Annons

Köpet som vässar Altair-portföljen inom dataanalys, generativ AI och nästa dataarkitektur

HPC, simulerings- och analysföretaget Altair ångar på i expansionsspåret. Bolaget meddelar att man har köpt Cambridge Semantics. De senare har tagit fram lösningar inom det som brukar kallas ”data fabric” och har också skapat en av branschens ledande analytiska grafdatabaser. Data fabric kan beskrivas som en arkitektur som underlättar end-to-end-integrering av olika datapipelines och molnmiljöer genom användning av intelligenta och automatiserade system. En sådan ”dataväv” stöder både operativa och analytiska användningsfall som levereras över flera distributions- och orkestreringsplattformar och processer.
En tung poäng med Cambridge Semantics grafdrivna data fabric-teknologi är att den accelererar skapandet av omfattande kunskapsgrafer, som integrerar det komplexa nätverket av strukturerade och ostrukturerade företagsdata tillsammans till en enda, förenklad vy. Genom att föra samman Cambridge Semantics omvälvande kunskapsgrafteknik med Altairs verktyg för dataanalys och datavetenskap, hävdar Altair-chefen och grundaren James R Scapa, ”får organisationer en solid grund för att bygga avancerade analysekosystem som tillför artificiell intelligens (AI) i den dagliga affärsverksamheten.”
- Kunskapsgrafer är viktiga delar av data fabric, säger han och tillägger att, ”de placerar rätt data i rätta händer vid rätt tidpunkt. Vi menar att Cambridge Semantics erbjuder de snabbaste och mest skalbara kunskapsgraferna till organisationer som har betydande datavolymer och djupa frågor. Dessutom är kunskapsgrafer avgörande för framgångsrika generativa AI-applikationer eftersom de ger det affärssammanhang som krävs för att grunda generativa AI-modeller, eliminera felaktigheter och dramatiskt förbättra svarskvaliteten."
Planen är nu att Cambridge Semantics teknologier ska integreras i Alatairs RapidMiner-plattform och addera kunskapsgraf, data governance, datavirtualisering och data discovery-teknologi till plattformens befintliga verktyg för dataförberedelse, ETL, data science, business intelligence, MLOps, arbetsbelastningshantering och orkestreringsverktyg.
- Att gå ihop med i Altair är en naturlig övergång för Cambridge Semantics när vi försöker öka takten i vår teknologianvändning, säger Charles Pieper, ordförande och CEO för Cambridge Semantics. Han tillägger att Cambridge Semantics har historiskt varit framgångsrikt med Fortune 500-företag inom myndigheter, försvar, life science och tillverkningsindustrin.
- Att ta Cambridge Semantics till Altairs breda kundbas genom affärsmodellen Altair Units - och integrera det i Altair RapidMiner - är ett spännande perspektiv för oss och för våra kunder, säger Pieper.

Cambridge Semantics grundades 2007 av ett innovations- och ingenjörsteam från IBMs Advanced Technology Group med en gemensam övertygelse om att semantiska grafdatamodeller var en omvälvande teknologi som skulle hjälpa organisationer att utnyttja sina data på aldrig tidigare skådade sätt: ge bränsle åt analyser, avslöja nya insikter och möjliggöra strategiskt viktig, konkurrenskraftig differentiering. Cambridge Semantics tekniska team var avgörande för utvecklingen av datalagren IBM Netezza och Amazon Redshift och utgör en av de största enskilda samlingarna av experter på kunskapsgrafer i världen.
– Förvärvet av Cambridge Semantics tillför djup datalagringsexpertis till vårt redan starka analys- och datavetenskapsteam, vilket skapar en förbättrad kärngrupp av ingenjörer som förstår hela datalivscykeln – från dataskapande till verklig påverkan, säger Srikanth Mahalingam, Chief Technology Officer, Altair.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title