Elektronikdesign för breddmarknaden: Renesas köper Altium för att skapa den kompletta öppna molnplattformen för...

Det är knappast en tillfälligheternas trend att elektronik-, PCB- och IC-bolag inom EDA (Electronic Design Automation) just nu köper andra avancerade mjukvaruutvecklare. Man positionerar sig för en framtid som kräver adderade kapabiliteter, enklare hantering och relevans för bredare kundbaser. Behoven baseras bl a på att världens produkter i allt större utsträckning förses med elektronik och behöver djupare integrerade digitala lösningar för att säkra funktionerna i allt tidigare designskeden.
Under kort tid har vi fått se två större aktörer inom EDA, elektronik- och chips-utveckling köpa andra framstående utvecklare av mjukvara. Perspektiven ser lite olika ut: Amerikanska Synopsys köper marknadsledaren på simulerings- och analys-området, Ansys. Och för en dryg vecka sedan kom nästa stora affär där japanska halvledar-tillverkaren Renesas köper EDA-mjukvaruutvecklaren Altium för 5,91 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder svenska kronor. Renesas lyckades därmed med vad Autodesk misslyckades med för två och ett halvt år sedan. Budet då var 3,9 miljarder dollar, vilket alltså var för lågt. Möjligen såg man inom Altium också andra tänkbara begränsningar med Autodesk som ägare; t ex hur kunder med andra system än Autodesks skulle reagera.
Till bakgrunden hör hur som helst att Renesas, som under lång tid tillverkat chips för bl a Toyota och Nissan inom automotive, redan i juni annonserade att man skulle standardisera hela sin PCB-design (Printed Circuit Boards) på Altiums 365 molnbaserade plattform. Men Renesas har även tidigare samarbetat med Altium bl a med att publicera alla sina ECAD-bibliotek på Altiums Public Vault.
Tillsammans siktar bolagen nu på att under en gemensam vision bygga en ny integrerad och öppen plattform för elektroniksystem-design och livscykelhantering, som på systemnivå förenar dessa steg. Förvärvet sammanför alltså Altiums kapabiliteter på molnplattformen med Renesas starka portfölj av inbäddade lösningar, som kombinerar högpresterande processorer och vass uppkoppling. En viktig aspekt är också synen på tredjepartsbitarna. Kombinationen tar sikte på att möjliggöra integration med tredjepartsleverantörer över hela ekosystemet för att utföra alla elektroniska designsteg sömlöst i molnet.
”Elektroniksystemets design- och livscykelhanterings-plattform kommer att leverera integration och standardisering av olika elektroniska designdata och funktioner och förbättrad komponentlivscykel-hantering, samtidigt som den möjliggör sömlös digital iteration av designprocesser för att öka den totala produktiviteten,” skriver man och framhåller helt korrekt värdena med detta; som betydligt snabbare innovation och lägre inträdesbarriärer för systemdesigners.
- Utvecklingsprocesser fortsätter att utvecklas och accelerera. Med vår vision att göra elektronikdesign tillgänglig för den bredare marknaden för att möjliggöra mer innovation genom en molnbaserad plattform, blir kombinationen Renesas och Altium en perfekt grund, säger Hidetoshi Shibata, VD för Renesas i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

3D-modeller i naturlig storlek: PTC Onshape först bland CAD-bolagen med en app för Apple...

Immersiva lösningar växer i betydelse, inte minst i skenet av utvecklingen kring det industriella metaverset. Att dela 3D-modeller i naturlig eller expanderad storlek, titta immersivt, omslutet på dem med hjälp av numera glasögonliknande huvudmonterade displayer, zooma in detaljer och liknande är stort och initierande. Att dessutom kunna göra det gemensamt inom ett team i realtid oavsett var i världen man befinner sig gör det hela än mer värdefullt.
Idag kommer också en rad nya lösningar på området. En av de mest intressanta, utvecklad inom ramen för PTC moln-CAD-mjukvara Onshape för den banbrytande Apple Vision Pro, är Onshape Vision-appen. Denna förvandlar platta datorskärmsmodeller till virtuella produkter i naturlig storlek, som teammedlemmar kan hålla, dra isär och inspektera som om de vore fysiska komponenter.
Lösningen fungerar i synk med Onshapes molnbaserade CAD- och PDM-system på iPad, vilket gör att alla ändringar i produktmodellen uppdateras i realtid med Apple Vision Pros infinita – oändligt expansionskapabla - duk.
När utvecklingsteam brainstormar och delar feedback med kollegor kan deltagare från olika platser runt om i världen samtidigt se realistiska 3D-bilder av sina produkter i samma virtuella mötesutrymme, vilket gör interaktionen med tekniken mer naturlig än någonsin.
- Vi är det första CAD- och PLM-företaget som lanserar en dedikerad app för Apple Vision Pro och detta drag utökar vårt engagemang för Apple-communityn, förklarade David Katzman, GM för Onshape på PTC.
PTC, som har en långsiktig investeringsstrategi i rumslig datorteknik, ger med det nya erbjudandet en utmärkt möjlighet för industrin att förbättra hur spridda produktutvecklingsteam kan samarbeta och genomföra designgranskningar.
- När du tittar på din produktdesign genom denna nya teknik finns det inga gränser för ditt arbetsspace. Du kan manipulera din CAD-modell, som flyter på en oändlig duk framför dig i rummet, men du kan också flytta runt den i rummet hur du vill, tillägger Katzman.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hur valet av CAD-system påverkar PLM-uppläggen på BMW och Mercedes Benz

Varför BMW förlitar sig på diversifierade system från SAP, PTC och SIEMENS, medan Mercedes fokuserar på bara ett: SIEMENS Teamcenter. Hur ett idealt PLM-system på OEM-nivå inom automotive basalt ska läggas upp kan alltid diskuteras. Men klart är att de centrala bitarna i ett cPDm-upplägg (collaborative Product Definition management) är komplexa oavsett vilken väg man väljer: Antingen en mer homogen plattform som Mercedes Benz, eller en mer tydligt diversifierad, som konkurrerande BMWs. Den totala miljön runt ett PLM-upplägg präglas alltid av diversifiering med ofta hundratals olika CAx- och andra mjukvaror kopplade till de centrala struktur- och produkt-databaserna. Men oavsett detta har valet av CAD-system stor betydelse, vilket inte minst BMW’s nyliga beslut att fortsatt satsa på Dassault’s CATIA, bl a med ett digitalt tvilling-koncept, visar; liksom Mercedes satsning 2015 att byta ut CATIA mot Siemens NX.
Vi ska titta lite närmare på hur framför allt BMW valt konfigurera sitt PLM-upplägg, som det sett ut 2023, vilket tydligt baserats på att vid sidan av proprietärt, egenutvecklade databaser, stödja sig på flera kommersiella lösningar. I grund och botten handlar detta bl a om en strategi som bl a tagit sikte på att göra sig mer leverantörsoberoende. Detta genom att satsa på lösningar från tre stora PLM-aktörer, SAP, PTC och Siemens Digital Industries Software. Tuffa konkurrenterna Mercedes Benz har i motsvarande upplägg valt ett mer homogent stöd byggt på Siemens Teamcenter. Mer om detta och ett tidigare samtal med mannen som styrde valet på Mercedes, dr Alfred Katzenbach, i artikeln.
Men först lite övergripande fakta om BMWs upplägg av arsenalen: • På PLM/PDM-sidan använder man sig av tre system - t o m kategoriserbart som fem till sex beroende på hur man betraktar de proprietära lösningarna PRISMA, för hantering av geometri- och funktionella data, Fundus och TAIS, det senare på väg att bytas ut. De andra, kommersiella systemen är per 2023: SAP’s IPPE, PTC Windchill och Siemens Teamcenter.
- SAP IPPE används för sammanställning av eBOMar (engineering BOM, alltså den som bygger på designarbetet och som är grund för mBOMen, tillverkningsBOMen) och konfiguration
- PTC Windchill används för m- och sBOMar (manufacturing BOM och software BOM för hantering av mjukvaror)
- Siemens Teamcenter som används för geometri-integration och nedströmsprocesser.
Mercedes Benz har gått en motsatt väg. På PLM/PDM-sidan har Siemens Teamcenter och den egna produktdata-basen SMARAGD, ett systemstöd för utveckling av mekaniska komponenter och ett datanav för innovationsdriven fordonsutveckling, varit centrala. Satsningen på Teamcenter symboliserar tydligt bolagets ovilja att driva fler än ett PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man 2015 valt att fortsätta med Dassaults CATIA som primärt CAD-system om man då gått över från V5- till V6-versionen. Istället blev det Siemens NX.
Hur kommer BMWs senaste CATIA-beslut att påverka företagets PLM/PDM-uppsättning? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Han tar hand om SAPs AI-satsning – som också får ett eget tillväxtområde

AI, Artificiell Intelligens, förändrar nu snabbt mjukvaruutvecklings-företagens organisationer på olika sätt. Viktiga åtgärder är att skapa fokus genom att designera en avdelning, ett affärsområde eller specifikt övergripande ledarroll för ändamålet. Detta i akt och mening för att dels utveckla och dels samordna både teknik och affärer över organisationerna.
Marknadsledande affärssystem-bolaget SAP är bara ett av en rad exempel på aktörer som nu agerar snabbt för att ställa om för att möta den hisnande snabba utvecklingen. Bolaget meddelar därför idag att man har dragit igång ett nytt heltäckande tillväxtområde med fokus på AI under ledning av Philipp Herzig i den nyinrättade rollen som Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO).
Den nya enheten övervakar hela värdekedjan för SAP Business AI, från produktutveckling och forskning till kundimplementering. I den nya rollen rapporterar Herzig direkt till VD Christian Klein.
– SAPs ökade fokus på affärsdriven AI markerar starten på en helt ny generation av företagsinnovation, och jag är hedrad över att få chansen att hjälpa kunderna att få ut det mesta av denna enastående möjlighet. Jag ser fram emot att arbeta med vårt team och ekosystem av kunder och partner. Tillsammans kan vi driva utvecklingen och leveransen av relevant, pålitlig och ansvarsfull AI som i grunden förändrar hur företag arbetar, säger Philipp Herzig, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Fyra trender som driver framtiden inom low-code: ”Maximerad nytta genom AI”

ServiceNow i Gartners ledarkvadrant, men Siemens MENDIX klar etta.
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens omformar nu flera branscher och pressar företag att anpassa sig för framtiden. Ett sätt att göra denna anpassning på är genom "reskilling" av anställda, det vill säga upplärning och kompetensutveckling, inom low-code och IT. Low-code innebär att man utvecklar programvarulösningar med hjälp av grafiska användargränssnitt och drag-och-släpp-funktioner snarare än genom att skriva traditionell kod från grunden, även om möjligheten till kodning finns kvar. No-code innebär istället, som det låter, att ingen kodning krävs alls. Vässad skicklighet och kapacitet att hantera detta område ligger högt på priolistan hos de många företag som just nu står inför en brist på kvalificerad personal.
Användningen av low-code/no-code-plattformar i syfte att skapa AI-applikationer ökar. Anledningen till detta är att de gör det möjligt för företag i alla storlekar - såväl som medborgare - att dra nytta av AI utan omfattande programmeringskunskaper. Detta gör det möjligt för företag att förbereda sig på de förändringar som en omfattande automatisering kommer att innebära - och därigenom ta vara på möjligheterna som följer med AI-eran på bästa sätt.
- Trots att experter tror att AI kommer att leda till att vissa jobb försvinner, kommer tekniken också att skapa nya möjligheter. Det går inte att blunda för att vissa yrken kommer att ändra karaktär och att individer kommer att behöva utveckla nya färdigheter för att förbli relevanta på arbetsmarknaden. Genom att jobba med att utveckla anställda och att placera dem i viktiga roller kan organisationer stänga kompetensgapet och bygga en framgångsrik organisation, menar ServiceNow’s Sverige-chef, Victoria Rosell, i dagens artikel, där hon spanat in fyra nyckeltrender kring framtiden för low-code.
Victoria Rosell tillträdde posten som Sverigechef för ServiceNow i september 2023 och kommer dit från IBM, där hon haft en 20-årig karriär.
Till bakgrunden hör att ServiceNow är duktigt i utvecklingen av lågkod-lösningar. Bland annat har man fyra år i rad placerats i analytikern Gartners ledarkvadrant i den s k Magiska Kvadranten, tillsammans med bl a Salesforce och Microsoft. Men klart ledare i 2023 års positionering är Siemens Digital Industries Softwares Mendix-plattform. Inom parentes kan konstateras att Mendix också är särskilt användbar på PLM- och automations-området.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Rekordsnabb badutrustning”: ARENA vässar prototypsidan med 3DEXPERIENCE Works, digitala tvillingar och utökad simulering

”Bra exempel på vad DS SOLIDWORKS-användare kan vinna på utveckling i molnet”, säger GIAN PAOLO BASSI. Upptaget bland SOLIDWORKS (SW) användare av bolagets 3DEXPERIENCE Works-plattform börjar ta sig. PLM&ERP News har bevakat frågan sedan de första lite trevade försöken åren runt 2010. Men det har börjat röra på sig ordentligt när det gäller SW-communityn och viljan att flytta upp i molnet och till Dassault Systemes breda PLM- och affärsplattform 3DEXPERIENCE, via 3DEXPERIENCE Works (3DX Works), som kom 2019. "På två år har antalet 3DX Works-användare gått upp med 330%,” sa Dassault's Geo Leader, James Aslin, i vår senaste intervju på området.
När 3DEXPERIENCE World avslutades i förra veckan i Dallas, USA, konstaterade också Dassault’s ansvarige för plattformen, VPn och PLM&ERP News-bekantingen, Gian Paolo Bassi, också att så var fallet. Och man tog dessutom upp en intressant fallstudie: världsledande utvecklaren badkläder och relaterad kringutrustning, Arena. ”Bolaget använder 3DEXPERIENCE Works för att ge sina kunder högpresterande produkter snabbare och mer hållbart,” sa Bassi och konstaterade att Arena därmed var ytterligare ett exempel på produktutvecklare som utökar användningen av SW-applikationer med denna 3DX Works-plattformen.
Vad Arena tagit sikte på, säger Loris Vallesi, Head of IT & Business Solutions, på Arena, är att lägga upp en lösning som ger tillgång till en portfölj av design-, simulerings- och samarbetsapplikationer på molnet som är skräddarsydda för Arenas affärsbehov.
- Med 3DEXPERIENCE Works skapar vi ett ekosystem. Våra designers kan arbeta tillsammans i en enda miljö och snabbt utbyta information, vilket i hög grad hjälper oss att samarbeta med våra partners, säger Vallesi och pekar på framsteg som att man redan kortat ner prototypcykeln, inkluderat tiden till marknaden, för simglasögon med 70 procent.
Med realtidsinformation och feedback i en virtuell samverkansmiljö menar Arenas IT-chef att man kan skapa, testa och optimera digitala tvillingar av produkter med högre kvalitet, samtidigt som man minskar antalet fysiska prototyper, såväl som den tid och de resurser som skulle ha behövts att förbereda dem. Hållbarhetsargumentet alltså, vilket förstås väger tungt i dessa klimatkritiska dagar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE/Manufacturing excellence: Om lösningen som ökade TitanX produktion på en linje med 19% …...

TitanX heter ett bolag som har specialiserat sig på kyllösningar för kommersiella fordon och som har investerat mycket i innovation, hållbarhet och effektivitet. De senare bitarna absoluta nödvändigheter i skenet av de senaste årens explosiva teknikutveckling. Men man har varit på hugget; viljan att arbeta integrerat med OEE (Overall Equipment Effectivenes) och LEAN-produktion har alltid varit en del av företagets DNA. För femton år sedan använde sig TitanX av manuella metoder för att kategorisera produktionsförluster, men det gjorde både mätning och spårning av OEE komplext, tidskrävande och med stor risk för fel. Processer, metoder och tankesätt fanns på plats, men TitanX ville ta nästa steg, ett digitalt sådant. Frågan var: Hur skulle detta steg på resan mot tillverknings-excellens se ut?
Svaret blev att man satsade på ett införande av RS Production OEE från Good Solutions. I kombination med integration till affärssystemet, kunde lösningen göra så att TitanX snabbt kunde hitta produktionsförluster, säkerställa att de minskade och att resultatet höll i sig över tid.
- Vi använder data från RS Production som input till PDCA-processen så att en tydlig handlingsplan kan skapas, dokumenteras, implementeras och resultatet mätas och verifieras. Det betyder att vi kan samarbeta enklare genom att använda RS Production som kommunikationsverktyg mellan produktion och ledning. Vi tittar alla på samma fakta, kommenterar Ulf Österström, Production System Manager på TitanX Engine Cooling.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bernard Charles presenterar sin efterträdare som Dassault Systemes-chef, Pascal Daloz, för SOLIDWORKS-communityn

3DEXPERIENCE World 2024 i DALLAS. Nej, han var inte på plats i Dallas, nye Dassault Systemes-chefen, Pascal Daloz (t h på bilden). Men när DS SOLIDWORKS under förra veckan 25-årsjubilerade, var en intressant del av eventet förre Dassault-chefens, Bernard Charles (t v), introduktion av sin efterträdare, som utsågs i juni 2023 och tillträdde nu januari 2024. Daloz kunde dock av personliga skäl inte närvara personligen, så Bernard fick presentera honom ensam utan nye CEOns närvaro. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Bernards framträdande under eventet var hur som helst hans sista i rollen som exekutiv DS-chef, inför SOLIDWORKS-communityn. Istället lär det fortsättningsvis bli Pascal Daloz, som från och med nästa år tar hand om detta uppdrag.
I Dallas sa Bernard att han och Pascal Daloz tillsammans ser en ny värld av design. Men givet de riktlinjer och upplägg som Bernard under sin nära 25-åriga ”regeringsperiod” dragit upp och effektuerat är det gissningsvis hans ord som vägt tyngst. Bernard är nämligen en av PLM-branschens absoluta ikoner och mest välkända visionärer och var den som först och mest genomtänkt advokerade för PLM-konceptet. Detta har tveklöst varit en satsning som tjänat både Dassault Systemes och produktframtagnings-världen väl, det bolag han basar för är i dagsläget PLM-områdets kommersiellt ledande med intäkter 2023 på nära 6 miljarder euro, motsvarande ca 66 miljarder svenska kronor. Av produkterna, eller apparna på 3DEXPERIENCE-plattformen är CATIA (CAD), ENOVIA (cPDM, PDM), SIMULIA (CAE) och DELMIA (Digital manufacturing) de mest kända. I SOLIDWORKS-sammanhanget kan noteras att han var den som drev på köpet av bolaget 1997.
Från scenen i Dallas konstaterade den förre DS-chefen att designvärlden förändrats radikalt under hans år inom produktutveckling.
- Vi har gått från från 2D till 3D. Från skrivbord till plattform. Från produkt till upplevelse. Och nu bygger vi vidare på detta kraftfulla arv; ett arv av investeringar, uppbyggt förtroende och ett arv som vi tillsammans har bemyndigande att fortsätta.
Han diskuterade också den nya ekonomin, där produkter förnyar sig själva och menade att framtiden för design är att designa produktens nästa liv.
- Vi brukade hantera en produkts livscykel, sa han, men under de kommande 25 åren kommer vi att hantera en produkts många liv. Livet är magi och designens magi är tillbaka.
Till saken hör att Bernard klev upp på topptaburetten redan 1995, och från 2022 upprätthöll han dessutom både rollen som CEO och styrelseordförande. Från och med januari kvarstår han dock bara som styrelseordförande, vilket på ett tydligt vis antyder att hans fortsatta inflytande över bolagets väg framåt kvarstår.
Men vem är Pascal Daloz? Vi ska titta lite närmare på det i dagens artikel och gå in på ytterligare några nyheter som Bernard presenterade i Dallas.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Swedish IoT man awarded prestigious European prize as ”IoT Executive of the Year”

European private equity firm Castik Capital is known for driving profitable investments in high-quality, growing companies headquartered in Europe and led by strong management teams. One of the companies in which it owns the majority is the IoT player AddSecure, whose CEO, Stefan Albertsson, has now been awarded the "IoT Executive of the Year" at the latest edition of the IoT Global Awards.
The IoT Global Awards is a well-known awards program that recognizes the most innovative companies, products and individual talents in the IoT industry. Each year, a panel of independent and qualified judges selects the best companies, start-ups and business leaders in the IoT industry, in eleven categories.
It’s clear that the choice of Albertsson has good grounds. In just one decade, he has transformed a once modest Swedish company, focused on monitored alarm transmission, into a multinational IoT company with a turnover of 200 million euros. At the same time, market analyzes show that global IoT investments are staggeringly high: According to Statista's figures, in 2023 we are talking about global investments of $805 billion in IoT technology.
With Stefan Albertsson's award, AddSecure and the main owners Castik get yet another receipt for one of the most important investment parameters they have - strong leadership. The "IoT Executive of the Year” category rewards the most creative, innovative, dynamic or inspirational IoT leaders who not only drive sales within their own organizations but also advance the IoT industry as a whole.
“The award is a huge honor and I accept the award on behalf of the entire AddSecure team,” says Albertsson and adds: "Our dedicated, talented and hard-working employees are the driving force behind our strong growth as we deliver on our mission to make the world safer, smarter and more sustainable through secure IoT solutions.”
Today the Internet of Things technology also play a big role in the PLM area, not least related to the connections between the sensors and the ability to capture data about how products are used by end customers. By feeding back this data to the PLM system, you can easily build in product innovations and improvements related to how the "Things" are used.
Click on the title to read more on PLM&ERP News.

En av PLM-branschens största profiler drar sig tillbaka – möt PTCs Jim Heppelmann i...

Den som investerade 1 dollar i PLM-utvecklaren PTC samma dag som Jim Heppelmann klev upp på CEO-taburetten i oktober 2010 kan idag se tillbaka på en lönsam satsning. Faktiskt den bästa värdeutvecklingen bland de stora börsnoterade PLM-spelarna i branschen; Dassault, Siemens och Autodesk inkluderade. Med den satsade dollarn inkluderad är investeringen idag, 13 år efter hans tillträde, värd 9,07 dollar; medan en motsvarande investering i tuffa konkurrenten Dassault Systemes t ex landar på 7,80 dollar.
Men aktiens värdeutveckling är nu bara en aspekt på företagets marknadsposition. När Jim Heppelmann i dagarna gjorde sin sista arbetsdag som toppledare i PTC, och definitivt lämnade över stafettpinnen till Neil Barua, innebar det att en av PLM-branschens mest högprofilerade teknologiska och affärmässiga ideologer satte en punkt. Han har alltid befunnit sig i PLM-teknologins spetsområden med initiativ och lösningar kring sånt som CAD, PDM, IoT, digitala tvillingar och trådar, förstärkt verklighet, generativ design, SaaS, ALM och annat. Men Heppelmann har inte bara stått på barrikaderna för det nya, utan hävdar att han också lämnar efter sig ett PTC i toppskick och teknologiskt rustat till tänderna för att ta sig an dagens och framtidens utmaningar. PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, diskuterar i dagens artikel hans pådrivande roll i bolagets utveckling och hur detta skapat goda förutsättningar att möta en framtid där AI, molnet och en allt tuffare konkurrens sätter sin prägel på utvecklingen.
Hur skiljer sig dagens PTC åt från det företag där Heppelmann tog över ledarrollen i oktober 2010?
- Vi är ett mer högpresterande företag vad gäller tillväxt och lönsamhet med en mycket bredare produktportfölj. Alla våra produkter ses som bäst i klassen och jag tror att våra kunder skulle säga att vår kultur har förändrats. Vi är mycket mer kundvänliga och jag tror att våra anställda också skulle säga att företaget förändrats mycket. Vi är en bra aktör att arbeta med och för, vilket kanske inte alltid varit sant för PTC. Över hela spektrumet, från affärsresultat och anställda till produktportfölj, kunder och partners, är vi ett helt annat företag än för drygt 13 år sedan, säger Heppelmann.
Men vilka är de teknologiska milstolparna? Hur har han mött tuffa ekonomiska utmaningar som införandet av SaaS-modellen? Klarar det relativt sett mindre PTC konkurrensen från bolag som Dassault, Siemens, Autodesk och andra? Hur kommer det sig att Dassault, trots en sämre börsutveckling än PTC, ändå lyckats trippla sina intäkter under Heppelmanns 13 år i ledningen när PTC ”bara” dubblerat dem?
I dagens djupintervju berättar den nu avgångne PTC-chefen öppenhjärtigt om de teknologiska utmaningarna och lösningarna; om hur hans första åtgärder handlade om att få fart på de stagnerande affärerna, bl a genom göra om det 2010 lite gammalmodiga, men klassiska parametriska CAD-systemet Pro/ENGINEER till den nya Creo. Han berättar om ledarskapsrollen, hur han ser på konkurrenterna och om företags- och lösningsköpen som i grunden förändrat PTCs plattform till att bli en av dagens spetsigaste på marknaden. Visste du förresten vilket bolagsköp han betraktar som sitt bästa och vikigaste inför framtiden?
Klicka på rubriken för få reda på detta och för att läsa hela intervjun, på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title