Annons

GRÖNT VÄTE: Ny konfigurator och simuleringsmjukvara förenklar design av vätgasanläggningar med generativ artificiell intelligens

Om SIEMENS nya HYDROGEN PLANT CONFIGURATOR i kombination med digitala verktyg som COSMOS, gPROMS, och simulerings-lösningen SIMIT. Grönt framställt väte är en av de faktorer som kan få avgörande betydelse för hur industriella verksamheter ska kunna nå tufft satta hållbarhetsmål. Fördelarna med väte inom energisektorn är flera; som att användningen av väte inte orsakar utsläpp av växthusgaser. När det väl har producerats genererar väte t ex elektrisk kraft i en bränslecell och avger endast vattenånga och varm luft. Men det finns mer – väte kan användas för att producera andra gaser, såväl som flytande bränslen, detta parallellt med att befintlig infrastruktur, typ gastransport och -lagring, kan återanvändas för vätgas.
Detta är några av de mest uppenbara fördelarna i hållbarhetsperspektivet, något som Siemens – duktigt på energilösningar – har tagit fasta på. För att påskynda vätgasanvändningen för energiändamål lanserar bolaget idag en intressant lösning som tar sikte på att stödja företag inom vätgasindustrin med mjukvaruverktyg baserade på generativ artificiell intelligens. Speciellt inom väteproduktion är dessa nya lösningar avsedda att avsevärt förenkla design, konstruktion och automatisering av väteproduktions-anläggningar, vilket möjliggör en snabbare uppskalning av väteproduktion.
Hydrogen Plant Configurator heter den nya lösningen, vilket är en intelligent chatbot, baserad på generativ artificiell intelligens, som gör det möjligt för användare att snabbare och enklare skapa anläggningsdesigner för väteproduktion. I en iterativ process matas konfiguratorn med de önskade designegenskaperna för en produktionsanläggning. AIn skapar sedan sömlösa blockflödes-diagram upp till exakta layouter av systemenheterna och anslutningarna. Dessutom kan AIn förutsäga anläggnings-specifika nyckeltal som möjlig strömförbrukning, värmealstring och en omfattande lista över de viktigaste komponenterna. Data som genereras på detta sätt representerar grundkonceptet för en anläggning. Det kan sedan överföras till eller ingenjörslösningar som Siemens COSMOS och gPROMS - till exempel, för att automatiskt skapa rör- och instrumentdiagram – eller till simuleringsprogram som Siemens Simit.
- Grönt väte är avgörande för avkarboniseringen av industrin. Men det kommer att vara en bristvara under överskådlig framtid. Detta gör det ännu viktigare att påskynda ökningen av produktionskapaciteten, säger Axel Lorenz, CEO för Process Automation, på Siemens, och tillägger: ”Generativ artificiell intelligens kan ge stöd i de avgörande faserna av väteproduktion för att spara avsevärd tid och kostnader Med Hydrogen Plant Configurator är det enklare än någonsin att planera och driva en mer hållbar vätgasanläggning och därmed lägga grunden för effektiv produktion.”
Siemens lanserar också ett AI-baserat verktyg för projektplanerings-fasen av vätgas-anläggningar, COSMOS AI ingenjörsassistent. Vilka är finesserna med denna, konfiguratorn, gPROMS och SIMIT?

Med COMOS hävdar Siemens att man är det enda företaget i världen som erbjuder en mjukvarulösning för integrerad hantering av anläggningsprojekt – från konstruktion, drift och modernisering till demontering.

Simuleringssession i Siemens SIMIT.

I det nya konceptet för vätgasanläggnings-design lanseras alltså COSMOS AI ingenjörsassistent, som utifrån kababiliteterna i COSMOS kan skapa utrustningsspecifikationer och diagram baserat på naturliga språkbeskrivningar och automatiskt komplettera eller korrigera modeller och ritningar. Assistenten kan också ge stöd under faser över flera domäner i konstruktions- eller produktöverskridande arbetsflöden genom att konvertera modeller, ritningar och informationsstrukturer, till exempel för simuleringsprogram som SIMIT från Siemens. SIMIT Simulation Platform möjliggör omfattande testning av automationsapplikationer och ger en realistisk utbildningsmiljö för operatörer – även innan anläggningen startar.
Ovanpå detta kan användare dessutom använda COSMOS AI för att hämta information från teknikrelevanta produkter – på egen uppmaning eller föreslagen av assistenten. På så sätt ger assistenten svar på dokumentation, specifikationer eller tekniska detaljer. Genom att lägga in bilder, skanningar eller PDF-filer kan den också proaktivt leverera relevanta resurser och omvandla dem till exakta diagram och modeller.
När det gäller Siemens gPROMS Process, så är det en nästa generations processmodelleringsmiljö som stödjer hela koncept-till-drift processdesigncykeln; vilket alltså också kan kopplas till det nya design-upplägget för vätgasproduktions-lösningar.

Grönt väte är avgörande för avkarboniseringen av industrin. Men det kommer att vara en bristvara under överskådlig framtid. Detta gör det ännu viktigare att påskynda ökningen av produktionskapaciteten,” säger Axel Lorenz, CEO för Process Automation, på Siemens.

AI-uppgradering för det distribuerade styrsystemet
För att sedan förenkla automatiseringen av processer i vätgas-anläggningar lanserar Siemens också en innovativ modul för Simatic PCS neodistribuerade styrsystem: SFC Generation. Modulen är integrerad i processtyrningssystemet och kan skapa så kallade sekventiella funktionsdiagram (SFC) med hjälp av generativ artificiell intelligens. Dessa diagram ger en visuell representation av processlogik och tillåter användare att enkelt hantera komplexa arbetsflöden. Detta är möjligt baserat på specifika uppmaningar eller genom att kopiera en prosaprocessbeskrivning till modulens chattfönster.

Hydrogen Plant Configurator kommer att finnas tillgänglig på Siemens Xcelerator Marketplace från slutet av kalenderåret 2024, medan COSMOS AI och SFC Generation förväntas vara tillgängliga från början av 2025. Siemens kommer att presentera de nya AI-verktygen på årets Achema-mässa i Frankfurt 10-14 juni 2024 (hall 11).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title