Big Data/Analytics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Kan lågkod-plattformar göra någon nytta inom PLM? Om Mendix och värdet av de nya...

Vad kan en lågkod-lösning göra för nytta i en PLM-miljö? Frågan är intressant, inte minst i perspektivet av att flera PLM-utvecklare satsat på att köpa, integrera och utveckla denna typ av lösningar. Siemens Digital Industries Software är ett av de tydligaste exemplen i PLM-världen med sitt köp 2018 av lågkodplattformen Mendix; men det finns andra på arenan, exempelvis Aras PLM, medan t ex Salesforce, Microsoft och SAP är andra exempel utanför den renodlade PLM-sfären. Men enligt Gartners Magiska Quadrant och deras senaste plattformsutvärdering 2021 är Mendix emellertid positionerat som ledande när man väger samman vision och förmåga att exekutera.
Hur viktigt är detta för Siemens? Mer än man skulle kunna tro. Mendix har sedan köpet t o m vuxit i betydelse på ett sätt som få kunde föreställa sig 2018, även om CEO Tony Hemmelgarn, redan 2018 var övertygad om saken:
- Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar, sa han i en intervju med PLM&ERP News. Men vad vi snabbt har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.
Med detta i minnet är det knappast överraskande att Mendix idag håller på att bli en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck.
Vi ska i dagens artikel titta lite närmare på Mendix som en av pelarna i Siemens-miljön. Detta inte minst i skenet av dagens nyhet; att man gjort Mendix Workflow för processautomation allmänt tillgängligt för globala företag som bygger ”end-to-end” digitala lösningar på lågkodsplattformen.
– Betydelsen av den här utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop, säger Mendix CTO och R&D-chef, Johan den Haan, till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: Riskhantering och växande datavolymer ställer nya krav på ledning och organisation

Försörjningskedjor blir mer och mer svårhanterliga. Kundkännedom blir allt viktigare, precis som IT-säkerhet. Klimatomställningen, och risker och hot i vår omvärld ställer nya krav på snabbare och effektivare scenarioanalyser. För att navigera i detta landskap krävs det framför allt två saker: en dataanalysmogen och agil organisation – med en stor portion nyfikenhet och handlingskraft som bas.
Det skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Ola Ringström, som är VD och chef för SAS Institute Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Svenske Charlie Lagervik ska bygga upp Microsofts tjänster kring Azure Digital Twins

Svensken Charlie Lagervik signerade nyligen på för rollen som en av de globalt viktigare befattningshavarna inom sånt som relaterar till IoT och digitala tvillingar. Det följer nämligen som ett brev på posten med den som innehar positionen som Principal Program Manager för Microsoft Azures serviceprogram för digitala tvillingar i denna IT-jättens plattformsmiljö.
- Jag är glad över att vara en del av detta talangfulla team och få arbeta med denna kärntjänst för alla moderna digitala transformationer, skriver han i en kommentar på LinkedIn, och fortsätter: ”Digitala tvillingar förändrar hur kunder och partners tänker på att modellera den fysiska världen för att få djupare insikter och möjliggöra nya digitala upplevelser, kan inte vänta med att dela mer om vad vi jobbar med härnäst."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS släpper global rapport om hållbarhet och cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin

Står ett reaktivt tankesätt och föråldrad infrastruktur i vägen för ökad hållbarhet?
Rätt eller fel – det är i alla fall vad affärssystemutvecklaren IFS och IT-analysbolaget Omdia kommit fram till i en global undersökning. Man har gjort den för att få bättre förståelse för tillverkningsföretags inställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi. Undersökningen tillfrågade respondenter som har beslutsfattande positioner på tillverkningsföretag i Europa (inklusive Norden) och Nordamerika.
Studien är intressant inte minst med bakgrund i de accelererande klimatförändringarna och behovet av att minska tillverkningsindustrins påverkan på miljön, genom att minska fabrikers utsläpp och elförbrukning.
”Den påverkan som pandemin har haft blev en katalysator för ökad hållbarhet, men externa påtryckningar som kundmedvetenhet och regulatoriska krav har flyttat upp hållbarhetsfrågan ännu högre upp på prioriteringslistan,” skriver IFS i en pressrelease.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”En faktor 10”: Prevas köper spjutspetsbolag inom programutveckling

Industrikonsulten Prevas meddelar att man köper 60 procent av factor10. ”Bolaget är ett spjutspetsbolag med några av Sveriges bästa programvaruutvecklare,” skriver Prevas i pressmaterialet.
- Detta är verkligen en fin diamant, säger Johan Strid, koncernchef på Prevas. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Boston Consulting Group och SAP tar fram lösningar för att mäta affärsvärdet av hållbarhetsarbetet

Hur mäter man affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete? Frågan har blivit synnerligen het de senaste åren och inte minst är mjukvaruutvecklarna idag på flera håll djupt involverade i denna typ av frågeställningar och hur man ska utveckla lösningar som gör det lättare att hantera problematiken.
Konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG) och affärssystemutvecklaren SAP är två av de större marknadsaktörerna som nu tar tag i frågan. De ska ta fram ett gemensamt erbjudandet inom klimatomställning. Detta ska landa i lösningar som kommer att göra det möjligt för företag att mäta affärsvärdet av sitt hållbarhetsarbete, sätta rätt klimatambitioner och skapa hanterbara hållbarhetsplaner; ett initiativ som applåderas av analytikern IDCs globale forkningsledare på hållbarhetsområdet, Björn Stengel
– Enligt en av IDCs senaste undersökningar anser tre fjärdedelar av cheferna som är involverade i hållbarhetsarbetet på sina företag att faktorer som miljö, socialt ansvarstagande och styrning (ESG) är viktigt för företagets affärsvärde. BCG och SAP ligger båda i framkant med att erbjuda kunderna konkreta lösningar för hållbar omställning. Det nya samarbetet kommer ytterligare att hjälpa IT-köpare att använda tekniken strategiskt för att nå sina hållbarhetsmål, säger Björn Stengel, global hållbarhetsforskningsledare vid IDC.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”IFS VÄRDERAT TILL NÄRA 100 MILJARDER” när storinvesterare går in som ny minoritetsägare i...

”IFS VÄRDERAT TILL NÄRA 100 MILJARDER” när storinvesterare går in som ny stark minoritetsägare i IFS Svenska ERP-utvecklaren IFS’ ägarstruktur förändras i och med att dagens majoritetsägare, EQT, igår annonserade att man släpper in ytterligare en större aktör som delägare av en minoritetspost i både IFS och dotterbolaget WorkWave. Det är storinvesteraren Hg som nu kliver in med en minoritetspost vid sidan av EQTs majoritetsägande. Sedan tidigare finns också TA Associates med i kontexten med en betydande minoritetspost.
Vilka är Hg? Tveklöst en kraftfull storinvesterare inom IT med ett fokus på att stödja företag som förändrar hur vi gör affärer. Och det är en aktör stadd vid kassa: Gruppen förvaltar medel på över 40 miljarder dollar, motsvarande nära 390 miljarder kronor. Man har i detta ett investeringsteam på mer än 160 medarbetare, plus ett portföljteam på nästan 50 operatörer, som ger praktiskt stöd för att hjälpa företag att förverkliga sina tillväxtambitioner.
Det London- och New York-baserade Hg har vidare en portfölj med över 40 mjukvaru- och teknikföretag, värda över 100 miljarder dollar och vars ingående företag har över 55 000 anställda globalt. Gruppen växer för närvarande med an takt på över 20 procent per år.
- Vi är strukturerade för att skala upp. Dels för att vi har enastående teknologier och dels för att våra medarbetare och partners fortfarande är närmast besatta av våra kunders framgång. Dessa har varit grunden för både IFS och WorkWave, och nu, med ytterligare stöd och mjukvaruexpertis från Hg tillsammans med EQT och TA, har vi förmågan att accelerera ännu snabbare, kommenterar IFS CEO Darren Roos Hgs entré som delägare.
Vad innebär dagens affär och varför är IFS så attraktivt också som investeringsobjekt?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CIMdata: Interaktiv kravhantering och spårbarhet nycklar för accelererad produktutveckling på fordonsområdet

PLM-analytikern CIMdata har i en färsk vitbok tittat närmare på vad som krävs för att accelerera produktutvecklingen för biltillverkare. Detta är en intressant fråga av flera skäl, inte minst för att utvecklingstider för nya fordon, som idag kan ligga på 4-5 år, innehåller en rad aspekter där tidslinjerna för de ingående utvecklingsmomenten och domänerna ofta ser väldigt olika ut. För att ta ett exempel är mjukvaruutveckling ofta betydligt snabbare än för övriga bitar, liksom t ex innovativa kliv på elektronikområdet. Eftersom sånt som mjukvaror och elektronik är framgångskritiska faktorer för en nyutvecklad fordonsmodell, ställs man här inför en problematik som relaterar till att få ihop en mer koordinerad helhetsbild där takten och samverkan i de ingående stegen och intressentområdena är mer utvecklad än vad som idag ofta är fallet.
CIMdatas analytiker menar i detta att behovet av en bredare syn på samarbetsteknik ligger för handen. I vitboken identifierade man också ämnen som är kärnan i att accelerera produktutvecklingen: spårbarhet för granskningsbara krav och kontinuerlig virtuell verifiering och validering.
I en nypublicerad kommentar har man undersökt behoven för interaktiv kravhantering inom produktdesign och användning på fordonsområdet, utifrån Siemens Digital Industries Software, som man med PLM-lösningarna i Xcelerator-portföljen menar, ”är designade för att hålla team integrerade, förbättra beslutsfattande över hela livscykeln och hålla de relevanta kraven synliga hela tiden.”
Klicka på rubriken för att läsa hela denna intressanta artikel.

Smart Migration – om en ny intressant tjänst för automatiserad dataflytt

Att samla in och flytta data som är utspridd på olika lagringsplatser är ett problem för de flesta som ger sig på denna typ av migration. Men det finns förstås lösningar och M-files lanserar idag en ny tjänst som är tänkt att hjälpa företag med detta – Smart Migation. Tjänsten bygger på M-Files kunnande inom informationshantering och använder metadatadriven automatisering för att flytta data på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt. De lösningar man tagit fram har också rönt framgångar: Tusentals organisationer, bl a NBC Universal, SAS Institute och ThyssenKrupp, i fler än 100 länder använder M-Files för att hantera data och affärsprocesser.
- Målet för vår nya smarta tjänst är att se till att migrationsprocessen blir så snabb, kostnadseffektiv och intuitiv som möjligt. Med hjälp av våra metadatadrivna lösningar kan företag flytta data från äldre system och externa lagringsplatser till M-Files-plattformen. Den automatiska dokumenthanteringen gör att våra kunder kan starta arbetsflöden och hantera datastyrning på ett effektivt sätt, säger Anders Edlund, nordisk säljchef på M-Files.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HEXAGON satsar på SJÄTTE SINNET – en ny start-up-plattform för öppen innovation

SMART TILLVERKNING. Hur ska man få fram och omsätta de absolut vassaste idéerna i sökandet efter intelligenta och effektiva lösningar - som inte bara vässar prestandan, utan också gynnar människor och planeten? Det här är saker som intresserat svenska Hexagon. När Industri 4.0 utvecklas och driver på för att lösa komplexa utmaningar är det inte i bara en enda stor innovativ idé det handlar om. Snarare, menar man, är det en massa små innovativa lösningar som fogas ihop till större system. Men hur når man dit?
Svaret står bokstavligt att finna i det sjätte sinnet, ”Sixth Sense”. Hexagon har tagit initiativ till en satsning som heter just så. Sixth Sense är en öppen innovationsplattform, som ska sammanföra nystartade företag och branschledande företag för att skapa transformativa lösningar som gynnar alla. Den är tänkt att främja delning av resurser, data och idéer för att påskynda framsteg och lösa verkliga problem som tar itu med några av mänsklighetens största utmaningar, som resan mot en netto noll miljöpåverkan.
Den start-up som väljs ut som ett av tio företag i en första omgång - vilket senare ska resultera i tre utvalda aktörer i en "finalomgång" - kommer att få tung backning av Hexagon för att i ett joint venture ta sig an marknaden och skala upp verksamheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing