PLM/CAx

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

TOPPNYHET i nya MATLAB och Simulink: Lösningar för BATTERI-hantering och -modellering som automatiserar modellbaserad...

Som vanligt när MathWorks - ledande utvecklare av matematisk datormjukvara - kommer ut med sina två årliga uppdateringar av MATLAB och Simulink är de försedda med en rad intressanta och bra förbättringar och nyheter. Nu i september var det dags för release 2022b (R2022b) av dessa produktfamiljer.
Framför allt pekar bolaget på att R2022b introducerar två nya produkter, men vid sidan av detta alltså också flera förbättrade funktioner som förenklar och automatiserar modellbaserad design för ingenjörer och forskare med uppgift att leverera produktinnovationer för sina organisationer.
Av detta är det inte någon överdrift att peka på lanseringen av Simscape Battery som den hetaste och mest intressanta. Ingenjörer och forskare använder denna lösning för att skapa digitala tvillingar, köra virtuella tester av batteripakets-arkitekturer, designa batterihanterings-system och utvärdera batterisystemets beteende över normala och felförhållanden. Verktyget automatiserar också skapandet av simuleringsmodeller som matchar önskad packtopologi och inkluderar kylplattanslutningar så att elektriska och termiska svar kan utvärderas.
- Den nya produkten innehåller många designverktyg avsedda att förenkla och automatisera modellbaserad design, inklusive Battery Pack Model Builder som låter ingenjörer interaktivt skapa och utvärdera olika batteripakets-arkitekturer, säger Graham Dudgeon, produktchef för ”Electrical Systems Modeling”, på MathWorks.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kullagerjätten SKF och slaget mellan gammal och ny teknik inom PLM och Smart Manufacturing

Ofta när vi i västvärlden diskuterar kring PLM- och automationssystemens fantastiska möjligheter att bygga upp effektiva produktframtagnings-apparater så är det i perspektivet av att man startar från ett blankt ark.
- Men verkligheten är betydligt mer komplex, hävdade världsledande kullagertillverkaren SKF’s avgående COO, Kent Viitanen, på Siemens Digital Industries nyligen genomförda ”Nordic Digital Transformation Summit”, i Stockholm. Han fortsatte:
- Vår huvuduppgift är att effektivt hålla saker och ting roterande med pålitliga och högkvalitativa kullager i storlekar från 5 mm till 10 meters. Vi designar dem och tillverkar från ett till miljontals kullager inom ramen för detta. Vi har globalt ca 600 olika produktionslinjer för tillverkning av kullager, närmare 100-talet fabriker och servicecenter som kan hålla koll på kullagerfunktionaliteten ute hos kunderna. Det sitter mycket pengar investerat i detta. Det betyder att när tekniken och världen förändras och när nya innovationer ska integreras kan vi inte starta från ett blankt ark. Vi får utgå ifrån vad vi har och steg för steg ta det framåt där vi skapar en optimal balans mellan ”brown fields” (det existerande) och ”green fields” (ny teknologi).
Möt Kent Viitanen i dagens artikel genom att klicka på rubriken.

Forskningsprojekt på Högskolan Väst: Kan AR bidra till snabbare återstart av tillverkning vid produktionsstopp?

Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Kan Augmented Reality-lösningar (AR) hjälpa till att snabbt få igång produktionen igen?
Det är den grundläggande frågan som forskare från Högskolan Väst och fyra företag - Husqvarna i Brastad, GKN Aerospace, Sansera Sweden och MaintMaster Systems - nu undersöker. System för AI, Artificiell Intelligens, och AR har länge ansetts ha de kapabiliteter som krävs för att underlätta för operatörer och underhållspersonal att snabbt identifiera och åtgärda fel som kan ligga bakom produktionsstopp.
– Vi studerar företagens instruktioner för omstart och lämpliga felsökningsmetoder som kan stödjas effektivare med digitalt systemstöd, säger Monika Hattinger, lektor vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”80 % av produkters påverkan på miljön kan mötas i designfasen”: Siemens PLM-portfölj Xcelerator...

Allt fler av PLM-utvecklarna lägger nu in kapabiliteter som relaterar till hållbarhet och miljöaspekter i sina programsviter. Det är inte svårt att lista ut varför. Dekarbonisering är ett nyckelfokus för ledande design-, ingenjörs- och tillverkningsorganisationer.
Det är i skenet av detta dagens nyhet från Siemens om en ny modul i cPDm-sviten Teamcenter ska ses. För att ge tillgång till de mest uppdaterade CO2e-utsläppsdata för en rad material och energier meddelar Siemens Digital Industries Software idag att man i samarbete med Sustamize GmbH, släpper nya Teamcenter Carbon Footprint Calculator. Denna lösning gör det möjligt för organisationer att mäta, simulera, minska och spåra sin produkts koldioxidavtryck tidigt i utvecklingsfasen.
Att man i detta valt att samarbeta med Sustamize betyder att man valt en hög nivå på den modul man tagit fram för ändamålet: Sustamize är ett känt som en framstående ClimateTech-aktör som tillhandahåller professionell teknik, data och mjukvarulösningar som gör det möjligt för företag att mäta, optimera och hantera CO2 utsläpp.
- Idag tror man att 80 procent av miljöpåverkan förknippad med en produkt kan undvikas i utvecklings- och designfasen. Vårt samarbete med Sustamize kommer att göra det möjligt för kunder att förstå miljöpåverkan av sina produkter och processer tidigt i produktutvecklingen baserat på omfattande, uppdaterade data, kommenterar Eryn Devola, VP för hållbarhetsområdet i Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Altair fortsätter köpronden och förvärvar dataanalyslösning

Amerikanska simulerings- och analys-utvecklaren Altair fortsätter frenetiskt att bygga på sin programportfölj med nya köp. I förra veckan blev köpet av RapidMiner, ett bolag med lösningar inom avancerad dataanalys och mjukvara för maskininlärning (ML), klart.
RapidMiners lågkod-plattform används av mer än en miljon människor på alla kompetensnivåer för att utveckla produktionsdata-pipelines och ML-modeller, vilket ger avancerad dataanalys i händerna på dem som känner till domänproblemen bäst. Den tillhandahåller hundratals kraftfulla, dra-och-släpp-byggstenar för att transformera och utöka data – vilket avsevärt påskyndar arbetet för både kodare och icke-kodare – och dess flexibla leveransmodeller ger användare och företag den skala de behöver, från en användares skrivbord till lokala servrar för att säkra moln med flera hyresgäster.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Är det dags att ta farväl av fysiska prototyper och t ex kraschtest-dockor? Saken har varit på tapeten i många år nu, men det totala genombrottet för digitala prototyper har låtit vänta på sig. Men nu kommer intressanta resultat från en global och vad man kallar ”oberoende” undersökning från simulerings- och analysutvecklaren Altair. Denna visar att digitala tvillingar används allt mer i många olika branscher, vilket i sin förlängning kan ge omvälvande affärseffekter inom produktutveckling, riskbedömning och hållbarhet
Undersökningen av mer än 2 000 yrkesverksamma utvärderade införandet av digital tvillingteknologi och bedömde hur organisationer – inom alla branscher – använder den, dess affärsfördelar och miljöpåverkan.
Även om undersökningen bekräftade många av den digitala tvillingteknologins förväntade fördelar, som mer exakt och accelererad produktutveckling, avslöjade den också denna överraskande förutsägelse:
Två av tre svarande (67 %) förväntar sig att digitala tvillinglösningar gör behovet av fysiska prototyper föråldrat inom nästa sex år. Dessutom rapporterade respondenterna om ett överväldigande starkt samband mellan digitala tvillingar och strävan efter hållbarhet. 85 procent av de tillfrågades organisationer använder för närvarande eller planerar att använda digital tvillingteknik för att nå sina övergripande hållbarhetsmål.
Klicka på rubriken för att läsa mer om resultaten från denna intressanta undersökning.

Integrerade kretsar/EDA: Microsoft och Siemens vidare till fas 2 i viktigt design- & prototypprogram

Siemens Digital Industries Software, liktydigt med den tyska verkstadskoncernens PLM-mjukvarubolag meddelade nyligen att bolaget valts ut att delta i Fas II-initiativet av RAMP, Rapid Assured Microelectronics Prototypes. Meddelandet väckte mycket begränsad uppmärksamhet i pressen, men är betydligt viktigare än man skulle kunna tro. Det primära målet med RAMP är att utveckla en säker design- och prototypkapacitet för att demonstrera hur amerikanska försvarsdepartementet, DoD eller Departement of Defense, säkert kan utnyttja state-of-the-art mikroelektronikteknik utan att vara beroende av en sluten säkerhetsarkitektur avseende tillverkningsprocess eller anläggning.
Till denna nyhet hör att Siemens deltagande i utvecklingsarbetet hänger samman med att US försvarsdepartement år 2020 utsåg Microsoft till en central RAMP-partner. Siemens har länge varit Microsofts ledande partner för att möjliggöra elektronisk designautomation (EDA) i molnet, och som en del av RAMP Phase II-programmet sträcker sig detta samarbete till säkra, molnbaserade miljöer också byggda på Microsoft Azure Government-plattformen.
- Detta förlängda samarbete kommer att hjälpa till att visa att halvledare designade genom RAMP II-programmet kan dra nytta av Siemens branschledande verifieringsexpertis, säger Siemens’ Michael Buehler-Garcia, VP för produkthantering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Smart IT- och utrustnings-finansiering gör försäljning från leverantörer och OEMer upp till 25 procent...

Hur mycket kan finansieringsmodellerna i samband med IT- och utrustnings-satsningar hos OEMer påverka deras och dess leverantörernas intäkter och lönsamhet? Frågan är naturligtvis alltid intressant – inte minst i tider där det finns indikationer som pekar mot en vikande konjunktur - och Siemens Financial Services (SFS) har undersökt saken i en ny rapport.
Svaret på frågan ovan är, om man ska tro undersökningen, att ja, integrerade smarta finansieringsprogram hjälper leverantörer och OEMer att stödja sina kunder att investera – vilket i sin tur också förbättrar både omsättning och lönsamhet.
Bland annat visas att att OEM:s och leverantörers försäljning i genomsnitt är cirka 20 procent högre och deras vinster stärks med nästan 25 procent tack vare integrerade smarta finansieringsprogram.
- I en tid då investeringsaptiten är fortsatt försiktig, har smarta finansieringsprogram visat sig utgöra en konkurrensfördel för leverantörerna, kommenterar Christoffer Granlund, säljchef, Sverige. Dessa förbättrar inte bara erbjudandet till kund, utan gör det lättare för kunden att förstå vad det kostar att nyttja utrustningen och därmed gör det enklare för kunden att investera i ny teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC lanserar lösning som kopplar ihop molnprogrammen Onshape CAD och PLM-plattformen Arena

Att produktutvecklingsavdelningen hos PLM-utvecklaren PTC har bråda dagar behöver ingen tvivla på. Efter de nyligen gjorda annonseringarna av PCB-modulen i moln-CAD-lösningen Onshape och förvärvet av en likaledes molnbaserad CAM-lösning är det nu dags att släppa vad man kallar för Onshape-Arena Connection.
I grund och botten handlar detta om en ny funktionalitet som kopplar samman den molnbaserade CAD-mjukvaran Onshape och PLM-plattformen Arena. En viktig poäng i detta är att produktdata omedelbart kan delas mellan Onshape- och Arena-lösningarna med ett klick på en knapp. Detta menar PTC’s chef för Onshape - CAD-legendaren och grundaren av SolidWorks, Jon Hirschtick - hjälper företag att påskynda produktutvecklingsprocessen och förenkla samarbetet med leverantörskedjepartners.
- Onshape-Arena Connection är nästa steg på PTCs resa för att göra produktutvecklingsprocessen snabbare, enklare och mer smidig för designers, ingenjörer och leverantörer, och det är bara möjligt på grund av de molnbaserade arkitekturerna hos Onshape och Arena, säger Hirschtick, och tillägger att detta är ett stort utvecklingskliv som innebär att man nu kan få produktutvecklingsstöd från en enda leverantör med CAD-, PDM- och PLM-arbetsflöden fullt realiserade i molnet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Överraskande partnerskap: AVEVA licensierar in Aras PLM för att utveckla OEM-relaterade lösningar inom anläggningsoptimering

Dagens stora nyhet på PLM-, automations- och anläggningsunderhålls-områdena är det överraskande partnerskapet mellan Aras PLM och AVEVA, som avslöjades idag. AVEVA är stora på IT-lösningar som, bl a brukar sorteras in under Asset Lifecycle Management-paraplyet. Bolaget har över 20 000 företag i fler än 100 länder på kundlistan och utvecklar på sin industriella molnplattform applikationer som gör det möjligt för företag att, ”utnyttja kraften i sin information och förbättra samarbetet med kunder, leverantörer och partners.”
AVEVA kommer att licensiera in Aras Innovator-plattformen för att leverera en serie skalbara, Asset Lifecycle Management-lösningar, som kommer att integrera Aras öppna och flexibla portfölj av applikationer med AVEVA Unified Engineering och AVEVA Asset Information Management.
- Förmåga att hantera livscyklar spelar en avgörande roll i den storskaliga digitala transformationen av alla branscher som vi stödjer. Genom att förena data ger de grunden för att automatisera många affärsprocesser och, eftersom de är baserade på korrekt realtidsinformation, ger de också kunderna trygghet och förtroende för noggrannheten hos den tekniska digitala tvillingen. Vårt partnerskap med Aras tar detta ett steg längre, genom att göra det möjligt för kunder att dra nytta av innovativa molnbaserade Asset Lifecycle Management-lösningar för att påskynda deras digitala transformation, säger Peter Herweck, CEO för AVEVA.
För Aras PLM blir partnerskapet ytterligare ett erkännande av PLM-plattformens, Innovator, styrka.
- Aras kraftfulla lågkodsplattform och affärsfärdiga applikationer gör det möjligt för globala företag att anpassa sig med snabbhet och smidighet i de mest komplexa scenarierna, kommenterar Aras-chefen, Roque Martin, det strategiska samarbetsavtalet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing