Annons

AUTOMOTIVE & AI: Svenska företag går försiktigt fram – pilotprojekt i fokus

Införande av AI, Artificiell Intelligens, är synnerligen hajpat just nu, men hur långt har man kommit ute i företagen? Det varierar förstås och kommer i stegvisa avancemang framåt. Generellt gäller dock att man lätt kan få intrycket av det som skrivs i pressen att det hela kommit en bra bit på väg, men precis som med all ny teknologi kommer det att ta tid innan AI kan sägas ha slagit igenom på bredden.
Ta fordonsindustrin som ett exempel. En ny studie från Capgemini Research Institute visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Detta, menar jättekonsulten, ”medför att bolagen missar möjligheterna att öka sitt rörelseresultat med upp till 16 procent.”
Inom svensk fordonsbolag, både OEMs och underleverantörer inräknat, ser det ut på ett liknande sätt. Endast var tionde svenskt bolag använder sig av artificiell intelligens, hävdar Capgemeni, och man går försiktigt fram med satsningar på framför allt pilotprojekt.

I rapporten “Accelerating Automotive’s AI Transformation: How driving AI enterprise-wide can turbo-charge organizational value” intervjuas 500 chefer från de största biltillverkarna i 8 länder. Resultatet bygger på en jämförbar studie från 2017 för att fastställa de senaste trenderna inom investering och implementering av AI inom bilbranschen.
Vi ska också notera hur Capgemeni definierar AI: ”Artificiell Intelligens (AI) är en samlad term för de möjligheter som läses in av inlärningssystem som uppfattas av människor som representerar ‘intelligens’. Idag omfattar typiska AI-funktioner tal, bild- och videoigenkänning, autonoma objekt, naturligt språkbehandlingsarbete, konversationsrobotar, prescriptiv modellering, ökad kreativitet, smart automation, avancerad simulering samt komplexa analyser och förutsägelser.”

För att lyckas med AI behöver man integrera tekniken helt i i verksamheten och skala upp och industrialisera, säger Capgeminis Kevin Jiang.

Svenska företag
implementerar fler AI-piloter
Åter till studien så visar den att svenska bilföretag (42 procent) i större utsträckning än sina globala konkurrenter (26 procent) väljer att implementera AI i pilotprojekt inom organisationen. Det globala genomsnittet är en sänkning med 15 procent från 2017
– Rapporten visar tydligt att AI behöver implementeras genom hela verksamheten för att ge positiva fördelar för såväl det ekonomiska resultatet som kundnöjdhet och säkerhet. Att svenska biltillverkare fokuserar på mindre pilotprojekt beror troligtvis på att man inte vill ta för stor ekonomisk risk initialt. Dock visar alla studier att för att lyckas behöver man integrera tekniken helt i i verksamheten och skala upp och industrialisera. AI är inte bara en it-, teknik- eller affärsfråga, utan det berör alla delar av organisationen, säger Kevin Jiang, VP och ansvarig för AI på Capgemini Invent.

”AI kan vässa alla delar i verksamheten”
Att jobba integrerat med AI genom hela verksamheten ökade hos de globala bilföretagen under 2018 med 3 procent jämfört med 2017 (från 7 procent till 10 procent). I Sverige var samma ökning 2 procent i jämförelse med bolag från Kina (från 5 procent till 9 procent), Storbritannien (från 9 procent till 14 procent) och USA (från 18 procent till 25 procent).
– Det som är unikt med bilindustrin är att AI kan implementeras och förbättra alla delar i verksamheten. För slutkonsumenterna innebär AI att det blir bättre och säkrare produkter. En annan stor lärdom av rapporten är att 100 procent av de tillfrågade cheferna anser att AI skapar nya jobbmöjligheter, tvärtemot vad många trodde skulle bli en jobbdödare, avslutar Kevin Jiang.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title