CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Dassaults helårsrapport 2020: MEDIDATA en ”livräddare” och SOLIDWORKS har blivit en miljarddollar affär

Framför allt två saker slår en när man tittar närmare på PLM-utvecklaren Dassault Systemes senaste rapport för Q4 och helåret 2020: 1. Vissa förvärv man gör får man tacka sin lyckliga stjärna för att man gjorde, alternativt applådera sig själv för god framsynthet. Vilket som gäller för Dassault Systemes köp av MEDIDATA 2018 ska vi låta vara osagt, men klart är att detta köp idag gör att den franska PLM-utvecklaren står sig riktigt bra i Covid-19-tiderna.
- Vår 3DEXPERIENCE-plattforms uppdragskritiska karaktär har varit mest synlig i Life Sciences, där en majoritet av de kliniska studierna COVID-19 genomfördes med våra MEDIDATA-programvarulösningar under 2020. Hälsokrisen har mycket tydligt avslöjat den spelförändrande karaktären hos vår virtuella tvillingupplevelse, från forskning till patientvård, kommenterade Dassaultchefen Bernard Charles.
2. Mainstream CAD-lösningen SOLIDWORKS har blivit en miljarddollar affär. En fantastisk utveckling de tuffa tiderna till trots. SOLIDWORKS har fått upp intäktstempot mer uthålligt än under Q2 2020, och lyckats ta tag i uppåtkurvan från Q3 och gått upp ytterligare 10 procent under Q4. Detta var överraskande bra siffror som Charles kunde visa upp, men det fanns andra, något sämre...
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAD: SOLIDWORKS når milsten, 500 000 certifierade användare!

Den 8 februari kommer att stå som ett milstensdatum inom DS SOLIDWORKS-sfären. Den dagen passerade man nämligen 500 000 certifierade användare. En imponerande siffra som står ut i CAD-världen.
Allmänt brukar bolaget stoltsera med att man har över 6 miljoner licenser ute idag, och så kan det vara, lite beroende dock hur man räknar. Om man håller sig till det som brukar kallas ”professionella användare” är en siffra man ofta hör från SW-håll 1,2 miljoner användare. Men som sagt, det hela kommer an på vem man frågar. Talar man med Jay Vleeschhouer, expert och managing director hos Griffin Securities, räknar han med att det handlar om att SW hade en aktiv bas på cirka 580 000 användare (definierade som kommersiella användare som betalar underhåll/prenumeration); vilket på inget sätt är någon dålig siffra. Tvärtom är SOLIDWORKS med detta världens mest använda 3D CAD-desktop-program på denna nivå, före t ex Autodesk och andra kända storheter.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

3DEXPERIENCE World 2021: PLATTFORMEN är nyckeln i Bernards och Bassis nya SOLIDWORKS-värld. Basta!

Den gångna veckans mest intressanta händelse inom PLM- och CAD-världen har varit Dassault Systemes’ (DS) 3DEXPERIENCE World 2021, som det globala användareventet för SOLIDWORKS communityn numera döpts om till. Digitalt förstås och med den store visionären, DS-chefen Bernard Charles, och hans handgångne man, SOLIDWORKS CEO, Gian Paolo Bassi i framträdande roller.
Ingen har heller behövt tvivla över vad budskapet gått ut på. Både Charles och Bassi har lagt huvuddelen av krutet på att tala sig varma för bolagets PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, och de möjligheter som denna applikationsrika miljö kan erbjuda för att bygga upplevelser. Allt finns på plattformen, vad du än behöver, och i molnet är den tillgänglig när som helst, var som helst och för vem som helst som är försedd med rättigheterna som behövs. Man hör numera mindre om 3D CAD-desktoplösningen, som en gång ruskade om CAD-världen och skapade branschens kanske mest hängivna följar- och användarskala. Idag är det Plattformen som gäller. Basta.
På sista raden har man också gjort det synnerligen enkelt att avancera upp från desktopmiljön till 3DEXPERIENCE (3DX) och molnet. Fördelarna är många, menade både Charles och Bassi, och pekade, helt korrekt, på att det idag inte är särskilt svårt att flytta upp alla filer till; egentligen bara två klick.
PLATTFORMEN är alltså nyckelelementet i Bernads och Bassis stora vision för SW-communityn. Men hur går det egentligen med tillströmningen?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PLM: CONTACT och Eplan intensifierar samarbetet på elektronik- och eldesignområdet

Tyska CONTACT Software jobbar på med att vässa sina PLM-relaterade mjukvaror. I dagarna meddelade man att man erbjuder ett standardgränssnitt för CIM Database PLM till Eplan Electric P8. Detta fördjupade samarbete kan kopplas till Eplans nya Partner Network (EPN), som PLM&ERP News tidigare rapporterat om, eftersom detta ramverk utgör den definierade grunden för samarbetet kring det nu annonserade standardgränssnittet.
- Tillsammans med våra EPN-partners ökar vi systematiskt fördelarna för slutanvändarna, kommenterar Marco Litto, senior VP för ”Strategy & Corporate Program” på Eplan. Kopplingarna mellan våra system kommer nu att planeras, utvecklas, testas, stödjas och marknadsföras med samma stringens och hållbarhet som vi är vana vid när det gäller våra egna lösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING: Bra uppgradering av verktyg för elektronikdesign från Altair

Simulerings- och CAE-företaget Altair har lanserat 2021 års version av mjukvaror för design av elektroniksystem, vilket innehåller flera tekniska uppdateringar på lösarna och en förbättrad användarupplevelse.
- Förutom snabbare simulering av verklig produktprestanda och utökad simuleringsdriven design för tillverkningsfunktioner, innehåller den här programversionen robusta heltäckande programvaruverktyg för design av elektroniksystem, säger James Scapa, grundare av och VD för Altair.
Han hävdar vidare att användarna tack vare de senaste uppdateringarna av simuleringslösningarna kan utveckla komplexa produkter på ett lönsammare sätt genom att simulera 5G-uppkoppling, prestanda på elektronisk kortnivå, moderna tillverkningsprocesser med mera.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Virtuell träning viktig poäng när Saab får 135 miljonersorder från FMV på Carl-Gustaf M4

Digitaliseringen och de virtuella lösningarna tränger idag in på kort sagt alla områden. När Saab nu annonserar att man fått en större order – värd ca 135 miljoner kronor - relaterat till ett ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, de estniska och lettiska försvaren på portabla granatvapnet Carl-Gustaf M4, är den virtuella träningslösningen, Saabs Ground Combat Indoor Trainer (GC IDT) en viktig poäng. Denna ger användaren ett replikvapen, en virtuell miljö och en sofistikerad lösning för realistisk utvärdering och korrekt träning.
- Genom att använda vårt innovativa tänkande och teknik replikerar Carl-Gustaf M4 GC IDT operationerna och egenskaperna hos de verkliga vapen och ammunition, deras ballistik och terminaleffekter, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dags för årets toppevent i SOLIDWORKS-sfären: ”Imponerande tillväxt påskyndar migrationen till 3DEXPERIENCE,” hävdar ...

Årets stora händelse I SOLIDWORKS-communityn närmar sig: det som tidigare hette SOLIDWORKS World, men som numera döpts om till 3DEXPERIENCE World.
Som det mesta i konferensväg har även detta event tagit digital form, men i sedvanlig ordning har man byggt upp en intressant agenda med blandningar av keynotes, hands-on och presentationer kring specifika ämnen. Den som vill anmäla sitt deltagande måste registrera sig elektroniskt till detta jätteevent, som äger rum mellan den 8-11februari.
PLM&ERP News har talat med Dassault SOLIDWORKS’ globale chef, Gian Pablo Bassi, om vad som blir huvudpoängen i årets upplaga, vars tema är, ”friheten att skapa”. Vad betyder det mer konkret?
- I grund och botten handlar detta om betydelsen för alla företag och för varje person att kunna förnya sig under de omständigheter som vi har sett det senaste året, säger han. Ur en teknisk synvinkel kommer vi att fokusera på omvandling från produkt till plattform. 2020 har också 3DEXPERIENCE Works haft en imponerande tillväxt, nu kan vi räkna tusentals användare och vi vill verkligen påskynda migrationen till molnplattformen.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun.

SIMULERING: Ansys nya EM-lösning, ”omdefinierar produktutveckling för design av HELA SYSTEM”

Att hålla reda på system av system, parter och komponenter i dagens elektronikfyllda produkter blir alltmer utmanande. Hur ska man i utvecklingsarbetet kunna veta att mjukvaror och flera delsystem inkluderade i sammanställningar med tusentals delar verkligen fungerar ihop som tänkt?
Det är förstås inga enkla saker, men utvecklarna av simulerings- och analys-plattformar jobbar ständigt på saken och mellan varven kommer lösningar, som man menar omdefinierar detta komplexa arbete.
Att simulerings- och analysledarens, ANSYS, utvecklare funderar över de här förhållandena är knappast överraskande och i dagarna har man tagit fram en lösning för just detta; större sammanställningar som man menar kan lösa en del av problematiken, i alla fall när det gäller kopplad simulering av komplexa elektromagnetiska (EM) system.
I bolagets nylanserade HFSS Mesh Fusion kan man, hävdar bolaget, ”minska utvecklingskostnaderna och påskynda utvecklingen av produkter med stora komplexa sammanställningar, inklusive snabb och fullständigt kopplad simulering av komplexa EM-system, utan att kompromissa med designen eller trovärdigheten.”
Det låter lovande och stort, men hur fungerar det? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Cadence köp av NUMECA – ett lyft för bolagets CFD- och systemanalyslösningar

Konsolideringen på CAE-, simulerings- och analysområdet fortsätter i takt med digitaliseringen av produktutvecklings- och tillverkningsarbetet. Simulering och analys är inte längre något som bara ska behärskas av ett fåtal specialister, utan ska kunna hanteras av de flesta verksamma inom produktutveckling, som en naturlig del av designarbetet. Därför kräver utvecklingsarbetet idag mer av systemen som ska utnyttjas i framtidens CAE-arbete; ifråga om allt från de egna kapabiliteterna till enkelhet i användningen och integration till andra system. Systemutvecklarna måste kort sagt se till att det man har ska kunna mer.
Cadence Design Systems köp NUMECA International är intressant bl a i ovan sagda perspektiv, då det förstärker bolagets lösningskapabiliteter på flera områden inom Simulering & Ananlys. Det handlar i detta fall om sånt som CFD-området, Computational Fluid Dynamics (flödes dynamik), meshgenerering, multifysisk simulering och optimisering.
Med NUMECAs adderande lösningar, menar Cadenecechefen, dr Anirudh Devgan, att bolagets strategi kring ”Cadence Intelligent System Design-paketet” breddas, framför allt då som sagt med avseende på systemanalysportföljen på CFD-sidan.
- Vi fortsätter att ligga i framkant inom innovation och ifråga om att kunna hantera verkligt tuffa systemdesignutmaningar genom att utnyttja vår djupa expertis inom beräkningsprogramvara, säger Devgan i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

Vilka är de tunga trenderna under 2021 när det gäller produktutveckling, designarbetet och relaterade PLM-verktyg? Var och en får ha sin egen uppfattning, men för PTC’s DVP och general manager för CAD-segmentet, Brian Thompson, är saken glasklar. Han pekar i dagens betraktelse ut tre områden som kommer att driva på utvecklingen i den digitala omvandlingen: simulering, AI-design och Model-Baserad Definition (MBD).
Alla tre bitarna har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det är nog få som säger emot PTC’s CAD-ansvariges förutsägelser. Framför allt Simulering & Analys (CAE) har tillväxtmässigt under det senaste decenniet varit i topp bland sub-PLM teknologierna, med mer än 10-procentiga årliga tillväxtsiffror ifråga om världens företags PLM-investeringar. Detta hänger i sin tur samman med att produktutvecklingen i alla sina faser alltmer kommit att byggas på digitala 3D-modeller av produkterna. Om man allt mindre jobbar med fysiska modeller i designarbetet blir förstås konsekvensen att de digitala konstruktioner som tas fram också måste testas och valideras digitalt. Detta, i kombination med en alltmer långt driven trend där el, elektronik, mjukvaror och artificiell intelligens inte bara vuxit fram som dominerande inslag i allt fler typer av produkter, utan också krävt en rad parallellt verksamma system för att fungera effektiv, har skapat en komplexitet ger dramatiska effekter i hela värdekedjan.
PTC’s Brian S. Thompson redogör med detta som bakgrund för PTC’s syn på hur detta påverkar utvecklingsarbetet under 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing