CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

HPC: Ledande innovatörer visar upp avancerad hantering av arbetsbelastning och ny teknik som kapar...

ALTAIRs HPC SUMMIT 2021. Simulering och analys växer lavinartat i betydelse; det finns idag en rad indikationer på detta. Men att området växer betyder också att det finns ett ökande behov av kompetens- och erfarenhetsutbyte för att kanske få till effektivt utnyttjande av kapabiliteterna. Saken är ju den att samtidigt som mjukvara, data och HPC-lösningar sammanflätas ökar arbetsbelastningen som teamen måste hantera, liksom att metodikutveckling blir ett allt viktigare inslag för att vässa användningen. Detta kräver olika slags verktyg, krav på systemkapacitet samt olika nivåer vad gäller slutanvändarexpertis och annat.
De här bitarna har CAE-aktören Altair tagit fasta på i samband med ett kommande digitalt event, HPC Summit den 11-12 maj. Här kommer man att utforska hur världens ledande HPC-system expanderar bortom jobb och CPU-schemaläggning, och vilka effekter som nya aspekter kan ge, som hybrid- och molnresurser, GPUer, mjukvara och prestanda för input/output (I/O). HPC-ledare kommer även att diskutera maskininlärning (ML) och AI för att optimera lösningar för både tids- och kostnadsbesparingar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING&ANALYS: Nyckelvärvningen och köpet som lyfter EDRMedeso inom AI

Svenska simulerings- och analyskonsulten, EDRMedeso Group, vässar sin AI- och innovationskompetens med en intressant värvning och ett parallellt köp. Bolaget meddelar att man utsett Jenny Hammarberg till chef för ”Innovation Scaling & Growth” och förvärvat Svenska AI-akademin från Eicorn. Den senare organisationen lanserades 2019 med ambitionen att främja digital omvandling av svenska företag och institutioner.
Till saken hör att Jenny Hammarberg är medgrundare av Svenska AI-akademin och en erfaren konsult, pedagog och talare inom områdena AI och innovation. Hon har lång erfarenhet av skalning och tillväxt, strategiutveckling och implementering samt innovation och AI.
- Hon är en framtidsinriktad ledare med en otrolig drivkraft och energi och kommer att ge kompletterande färdigheter och kunskaper till vår organisation och ledningsgrupp. Jenny kommer att spela en viktig roll i våra kommande planer, säger Niklas Lindwall, koncernchef på EDRMedeso.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Why Siemens Will be a Tough Nut to Crack for Dassault and PTC –...

It's full steam ahead for Siemens Digital Industries in the PLM and factory automation areas, both technologically and commercially. Clearly there is a lot happening in PLM landscape, but how well has Siemens succeeded in terms of competitive power? One indication is an interesting evaluation of six PLM systems by the analyst Forrester Research. In this evaluation, Siemens has been placed in the Leaders Wave. Furthermore, Forrester's Wave for PLM in discrete manufacturing for 2021 Q1 also points out Siemens Digital Industries as the clear leader. Three years ago, it looked different. Siemens was close to the leadership wave but didn’t make it in, while Dassault was safely positioned second in the Leaders Wave. At the time, PTC was considered the clear leader. What factors have caused this clear shuffle of the roles? I have examined the matter in today's article and discussed what made Siemens so strong with Siemens Digital Industries Software's CEO, Tony Hemmelgarn. A focus in this discussion is, of course, the SAP deal with Teamcenter, but also the advancements in IIoT, simulation and electronics tools.
To be directed to PLM&ERP News' Verdi Ogewell's full article on www.engineering.com - click on the headline.
In the engineering.com article you will also hear comments from PTC's CEO, Jim Heppelmann, and Dassault ENOVIA's CEO, Stephane Declee. We have also listened to the views of analyst's like CIMdata and Gartner.

SIMULERING: Siemens Energy satsar på NX, STAR-CCM+ och HEEDS för att utveckla nästa generations...

Det är inte givet att alla de många dotterbolagen i den gigantiska Siemens-koncernen ska välja en Siemens Digital Industries-lösning som PLM-verktyg. Varje bolag gör sina egna val och man gör det utifrån perspektivet att man ska ha de bästa digitala PLM-verktygen som finns på marknaden för att kunna hålla världsklass i det som produceras.
Det är därför något av en fjäder i hatten för Siemens Digital Industries Software-division när man idag kunde meddela att Siemens Energy AG satsar på simulerings- och analysplattformen Simcenter, som är en del av den breda PLM-portföljen Xcelerator, som kärna för CAe- och simuleringsanvändningen för ”Generations Division”. Denna divisions mission är att utveckla nästa generations energisystem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”PLM-bolagen verkar nu köpa allt som rör på sig”… men allmänt är kommentarerna försiktigt...

De första kommentarerna från PLM-analytiker och branschbedömare är positiva till Autodesks köp av moln-PLM-utvecklaren Upchain, som PLM&ERP News rapporterade om i fredags.
Den ledande PLM-analytikern, CIMdata, säger i en kommentar att man välkomnar köpet: ”Förvärvet ger Autodesk en etablerad plattform för samverkan kring produktdata. Den stöder en decentraliserad värdekedja kring produkter ochUpchain levererar en multi-tenant, molnnativ SaaS-arkitektur med snabb implementeringsfunktion. CIMdata välkomnar förvärvet och tror att det kommer att ge Autodesk-kunder förbättrad kapacitet för att hantera komplexa produktsystem över distribuerade team av intressenter.”
Även PLM-bloggaren Oleg Shilovitsky tycker att satsningen verkar lovande, även om han konstaterar att det är en bit kvar: ”SaaS och PLM super heta dessa dagar. Leverantörer verkar köpa ’allt som rör på sig’ med hopp om att få fler användare och hitta rätt teknik… Vilken del av pusslet håller fast vid Forge och vilka bitar hamnar efter? Har Autodesk alla bitar för att bygga pusslet? Hur kommer datahantering för konstruktion att passa historien,” undrar han bl a.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PLM: Svag tillväxt 2020, men ”Coronaras” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

Även om PLM-området drabbades av Coronaeffekter under 2020 så blev det mindre kännbara än befarat för de flesta av aktörerna på PLM-utvecklingsområdet. När respekterade analytikern CIMdata gick igenom investeringsutvecklingen under fjolåret i sitt event CIMdata PLM Market & Industry Forum 2021 under förra veckan stod det klart att det befarade raset uteblev. Istället fick vi se en tillväxt i PLM-investeringarna med 3,46 procent, att jämföra med CIMdatas tidigare prognos på -1,78 procent.
Det mest slående, konstaterade CIMdatas VP och PLM-analytiker, Stan Przybilinsky, var att EDA, Electronik Design Automation-omådet, gick bra, liksom att flera återförsäljare (ÅF), partners (VAR) till de större PLM-utvecklarna och systemintegratörer (SI), som Accenture, också klarade året bra.
CIMdatas version av PLM-investeringspajen visar att just EDA fått en överraskande stor andel av totalen med 21 procent av PLM-totalen. Området får därmed den största ”tårtbiten” av alla, följd av systemintegratörernas/återförsäljarnas och VAR-områdets sammantagna 15 procentiga andel.
CIMdata-analytikern gick också igenom vilka som var störst av PLM-aktörerna räknat på deras respektive marknadsandelar, där Dassault System-chefen, Bernard Charles, tillsammans med bolaget och dess partners drog in störst andel av världens företags PLM-investeringar sett till direktintäkter med drygt 14 procent av marknadskakan. Siemens Digital Industries Software, inklusive partners, är tvåa, följda av Autodesk och PTC.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

DESIGN I VÄRLDSKLASS: Digitala tvillingar och multifysiksimulering bakom ABBs EM-flödesmätare

Hur är det egentligen ställt med de senaste årens ”mode” kring digitala tvillingar – spelar de någon större roll? Både ja och nej – etablering och användning av digitala verktyg tar tid, men är de produktiva kommer genombrott förr eller senare. Samtidigt ska man vara klar över att enskilda digitala lösningar inte står ensamma; de ska integreras i ofta tämligen komplexa sammanhang. Digitala tvillingar är ett typexempel på detta. Man brukar ofta tala om att det allmänt, när det gäller nya teknologier, tar ungefär ett decennium från hajp till omsättning i form av industriella applikationer och i varierande omfattning är det där vi är nu på ”tvillingfronten”.
Men tveklöst så händer det mycket och vi ska i dagens artikel titta på hur det ur innovations- och FoU-synvinkel proaktiva verkstadsindustriföretaget ABB använt sig av ett ”digital tvilling-upplägg” kring sina flödesmätningsprodukter. Det hela är spetsigt, bolaget har varit tidigt ute på området, och den tvillingteknik man använt avspeglas tydligt i de senaste årens utveckling av lösningarna för flödesavkänningsteknik. Med de nya ”tvillingverktygen” kan man virtuellt efterlikna den faktiska mätaren, i en miljö där en viktig poäng är att kunna förutspå den elektromagnetiska (EM) flödesmätarens prestanda. Processen bygger på att den digitala tvillingen simuleras med hjälp av multifysik-modellering. Med simuleringsresultaten som grund kan man sedan vässa flödesmätarens design och förutsägelser av prestanda under fältförhållanden.
Möt ABB-forskarna Subhashish Dasgupta and Vinay Kariwala, som berättar mer om utvecklingsarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Automation/SIMULERING: Siemens nya lösning för tuffa och extrema testförhållanden

Att det händer mycket på CAE- och simuleringsfronten i dessa dagar behöver ingen som följer nyhetsflödet på PLM&ERP News tvivla på. Sånt som digital prototyping, digitala tvillingar, IoT på väg mot ett brett genombrott och elektrifieringstrenderna sätter idag dramatiska spår när det gäller kapabiliteterna för PLM-verktygen och just simulering & analys är ett av de tydligast förändrade områdena. Dels för att digitalt utvecklade, fysiskt icke-existerande produkter måste testas, valideras och tillverkningssimuleras , dels för att produkternas digitala tvillingar börjar få en allt viktigare roll när det gäller funktionsoptimering via simulering när de väl är i drift.
Detta är en viktig bakgrund som speglas i det snabbt expanderade tempot i CAE-marknadsspelarnas produktutveckling av verktygen.
En av de stora aktörerna på detta område är Siemens Digital Industries Software och när man idag lanserar Simcenter SCADAS RS-hårdvara, ett helt nytt datainsamlingssystem för snabb och exakt testning under svåra förhållanden, är det ett tidens typiska tecken. Med denna lösning kan testingenjörer optimera sin datainsamling och mätprestanda i tuffa miljöer som kring tung industriutrustning och transportindustriell verksamhet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE & Covid-19: Sjukhus använder Dassaults SIMULIA för att reducera exponering av virus via...

Mycket cirkulerar i dessa dagar kring hur digitala verktyg, inte minst PLM-relaterade sådana, kan användas för att på olika sätt bidra till effektivare hantering av Covid-19-effekter. Både direkta och indirekta sådana. Till det senare hör hur man på Europas största universitetssjukhus, Pitié-Salpêtrière, i Paris, använt simuleringslösningar inom CFD från Dassault Systemes för att utvärdera och möta riskerna kring spridning av coronavirus genom luftflöden.
Dassaults mjukvara SIMULIA användes för att modellera och analysera luftflödet samt avlagringar av droppar i rummet. Simulering gjorde det möjligt för dem att bestämma att den optimala lösningen kombinerar en dedikerad insugsfläkt ovanför varje infekterad patient, ett luftflödessystem som liknar ett som arkitekten hade skapat för en restaurang i Paris och en partition. På sista raden kom man fram till ett nytt tillvägagångssätt baserat på vetenskaplig förståelse byggd på simuleringsresultaten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/AEROSPACE: VI-grades ägare, Spectris, stärker simulatorsidan med köpet av Concurrent Real-Time

Ett av områdena där amerikanska private equity-företaget Battery Ventures har investerat tungt i är PLM-relaterade eller tangerande verksamheter. Man äger och har ägt flera bolag, bl a Concurrent Real-Time (Concurrent-RT), som utvecklar hård- och mjukvaror för ”hardware-in-the-loop-” (HiL) och ”software-in-the-loop-simulering” (SiL) för automotive- och aerospace & defense-industrier.
Lagom till påskhelgen blev det klart att Battery Ventures sålt det senare företaget, Concurrent-RT, till brittiska konglomeratet inom precisionsmätning, Spectris, som bl a äger VI-grade, ett annat simulatorföretag som bl a utvecklat lösningar för automotive. En av kunderna är Volvo Cars-relaterade produktutvecklingsbolaget inom automotive, CEVT, som köpt en VI-grade-simulator för att vässa produktutvecklingsarbetet.
Det intressanta som nu hänt är att Spectris, har köpt Concurrent Real-Time; ett bolag som man sedan länge gjort affärer med: VI-grade drivs nämligen till stora delar av lösningar från Concurrent-RT. Andra intressanta bitar i denna affär är köpeskillingen: 167 miljoner dollar, alltså motsvarande drygt 1,4 miljarder svenska kronor för ett bolag som drar in ca 42 miljoner dollar om året, ca 360 miljoner kronor.
Med detta köp stärker Spectris alltså rejält sin position inom simulatorer, testutrustning och till dessa områden relaterade mjukvaror.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing