TECHNIA etablerar partnerskap kring PLM-implementering med japanska Dassault-specialisten NDES

EN AV TECHNIAS STARKASTE DISTANSER. Att svenska Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA har stora globala ambitioner behöver ingen tvivla på. Bolaget är redan som det är Dassaul Systemes globalt ledande dedicerade partner på VAR-sidan. Det som en gång inleddes med en nordisk satsning har med tiden expanderats till Europa, Nordamerika och Asien. Och expansionsviljan visar inga tecken på att avta. Tvärtom, idag annonserar CEO Magnus Falkman att man ingår ett nytt, strategiskt partnerskap med NTT Data Engineering Systems Corporation (NDES), vilket är en ledande leverantör av PLM-lösningar i Japan.
TECHNIA, som vid sidan av en rad egna mjukvarulösningar inom PLM och ERP, är mycket skickliga på det mesta som relaterar till Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, kommer att arbeta tillsammans med NDES för att förse de senare ska kunna förse sina kunder med världsledande PLM-implementerings-tjänster, tveklöst en av TECHNIAs främsta PLM-distanser. ”Detta transformativa samarbete kommer att genomföras sömlöst i enlighet med villkoren i affärsavtalet,”skriver TECHNIA i sin pressanmälan.
- Det blir en synnerligen betydelsefull resa vi nu ger oss ut på tillsammans med NDES genom vårt strategiska partnerskap, säger TECHNIA-chefen Magnus Falkman i en kommentar. Tillsammans kommer vi att påskynda implementeringen av innovativa PLM-lösningar för japanska tillverkande kunder, vilket säkerställer att de behåller sin position i framkanten av tekniska framsteg.
Precis som TECHNIA jobbar man alltså primärt med 3DEXPERIENCE-plattformen och då med sub-PLM-appar som: CATIA V5 och V6 (CAD), ENOVIA (cPDm), SIMULIA (simulering och analys), DELMIA (produktionshantering och styrning) och ICEM Surf (klass A-ytmodellering). Men NDES finns också med på ERP-sidan med lösningar som stödjer hantering av mänskliga resurser, redovisning, ekonomi och andra företags ryggradsfunktioner.
Kombinerat med TECHNIAs kraftfulla förmågor och programlösningar på implementations- och driftssidan finns här en hel del att hämta.
Detta partnerskap har förutsättningar att kunna bli ett brohuvud till en kraftfull expansion i Japan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

130-miljonersorder på batteri- och automationslösningar till Epiroc från gruvbolaget Boliden

SIEMENS TEAMCENTER PLM-BACKBONE PÅ EPIROC - CREO INOM CAD. Gruvutrustningsbolaget Epiroc har vunnit en stor order för gruvutrustning, inklusive batterielektriska fordon och automationslösningar, från Boliden. Utrustningen ska användas vid tre av bolagets underjordsgruvor i Sverige. Den nya ordern följer Bolidens stora order av liknande utrustning förra året.
- Boliden fokuserar på att optimera säkerhet, produktivitet och hållbarhet i sin gruvdrift, inklusive att producera metaller med ett lågt koldioxidavtryck, och vi är glada att de vänder sig till oss igen för att förse dem med rätt lösningar, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.
Boliden, ett av Europas största gruvbolag, har beställt ett brett sortiment av gruvtruckar, lastare och borriggar, inklusive flera batterielektriska versioner. Maskinerna kommer att användas i norra Sverige vid gruvorna Rävliden och Renström – där Boliden producerar zink, koppar, bly, guld och silver – och vid Kankberggruvan, där det utvinner guld och tellur, en mineral som bl.a. används i tillverkning av solceller.
När det gäller PLM-verktygen jobbar Epiroc framför allt med Siemens Digital Industries Softwares TEAMCENTER som data-backbone, medan PTCs Creo är huvudverktyg på CAD-området.
Ordern värderas till cirka 130 miljoner kronor och bokades under det andra kvartalet 2023.

Dassault i satsning med Envision: Digitala tvillingar och uppkopplade plattformar optimerar prestanda för hållbar...

PLM-utvecklaren Dassault Systèmes fortsätter ta intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekternas inom produktframtagnings-arbetet är också vad DS-basen, Bernard Charles, ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den omvandling av de globala bolagens PLM-portföljer som nu äger rum. Bolagen tar i allt större utsträckning sikte mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Allt detta reflekteras förstås också i hur Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. Batteriutvecklings-paketen för fordonsindustrin är ett exempel. En annan komponent i satsningen är lanseringen av en livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, utöver att kunna ge en uppfattning om miljöpåverkan, också kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassaults introduktion av LCA-lösningen, f ö inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Men det kommer mera: nyligen annonserade DS ett partnerskap med Envision Digital, där poängen är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energiupplägg. De två företagen ska titta på hur interaktionen mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för avkarbonisering och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för konstruktion, tillverkning och drift.
Florence Verzelen, exekutiv VP för Industry, Marketing & Sustainability, på Dassault Systèmes, ser framför sig en vision där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet i alla branscher, med ett initialt fokus på vindkraft och batterigiga-fabriker. Hur tänker man sig det hela?
Klicka på rubriken förr att läsa mer.

Aktuellt på ENGINEERING.com: Siemens starkast inom MES bland de tre stora PLM-utvecklarna i Gartners...

”Siemens Digital Industries MES-lösning närmast en blåkopia på de viktiga teknologitrenderna,” skriver PLM&ERP News’ Verdi Ogewell i en kommentar till Gartners ”Magic Quadrant for MES”, (April 20223). MES-lösningarna (Manufacturing Execution Systems) är i högsta grad av grundläggande betydelse i ett framgångsrikt tillverkningsupplägg. Men dessa system står långt ifrån ensamma i detta, framför allt är kopplingarna till PLM och produktutvecklingssidan något som växer starkt i skenet av digitaliseringens och AI-lösningarnas allt större genomslag inom produktframtagningen som helhet.
Så, vad händer i MES-världen och hur står sig de mest välkända PLM-leverantörerna gentemot de teknologiska trenderna? Hur ser det ut när det gäller de alltmer tydliga kraven på starka sömlösa kopplingar mellan PLM på produktutvecklingssidan och MES-bitarna inom tillverkningen?
Det finns flera intressanta svar på dessa frågor, men några av de mest spännande aspekterna på utvecklingen står analytikern Gartner för. Teknologiska förändringar står bakom vad analytikern menar är fråga om fundamentala förändringar som utmanar dessa tillverkningsrelaterade områdens status. Något som fått till följd att MES-marknaden är "i ett tillstånd av disruptiv förändring eftersom den befintliga leverantörsgemenskapen vänder sig till nyare teknologier för att hålla jämna steg med startups."
Det här är utmaningar som tvingar aktörerna att stå på tå, men vilka är dessa utmanande trender? Vi har tittat på saken i ett perspektiv av hur de tre dominerande PLM-utvecklarna, Siemens Digital Industries, Dassault Systemes och PTC/Rockwell, enligt Gartner, hanterar MES och för alla del också MOM-bitarna (Manufacturing Operations Management). PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, kommer att täcka i dessa tre PLM-spelares MES/MOM-lösningar byggt på analytikern Gartners senaste ”Magical Quadrant for MES” i denna och två kommande artiklar. Av dessa är den första nu publicerad på vår amerikanska samarbetssajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan, under texten, för att länkas till och läsa hela artikeln: ”Siemens Strongest in MES Among the Big Three PLM Developers says Gartner”.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News och länkas till artikeln på ENGINEERING.com.

IoT, AI och MOLNET centrala bitar i nytt forskningsprojekt som kan förlänga livslängden för...

INDUSTRIFÖRETAG SOM VOLVO CE, EPIROCK OCH NORTHVOLT i samarbete med Mälardalens Universitet: Hur mycket kan man förlänga livstiden för elfordonsbatterier? Frågan är central, inte minst i perspektivet av att ökad cirkularitet av elfordonsbatterier både kan främja tillverkningsindustrin och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.
De här bitarna har man tittat på i ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), där man undersöker möjligheterna kring detta, i nära samarbete med svensk industri med bl a Volvo CE, Epiroc Rock Drills, Northvolt Revolt, ABB E-mobility och IBM Svenska.
Bakgrunden är att det finns en potential i det faktum att bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet används. Vad forskarna på MDU gjort är att undersöka hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.
– Projektet Circul8 (Smart cirkulärt batterisystem) adresserar aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering; tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare och docent inom produkt- och processutveckling på MDU. ”Att behålla det faktiska värdet från dessa uttjänta elfordonsbatterier genom återtillverkning, återvinning och användning inom nya områden är hörnstenen för att uppnå målen om fordon med nollutsläpp till 2030 och på lång sikt för att möjliggöra klimatneutrala transporter till 2050," säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya Creo+ och version 10 lyfter … och nu tar PTC sin CAD-klassiker till...

Maj månad är fullt av stora globala användarevent inom både PLM och ERP. Men ett av de mer spännande är PLM-utvecklarens, PTC, ThingWorx Live-sammandragning i Boston under den gångna veckan. Skälen är flera; bolaget är inne i en mycket kreativ och faktiskt omdanande period där man nu steg för steg börjar få ut stora delar av potentialen som följt av ett intensivt utvecklingsarbete och integrationen av en rad under de senaste åren gjorda företags-, lösnings- och teknologi-köp. Inte minst tänker man på allt sånt som dels relaterar till SaaS (Software-as-a-Service/produkter som tjänst), CAD och PLM i molnet, och dels nya bitar inom SLM (Service Max-rörelsen inom Service Lifecycle Management), och ALM (mjukvarudesign och integration som kom med Intland Software-förvärvet). Tillsammans med ett steg för steg utbyggt cPDm-backbone som Windchill, som kopplats ihop med ThingWorx och Vuforia på AR-sidan; med moln-CAD-lösningen Onshape som mer och mer fylls på med nya CAx-kapabiliteter och ARENA PLM-plattformen, allt förpackat i ATLAS-paketet, börjar bolagets programportfölj se allt fullödigare ut.
Lägger man till detta framstegen på de tillverkningskopplade teknologiområdena genom det djupare samarbetet med Rockwell inom fabriksautomation, är det inte orimligt att den skapelse som PTC-basen Jim Heppelmann och hans medarbetare satt ihop på allvar fått allt nervösare sidoblickar från konkurrenter som Siemens Digital Industries och Dassault Systemes.
En av veckans stora nyheter från Boston och ThingWorx Live 2023-användarkonferensen var hur som helst den om nya versionen av CAD-klassikern Creo, Creo+. Denna ligger väl i linje med den utveckling som skissats på ovan. Creo+ finns nu sålunda som en tjänst (SaaS). Samtidigt lanserar PTC denna lösning för datorstödd design (CAD) i sin tionde version. Så, vilka är de stora fördelarna med det som PTC nu lägger upp på bordet, eller kanske ska man säga molnet?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SEUS: Tysk PLM-uppstickare och sju partners storsatsar i digitalt Industri 5.0-projekt för att stärka...

…MEN BRANSCHLEDANDE SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES & DASSAULT BLIR TUFFA ATT TAS MED. Tyska PLM- och IoT-utvecklaren CONTACT berättar idag om ett intressant initiativ med målsättningen att stärka europeiska varv i den globala konkurrensen. Detta handlar om åtta partners som baserat på CONTACT Elements ska utveckla en ny plattform som digitaliserar varvsbyggandet från början och gör det mer effektivt. EU finansierar forskningsprojektet genom sitt innovationsprogram Horizon Europe.
I projektet Smart European Shipbuilding (SEUS) samlar varv, universitet och mjukvarutillverkare sin expertis för att höja varvsindustrin i Europa till en ny effektivitetsnivå. Deras ambitiösa mål är att minska utvecklings- och monteringstider med 30 och 20 procent genom en samarbetsplattform.
Men lita på att det blir en satsning som kommer att stöta på tufft motstånd på PLM-sidan. I dagsläget kan noteras att när det gäller varvsverksamheter och PLM att de stora europeiska PLM-aktörerna, framför allt marknadsledande Siemens Digital Industries, som för inte så länge sedan köpte spanska varvsspecialisten Foran, och franska Dassault Systemes är de ledande aktörerna. Men här tycks nu CONTACT och deras projektpartners, bl a Cadmatic, norska Ulstein-varvet, spanska Gondan-varvet, simuleringsspecialisten SARC, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), nederländska NHL Stenden University of Applied Sciences och Åbo Universitet mena att det finns en hel del att göra som kan vässa de europeiska varvens konkurrenskraft genom en mer total digitalisering. Och greppet man tar är stort:
- För att uppnå detta utvecklar vi ett Industry 5.0-koncept som tar hänsyn till alla kärnuppgifter inom varvsindustrin ända fram till service, säger dr Elisabeth Brandenburg från CONTACT Research.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Påtryckargrupp inom Aerospace & Defense lanserar prototyp för ett öppet system kring tjänstesamverkan

Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG) är en intressegrupp inom den globala flyg- och försvarsindustri som har alla de större aktörerna på området som medlemmar. PLM&ERP News har i flera olika artiklar skildrat ämnesområden där gruppen aktiverat sig för att bidra till att hitta effektivare sätt att samarbeta på, både internt och externt inom medlemsbolag på OEM-sidan, som Airbus, Boeing, GE Aviation, Gulfstream, Rolls-Royce, Pratt & Whitney och Safran – och deras underleverantörer.
Under PLM-analytikern CIMdatas nyligen genomförda 2023 PLM Road Map & PDT North America-event presenterades en helt ny mycket intressant applikation, en prototyp, för ett öppet system för samverkan på tjänstesidan, ”open-Service Collaboration Management System.”
Bakgrunden är att detta område identifierats som en synnerligen viktig affärsfråga av AD PAG. Samarbete inom en stor, global, distribuerad leveranskedja av design- och utvecklingspartners har aldrig varit någon enkelt avklarad fråga. Tvärtom menar flera av medlemmarna i AD PAG att det funnits och finns allvarliga hinder relaterat till att förlita sig på traditionella, dokumentbaserade utvecklingsprocesser. Som svar etablerades ett projektteam av domänexperter från AD PAG-medlemsföretagen. Detta Global Collaboration-projektteam har nu också tillgängliggjort en fungerande prototyp-applikation för att förbättra samarbetet mellan OEM-tillverkare och deras leverantörer.
Prototypen för Collaboration Management System (CMS) är en öppen tjänst-applikation utvecklad av Talisen Technologies. Den resulterande mjukvaran innehåller bästa praxis definierad av AD PAG Global Collaboration-projektteamet för informationsutbyte mellan OEM, partners, leverantörer, kunder och akademin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Allt som behövs på ett ställe”: AUTODESK nya FORMA-plattform förändrar spelplanen inom BYGGBRANSCHEN

Den nya plattform som Autodesk nu lanserar, Autodesk Forma, ser inte bara mycket intressant ut för alla inom AEC-branschen, flera bedömare menar att den också förändrar spelplanen för byggindustrin. Detta är förstås sånt som hörts förr från aktörer i branschen, men det som Autodesk nu lägger upp på bordet ser verkligen spännande ut.
Till det yttre kan Autodesk Forma beskrivas som en molntjänst som sammanlänkar arbetsflöden för team inom utformning och design av byggprojekt. Genom att samla alla Autodesks produkter inom AEC-segmentet (Architecture, Engineering, Construction) blir Forma kort sagt den centrala hubben för hela byggprocessen – från planering till förvaltning.
Forma har jobbats fram på ett sätt som eliminerar behovet av filkonverteringar, exporter och manuell samordning, detta genom en "Unified design platform". Det skapar en effektiv och integrerad process där alla jobbar i samma plattform, men olika roller får tillgång till sina verktyg. Resultatet: datadrivna beslut, minskade gissningar och projekt som anpassas efter miljö och platsförutsättningar.
— Forma ger användarna möjlighet att arbeta iterativt snarare än sekventiellt mellan planering och detaljerad design, vilket ökar deras möjligheter att åstadkomma mer. Från att snabbt utvärdera ett stort antal faktorer - från sol och vind till buller och utsikt - till att avlasta beräkningsuppgifter till molnet och ansluta till Revit, frigör Forma stort värde för våra kunder, säger Amy Bunszel, Autodesks chef för lösningar för arkitektur, ingenjörsarbete och byggnadsdesign (AEC).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Volvo Lastvagnar behåller sin kommersiella ledarposition inom tunga elektriska lastbilar

UTVECKLAS I PLM-MILJÖER FRÅN PTC. Volvo Lastvagnar håller en fortsatt stark position på marknaden för tunga ellastbilar efter första kvartalet 2023, både i Europa och i Nordamerika. Detta med runt 50-procentiga marknadsandelar. Totalt har den svenska lastbilstillverkaren sålt nästan 5 000 ellastbilar i ett 40-tal länder; en siffra som f ö har goda förutsättningar att växa ännu mer kraftfullt då bolagets elektriska produktsortiment görs tillgängligt på nya marknader i Asien, Latinamerika och Afrika.
I Europa registrerades under första kvartalet 2023 totalt 600 elektriska lastbilar på 16 ton och mer – en ökning med mer än fyra gånger jämfört med samma period 2022 (134). Volvo Lastvagnar har den största marknadsandelen av detta med 50 %: en ökning jämfört med 2022, då företagets marknadsandel för helåret var 32 %. Volvo Lastvagnar har också en ledande position i Nordamerika, med nästan hälften av marknaden för tunga elbilar.
- Vårt engagemang för hållbara transporter lönar sig helt klart. Vi är fast beslutna att arbeta nära tillsammans med våra kunder för att minska koldioxidutsläppen för lastbilstransporter, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.
När det gäller PLM-verktygen jobbar bolagen inom Volvo Group i PTC-miljöer framför allt med lösningar som Creo (CAD) och Windchill (cPDm).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title