SAP tar sats med nytt helhetspaket för digital transformation: ”Att lyckas är inte bara...

Det talas ju mycket om digital transformation i dessa dagar, men vad betyder det egentligen? Faktum är att många företag tror att digital transformation kommer att ske bara genom att utföra en teknisk migrering till molnet eller genom att köpa ny teknik. Men det är förstås betydligt mer komplicerat än så. Bara teknik räcker inte.
Lyssna på SAP-chefens senaste utspel i samband med förra veckans lansering av en lösning på problemet, i samband med eventet ”RISE with SAP: The Introduction”.
- Vi frågade oss själva: vad kan vi göra för att stödja våra kunder på den här resan ännu bättre, säger SAPs CEO Christian Klein. Hur kan vi hjälpa dem att ändra sina företagskultur och tänkesätt, omforma sina affärsprocesser och minska den interna komplexiteten, så att de i slutändan kan anta nya affärsmodeller och hålla sig före konkurrenterna?
Detta s k ”RISE with SAP-paket” är en heltäckande och prenumerationsbaserad tjänst för affärstransformation (”Business Transformation-as-a-Service”). Tillsammans med ett stort ekosystem av partnerföretag erbjuder SAP ett helt nytt sätt att förändra affärsprocesser – utan att kunderna behöver göra stora investeringar i förväg. Varför behövs detta?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

TECHNIA-chefen på shoppingrond: Därför vässar köpet av Scanscot bolaget inom både vanlig och AVANCERAD...

Varför köper PLM-konsulten TECHNIA ännu ett simuleringsföretag? Vi har tittat på saken i dagens artikel.
Så sent som under slutet av 2018 blev det klart med TECHNIAs förvärv av Strategic Simulation & Analysis (SSA) och SIMULEON. Båda bolagen – kända som specialister när det gäller Dassault Systemes CAE-portfölj, SIMULIA-sviten, och idag placerade inom det ”Center of Excellens”, som den svenska PLM-konsulten satsar stort på att bygga upp.
Idag kommer ytterligare ett förvärv när TECHNIA meddelar att man köper ännu en Dassault-orienterad simuleringsexpert, Scanscot Technologies, som är en framstående nordisk aktör inom avancerad simulering - baserad i Lund och Göteborg.
- Bolaget är nordens största återförsäljare av SIMULIA, men har även en mycket gott renommé som leverantör av konsulttjänster inom avancerad simulering, säger TECHNIA-chefen Jonas Gejer och pekar på exempel som elektromagnetism och antenndesign.
Till bakgrunden hör att TECHNIA har varit tidigt ute med att inse värdet av att satsa på simulering. Detta sub-PLM-område har under de senaste åren, enligt analytikerns, CIMdata, marknadsstudier haft den uthålligt starkaste ökningen av alla områden relaterat till förmågan att skapa ökande intäkter till programutvecklare och tjänsteföretag, med årliga tillväxtsiffror på drygt 10 procent. Detta i sin tur är en spegling av kraftfullt utökad användning och företagens investeringsvilja i denna typ av verktyg.
Simulerings- och analys-lösningarnas betydelse accentueras av dels att dagens produktutveckling i allt större omfattning blivit virtuell och 3D-baserad, och dels att detta i sin tur detta kräver bl a digitala tester och valideringar av produkter som inte existerar rent fysiskt.
Klicka på rubriken för att läsa hela vår analys av affären.

Tredubblat intresse för 3D-printing i metall, men få bolag har ännu tagit steget

På sitt sätt låter siffrorna överraskande bra: Från 2015 till 2018 har det skett en tredubbling av antalet företag som arbetar med additiv tillverkning av metall, så kallad 3D-printing. En uppskattning säger att cirka 400 personer för närvarande arbetar med detta inom svensk industri, även det i princip en tredubbling sedan 2015.
MEN ändå kan de företag som implementerat tillverkningsmetoden i kommersiell produktion fortfarande räknas på en hand.
- Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar fortfarande är en ung och omogen teknik, men potentialen är enorm, säger Annika Strondl vid Swerim, som har varit projektledare.

AUTOMOTIVE & AI: Svenska företag går försiktigt fram – pilotprojekt i fokus

Införande av AI, Artificiell Intelligens, är synnerligen hajpat just nu, men hur långt har man kommit ute i företagen? Det varierar förstås och kommer i stegvisa avancemang framåt. Generellt gäller dock att det, precis som med all ny teknologi, kommer det att ta tid innan AI slår igenom på bredden.
Ta fordonsindustrin som ett exempel. En ny studie från Capgemini visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Svenska automotiveföretag är försiktigare än så länge och satsar mer på pilotprojekt.

Självstyrande skogsmaskiner huvudpoäng i nytt projekt

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Tanken är att de ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. Men på lite sikt ligger målsättningarna ännu högre, enligt Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. Bland deltagande företag finns bl a Komatsu Forest, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen och BAE Systems.

Högskolan i Skövde får 100 miljoner till SMARTA FABRIKER

Högskolan i Skövde får 100 miljoner för forskningsprofilen "Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering". Totalt omfattar medlen ett åtta år långt projekt.

Linköpings Universitet får Nordens kraftfullaste superdator

Svensk forskning får i sommar tillgång till kraftigt ökad beräkningskapacitet när Nordens kraftfullaste dator, Tetralith, byggs samman på Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Kapacitet: mer än 4 000 000 000 000 000 flyttalsoperationer per sekund.

Smarta algoritmer och simuleringsbaserad design – nyheter i MATLAB och Simulink

CAE-utvecklaren MathWorks presenterade idag 2018a-versionerna av sina MATLAB och Simulink mjukvaror. Missa inte massor av nyheter, bland annat två nya produkter...och lite om vilka skälen är till att bolaget idag har en 15-procentig andel av CAE-marknaden och räknas som områdets klara tvåa i termer av intäkter.

HPC, CAE och kvantdatorer focus på Gompute 2018

För den som är intresserad av HPC, CAE, AI och simulering är årets användarmöte Gompute 2018, den 17 och 18 april i Göteborg, något att se fram emot. En spännande keynote hålls av Chalmersprofessorn Göran Johansson, som talar om läget för kvantdatorer.

Toyota startar mjukvaruutvecklare för AUTONOMA FORDON

Toyota startar nu ett eget utvecklingsbolag – Toyota Research Institute-Advanced Development, även kallat TRI-AD – som ska arbeta med utveckling av programvara för självkörande bilar.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing