PLM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Överraskande affär: Fransk jätte köper Siemens PLMs största europeiska konsult, nordiska IDEAL GRP

Det franska jätteföretaget inom digital konsulting, Atos, köper nordiska PLM-konsulten IDEAL GRP. Det senare bolaget är en av Europas största på PLM- och automationsimplementering och återförsäljning av Siemens Digital Industries lösningar inom ramen för Xceleratorportföljen (Teamcenter PLM, NX CAD, Simcenter CAE, MindSphere IoT, m fl) och Siemens övriga automationslösningar.
Under de senaste åren har IDEAL GRP-kunder visat upp en betydande förändring av synen på PLM, som blivit mer strategisk och integrerad och berör hela värdekedjan i tillverkningen.
- Med Atos är vi nu fullt utrustade för att tillhandahålla verkligt globala och skalbara tjänster samtidigt som vi bibehåller den nära relationen och lokal smidighet med våra kunder i Norden och Baltikum, säger IDEAL-chefen, CEO Jaakko Hartikainen, i en kommentar.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln om dagens sensationella köp.

Siemens’ PLM in Pole Position When Northvolt Wins Volvo Cars and Takes the Lead...

Building a state-of-the-art gigafactory for automotive battery production isn’t cheap. Today, investments range between $3.5 and $5.5 billion, depending on the size of the project. But only a small part of this goes to building up the PLM pieces, while the connected automation solutions to achieve a super-rational production are significantly larger than the PLM bets. In terms of total figures for these projects, however, it is still a question of a relatively small percentage. The exact investment sizes are trade secrets, but my qualified guess—based on list prices and expected large customer discounts—is that the PLM investments in Siemens Digital Industries' Closed-Loop Manufacturing concept, and a gigafactory the size of Northvolt One's Skellefteå, Sweden location, have so far been in the range of $1.9 million to $2.3 million, depending on the size and more specific details of the layout.
A project like that needs more than a thousand Teamcenter licenses and around a hundred NX CAD seats. In addition, there are a number of special licenses for things such as battery simulation, and a larger number of MOM (Manufacturing Operation Management) and MES licenses which connect PLM to the production side. For the latter, a couple of hundred licenses for a gigafactory-sized facility is a reasonable estimate.
Click on the headline to be directed to Verdi Ogewell's full article on engineering.com.

CASE STORY/PTCs lösningar på JEROS: Ett skolboksexempel på nyttan av en PLM-implementation

Hur viktigt är det att digitalisera produktframtagningsmiljön för att hålla jämna steg med konkurrensen? Lyssna på vad Brian Henning Jørgensen - operativ chef på JEROS, ledande globalt varumärke inom utveckling, produktion och försäljning av brickrengörare, redskapstvättar och lådbrickor för detaljhandeln och livsmedelsindustrin - har att säga om saken:
- Det är en förutsättning för att kunna möta den globala konkurrensen och kundernas krav, konstaterar han och tillägger: ”Vår förmåga att lyckas nå våra mål har väsentligt stärkts av vår digitalisering.”
I JEROS fall handlar det på produktutvecklings- och tillverkningsområdena om en satsning i PTC-spåret. På mjukvarusidan har man implementerat:
• Creo Parametric för 3D-design, 2D-ritning och analys.
• På PLM-/PDM-sidan är det Windchill-sviten som är ryggrad för hantering av produktdata och produktlivscykel-uppföljningen. Plattformen används också för att kontrollera releaser för tillverkning med relaterad integration till ERP.
Men bara en vass mjukvara räcker inte; det hela ska sättas i drift och i detta är en nyckel till framgången ett nära samarbete med en PLM-partner. För JEROS är det den växande svenska PTC-partnern PDSVISION som fått rollen att vässa den digitala teknik som krävs för att säkerställa att bolaget kan fortsätta att inta en global spetsposition på sitt område.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: Nya teknologier skapar förändrade PLM-landskap – hur möter vi detta?

Sedan några år kör svenska PLM-utvecklaren Eurostep och globala analytikern CIMdata eventet PLM Road Map & PDT ihop. Samarbetet har kontinuerligt utvecklats och bolagen genomför nu ett helt igenom integrerat event.
Under den senaste upplagan av PLM Road Map & PDT i slutet av maj var presentationerna av sedvanligt hög klass och cirkulerade kring temat ”Disruption” och hur teknologier snabbt kan förändra den spelplan som vi använder. ” Som flera talare påpekade så råder ingen brist på teknologier som är, eller kan bli, ”disruptiva” och ett antal sådana lyftes fram på eventet,” skriver dagens gästkrönikör, Eurosteps marknadsansvarige och medgrundare, Håkan Kårdén. I artikeln tar han upp case från Boeing och NASA till Siemens Energy och franska byggjätten EGIS.
Redan nu har Eurostep och CIMdata annonserat höstens konferens, november 16-17 med samma tema. Den som har något spännande att berätta kring temat ”disruption” bör skynda sig att skicka in ett ”abstract”. Se www.pdteurope.com och www.cimdata.com
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Aktuellt på engineering.com: ”Can You Afford To Be a Follower?” CIMdata’s CEO Peter Bilello...

Few analysts in PLM have a better understanding of trends and where the industry is headed than Peter Bilello, President and CEO of CIMdata. The industry is extremely complex, especially in light of developments in terms of digitization and new technologies in recent years, and the associated methodological changes. This is all accompanied by products that increasingly lean towards more software and electronics elements at the expense of, for example, mechanics. Altogether, this forms a portrait of a product development and manufacturing landscape that is experiencing dramatic change.
The question is: how do these development directions affect the approaches taken for product realization?
Click on the headline to be directed to the full story on engineering.com.

Aktuellt på engineering.com: Why did the world’s king of CAM, Hexagon leader Ola Rollén,...

This week's big news in ERP, PLM and factory automation–Hexagon's acquisition of ERP giant Infor's EAM business–without doubt came as a surprise; Infor, which is one of the ERP industry's biggest players.
For $2.75 billion, Hexagon will become the owner of Infor EAM - which can be described as one of the industry-leading SaaS-based solutions for managing enterprise assets, such as factory and production facilities and the like. The solution optimizes customers' operational efficiency through digitization as well as better management and maintenance of assets.
Hexagon’s boss, Ola Rollén, moves on in his ambition to build an empire based on smart manufacturing solutions. It is a strikingly interesting move by the Hexagon leader based on his ability to see connections earlier than others and also be able to establish the resources required to act upon it. So, why did he and Hexagon buy Infor’s EAM business?
Click on the link below to be directed to Verdi Ogewell's article on this topic on our American sister site, engineering.com.

Hexagonchefen rör om ordentligt i ERP-grytan: Köper hela INFORS EAM-verksamhet för 23,5 miljarder

Säga vad man vill om Hexagonchefen Ola Rollén, men det är få individuella aktörer inom PLM, automation, metrologi och anläggningshantering som har så högt ställda ambitioner som denne svenske ”imperiebyggare”. Hexagon har kort sagt under Ola Rolléns ledning tagit en väg in i framtiden som säkert överraskat många. Att han skulle kunna stoltsera som världens CAM-kung var det nog få som trodde ända tills jätteköpet av Vero Software 2014. Men det har snurrat på bra, om uttrycket tillåts, och Rollén spejar kontinuerligt över hela horisonten relaterat till industriell produktion och de toppmoderna digitala verktyg som behövs för detta. Några exempel vid sidan av Vero: Köpet av MSC på simulerings- och analyssidan inom PLM, j5 International för att etablera och stödja användning av digitala tvillingar i operativa lösningar inom bl a olja- och gas, Thermopylae Sciences and Technology för geospatialapplikationer, mobila ramverk och molnbaserade positioneringstjänster, 3D-printing startupen Amendate för att stärka på lösningar inom additivt. Rollén jobbar kort sagt över hela skalan för att bygga upp och stärka framför allt Hexagons Mnufacturing Intelligence-division.
Idag kommer ett synnerligen överraskande nytt köp: Hexagon förvärvar hela INFORs EAM-verksamhet; Infor som är en av branschens större spelare har; INFOR.
För 23,5 miljarder svenska kronor blir Hexagon ägare till Infor EAM – som kan beskrivas som en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, typo fabriks- och produktionsanläggningar och liknande. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.
- Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg, säger Hexagonchefen i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SKOGSFORSK: Pilotprojekt kring fjärrstyrning med 5G skapar möjligheter för skogsbruket

Telenor och Ericsson levererar privat 5G-utrustning till Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Ett pilotprojekt ska utforska hur 5G kan användas för fjärrstyrning av skogsmaskiner och på så sätt göra positiv skillnad för såväl skogsindustrin som för medarbetarna inom näringen.
Projektet blir det första som jämför uppkoppling mot lokal 5G-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.
- Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/Livsmedel: Infors Optiva-plattform ger Atria perfekta recept och förmåga att klara tuffa regleringar

Affärssystemutvecklaren Infor sysslar långt ifrån bara med att utveckla ERP- och EAM-lösningar, man finns också representerade på PLM-arenan med sin Optiva-lösning, som i sig baseras på Aras PLMs teknologi. Lösningen ”Infor PLM for Process (Optiva) är specifikt utformad för tillverkare av livsmedel, drycker, kemikalier och biovetenskap och ger en enhetlig produktvy av data och processer. De här industrisegmenten är alla föremål för en ökande samling av regleringar och lagstiftningar kring t ex vilka ingredienser som får användas och vilka maxnivåerna är. Optiva hjälper i detta tillverkare att uppnå överensstämmelse med regler och märkning - oavsett om det uppfyller rapporteringskraven, följer märkningslagstiftningen eller tillhandahåller detaljer om ingredienser.
Det är bland annat i ovanstående vi finner de tunga skälen till att Atria, ett av de ledande kött- och livsmedelsföretagen i Norden, Estland och Ryssland har valt Infor PLM för Process (Optiva) som en standardiserad plattform för produktutveckling över hela gruppen.
Optiva distribueras via Infors multi-tenant moln, med flera applikationen som inte bara skapar en standarduppsättning av processer, utan också blir ett ”mastersystem” för recept, innehav, all dokumentation relaterad till produktutveckling och produktion och godkännandeprocesser.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CIMdata-chefen Peter Bilello om PLM-utvecklingen: ”Har du råd att bara vara en följare?”

Det finns få analytiker på PLM-området som har bättre koll på trender och vart branschen är på väg än CIMdata-chefen, Peter Bilello. Området är förstås ytterligt komplext, inte minst i skenet av de senaste årens utveckling ifråga om digitaliseringen, nya teknologier och metodikförändringar som hänger samman med detta. Allt ackompanjerat av produkter som i allt större omfattning lutar över mot ökade inslag av mjukvara och elektronik på bekostnad av t ex mekanik. Tillsammans bildar detta en fond av ett produktframtagnings- och produktdriftslandskap i dramatisk förändring.
Frågan är nu: hur slår dessa utvecklingslinjer gentemot produktutvecklings- och tillverkningsuppläggen?
Peter Bilello diskuterade saken under det nyligen avhållna digitala eventet PLM Road Map & PDT 2021. PLM&ERP News bad denne expert att sammanfatta de fem viktigaste trenderna och han pekade ut den digitala transformationen, konvergenseffekter i skenet av generativ design och additiv tillverkning (3D printing), modellbaserat ingenjörsarbete, big data/analys och agil produktutveckling. Vilka var skälen?
Läs hela artikeln genom att klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing