som vi oftast möter på affärssystemsidan, även om det faktiskt också finns starka PLM-kopplingar. Den tyngsta poängen med dessa konfigurations-, pris- och offertlösningar är att göra det möjligt för försäljningsorganisationer att automatisera och optimera skapandet av offerter och fånga beställningar. Detta enligt analytikern Gartners CPQ-definition. Ett enklare sätt att uttrycka det är att det handlar om systemstöd som hjälper t ex säljare att plocka ihop konfigurerbara produkter efter köparens önskemål; något som kräver kopplingar till både ERP- och PLM-systemen.
Hur som helst finns på denna marknad en spelare med starka svenska band, Tacton, en aktör som i analytikern Gartners nyligen publicerade s k ”Magiska Kvadrant” placerades som klar marknadsetta i ledarkvadraten, nära följda av affärssystemjätten SAP. I denna grafiska uppställning positioneras CPQ-företagen utifrån dels sina kapabiliteter att exekutera och dels relaterat till sin vision.
Till Tactons bakgrund hör att detta ursprungligen svenska bolag i juli 2023 fick en ny huvudägare i form av amerikanska Rubicon Technology Partners. Och när Gartner i slutet av 2023 släppte sin senaste magiska kvadrant toppade alltså bolaget utvärderingen, faktiskt både vad avser exekveringsförmåga och vision. Bolagets upplägg handlar om att konfigurera produkter utifrån en holistisk modell, där användarna har tillgång till en vy på produkten i säljfasen ute hos kunderna och kan ta fram ett behovsanpassat underlag, för att baserat på detta skapa relevanta offerter. Bredden i vyn är holistisk: man har möjligheten att gå ner ända till CAD-modellerna på PLM-sidan om det man säljer t ex innehåller någon typ av förändring i de parter som ingår i produkten, t ex ändrade dimensioner på en axel eller liknande. Men det stannar inte där, parallellt finns kopplingarna till exempelvis ERP-programmen, som SAP eller liknande, som gör att man kan säkra information kring saker som lagerstatus, leveranstider o s v. Det är just denna koppling - mellan sälj, R&D/produktutveckling och produktionskedjan - som blir så enormt värdedrivande för den typ av bolag som är Tactons målgrupp.
På den här marknaden finns det enligt Gartner, ca 50 bolag som utvecklat lösningar, men majoriteten av dessa klarar inte av att möta de kriterier som analytikern satt upp för sin kvadrant. Men 16 stycken gör det, varav sex stycken färgar in i ledarkvadranten, med Tacton och SAP som klart högst placerade, medan Oracle, Salesforce, Bit2Win och Infor hamnar en tydlig bit lägre.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fortsatt explosiv tillväxt för 3D-printlösningar ger dramatiska förändringar för flyg- och försvarsindustrin

Det har idag gått 40 år sedan skapandet av den första 3D-printade delen. Under denna tid har teknologin i högsta grad revolutionerat tillverkningsvärlden. Dels relaterat till sin kapacitet att effektivisera materialanvändning genom att addera material, istället för att som traditionellt subtrahera material via bearbetning; vilket bidragit till att minska materialåtgången. Dels har den bidragit till att radikalt korta ner produktframtagningstiden i sin kapacitet att i en enda operation få ihop komponenter som tidigare krävde tillverkning och sammansättning av flera delar. Mest användbar har teknologin varit vid tillverkning av enstycks- och kortare serier, men gränserna för lönsamma volymer har stadigt flyttats uppåt.
Teknologin med dessa och andra fördelar – som en närmast fri geografiskt lokalisering av printutrustningen - satt sin prägel på tillverkningsvärlden och i detta framför allt blivit en viktig del av den försvars-industriella leveranskedjan. Förutom själva printern är de CAD-program och annat som behövs tillgängligt via bärbara datorer och som appar i molnet.
- Möjligheterna med 3D-utskrift inom flyg- och försvarsindustrin är utbredda, vilket framgår av den pågående konflikten i Ukraina. Där observerades den första stridsanvändningen av 3D-skrivare för att ge uppdragskritiska komponenter för de ukrainska väpnade styrkorna, säger Wilson Jones, försvarsanalytiker på GlobalData.
Han pekar här ut skäl som att 3D-skrivare är mindre, lättare och mer ekonomiska, vilket innebär att det så småningom kommer att bli bättre logistiskt förnuftigt att skicka en till frontlinjen med en försörjning av råvaror än att hålla ett lager av delar för varje eventualitet eller flytta delar över farliga och svår terräng dit de behövs. Wilson Jones igen:
- Ukraina har tagit emot militära donationer från många olika nationer och driver en unikt varierad enhetsflotta. Detta ger effekter som allmänna inkonsekvenser i tillgängligheten för reservdelar och kritiska komponenter, vilket är en stor utmaning för att tvinga fram beredskap och underhåll.
Att i såna lägen kunna använda 3D-skrivare för att göra komponenter på fältet på ad hoc-basis, kan ge stora fördelar. Ett primärt exempel på att denna princip används kommer från US Army Research Laboratory, där ett projekt pågår för att tillåta obemannade flygfarkoster (UAV) beställas och tillverkas i fält med hjälp av 3D-utskriftsteknik. Detta har den enorma fördelen att tillåta att utrustning som är verksamhetskritisk kan byggas och bytas ut på fältet utan behov av separata förnödenheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Digitala tvillingar i fokus när Dassault Aviation satsar på 3DEXPERIENCE-plattformen för underhåll av stridsflygplan

PLM/MRO. Franska tillverkaren av stridsflygplan, Dassault Aviation, har nyligen tagit beslutet att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att optimera underhåll, reparationer och arbetsmodeller för MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) för det franska flygvapnets flotta av Rafale-stridsflygplan.
Intressant i detta är ett upplägg med digitala tvillingar. Plattformens analysfunktioner gör det möjligt för Dassault Aviation att utnyttja varje flygplans individuella digitala tvilling under alla faser av dess livscykel, skriver den franska PLM-utvecklaren i en pressrelease. Man pekar också på att här finns funktioner som gör att man kan arbeta med förutsägande, prediktivt underhåll för att vässa effektiviteten i supporten och därmed maximera planens tillgänglighet.
Flygplanstillverkaren avser vidare att kontinuerligt återföra fakta, vunna lärdomar och kunskaper till PLM-systemet för att användas i utvecklingen av nya flygplan.
Bruno Chevalier, senior EVP för miltär flygsupport inom Dassault Aviation, säger i en kommentar att man med Dassault Systèmes kan utnyttja att data är kärnan i förmågan att omvandla de processer som påverkar flottans tillgänglighet.
- Utmaningen är att utnyttja alla typer av data och agera utifrån den, samtidigt som man skapar nya sätt att samarbeta med alla som är involverade i dessa processer. Virtuella tvillingupplevelser på 3DEXPERIENCE-plattformen gör det möjligt för oss att förstå data och använda dem för att modellera inte bara utrustningen, tillgångarna och flottan, utan också hela det stödsystem som krävs för att flyga flygplan under alla förhållanden och på högsta prestandanivå, tillägger han.
Relevant i sammanhanget är Dassaults "Keep them Operating-paket". Detta handlar om insamlade och systematiserade erfarenheter och modellupplägg från branschlösningar baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen. Rätt upplagd och utnyttjad ger 3DEXPERIENCE-plattformen Dassault Aviation helt integrerade digitala kapabiliteter och en datadriven modell för att samla in relevanta data. Dessa matas enligt modellen kontinuerligt in ett flygplans digitala tvilling under alla faser av dess livscykel. Parallellt kan man också identifiera de åtgärder som krävs för att stödja de operativa underhållsprocesserna. Absolut inget enkelt projekt att sjösätta, men görbart givet att de resurser som krävs finns tillgängliga.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Därför är det ett smart drag av SIEMENS att gå ihop med SALESFORCE kring...

Det engelska begreppet ”servitization” är ett av uttrycken som i växande omfattning använts i industriverksamheter under det senaste decenniet. Stiliserat handlar detta om att vässa en organisations produkter och processer så att bättre värde kan skapas, både för tillverkaren och för deras slutkunder. I princip är detta ett skifte från att sälja produkter till att sälja produkten som en tjänst. CRM (Customer Relation Management) och SLM (Service Lifecycle Management) spelar viktiga roller i detta, liksom att koppla ihop detta med PLM. Rolls Royce är ett välkänt exempel på servitisering, där man ändrat verksamhetsmodell från försäljning av jetmotorer till försäljning av motordrag-kraft per timme.
Inom PLM-branschen har särskilt PTC varit tidigt ute med att utveckla system för SLM. Men idag är man långt ifrån ensamma, många är där och tänker ta för sig och utöka sina mjukvarukapabiliteter för att möta den växande efterfrågan på ”servitizationtjänster”. Siemens Digital Industries Software är en av dem.
Idag annonserar bolaget att man tillsammans med moln-CRM-jätten Salesforce tar ett större grepp om SLM-sidan. Med en ny app, Teamcenter SLM, kopplar Siemens ihop sin mycket kapabla PLM/cPDm-plattform, Teamcenter, med Salesforce Manufacturing Cloud och Service Cloud. Appen, som finns på på Salesforce AppExchange, möjliggör ett integrerat, tvärvetenskapligt samarbete som driver företags digitala transformation.
Detta är onekligen ett smart drag av Tony Hemmelgarn och hans medarbetare, framför allt relaterat till den nya partnern storlek och globala räckvidd. Salesforce CRM-system har exempelvis globalt mer än 150 000 företag på användarlistan. En gigantisk plattform alltså, som via det nya partnerskapet mellan bolagen kan hjälpa tillverkare att öka effektiviteten i sina erbjudanden kring produkttjänster och skapa nya intäktsströmmar.
- Vi går samman för att göra det möjligt för tillverkare att koppla upp sig mot sina kunder på helt nya sätt genom denna innovativa integration av plattformar för servicelivscykeln och kundrelationer, säger Zvi Feuer, senior VP för digital tillverkning inom Siemens Digital Industries Software.
Tanken är att den nya AI-baserade SaaS-integrationen ska hjälpa tillverkare att bygga återkopplingsslingor, eller loopar, mellan tjänsteutförande och produktutveckling, vilket möjliggör kontinuerlig innovation. PLM-systemet ihopkopplat med användningen av produkter på fältet, kort sagt. Idén är smart och möter inte minst krav som finns i relationer mellan tillverkare och slutkunder, på att få ökad kvalitet i produkterna; förbättringar som exempelvis kan ge färre driftsstopp för att utslitna delar byts innan de går sönder och som också kan ge optimerade upptider. Eller implementering av funktionsförbättringar kopplat till hur produkter används i verkliga livet. Detta i allt från i allt från flygplansmotorer och grävmaskiner till industriutrustningar och transportfordon.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

DESIGN & ANALYS av TRYCKKÄRL: Hexagon vässar PV Elite 26 med förbättrade arbetsflöden, koder...

Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence, alltså hantering av anläggningstillgångar typ fabriker, raffinaderier, produktionsanläggningar för livsmedel och drycker, e t c, presenterar idag PV Elite 26, den senaste versionen av den branschledare programvaran för analys av tryckkärl.
PV Elite, som firar 30 år i år, är en heltäckande lösning för konstruktion, analys och utvärdering av tryckkärl och värmeväxlare. Den används också för att utvärdera och ompröva existerande tryckkärl för lämplighet att använda (Fitness for Service).
PV Elite används inom många vitt skilda områden: vid utrustningstillverkning och tillverkning av rörledningssystem, på havsbaserade anläggningar, inom energi, process- och anläggningskonstruktion, vid skeppsbyggnation, i livsmedels- och dryckesbranschen, inom kemisk och petrokemisk industri, i läkemedelsindustri, och på vattenreningsanläggningar.
– Att modellera ett tryckkärl kan vara en omständlig och tidskrävande arbetsuppgift. Vi har därför fokuserat på att strömlinjeforma processen i den nya versionen av PV Elite, säger Kristin Coyle, produktägare för PV Elite Product på Hexagon.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Nye IFS-chefen Mark Moffats tuffa utmaning: Att upprätthålla succétrycket även i lågkonjunktur

Det är en tuff uppgift han tagit på sig, svenska affärsystemutvecklarens, IFS, nye globale CEO, Mark Moffat. När han nu efterträder Darren Roos på posten handlar det om en ERP-spelare som i högsta grad utvecklat ett momentum, både kommersiellt och teknologiskt. Under Darren Roos tid som CEO har IFS mer än tredubblat sin omsättning och på sluttampen utvecklats till att bli ett molnföretag i stark tillväxt. Just molnsatsningen är en milstolpe i bolagets utvecklingslinje. På bara ett par år sedan lanseringen av IFS Cloud-plattformen har migrationen i kundledet vuxit ordentligt och idag kommer 79 procent av de totala intäkterna från molntjänster, jämfört med 36 procent då han tillträdde. Ingen dålig resa alltså, men också ett utslag av att bolaget lyckats bra med värvningarna av exekutiva toppledare. Här hade f ö Roos utmärkta förutsättningar att nå dit han nått genom sin bakgrund innan han kom till IFS som ansvarig för affärssystemjätten SAPs molnsatsningar.
Att upprätthålla detta framgångstryck i tider av lågkonjunktur och global oro är inga lätta utmaningar. Även om de inre förutsättningarna är mycket goda: en stark teknologi med nu senast också AI, artificiell intelligens, som inbäddad kapabilitet i molnplattformen, en stark försäljningsapparat med duktiga konsulter och en rad partnerskap med både globala konsultjättar och kapabla lokala spelare. Men å andra sidan har t ex den nordiska divisionen inom IFS tagit sig igenom de senaste fem åren - med COVID och annat dramatiskt -med fantastiskt starka tvåsiffriga tillväxttal. Så visst går det att trolla med knäna om teknologin är suverän och den kommersiella apparaten är i topptrim.
I pressmaterialet kring bytet på topposten skriver IFS att, ”övergången betyder att IFS kommer fortsätta sin framgångsrika strategi, som har lett till att de har etablerats som den marknadsledande leverantören av affärssystem för verksamheter inom service, tillverkning och underhåll. Man påpekar i detta också att Mark Moffat, Darren Roos och IFS ledning har under det senaste halvåret ordnat de nödvändiga förberedelserna för att se till att övergången går smidigt till.
Tidigare hade Mark Moffat rollen som kundansvarig (CCO), och innan han började arbeta på IFS hade han ett flertal seniora positioner på PwC.
– Det är en stor ära för mig att få leda IFS i en period av framstående tillväxt, säger Mark Moffat, CEO på IFS. Vi har en stark grund att bygga vidare på och alla komponenter som krävs för att fortsätta vår affärsstrategi med en differentierad position på marknaden, en enormt avancerad och kapabel AI-baserad lösning, en engagerad kundbas, ett värdeskapande och motiverat partnerekosystem och självklart våra kunniga medarbetare.
Han passar också på att erkänna Darren Roos arbete och konstaterar att han ser fram emot att jobba med honom i hans nya roll som styrelseordförande.
PLM&ERP News kommer inom kort att publicera en längre djupintervju med den nye IFS-basen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Aerospace & Defense: Ännu en fjäder i molnhatten när Kongsberg Aviation Maintenance Service satsar...

VÄSSAR NATOs kapacitet inom HANTERING AV FÖRSVARSMATERIEL. I de oroliga tider vi lever spelar den nordiska försvarsindustrin en viktig roll. Att man vässar sina kapabiliteter kring datahantering för att utöka NATOs kapacitet inom produktion av försvarsmateriel är i detta en kritisk faktor. En av dessa nyckelaktörer på försvarsindustri-sidan är norska Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS). Bolaget är duktigt inom områdena reparation, översyn, modifieringar och testning av komponenter till militära flygplan och helikoptrar. Men man har också specialiserat på återvinning av reservdelar.
Idag meddelar IFS att man tagit hem en intressant order från KAMS: de har valt IFS Cloud, molnplattformen alltså, för att utöka automatiseringen, som höjer effektiviteten, och bygga en långsiktig samt pålitlig översikt över resurs- och materialtillgångar.
- Vår bransch förändras snabbt i samband med introduktionen av ny teknik och vi måste förändras i samma takt som den tekniska utvecklingen, säger Andre Jægtvik, Acting President på KAMS, och tillägger att man kommer att använda en omfattande uppsättning av IFS Cloud-moduler, inklusive funktionalitet för underhåll, reparation och drift (MRO), leveranskedja, projekt, inköp, ekonomi, CRM och hälsa, säkerhet och miljö (HSE).
När lösningen har rullats ut till fullo kommer IFS Cloud att tillgodose behoven hos 500 användare på fyra platser i Norge. Implementationsstödet kommer från IFS allianspartner, konsulten CGI.
– Vi är glada över möjligheten att få arbeta ihop med KAMS, säger IFS Nordenchef Ann-Kristin Sander. De är inte bara en viktig leverantör till det norska flygvapnet, utan spelar också en viktig roll för att utöka NATOs kapacitet inom produktion av försvarsmateriel. I en tid då marknaden för flyg och försvar växer snabbt, kommer IFS Cloud hjälpa KAMS att producera fler flygtimmar med effektiva processer till en lägre kostnad, vilket i sin tur kommer att utöka det norska flygvapnets tillgänglighet för NATO.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ABB i partnerskap med Bridon-Bekaert Ropes Group tar fram ny integrerad servicelösning för gruvspel

ABB meddelat idag att man tecknat ett samförståndsavtal (MoU) med Bridon-Bekaert Ropes Group. De två ledande OEM-företagen ska samarbeta för att utveckla ett integrerat servicebjudande för ABBs gruvspel. Avsikten är att gemensamt undersöka utveckling av servicekapaciteten för gruvspelsystem hos kunder världen över. För ABBs del handlar det om en global installationsbas om mer än 600 aktiva produktions- och servicespel. Bridon-Bekaert Rope roll i sammanhanget är att man är en ledande tillverkare av verksamhetskritiska avancerade linor och vajrar.
Vad man ska göra är att utforma, utveckla och leverera tjänster fokuserade på att förbättra viktiga verksamhetsdelar för gruvspelkunderna. Konsult-lösningarna inkluderar innovativa arbetssätt avseende säkerhet, produktivitet, riskminskning och hållbarhet. Anpassningen av de bästa metoderna i klassen till förebyggande underhåll kommer ytterligare att förbättras genom integrering av inspektioner, revisioner och optimering av reservdelslager, nu för hela gruvspelsystemet. Fokus ligger på Australien, Europa, Kina och Nordamerika.
- Vi har valt att samarbeta med Bridon-Bekaert Rope på det här sättet eftersom vi kan se många fördelar för våra kunder som använder ABBs gruvspelsystem, summerar Charles Bennett, Global Service Manager för Business Line Hoisting, inom ABB Process Industries.
ABBs digitala lösningssvit för övervakning och optimering av gruvspel är en av de över 200 lösningarna inom bolagets Ability-familj. Smart Hoisting, som den heter, ska kombineras med Bridon-Bekaert Ropes VisionTek-erbjudande för linor kombineras under kategorin för förebyggande underhåll. Detta tillför teknik för anläggningens hälsotillstånd samt plattformar för hälso-/prestandaövervakning och tjänster till gruvspelverksamheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title