Big Data/Analytics

SAP vässar med integrering av IBM Watson AI i sina system: ”En milstolpe,” säger...

IBM var med sitt Watson-projekt ett av de första företagen att etablera en substantiell satsning på AI, Artificiell Intelligens, för företag. I dagsläget manifesterar detta sig på flera sätt, bl a enligt en artikel på Statista.com, från mitten av fjolåret ledde IBM AI-marknadsloppet med en global andel på mer än nio procent. IBM är också det ledande företaget vad gäller aktiv maskininlärning och AI-patent över hela världen med mer än 5 500 patentfamiljer från och med november 2020.
Med denna bakgrund är det lättförståeligt att affärssystemjätten SAP nu annonserar att man inleder ett samarbete. Grundtanken i detta är att integrera IBMs Watson-teknik i SAPs lösningar. Detta, menar man, ger SA:s kunder nya AI-drivna insikter och automatisering som underlättar innovation, ökar effektiviteten och skapar bättre användarupplevelser i hela den tyska affärssystemledarens applikationsportfölj.
Initialt kommer SAP att använda IBM Watson för den digitala assistenten i SAP Start. Där kan användare söka efter, starta och interagera med appar som finns i molnlösningar från SAP och SAP S/4HANA Cloud. De nya AI-funktionerna i SAP Start hjälper användare att bli mer produktiva genom funktioner för naturlig språkbehandling och prediktiva insikter. Allt tack vare IBM Watson AI-lösningar som bygger på IBM:s kunnande och transparens – och principer för datasekretess.
– Samarbetet med IBM är en milstolpe och ger SAP-kunder en bättre användarupplevelse, snabbare beslutsfattande och tydligare insikter för att lättare kunna lägga om sina affärsprocesser. Att arbeta tillsammans för att ta in ytterligare AI, maskininlärning och annan intelligent teknik i SAP-lösningar leder också till bättre affärsresultat för våra gemensamma kunder. Tillsammans med den senaste utökade användningen av Red Hat Enterprise Linux är den här nyheten ett utmärkt exempel på hur det 50-åriga samarbetet mellan våra företag fortsätter att växa sig starkare och för branschen framåt, säger SAP-basen Christian Klein, CEO och medlem av SAPs styrelse.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIEMENS och IBM tar JÄTTEGREPP om hållbar hantering av produktlivscykeln med ny gemensam systemlösning

Idag annonserar de två jättarna inom produktframtagning och produktlivscykel- och servicehantering, Siemens och IBM, ett samarbete som kan skaka om marknaden ordentligt. De två företagen ska ta fram en ny kombinerad mjukvarulösning för systemteknik och tillgångsförvaltning för att stödja spårbarhet och hållbar produktutveckling; en lösning som kopplar samman en rad domäner: Mekanik, elektronik, el och mjukvaru-teknik. Syftet med detta jättegrepp är att skapa en kombinerad mjukvarulösning som integrerar respektive bolags erbjudanden för systemutveckling, servicelivscykel- och tillgångshantering.
Man kan lugnt säga att dagens utveckling kring miljö och hållbarhet påverkat näringslivet ordentligt. Hållbar produktutveckling och drift är idag hetare än någonsin och till skillnad mot många tidigare rörelser mot detta håll har både stora och små bolag, merparten av världens politiker och människor i allmänhet tagit till sig hotbilderna om vad som kan hända om man inte agerar nu. Ökat konkurrenstryck, ”trånga” arbetsmarknader med växande kompetensbehov och ökande miljö- och klimatmål kräver helt enkelt att organisationer utvecklar mer holistiska synsätt och förvaltningar som kan relatera till dessa trender. Det kan kort sagt vara en överlevnadsfråga och det gäller att se till helheten, som sträcker sig över produkternas och tillgångarnas livscyklar.
Detta är något som alla måste förhålla sig till och det ställer nya krav på det IT-, PLM-, EAM- eller ERP-stöd som supporterar verksamheter över tid.
Med de här bitarna framför ögonen har Siemens och IBM valt att tillsammans titta på lösningar. Det ska inom parentes sägas att Siemens även tidigare varit beredda att skapa oheliga allianser för att klara ambitiöst satt mål – minns bara avtalet med affärssystem-giganten SAP, för ett par år sedan.
Som framgår av detta är det inga småsaker vi talar om. Den nya kombinerade SysML v1-standardbaserade sviten av integrerad ingenjörsprogramvara ska stödja spårbarhet och hållbar produktframtagning, servicehantering och liknande med hjälp av en digital tråd. Denna tråd är tänkt att länka samman mekanik, elektronik, elektroteknik och mjukvarudesign och -implementering. Den är avsedd att spänna över produktens livscykel, från tidig design och tillverkning till drift, underhåll, uppdatering och hantering av livslängden.
Men hur är det mer konkret tänkt att lösa dessa ambitiösa målsättningar? Klart är att en kombination av de båda företagens lösningar har potential att ruska om mjukvaruvärlden ordentligt. Siemens som är världsledande på PLM och Automation; IBM som är en ledande leverantör av globala hybridmoln och AI, och konsultexpertis. Båda bolagen dessutom med kunder i närmare 175-185 länder globalt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Digitalisering ger bra möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter bromsar”

Många företag blir försiktiga med investeringar när vi står inför en svagare ekonomi, eller snarare enligt de senaste analyserna t o m trätt in i en lågkonjunktur. Hur man möter detta inom olika företag relaterat till IT och PLM varierar förstås – neddragningar på investeringssidan är en lösning, selektiva satsningar på IT-lösningar som kan bidra till rationellare produktion och kostnadssänkningar är en annan. Vilken av dessa ytterkantsvägar man väljer är upp till var och en efter resurser och kapacitet. En som advokerar för det senare alternativet är IT-tjänstföretaget Endavas nordenchef, Philip Carl: - Nuläget ett bra tillfälle att fortsätta digitalisera, skriver han i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Bland annat för att man kan förbättra möjligheterna att ta marknadsandelar kontra de som istället väljer neddragningsvägen.
”Digitalisering och innovation är viktiga drivkrafter för tillväxt. Det är viktigt att digitalisera inom rätt områden, vilket är specifikt för varje enskilt bolag. Men fördelarna kan gälla många bolag i de flesta branscher, som till exempel att förbättra upplevelserna hos kunder och anställda, öka effektiviteten i många delar av företags verksamheter och minska kostnader. Även om investeringar kring digitalisering behöver skräddarsys för varje enskilt bolag ger jag här inspiration kring några av de hetare techtrenderna som jag tror kan driva positiv förändring för många bolag,” skriver Carl.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Modelons lösningar kring digitala tvillingar vässar SAP-specialist på prediktivt underhåll inom...

Svenska utvecklaren av simulerings- och analys-lösningar, Modelon, berättar att man ingått ett strategiskt partnerskap med Iquant Consulting. Samverkan har utlösts av behovet att leverera ett tillvägagångssätt för prediktivt underhåll av kraftverk och energiinfrastruktur, baserat på digitalt tvilling-koncept.
”De flesta prediktiva underhållslösningar som finns tillgängliga idag involverar inte fysisk modellering av kritiska komponenter i en anläggningstillgång och är baserade på antaganden om komponentprestanda. Detta kan resultera i lägre noggrannhet av underhållstidslinjer och suboptimal prestanda,” skriver bolaget i en pressrelease som bakgrund till samverkan.
Modelon, med flaggskepps-plattformen Impact, är duktigt på systemmodellerings- och simuleringsmjukvara för att påskynda produktinnovation, utveckling och drift hos företag på global skala. Detta emedan Iquant Consulting är en ledande konsult- och lösningsleverantör i framför allt Latinamerika för implementering av SAP för kapitalförvaltning inom ett brett spektrum av industrier och platser. Bolaget har också levererat en rad projekt kring just detta med prediktivt underhåll, tillförlitlig hantering av tillgångar och liknande.
- Vi vet att Modelon Impact avsevärt kan förbättra teknisk innovation av industriella system, från designfasen till implementering och underhåll. Iquant Consulting tillför expertdomänkunskap och en meritlista av framgång med att leverera digitala tvillinglösningar för sina kommersiella kunder. Tillsammans kan vi främja fördelarna med systemsimulering inom energiindustrin, säger David Higbie, CCO, Chief Commercial Officer på Modelon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hur ser företagens investeringsplaner ut inom IT givet konjunkturläget?

Givet de tuffare ekonomiska tiderna kan det vara intressant med indikationer på hur dessa kommer att påverka investeringsklimatet på IT-sidan. Detta är något som IT-tjänsteföretaget Endava kollat upp och deras konklusion från en undersökning bland nära 700 beslutsfattare i Nordamerika och Europa, inklusive Sverige, på området är att AI-driven automation, big data och prediktiv analys ligger högst upp på företags investeringsplaner när det gäller något nyare tekniker.
I den undersökta gruppen av beslutsfattare toppar big data (75 %), prediktiv analys (72 %) och AI-driven automation (71%) listan över prioriterade investeringsområden. Över 70% av företagen antingen använder dessa tekniker eller planerar att göra det framöver.
- Även om det är nödvändigt att vara förnuftig med investeringar har vi gång på gång sett vad som kan hända om företag förlitar sig på en åldrande infrastruktur och går miste om de vinster som kan göras genom att vara tidiga användare av några av dessa mer innovativa tekniker och metoder. Tekniker som metaversum, digitala tvillingar och Webb 3 kanske inte verkar särskilt relevanta, men det beror ofta på att de missförstås, säger John Cotterell, CEO för Endava.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MILSTEN i samarbetet mellan SAP och SIEMENS: Första gången bolagens portföljer levereras som helt...

FULL FAS 1-LEVERANS PÅ AVTALET FÖR 2,5 ÅR SEDAN. Det var onekligen en stor överraskning när affärsystem-utvecklaren SAP och PLM-ledaren Siemens Digital Industries för ca två och ett halvt år sedan tillkännagav sitt då så omtalade partnerskap. SAP, som redan hade flera PLM-lösningar och som var en av Siemens Teamcenters tuffa konkurrenter – hur skulle detta gå?
Riktigt bra har det visat sig, menar SAP i en bloggpost, i alla fall när det gäller det tekniska samarbetet. Per december 2022 och nu i februari 2023 kommer man att ha skapat åtminstone tre mycket starka integrationslösningar byggda på partnerskapet som annonserades i juli 2020.
På den kommersiella sidan har man dessutom annonserat ett antal större och mindre affärer, som visar att försäljningen kommit igång. Men det kommersiella utfallet är än så länge av förklarliga skäl en bit ifrån genombrottsnivå. SAPs och Siemens kunder tillhör ofta den högsta enterprise-nivån, vi talar om flera industrisegments allra största OEMer, vilket innebär att verksamheten inte präglas av snabba kast och programbyten för att något nytt kommit ut på marknaden. Men också det faktum att SAP och Siemens Digital Industries verksamheter omfattar mycket folk som dels ska skolas in i de tekniska bitarna och dels ska utbildas på den kommersiella sidan, har betydelse. Lägg därtill att erbjudanden ska skapas, som sedan ska in i prislistorna. Det hela är komplext och tar helt enkelt tid.
Hur som helst betraktas milstolparna som nåddes i och med den tredje integrerade SAP-Teamcenter releasen, lanserad den den 5 december 2022, och den mindre uppdateringen nu i februari 2023, som mycket viktiga i partnerskapet. December-utgåvan och den mindre förbättringen i februari 2023 markerar kort sagt slutförandet av de båda aktörernas första gemensamma utvecklingsfas.
I reala termer innebär detta att SAP och Siemens lösnings-portföljer för första gången kan kombineras i en enda lösning, som levereras helt integrerad som en prenumerations- och molnbaserad lösning från SAP.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM/ERP: Lockheed Martin satsar på SAP och RISE för flytt till S/4 HANA Cloud...

PLM&ERP News har tillsammans med ENGINEERING.com tidigare skildrat en av de viktigaste utvecklingslinjerna när det gäller PLM-bitarna hos utvecklaren av militära stridsflygplan, Lockheed Martin Aeronautics. Denna amerikanska militärsystem-jätte har på PLM-sidan valt att satsa på att stegvis gå över till Siemens Digital Industries Softwares Xcelerator-portfölj. Men det finns andra områden inom koncernen som också ska vässas med avseende på sin digitala arsenal, nu på affärssystem-sidan.
En stor global nyhet i detta är förra veckans besked att Lockheed Martin investerar stort i ledande affärsystemutvecklarens SAP RISE-lösning för att utöka företagets molnkapacitet och introducera de verktyg som behövs för att implementera kärnverksamhetsprocesser i hanterade FedRAMP-kompatibla molnmiljöer genom 1LMX-initiativet, Lockheed Martins (LM), OneLM Transformation Program. ”RISE with SAP” är SAPs erbjudande att hjälpa företag att uppnå effektfull innovation och affärstransformation genom att ta itu med verksamhetens hjärta – ERP.
1LMX är den branschledande affärs- och digitala transformationssatsningen som är en grund i strävan att förbättra Lockheed Martins ”snabbhet, smidighet, insikter och konkurrenskraft.” Bärande tanke här är att man genom att utnyttja data som en strategisk tillgång, möjliggör ett modellbaserat företag som spänner över hela produktvärdekedjan, och effektivisera system och processer för att både växa och driva verksamheten. På sista raden vill man ge Lockheed Martin verktygen som krävs för att skapa en mer motståndskraftig, säker och moderniserad leveranskedja för landets försvarsindustriella bas.
I pressmaterialet hävdas vidare att, ”SAP Business Technology Platform (SAP BTP) kommer att ge Lockheed Martin en säker innovationsplattform för att utveckla nya teknologier. SAP Analytics Cloud-lösningen kommer att förbättra dess strategiska datahantering och analysmål.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NVIDIA-chefen på sverigebesök: ”Uppgraderingen av svenska superdatorn Berzelius ger forskarna ett instrument i världsklass”

"KAN SKRIVA PROGRAMKOD SOM INGEN MÄNNISKA KAN" På en presskonferens i mitten av veckan med NVIDIAs CEO och grundare, Jensen Huang - på Sverigebesök i samband med en uppgradering av Sveriges snabbaste superdator, Berzelius – konstaterade han att Linköpings Superdatorcentrum nu har en av de mest avancerade i världen. Tajmingen för Huangs besök känns f ö närmast perfekt i skenet av att AI tycks gå mot ett brett genombrott.
Den senaste tiden har inte minst Chat GPT-lösningen varit i fokus för en debatt kring detta med vad AI kan innebära. För de som till äventyrs missat Chat GPT, så kan den beskrivas aom en ny slags textgenererande chattbott, som med artificiell intelligens tagit världen med storm; vilket Jensen Huang förstås kommenterade i samband med genomgången av Berzelius-uppgraderingen.
- Den visar bland annat för många vad man kan göra med denna typ av lösningar. Men kärnan i AI handlar om andra minst lika viktiga saker, som att en superdator kan producera mjukvara på ett sätt som ingen människa kan. Detta handlar alltså allmänt mer om automatisering än om till synes intelligenta uppgifter, som att författa en text. Exempelvis kan det vara frågan om vad AI kan göra på viktiga forskningsområden som life science, läkemedel, hållbar miljö eller inom fysik, sa han.
Även Anders Ynnerman, programdirektör på WASP och professor vid Linköpings universitet, var med på presskonferensen och konstaterade bland annat att infrastruktur av Berzelius karaktär är en nyckel för AI-forskning och för att kunna konkurrera internationellt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny svensk kvantdator utvecklad av Chalmers blir tillgänglig för industrin

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi. En särskild supportavdelning ska hjälpa till att göra verkstad av idéerna.
Sedan 2018 pågår projektet att utveckla och bygga en svensk kvantdator på Chalmers, inom ramen för satsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Nu är Chalmersforskarnas kvantdator uppe i 25 kvantbitar. Målet till år 2029 är 100 kvantbitar, men redan med 25 bitar är kvantdatorn intressant att köra kvantalgoritmer på. Problemet är att den ytterst sällan är ledig att använda, eftersom forskarna ständigt arbetar på att vidareutveckla den.
– Därför ska vi göra en kopia av vår kvantdator och göra den tillgänglig i en testbädd för företag och forskare att köra algoritmer på. Syftet med testbädden är att höja kompetensnivån inom kvantteknologi i Sverige och att sänka tröskeln för att använda kvantdatorer, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”ÅRETS INNOVATION”: Molnbaserat system från TCS hjälper PostNord att lasta effektivare med kameror och...

PostNord har figurerat mycket i presspalterna de senaste åren med en hel del kritik mot sånt som inte fungerat i distributions- och logistikväg. Icke desto mindre jobbar bolaget kontinuerligt på med att förbättra verksamheterna. Ett intressant exempel är att man under hösten har infört ett nytt system för att effektivisera lastningen av transporter vid sina terminaler i Härryda i Sverige och Köge i Danmark. Systemet, som bygger på AI, vanliga bevakningskameror och molnteknik, har utvecklats av TCS.
Bakgrunden är att PostNord vände sig till TCS för att ta fram ett helt nytt system i samband med planerade effektiviseringar av transporter mellan företagets terminaler och regionala hubbar. Problemet man ville lösa var att det inte fanns något enhetligt system för att mäta fyllnadsgraden för lastbilar och containers som lastades på företagets terminaler. Tidigare baserades fyllnadsgraden enbart på antal lastade paket baserat på en teoretisk beräkning vilket gjorde att transportgruppen inte hade full kontroll.
- Med vår nya lösning för att få bättre kontroll över fyllnadsgraden för transporter visar TCS att innovation inte behöver vara komplicerat”, säger Christian Østergaard, chefsvisionär samt senior gruppstrateg för IT-produktion/IoT/AI på Post Nord.
Lösningen har bland annat belönats med epitetet "Årets Innovation" inom transport och logistik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title