Molnet

ERP: Miljardkoncern konsoliderar sina globala affärsprocesser på IFS Applications och molnet

När norska miljardkoncernen Orkla House Care satsar på att konsolidera en rad olika system på en plattform landar det hela i ännu en framgång för svenska ERP-utvecklaren, IFS. Orkla HC satsar kort sagt på IFS Applications för att stödja sin globala affärsverksamhet. Det handlar om att den norska koncernen, med kända varumärken som Jordan, Anza, Hamilton, Spekter, SAM och Harris, ska jobba i en sammanhållen lösning, IFS Applications, som levereras i molnet.
Även för IFS-partnern Addovation innebär dagens besked en framgång; bolaget ska stå för implementation, support och utbildning.
Stephen Bostock, programdirektör inom Orkla House Care, kommenterar valet så här:
- Addovation förstod våra behov under utvärderingsprocessen och gjorde det enkelt för oss att förstå systemet och hur det kan stödja våra processer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Nykomlingen Propels lösning möter kaoset i leverantörskedjorna efter pandemin

Propel tillhör de PLM-utvecklare man hör mindre av i branschspalterna. Kanske mest för att vi talar om en relativt ny lösning, lanserad så sent som 2015, och att man därmed inte hunnit arbeta upp något större genomslag på den kommersiella marknaden. Men trots allt så finns man där numera och man växer.
Lanseringen av lösningen kom som ett svar på att bolagsgrundarna menade att de lösningar som finns på marknaden ofta var processuellt fragmenterade och att man såg ett behov av att kunna utnyttja alla olika element inom en PLM-process till en flexibel och lättanvänd molnbaserad plattform byggd på Salesforce; något som tilltalat dagens Propel-kunder som Vizio, Simplisafe, Shell, Zoetis och GoPro, som alla argumenterat för att man genom denna plattform kunnat lansera produkter snabbare (så mycket som 30 %, enligt Propel), ökat marginalerna (upp till 50 %), förenklat kvalitetsarbetet och regelefterlevnad, samt fått kapacitet att lösa kundproblem snabbare (så mycket som 25 %).
Från detta har man utvecklat vidare och nu i början på oktober var det dags för lansering av en Propels Supplier Community, en leverantörs-lösning alltså, driven av Salesforce Experience Cloud. Högaktuellt i skenet av det kaos som orsakas av pandemin i de globala leveranskedjorna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Scania satsar på grönare IT med hjälp av AWS

Att hållbarhet i alldeles oavsett vad man företar sig är dagens kanske viktigaste lösenord behöver man inte tvivla över. En spännande trend i detta spår är att företag som sysslar med lösningar som präglas av stora koldioxidutsläpp idag är inne i massiva omställningsperioder och det handlar långt ifrån om bara de fysiska bitarna; resan mot mindre CO2-avtryck reflekteras även i de digitala uppläggen. Lastbilstillverkaren Scania är ett intressant exempel.
Bolaget har under en längre tid agerat proaktivt när det gäller elektrifiering av transportfordon och hur tillverkning och lösningar för framtidens infrastruktur ska se ut.
Ett av målen man satt upp som har pejling på helhetsbilden är att även IT-sidan ska vara hållbar. Grundidén bygger på att skapa transparens och att sätta upp greppbara mätetal för hållbarhet, KPIer. Med detta i verktygsarsenalen han Scania satt upp målet att bli en ledare inom hållbar IT. Som ett led i detta arbete meddelar bolaget idag att man har ingått ett samarbete med Amazon Web Services (AWS). Initiativet ska reducera företagets IT-relaterade utsläpp och bygga hållbara IT-lösningar med hjälp av molnet.
- IT är en viktig del av Scanias transformation för att bli en leverantör av hållbara transportlösningar, så första steget är självklart att minimera den miljöpåverkan vår IT-användning har, säger Elsa Westin, IT Sustainability Lead på Scania.
- En miljövänlig och effektiv IT-lösning är inte bara bra för vår planet, utan sänker även kostnader och gynnar vår verksamhet. Vi vill försäkra oss om att vårt företag inte nyttjar mer resurser än vad som är nödvändigt,” kommenterar bolagets CIO, Jan Andries Oldenkamp, saken.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SAP tar fram ny molnbaserad lösning för beräkning av företags koldioxidavtryck

SAP lanserar Product Footprint Management, en ny molnbaserad lösning för företag som vill beräkna koldioxidavtrycket för sina produkter genom hela värdekedjan. Lösningen tar hänsyn till hela produktens livscykel, hjälper företag att redovisa sina produkters miljöpåverkan för tillsynsmyndigheter och resulterar i att produkterna kan bli mer hållbara.
SAP Product Footprint Management är en del av en ny portfölj av hållbarhetsapplikationer som ger transparens och mätförmåga i hela leveranskedjan så att företagen kan minska sina koldioxidutsläpp och driva mer hållbara verksamheter.
– Kunderna vill ha det och världen behöver det. Företag vill i dag agera mer ansvarsfullt och hållbart samtidigt som hållbarhetsmålen snart är lika viktiga för affärsresultatet som de finansiella målen, säger Thomas Saueressig, styrelseledamot i SAP SE och ansvarig för SAP Product Engineering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Infor får beröm av Gartner och tar upp Kiviks Musteri i molnet

ERP i molnet är definitivt en av dagens viktigare trender, som inte bara tagit rejäl fart utan har en närmast explosiv omfattning. Att affärssystem-utvecklaren Infor, spelar en ledande roll i detta med moln-relaterade ERP-lösningar behöver ingen tvivla över. Bolaget var tidigt ute på molnarenan med en massiv satsning under tidigare CEOn, Charles Phillips.
I dagarna har man också fått en bra kvittens på att satsningen gått bra: Respekterade analytikern Gartner har positionerat Infor som ledare i 2021 Gartner Magic Quadrant för Cloud ERP for Product-Centric Enterprises. Positionen som en av tre ledare i denna ”Gartner Magic Quadrant” baserades på analytikerns utvärdering av Infors branschspecifika CloudSuite-lösningar, som drivs av Infors affärssystemplattformar LN-, M3- och SyteLine. - Infor är stolta över att bli erkända som ledare i denna Gartner Magic Quadrant, kommenterar Malte Ekedal, nordenchef på Infor. Vi tror att Infor differentierar sig på marknaden med våra branschspecifika och multitenanta affärssystemlösningar för molnet (CloudSuites). Lösningarna är smarta, förkonfigurerade och moderna, så vi kan hjälpa kunderna att växa och digitalt omvandla sina verksamheter.
Ett av företagen som satsat på Infors lösningar relaterat till just molnet är Kiviks Musteri. Tillsammans med Infor har man under ledning av musteriets CIO och Supply Chain-direktör, Nina Hjalmarsson, nu migrerat sin tidigare lokala Movex/Infor M3-lösning till en single tenant molnlösning, som följts upp med en övergång till en multitenat molnplattform - Infor CloudSuite Food & Beverage.
Läs hela reportaget genom att klicka på rubriken.

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

Har du hört talas om Gaia-X? Om inte så kan det beskrivas som svaret på en av de viktigaste frågorna inför nästa våg inom den digitala omvandlingen: Hur kan vi skapa nätverkseffekter utan att centralisera all data? Att skapa värde ur data, oavsett var den befinner sig, är en viktig poäng i sammanhanget. Hur då?
Till saken hör att data på sitt sätt innebär makt, inte minst för den som sitter på infrastrukturplattformar som molnet. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud och Alibaba Cloud är idag de stora spelarna. De har sin geografiska hemvist i Nordamerika och Kina, men var finns Europa i detta? Det är en bakgrund till Gaia-X, som också kan ses som en faktor som ska få dagens "geopolitiska" obalans på IT- och molnsidan att väga över åtminstone delar av de existerande spelarnas tunga positioner.
På sista raden finns det i allt detta intressanta kopplingar till ägandet av data, vilket inte minst aktualiseras av 5G, som är på väg att närmast explodera de kommande åren.
”Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher,” skriver dagens gästkrönikör, HPE’s Stephan Andersson, Country Manager Hybrid IT HPE, som i artikeln diskuterar kring detta.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

ERP/Ekonomi: IFS fortsätter sin starka tillväxtresa – 20 % upp på mjukvarusidan första halvåret

IFS fortsätter tillväxtresan som accentuerades i och med förre SAP Cloud-chefens, Darren Roos, tillträde som CEO för några år sedan. Bolaget har under dessa år visat upp en signifikant tillväxtkapacitet, som. faktiskt går utanpå det mesta som dess konkurrenter i de lite större affärssystemskikten kunnat visa upp.
När bolaget i slutet av semesterveckorna i juli publicerade sin rapport för andra kvartalet fortsatte man sålunda de starka ökningarna i intäktsflödet på mjukvarusidan. Första halvåret var det t o m så stark som plus 20 procent jämfört med samma period året innan. Totalt landade mjukvaruintäkterna för första halvåret på 2,6 miljarder kronor. För att använda ett understatement; inte illa under ett år som präglats av tunga pandemieffekter för många branschspelare.
- IFS är idag ett teknikledande företag med det enda målet att göra de senaste tekniska framstegen tillgängliga för våra kunder på ett sätt som skapar värde snabbt, har en låg total ägandekostnad och är lätt att konsumera och använda, summerade Darren Roos och tillade:
”Första halvåret är ett bevis på att vår strategi för att fokusera på detta och att bygga in smidighet i vår produktverksamhet, fungerar; detta på ett sätt så att kunder kan reagera snabbt på marknaden.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Infor och CGI fördjupar samarbetet med nordisk allians kring molnlösningar

När Infor i förra veckan meddelade att man fördjupar samarbetet med globala storkonsulten CGI som strategisk allianspartner är poängen ett ökat fokus på ERP-utvecklaren Infors branschspecifika molnlösningar och CGIs lokala tjänsteleveranser. I denna kombination finns onekligen ett antal intressanta vinster att hämta hem när det gäller kundernas digitalisering och affärsutveckling.
CGI är sedan tidigare en etablerad partner till Infor och tillsammans ökar man nu leveranserna av lösningar i molnet baserade på Infor CloudSuites till företag inom tillverkning, utrustningar, livsmedel och distribution.
Infors nordenchef, Malte Ekdahl, menar att man nu nått en brytpunkt:
- Fler kunder väljer molnet för sina kritiska affärslösningar, säger han och tillägger: ”CGI som allianspartner utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi i Norden.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kraftfull tillväxt för Dassault 2021: 3DEXPERIENCE-intäkterna rusade under andra kvartalet

Apropå PLM-analytikerns, CIMdata, nya rapport om PLM-investeringarna 2020 (plus 3,8 procent) och deras prognos om en stark tillväxt från 2021 och framåt: När Dassault Systèmes släpper siffrorna för andra kvartalet 2021 står det klart att det gått mycket bra för den franska PLM-utvecklaren; betydligt bättre än 2020.
Bolaget pekar i sin rapport på en organiskt tillväxt när det gäller mjukvarutillväxten på hela 15 procent, där bl a PLM-sviten 3DEXPERIENCEs intäkter rusade med ett plus på 26 procent, och totalintäkterna ökade efter valutajusteringar med 14 procent, till knappt 1,2 miljarder euro (motsvarande ca 12,2 miljarder kronor).
Även sett till hela första halvan av 2021 ser det mycket starkt ut för Dassault, med en 11-procentig tillväxt av totalintäkterna till drygt 2,3 miljarder euro (ca 23,5 miljarder kronor).
- När vi växer i en post-pandemisk värld omdefinierar företag och individer parametrarna för framtida ledarskap. Först letar de efter virtualiseringslösningar - som går utöver digitaliseringen och öppnar en ny värld för möjligheter för innovation - av industrier och ekonomi, som missionskritiska. För det andra finns det en betydande inriktning mot hållbarhet inom innovation – både för Dassault Systèmes och våra kunder - inom alla sektorer av ekonomin. För det tredje är inkluderande i innovation ett väsentligt inslag i ny teknik, säger Dassault-chefen, Bernard Charles, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer om hur det gått för DS-lösningar som CATIA, 3DX och SOLIDWORKS under andra kvartalet 2021.

MOLNET: Dassault breddar 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS med option för hobbydesigners, uppfinnare och innovatörer

Dassault Systèmes fortsätter att ta fram lösningar för att underlätta molnresan i SOLIDWORKS-miljön, men denna gång inte bara för proffs utan också för de som kan ha en mer perifer nytta av en stark 3D-miljö.
Under förra veckan berättade bolaget att ”3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers” nu finns tillgängligt, vilket gör det möjligt för att designa, dela och samarbeta genom molnbaserad åtkomst till SW-miljöns kraftfulla digitala kapabiliteter för design, teknik och innovativ samverkan.
Tanken är att denna option av SW är att det ska vara en slags lösning för amatörer. Den riktar sig bl a till hobbydesigners, uppfinnare, även ”vanliga” designers, ingenjörer, konstnärer och andra som tillverkar eller eller utvecklar saker, och som vill göra sina personliga, icke-kommersiella projekt till verklighet.
Man ska kunna använda samma digitala applikationer som används av proffs i deras arbetsflöde. Exempelvis om de behöver visualisera en digital mockup av en idé eller prova en design för att hitta den bästa lösningen innan man köper material eller tjänster för ett projekt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing