AFFÄRSSYSTEM: IFS stuvar om i toppen – hon tar över efter Elni Kullmer som...

ERP-utvecklaren IFS stuvar om ordentligt i ledningen för bolagets Nord- och Centraleuropeiska avdelningar. Fyra av företagets regionala ledare får nya roller – bland annat utses Ann-Kristin Sander till ny Nordenchef, medan tidigare nordenbasen, Elni Kullmer, blir ansvarig för Nord- och Centraleuropa. Den senare regionen består av DACH-länderna (Tyskland, Österrike, Schweiz), Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark och de baltiska länderna) och Östeuropa.
Bytena här utlöser dessutom en dominoeffekt då Glen Arnesen, tidigare bas för Nord- och Centraleuropa, har utsetts till chef för IFS’ ”Global Install Base”, och kommer vara ansvarig för att stötta IFS tusentals företagskunder världen över. Medan Kent Mattsson, tidigare försäljningsdirektör, har hoppar upp till rollen som VP för Service Management för Nord- och Centraleuropa.
För nordiskt vidkommande är förstås utnämningen av Ann-Kristin Sander till ny chef central. Hon har en gedigen bakgrund som långvägare med en 10-årig karriär inom bolaget. Till saken hör också att den nordiska verksamheten är en av de dominerande inom IFS, där den står för runt 30 procent av den globala omsättningen.
- Vi befinner oss i ett mycket spännande skede, där framför allt trenden med de stora kunderna som nu går upp i molnet driver på affärerna ordentligt, säger Sander.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Ekonomi: IFS fortsätter att öka mer än marknadssnittet och får beröm av analytikern IDC

Svenska affärssystemutvecklaren IFS fortsätter att vinna marknadsandelare globalt och prestera bättre tillväxt än marknaden i genomsnitt. När årets första kvartal summerades kunde IFS-basen, Darren Roos, räkna in en 15-procentig ökning av intäkterna för perioden jämfört med samma period ifjol: Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 landade på 1,7 miljarder kronor.
Av detta utgjorde mjukvaruintäkterna för Q1 2022 1,3 miljarder kronor, vilket var än en ökning med 25 procent jämfört med första kvartalet 2021.
Men det var inte slut med de goda nyheterna: Under kvartalet fick man besked om två meriterande positioneringar för sin teknik och vision av branschanalytikern IDC, som placerade IFS som en ledare inom både ”MarketScape for Worldwide Manufacturing Service Life Cycle Management Platforms” och ”MarketScape for Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ENERGI/SIMULERING: ABB och Frauenhofer utvecklar världens största mobila nätsimulator

Fraunhofer IWES samarbetar med ABB i utvecklingen av en mobil nätsimulator. Det handlar om att testa utrustning för förnybar energi med avseende på nätprestanda, stabilitet och uppfyllande av regelverk. Simulatorn är flexibel och kan användas i fält eller i testmiljöer för att simulera dynamiska och stationära nätförhållanden.
När den mobila nätsimulatorn tas i drift 2023 kommer den att vara den största i sitt slag i världen. Den kommer att ha en effekt på upp till 28 MVA och en korttidskapacitet på upp till 80 MVA.
I pressmaterialet skriver ABB att den mobila resursen kommer att möjliggöra testning av det ökande antalet havsbaserade vindkraftverk som pressar nuvarande testanläggningar och tillvägagångssätt till sina gränser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Jernbro-koncernen i fortsatt satsning på den norrländska industriboomen – köper ytterligare ett företag

Jernbro Industrial Services fortsätter att satsa hårt på att haka på den norrländska industriboomen. Bolaget tillträdde, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, som ny ägare till GISAB (Gällivare Industriservice AB) den 1 februari. Nu stärker Jernbro-koncernen sin närvaro i Kiruna genom att GISAB förvärvar verksamheten i JF Mek AB.
– Förvärvet innebär framför allt en förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud i Kiruna där vi nu skapar en bas med 70-talet kompetenta medarbetare och tillgång till ett stort nätverk med samarbetspartners. Vi vill bidra till våra kunders konkurrenskraft i större omfattning och vara aktiva i den pågående och planerade industriella expansionen i hela regionen, säger Mikael Jansson, VD och koncernchef för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Addnode Group och hållbarhetslösningar baserade på digitala tvillingar – från smarta städer till megasportbilar

Det är under åren efter 2010 som begreppet digitala tvillingar börjat användas mer allmänt och stegvis försetts med konkreta lösningar. Inte minst är det med lanseringen av Industri 4.0-konceptet som digitala tvillingar och trådar hamnat i fokus. Idag tittar man alltmer på hur uppläggen ska se ut, kör piloter och i viss utsträckning också integrerar lösningar som en standardmetodik.
Definitionsmässigt brukar man beskriva en digital tvilling som en virtuell representation som är den digitala motsvarigheten i realtid till ett fysiskt objekt eller en process. Koncepttanken kom så tidigt som i början av 2000-talet – den tillskrivs Michael Grieves vid University of Michigan – men det var först 2010 som NASA tog fram en första mer praktisk definition och relaterat konceptupplägg.
Notabelt är också att digitala tvillingar är knutet till den digitala tråden, framför allt för att bibehålla produkt- och statusaktualitet. Ändringar i produktdesignen, en ECO eller Engineering Change Order, som görs av en komponentartikel ska resultera i en uppdaterad version av artikelns digitala tråd och motsvarande av den digitala tvillingen.
Allmänt sett växer hur som helst användningen av digitala tvillingar och vi ska titta på några fall som relaterar till ovanstående utförda av sju bolag inom Addnode Group, bl a den för PLM&ERP News välbekanta PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA. Vi har träffat förre bolagschefen och medgrundaren, Jonas Gejer, som idag lämnat över det operativa chefsjobbet till Magnus Falkman, och nu är VP för affärsutveckling i ägarbolaget Addnode Group och styrelseledamot i TECHNIA. I artikeln har vi också diskuterat med Addnode Groups CEO, Johan Andersson, och Christina Rinman, ”Corporate Communications & Sustainability/IR”.
Fonden är att Addnode tagit fram gruppens första ”Digital Twin-rapport”, som visar gruppens kompetens och erfarenheter inom området.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

MINUTSNABBA BYTEN: Vass batteribytes-teknik för tunga el-lastbilar från Volvo Cars-ägaren Geely

Volvo Cars-ägaren, Geely berättar i ett nyhetsbrev om sin redan använda batteribytesteknik för ellastbilar. Det handlar om ett byte av batteripacket som går att genomföra på bara ett par minuter. Snabba batteribyten har en rad fördelar, inte minst för bygg- och logistikfordon, och den lösning man skapat inom Geely Technology Group för tunga lastbilar ser både enkel och finurlig ut. Genom att använda en kombination av tunga elektriska lastbilar, t ex cementblandare och standard semilösningar, hoppas Geely kunna göra typiskt miljöbelastande industrier grönare, som t ex på bygg-, anläggnings- och logistikområdena.
Poängen är batteripackets placering bakon förarhytten, där det blir lätt åtkomligt för ett snabbt byte. Man lyfter genom en specialkran helt enkelt upp det tömda batteriet, flyttar det åt sidan och lyfter in ett nytt fulladdat.
Det hela exemplifieras med de cementblandare som för närvarande använder tjänsten och har ett batteri som kan lagra upp till 280KWh, cirka 3-4 gånger mer än en vanlig elbil för konsumenter. Det nyinlyfta batteripacket ger lastbilarna cirka 190 km rent elektrisk räckvidd, samtidigt som de driver andra funktioner som tex blandning av cement.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: Edge Computing i praktiken? Det hänger på brillorna…

Smarta glasögon har stor potential att förändra hur många arbetar och att ge ökad produktivitet. För att få ut det mesta möjliga av glasögonens potential krävs det ofta edgelösningar, för att flytta kapacitet för datahantering och beräkning närmare användarna, skriver Kenni Ramsell på Dynabook, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News..
Vad har edgelösningar i kanten av nätverken och smarta glasögon att göra med varandra? Väldigt mycket visar det sig. Edgelösningar blir en möjliggörare för praktiska tillämpningar med smarta glasögon. Och smarta glasögon blir en konkret anledning att satsa på edgelösningar. Perfekt harmoni, med andra ord.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Pulsen-utvecklad app vässar Bruks Siwertells torrbulkshantering

För det globala bolaget Bruks Siwertell, världsledande inom torrbulkshantering i hamnar, var inspektionsrapporter en tidskrävande och omständlig manuell process med stora felmarginaler. Detta har man nu tagit sig runt genom att i ett nära samarbete med Pulsen Integration ta fram och införa en digital app där både tidseffektivitet och kvalitet säkerställs.
– Tidigare utförde våra inspektörer sitt arbete genom att fylla i ett enkelt dokument och klistra in bilder de hade tagit. De skulle sedan skapa en rapport vilken kunde ta upp till två veckor med stora variationer i utformning, berättar Daniel Frostberg, Service Director på Bruks Siwertell.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC tar hem jätteorder värd 95 miljoner dollar från US Air Force för sin...

PTC har lyckats kamma hem vad som har goda utsikter att bli en av årets globalt sett större PLM- och service parts management relaterade affärer. Bolaget meddelade idag att United States Air Force (USAF) utökar sin användning av PTCs Servigistics Service Parts Management SaaS-lösning. Detta som en del av vapenslagets moderniseringsprogram av leveranskedjan, ESCAPE.
Servigistics-mjukvaran är i och för sig ingen nyhet för USAF, istället handlar dagens annonserade affär om en expansion av ett existerande avtal. Men det är en utökning som kommer att dra in stora belopp, som definitivt kommer att skapa ordentliga avtryck i PTC's intäktskolumner. Expansionen landar i ett femårigt slutkontrakt, med en basperiod på ett år och fyra ettåriga optioner, totalt värda upp till 95 miljoner dollar om alla optioner utnyttjas. Beloppet motsvaras av ca 865 miljoner kronor. Man kan utgå från att PTC-chefen, Jim Heppelmann sover gott i natt.
Med denna mjukvarulösning, certifierad på FedRAMP-säkerhetsnivå, får det amerikanska flygvapnet nya möjligheter att ytterligare vässa kapaciteten och optimera flödena i vad som redan är en av världens största och mest komplexa tjänste- och reservdelsförsörjnings-kedjor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Det är ingen dum idé i dagsläget att investera i eller förstärka sina positioner inom de tunga norrländska industrisegmenten relaterade till underhåll inom stål och gruvor. Trycket är stort på etableringar av industrianläggningar i spåren av företag som Northvolt, H2 Green Steel och andra. Och produktionsanläggningar av detta snitt och liknande kräver förstås en hel del installationer och senare också underhåll.
Det är med detta som bakgrund man kan se gårdagens besked att Jernbro Industrial Services köper det Axel Johnson International-ägda industriunderhållsbolaget GISAB (Gällivare Industriservice AB).
– Förvärvet, som är ett led i vår tillväxtstrategi, innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten, särskilt för kunder inom stål- och gruvindustri. Vi ser goda möjligheter att i större omfattning och mera aktivt bidra till den pågående och planerade industriella expansionen i regionen. Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing