PLM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CURRENTLY on ENGINEERING.com: Large European shipyard DAMEN bets on PLM from Eurostep where DS’...

Eurostep, a developer of standards-based PLM solutions, has received an interesting order from Damen Shipyard's shipbuilding division, Damen Naval. The Damen Group is one of the major European players in the industry, with a global business that in 2020 generated revenues of $2.1 billion. Today’s announced order is for Eurostep's ShareAspace software, which was chosen to support Damen Naval to request, receive and review technical information from hundreds of suppliers and subcontractors in its ship programs.
What makes this contract particularly interesting—in addition to being a major deal for Eurostep—is that in 2017 the Netherlands-based Damen Shipyards Group announced its investment in Dassault Systems' PLM platform, 3DEXPERIENCE. Now, more than four years after that announcement was made and five years after the deal was signed, Damen Shipyards is choosing to invest in another solution for communication with its suppliers within the shipbuilding division.In today’s article, I will dig deeper into Damen Naval’s 3DEXPERIENCE and ShareAspace deals, which reveal what appears to be one of the “inevitable truths” in swapping PLM platforms: that it is a time-consuming process that often goes well beyond the meticulously planned implementation predictions and plans.
Click on the headline below the picture to be directed to the full article on engineering.com.

Om fördelarna med att jobba med MBD, modellbaserad definition, jämfört med traditionell metodik

En 3D-modell som innehåller både produkt- och tillverkningsinformation (PMI), ger tillverkare en enda, rik och tillgänglig källa, ”sanning”, för all mekanisk hårdvara i en produkt. Det är vad MBD, modellbaserad definition, handlar om för att dokumentera den information som krävs för att tillverka och inspektera delar och assemblies när man jobbar med 3D-modeller. Detta i motsats till den mer traditionella metodiken med 3D-modeller i kombination med 2D-ritningar för tillverkningsinformation. På sista raden kan MBD ge stora tidsvinster.
Fördelarna med MBD i produktutvecklingsarbetet är många, bl a har en studie från amerikanska NIST, National Institute of Standards and Technology, visat att MBD kan minska tidsåtgången i ”design-till-tillverkning-” och ”-till-inspektion-processerna” med 78,4 procent. Det är förstås fantastiska siffror och de flesta som gått över till PMI-annoterade 3D-modeller kan nog skriva under på att det betytt enormt mycket ifråga om ledtidskapning i processerna.
Men varför är MBD effektivare än den traditionella ”2D-ritmetoden”? Skälen är flera, men på en principiell nivå är det faktum att 3D-annoteringarna i CAD-modellen är semantiska betydelsefullt. Det innebär att annan programvara kan förstå dem. Istället för att dela en PDF eller en utskrift av en ritning i leveranskedjan delar man antingen den ursprungliga inbyggda del-filen eller en CAD-neutral STEP-fil. När dessa filer öppnas i programvara för CAM, eller inspektionsprogram för koordinatmätmaskiner (CMM), känner programvaran igen 3D-annoteringarna och deras geometriska referenser. Detta eliminerar inte bara arbetet med att översätta informationen från en ritning till nedströms programvaran; det går också både snabbare och minskar risken för misstag.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Aras PLM värvar PTC-man till VD-posten – men varför avgår grundaren Peter Schroer?

PLM-utvecklaren Aras, med de senaste årens framgångslösning Innovator, tycks vara inne i ett skifte i bolagets styre, både vad gäller de exekutiva bitarna och på styrelsenivå. Bara någon vecka efter meddelandet att man värvat marknadsledarens inom simulering, Ansys, förre chef, Jim Cashman, till styrelsen, avslöjar bolaget idag att långvarige Aras-basen och grundaren, Peter Schroer, ersätts som CEO av Roque Martin. Den senare kommer närmast från PTC där han fungerat som general manager för divisionen som levererar system- och ingenjörsmjukvaror för tillverkare av avancerade produkter. Dessförinnan har Martin haft en lång karriär på IBM, där han bland annat jobbat med SaaS-bitarna (Software-as-a-Service), integration av köpta verksamheter och utveckling av konkurrenskraftiga strategiupplägg.
Sammantaget en synnerligen kompetent bakgrund på områden som händelsevis också råkar ha stor betydelse för vart dagens PLM-lösningar, bolag, och affärsmodeller är på väg: hyra av mjukvarukapacitet (SaaS) i molnet; där appar med kapabiliteter att täcka breda områden ifråga om IT- och AI-stöd i produktutveckling och tillverkningsautomation, och där plattformstekniken tillhandahåller den infrastruktur och processorkapacitet som krävs för att på öppna plattformar ta utvecklingsarbetet till nästa nivå. Mot allt detta har Aras under Peter Schroers ledarskap också strävat och också levererat.
Så, varför kommer bytet på topposten just nu? Är bolagets investerare missnöjda med utvecklingen av intäkter? Har börjar fundera över att förändra affärsmodellen? Eller är Peter Schroer helt enkelt "klar" med att leda det dagliga arbetet efter de många åren som CEO?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens tar sats mot molnet med SaaS och PLM-portföljen Xcelerator som tjänst

Att jobba i molnet med SaaS-lösningar är hetare än någonsin. Detta även inom PLM-området, som efter en lite sävlig start jämfört med andra domäner nu börjat få upp ett högre tempo i detta. Att inte behöva köpa programvaror, utan kunna hyra det man behöver när det behövs och oavsett vart man befinner sig, har visat sig vara en attraktiv väg att gå framåt i digitaliseringsspåret.
När Siemens nu lanserar Xcelerator Cloud och den rika programfloran i denna PLM-portfölj som tjänst, ”Software-as-a-Service”, är det i högsta grad ett tidens tecken: Molnet som teknisk plattform och möjligheten att hyra precis den uppsättning mjukvaru-appar man behöver kommer nu på bred front. Xcelerator-portföljer innehåller det mesta, från Teamcenter (cPDm) och NX CAD till Simcenter (CAE), Polarion (ALM) och MindSphere (IIoT-operativsystemet).
Samtidigt börjar rädslan att anförtro sitt IP till molnplattformar försvinna i takt med att säkerhetsnivåerna höjts, samtidigt som värdet av den flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet som erbjuds överträffar allt som framför allt mindre företag tidigare kunnat satsa på.
En lite snitsig formulering är att man kallar lösningen för ”Xcelerator-as-a-Service.” Alltså - man prenumererar på PLM-programvara och tjänster baserat på specifika behov. Företag kan därmed, menar man på Siemens, ta nästa steg mot ökad produktivitet och få ytterligare konkurrensfördelar. Även små och medelstora företag kan digitalisera sina produktutvecklingsprocesser och skapa smarta uppkopplade produkter snabbare och mer kostnadseffektivt, medan stora företag kan agera mer flexibelt för att konkurrera med agila startups.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Leverantörssamverkan: Damen Naval satsar på svenska Eurosteps ShareAspace där Dassaults 3DEXPERIENCE inte räcker till

Svenska utvecklaren av standardsbaserade PLM-lösningar, Eurostep, har fått en intressant större beställning från nederländska storvarvet Damen Shipyards skeppsbyggardivision, Damen Naval. Det gäller Eurosteps ShareAspace-mjukvara, som valts för att stödja Damen Naval att begära, ta emot och granska teknisk information från hundratals leverantörer och underleverantörer i fartygsprogram.
Det som gör denna order särskilt intressant, vid sidan av att det är en storaffär för Eurostep, är att man inom Damen Shipyards Group efter en satsning 2016 – offentliggjord 2017 – på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform nu trots allt väljer att satsa på en annan lösning för kommunikationen gentemot leverantörssidan inom skeppsbyggardivisionen. När PLM&ERP News rapporterade om denna satsning framgick av Dassaults pressrelease om affären att man med PLM-plattformen 3DEXPERIENCE skulle, ”kunna hantera komplexa projekt digitalt, samarbeta inom hela organisationen, effektivt planera tillverkningen samt virtuellt kunna utforska alternativa designscenarier.” Men hade DS’ 3DX-plattform fullt ut kunnat leva upp till detta skulle man knappast behövt ytterligare en kollaborativ plattform.
Nu behövdes det uppenbarligen i alla fall och att ordern gick till Eurostep och deras ShareAspace blir därmed ytterligare en fjäder i hatten för den svenska programutvecklarens PLM-lösning.
Läs mer senare i artikeln om Dassault och 3DEXPERIENCE-plattformens roll i Damen Shipyards Group, där den fortfarande är - fem år efter att affären signerades – bara är delvis implementerad i gruppen, senare i artikeln.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

80 miljoner till satsningen på en svensk digital stambana för industrin

Det var under 2018 som samverkansprojektet Digitala Stambanan startades, initierat av de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) och Produktion 2030. Projektet som pågick 2018-2020 finansierades genom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och smarta material”.
Nu har Vinnova beviljat medel för en fortsättning av projektet, som återstartats under september 2021. Satsningen är finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag och är på 80 miljoner över tre år.
Det nu påbörjade nästa-steget, byggandet av framtidens digitala stambana är tänkt att stärka svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. I detta har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. ”Men,” menar man, ”för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen.” Alltså en motsvarighet till järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd.
Visionen med den digitala stambanan är att ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor inom tillverknings- och processindustrin i Sverige inte bara kan leda till ökad konkurrenskraft, utan också hög resiliens mot störningar, ökad effektivitet och ett bättre samarbete i industriella nätverk.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Vad är nytt i SOLIDWORKS 2022? Experterna på PLM Group om de mest spännande...

PLM Group är störst i Norden när det gäller Dassault Systemes mainstream CAD-lösning SOLIDWORKS. Självklart tar detta bolag ett djupt grepp när det är dags att gå djupare in på den lylanserade 2022-versionen av denna marknadens dominerande 3D CAD-mjukvara. Den 26 oktober arrangerar bolaget sålunda vad som för SW-användare alltid är en av årets höjdpunkter: ett 3D CAD-event kring alla nyheter från SOLIDWORKS 2022.
När det digitala eventet går av stapeln så sker det under ledning av PLM Groups SW-experter, Helena Eidgärde, teknisk specialist och Joel Humphries, lösningsansvarig:
- Det finns många nya funktioner som vi tror att användarna kommer kunna dra nytta av i sitt dagliga arbete, säger Helena Eidgärde, men två riktigt spännande lösningar som deltagarna kommer få höra mer om är ”Mirror across 2 planes” och ”Section plane on cylindric face”.
Klicka på rubriken för att läsa mer om nyheterna i SOLIDWORKS 2022.

Aktuellt på ENGINEERING.COM: ”Has PLM Failed? New Realities Put an End to Previous Value...

On the surface, much of the IT, PLM and automation support currently being developed in the product realization area looks both exciting and productive. Digital twins, digital threads, Industrial IoT (IIoT), simulation, e-mobility, product-as-a-service models and more are all things that reshape many of the previously applied ideas in terms of process methodology, software capabilities and business models. Developing in parallel to these have been the socio-economic background dramatics and the environmental climate scenarios, which have created an almost revolutionary new reality.
Everyone realizes that navigating this landscape is anything but easy. However, it is equally clear that creating a map of the way forward is more important than ever, when the opportunities available are by no means fully defined or ready for active action. It is even the case that those who thought PLM was the solution to most things have been supplied with good reasons to rethink.
CIMdata's president & CEO, Peter Bilello, speaks about the backdrop to the upcoming autumn edition of the digital event PLM Road Map & PDT Fall 2021. “There is a lot to this,” he says. “When industrial companies dig out of the reality created by the latest set of socio-economic disruptions, they often end up realizing that their long-accepted views on product lifecycle management (PLM) appear increasingly inadequate. Complexities, risks and opportunities that have been downplayed or ignored are now being tackled on the factory floor, in the field or in the executive suite and everywhere in between. The result is massive upheaval.”
Click on the headline under the picture to be directed to Verdi Ogewell's full article on engineering.com.

Volvo har en marknadsandel på ca 40 % på Europamarknaden för tunga el-lastbilar efter...

Elektrifieringstrenden på marknaden för tunga lastbilar accelererar. I Europa har några hundra lastbilar över 16 ton registrerats hittills i år. Av dessa är cirka 40 procent Volvos elfordon. Det har alltså lönat sig bra att vara tidigt ute. Volvo Trucks startade serieproduktion av elbilar 2019, då som ett av de allra första lastbilsmärkena på banan. Produktsortimentet omfattar nu sex elbilar - Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL och Volvo VNR, som säljs i Nordamerika.
Det har som sagt också varit ett riktigt bra drag i affärerna för Volvo Trucks och deras elektriska transportfordon den senaste tiden. Under sommaren och nu under tidiga hösten har den svenska tillverkaren annonserat tre större affärer med danska DFDS, Nordeuropas största frakt- och logistikföretag, i topp. Detta Maersk-ägda bolag gav med sin beställning på 100 Volvo FM nu i oktober den svenska lastbilstillverkaren en av de hittills största beställningarna i världen.
- Vårt tydliga mål är att driva transformationen av elbilar och vår marknadsledande position visar att vi definitivt är på rätt väg. Vårt mål för 2030 är att hälften av våra globala lastbilsleveranser ska vara elektriska. Vi är glada att se att det växande intresset bland våra kunder börjar återspeglas i fasta order, inte minst av denna imponerande order från DFDS, säger Roger Alm, CEO för Volvo Lastvagnar.
Volvo Trucks har under den senaste tiden när det gäller produktutvecklingssidan också varit i centrum för uppmärksamheten på på detta område i och med sitt besked att man fortsättningsvis kommer att konsolidera hela sin produktutveckling på PTCs CAD-plattform Creo och cPDm-lösningen Windchill, vid sidan av den egna produktkonfiguratorn KOLA.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing