PLM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

På spåret mot smartare design, mer automatiserat och MBD: Julafton för SOLIDWORKS-användarna när nya...

För SOLIDWORKS-användare närmar sig den tid på året som kan liknas vid något av en julafton för communityn: Dassault SW släpper en ny uppdaterad version av denna CAD-världens professionellt mest använda mjukvara.
Med SOLIDWORKS 2023, som versionen heter, släpper man den 32a versionen av lösningen, som debuterade så tidigt som 1995. Sedan dess har det hänt mycket och det som från start handlade om huvudsakligen mekanisk design, eller konstruktion, har idag utvecklats till en plattform av kapabiliteter som involverar allt från, förstås, mekanik till simulering, eldragning, 3D-printing, tillverkningshantering och mycket, mycket annat.
Man skulle kunna uttrycka det så att den holistiska kapaciteten i mjukvaran breddats otroligt mycket. Den stora poängen och dit siktet idag också är inställt handlar också om just detta med helheten; att via browsern, i molnet, utan nedladdning av programvara och utan en egen omfattande kostsam infrastruktur, via kopplingarna till 3DEXPERIENCE-plattformen, ha tillgång till all tänkbar programvara och processorkapaciteten att hantera även dagens exponentiellt växande datavolymer. Desktop är bra, visst, men molnet och 3DEXPERIENCE-plattformens bredd är bättre och mer produktiv att arbeta på eller med. Inte alls dumt relaterat till moderna produktframtagningskrav.
I detta har dagens produktutvecklare på SOLIDWORKS framför sig en vision om att arbeta smartare och mer automatiserat kring rutinmässiga operationer. Låt smart mjukvara göra jobb som i princip är enkla, men tidskrävande, så att du som designer kan fokusera på det innovativa värdeskapandet kring produkterna. Kopplat till detta är att arbeta snabbare, simulera mer och samverka med alla instanser i värdekedjan, med 3D-modellen ända in i tillverkningen via det vi numera kallar MBD, Modell-Based Definition.
”Förmågan att samarbeta effektivt är en av de viktigaste aspekterna av produktutveckling,” menar man och pekar på att designteam med tillgång till 3DEXPERIENCE Works-portföljen och den molnbaserade 3DEXPERIENCE-plattformen inte bara kan arbeta mer effektivt tillsammans, utan också utöka sin verktygsuppsättning med lösningar som kompletterar SOLIDWORKS.
Men här finns självklart i sedvanlig ordning ett antal konkreta förbättringar och nya features, som vi ska titta på i dagens artikel.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PLM: ”Fusion 360-plattformen vinner användare från SOLIDWORKS,” hävdar Autodeskbasen på Autodesk University 2022

Under denna vecka har ett av PLM- och CAD-branschens absolut största fysiska event gått av stapeln i amerikanska New Orleans. Det är Autodesk University 2022, som i år för första gången avhållits i denna stad, som de flesta minns från orkanen Katrina, som ödelade delar av den 2005.
Men med Autodesk kommer en annan slags storm till den amerikanska sydstatpärlan. I alla fall enligt Autodeskbasen, Andrew Anagnost, Fusion 360-plattformen. Vid en mediasession säger han att denna molnbaserade PLM-lösning - Fusion 360 – nu plockar hem en rad kunder och användare, framför allt från tuffa konkurrenterna SOLIDWORKS.
- Absolut, vi ersätter SOLIDWORKS på en rad ställen, sa Anagnost.
Exakt hur detta ser ut i siffror avslöjar han inte, men det finns uppgifter, aktuella från mitten av 2021, där mjukvaruanalytikern Griffin Securities ger några indikationer om läget när det gäller aktiva licenser för Fusion 360 och hur det ser ut kontra SOLIDWORKS. Enligt dessa har Fusion 360-plattformen ca 165 000 licensierade användare. Detta emedan SOLIDWORKS ligger på drygt 600 000 professionella användare globalt. Stor skillnad ännu alltså, men dels är siffrorna ett år gamla och dels ska de kanske hellre jämföras med hur det går för SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-relaterade lösningar, som också dessa handlar om PLM i molnet. De har dock haft vissa svårigheter att etablera sig i SW-communityn och uppgifterna om hur migrationen till 3DX ser ut mer konkret har varit knapphändiga från DS SOLIDWORKS..
Till saken hör också att Autodesks Inventor enligt samma källa som ovan ligger på ca 400 000 proffsanvändare globalt.
Hur som helst händer det en hel del i Autodesks molnbaserade Fusion 360-plattform för CAD, CAM, CAE (simulering och analys) och EDA/PCB (Electronic Design Automation/”kretskortsdesign”). PLM&ERP News’ amerikanska systersajts reporter, engineering.coms Roopinder Tara, rapporterar om att man nu har adderat ett Ansys-tillägg (CAE) och med nya ModuleWorks för tillverkning närmar man sig alltmer att bli en ”one-stop-shop” för hela produktdesign- och tillverkningsprocessen. Liksom att hållbarhetsaspekterna var i fokus under University-eventet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Currently on ENGINEERING.COM: Part 2 of SKF’s Route Into the Future: Digital Twins of...

In Verdi Ogewell's first of two articles on SKF published earlier this week he–guided by SKF's COO, Kent Viitanen–outlined how this global ball bearing giant has made three model facilities that embrace digital transformations, and the benefits this has created. But SKF is about so many more than just three factories. In fact, the company has over 100 facilities worldwide. The question now is how to get the concepts from these three "model factories" to spread throughout the organization? How will they meet the challenges, and what’s in the future for SKF? Besides the importance of inspiring and organizing the employees according to cohesive digital end-to-end solutions, SKF’s COO pointed to the roles of digital twins. “The future is about how we deal with this,” he says. The basis of this includes three points, says Viitanen: 1. Digital twins of the product. Here SKF works with PTC's solutions Creo (CAD) and Windchill PDM/PLM. 2. Digital twins of the production facilities. SKF works with its own so-called World Class Manufacturing program, based on Siemens Closed-Loop Manufacturing concept and Siemens Xcelerator software, mainly Teamcenter. 3. Digital twin applications related to the product in the hands of customers, where SKF's service centers ("Rotation Services") are responsible for monitoring, support, maintenance and optimization.
Click on the headline to be directed to the SKF Part 2 article on engineering.com.

ENGINEERING.COM: Part 1 of SKF’s Journey Into the Future of PLM and Smart Manufacturing

Often when we discuss the fantastic possibilities of PLM and automation systems to build up efficient product realization apparatuses, it is from the perspective of starting from a greenfield site.
“But the reality is significantly more complex,” claims Kent Viitanen, COO at the ball bearing manufacturer SKF, during Siemens Digital Industries' recent Nordic Digital Transformation Summit in Stockholm.
“Our main task is to efficiently keep things rotating with reliable and high-quality ball bearings in sizes from 5 mm to 10 meters. We design them and manufacture from one to millions of ball bearings within this scope,” says Viitanen. “Globally, we have approximately 600 different production lines for the manufacture of these products, and close to 100 factories and service centers that can keep track of the functionality of the ball bearings out with the customers. There is a lot of money invested in this. This means that when technology and the world change and when new innovations are to be integrated, we cannot start from a blank sheet. We have to start from what we have, and step by step take it forward where we create an optimal balance between brownfields (the existing production apparatus) and greenfields (new technologies).
This perspective is undeniably interesting and pinpoints the balance between the introduction of new technologies and when, how and where to move on and break away from established, well-functioning product realization patterns. Taken to its extreme, this is about conservatism versus radicalism, paired with a good pinch of economism.
The digital arsenal at SKF is currently largely about PTC in terms of product design and Siemens Digital Industries in terms of manufacturing. But a perhaps underestimated main point in this is about bringing the people in the organization along on the journey into the future. How does it all work?
Click on the headline to be directed to the article on engineering.com and meet SKF's COO, Kent Viitanen.

Kullagerjätten SKF och slaget mellan gammal och ny teknik inom PLM och Smart Manufacturing

Ofta när vi i västvärlden diskuterar kring PLM- och automationssystemens fantastiska möjligheter att bygga upp effektiva produktframtagnings-apparater så är det i perspektivet av att man startar från ett blankt ark.
- Men verkligheten är betydligt mer komplex, hävdade världsledande kullagertillverkaren SKF’s avgående COO, Kent Viitanen, på Siemens Digital Industries nyligen genomförda ”Nordic Digital Transformation Summit”, i Stockholm. Han fortsatte:
- Vår huvuduppgift är att effektivt hålla saker och ting roterande med pålitliga och högkvalitativa kullager i storlekar från 5 mm till 10 meters. Vi designar dem och tillverkar från ett till miljontals kullager inom ramen för detta. Vi har globalt ca 600 olika produktionslinjer för tillverkning av kullager, närmare 100-talet fabriker och servicecenter som kan hålla koll på kullagerfunktionaliteten ute hos kunderna. Det sitter mycket pengar investerat i detta. Det betyder att när tekniken och världen förändras och när nya innovationer ska integreras kan vi inte starta från ett blankt ark. Vi får utgå ifrån vad vi har och steg för steg ta det framåt där vi skapar en optimal balans mellan ”brown fields” (det existerande) och ”green fields” (ny teknologi).
Möt Kent Viitanen i dagens artikel genom att klicka på rubriken.

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Kan Augmented Reality-lösningar (AR) hjälpa till att snabbt få igång produktionen igen?
Det är den grundläggande frågan som forskare från Högskolan Väst och fyra företag - Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems - nu undersöker. System för AI, Artificiell Intelligens, och AR har länge ansetts ha de kapabiliteter som krävs för att underlätta för operatörer och underhållspersonal att snabbt identifiera och åtgärda fel som kan ligga bakom produktionsstopp.
– Vi studerar företagens instruktioner för omstart och lämpliga felsökningsmetoder som kan stödjas effektivare med digitalt systemstöd, säger Monika Hattinger, lektor vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”80 % av produkters påverkan på miljön kan mötas i designfasen”: Siemens PLM-portfölj Xcelerator...

Allt fler av PLM-utvecklarna lägger nu in kapabiliteter som relaterar till hållbarhet och miljöaspekter i sina programsviter. Det är inte svårt att lista ut varför. Dekarbonisering är ett nyckelfokus för ledande design-, ingenjörs- och tillverkningsorganisationer.
Det är i skenet av detta dagens nyhet från Siemens om en ny modul i cPDm-sviten Teamcenter ska ses. För att ge tillgång till de mest uppdaterade CO2e-utsläppsdata för en rad material och energier meddelar Siemens Digital Industries Software idag att man i samarbete med Sustamize GmbH, släpper nya Teamcenter Carbon Footprint Calculator. Denna lösning gör det möjligt för organisationer att mäta, simulera, minska och spåra sin produkts koldioxidavtryck tidigt i utvecklingsfasen.
Att man i detta valt att samarbeta med Sustamize betyder att man valt en hög nivå på den modul man tagit fram för ändamålet: Sustamize är ett känt som en framstående ClimateTech-aktör som tillhandahåller professionell teknik, data och mjukvarulösningar som gör det möjligt för företag att mäta, optimera och hantera CO2 utsläpp.
- Idag tror man att 80 procent av miljöpåverkan förknippad med en produkt kan undvikas i utvecklings- och designfasen. Vårt samarbete med Sustamize kommer att göra det möjligt för kunder att förstå miljöpåverkan av sina produkter och processer tidigt i produktutvecklingen baserat på omfattande, uppdaterade data, kommenterar Eryn Devola, VP för hållbarhetsområdet i Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Är det dags att ta farväl av fysiska prototyper och t ex kraschtest-dockor? Saken har varit på tapeten i många år nu, men det totala genombrottet för digitala prototyper har låtit vänta på sig. Men nu kommer intressanta resultat från en global och vad man kallar ”oberoende” undersökning från simulerings- och analysutvecklaren Altair. Denna visar att digitala tvillingar används allt mer i många olika branscher, vilket i sin förlängning kan ge omvälvande affärseffekter inom produktutveckling, riskbedömning och hållbarhet
Undersökningen av mer än 2 000 yrkesverksamma utvärderade införandet av digital tvillingteknologi och bedömde hur organisationer – inom alla branscher – använder den, dess affärsfördelar och miljöpåverkan.
Även om undersökningen bekräftade många av den digitala tvillingteknologins förväntade fördelar, som mer exakt och accelererad produktutveckling, avslöjade den också denna överraskande förutsägelse:
Två av tre svarande (67 %) förväntar sig att digitala tvillinglösningar gör behovet av fysiska prototyper föråldrat inom nästa sex år. Dessutom rapporterade respondenterna om ett överväldigande starkt samband mellan digitala tvillingar och strävan efter hållbarhet. 85 procent av de tillfrågades organisationer använder för närvarande eller planerar att använda digital tvillingteknik för att nå sina övergripande hållbarhetsmål.
Klicka på rubriken för att läsa mer om resultaten från denna intressanta undersökning.

PTC lanserar lösning som kopplar ihop molnprogrammen Onshape CAD och PLM-plattformen Arena

Att produktutvecklingsavdelningen hos PLM-utvecklaren PTC har bråda dagar behöver ingen tvivla på. Efter de nyligen gjorda annonseringarna av PCB-modulen i moln-CAD-lösningen Onshape och förvärvet av en likaledes molnbaserad CAM-lösning är det nu dags att släppa vad man kallar för Onshape-Arena Connection.
I grund och botten handlar detta om en ny funktionalitet som kopplar samman den molnbaserade CAD-mjukvaran Onshape och PLM-plattformen Arena. En viktig poäng i detta är att produktdata omedelbart kan delas mellan Onshape- och Arena-lösningarna med ett klick på en knapp. Detta menar PTC’s chef för Onshape - CAD-legendaren och grundaren av SolidWorks, Jon Hirschtick - hjälper företag att påskynda produktutvecklingsprocessen och förenkla samarbetet med leverantörskedjepartners.
- Onshape-Arena Connection är nästa steg på PTCs resa för att göra produktutvecklingsprocessen snabbare, enklare och mer smidig för designers, ingenjörer och leverantörer, och det är bara möjligt på grund av de molnbaserade arkitekturerna hos Onshape och Arena, säger Hirschtick, och tillägger att detta är ett stort utvecklingskliv som innebär att man nu kan få produktutvecklingsstöd från en enda leverantör med CAD-, PDM- och PLM-arbetsflöden fullt realiserade i molnet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Överraskande partnerskap: AVEVA licensierar in Aras PLM för att utveckla OEM-relaterade lösningar inom anläggningsoptimering

Dagens stora nyhet på PLM-, automations- och anläggningsunderhålls-områdena är det överraskande partnerskapet mellan Aras PLM och AVEVA, som avslöjades idag. AVEVA är stora på IT-lösningar som, bl a brukar sorteras in under Asset Lifecycle Management-paraplyet. Bolaget har över 20 000 företag i fler än 100 länder på kundlistan och utvecklar på sin industriella molnplattform applikationer som gör det möjligt för företag att, ”utnyttja kraften i sin information och förbättra samarbetet med kunder, leverantörer och partners.”
AVEVA kommer att licensiera in Aras Innovator-plattformen för att leverera en serie skalbara, Asset Lifecycle Management-lösningar, som kommer att integrera Aras öppna och flexibla portfölj av applikationer med AVEVA Unified Engineering och AVEVA Asset Information Management.
- Förmåga att hantera livscyklar spelar en avgörande roll i den storskaliga digitala transformationen av alla branscher som vi stödjer. Genom att förena data ger de grunden för att automatisera många affärsprocesser och, eftersom de är baserade på korrekt realtidsinformation, ger de också kunderna trygghet och förtroende för noggrannheten hos den tekniska digitala tvillingen. Vårt partnerskap med Aras tar detta ett steg längre, genom att göra det möjligt för kunder att dra nytta av innovativa molnbaserade Asset Lifecycle Management-lösningar för att påskynda deras digitala transformation, säger Peter Herweck, CEO för AVEVA.
För Aras PLM blir partnerskapet ytterligare ett erkännande av PLM-plattformens, Innovator, styrka.
- Aras kraftfulla lågkodsplattform och affärsfärdiga applikationer gör det möjligt för globala företag att anpassa sig med snabbhet och smidighet i de mest komplexa scenarierna, kommenterar Aras-chefen, Roque Martin, det strategiska samarbetsavtalet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing