Molnet

Plattform för KUNDRELATIONER: Slut på torra statiska analyser när IFS köper Customerville

Att nöjda kunder är en huvudpoäng i alla företagsverksamheter är det närmaste ett axiom man kan komma ifråga om affärsrelationer. Men hur når man dit på effektivast möjliga sätt? Vägarna är förstås flera, men en av flera nycklar är att ta reda på vad kunderna vill för att vara maximalt nöjda. Frågeställningarna är flera, t ex: Hur ser kundupplevelsen ut? Hur får man den feedback som behövs? Hur kan man på mest rationella sätt lyssna på sina kunder? Osv.
Det är i svaret på den här typen av frågor vi finner skälet till att svenska affärssystemutvecklaren IFS nu meddelar att man köper Customerville. IFS har en långvarig relation med Customerville med bolagets verktyget djupt förankrat i sitt eget VoC-program, ”Voice of the Customer”. Analysen av kundeernas sentiment och den synen på den intelligens som Customerville ger till IFS har spelat en viktig roll i hur IFS har utvecklat sina tjänster, hur de utvecklat IFS Cloud och fortsätter att forma sitt kundlivscykelupplevelse-program och kultur.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aktuellt på engineering.com: Why did the world’s king of CAM, Hexagon leader Ola Rollén,...

This week's big news in ERP, PLM and factory automation–Hexagon's acquisition of ERP giant Infor's EAM business–without doubt came as a surprise; Infor, which is one of the ERP industry's biggest players.
For $2.75 billion, Hexagon will become the owner of Infor EAM - which can be described as one of the industry-leading SaaS-based solutions for managing enterprise assets, such as factory and production facilities and the like. The solution optimizes customers' operational efficiency through digitization as well as better management and maintenance of assets.
Hexagon’s boss, Ola Rollén, moves on in his ambition to build an empire based on smart manufacturing solutions. It is a strikingly interesting move by the Hexagon leader based on his ability to see connections earlier than others and also be able to establish the resources required to act upon it. So, why did he and Hexagon buy Infor’s EAM business?
Click on the link below to be directed to Verdi Ogewell's article on this topic on our American sister site, engineering.com.

Hexagonchefen rör om ordentligt i ERP-grytan: Köper hela INFORS EAM-verksamhet för 23,5 miljarder

Säga vad man vill om Hexagonchefen Ola Rollén, men det är få individuella aktörer inom PLM, automation, metrologi och anläggningshantering som har så högt ställda ambitioner som denne svenske ”imperiebyggare”. Hexagon har kort sagt under Ola Rolléns ledning tagit en väg in i framtiden som säkert överraskat många. Att han skulle kunna stoltsera som världens CAM-kung var det nog få som trodde ända tills jätteköpet av Vero Software 2014. Men det har snurrat på bra, om uttrycket tillåts, och Rollén spejar kontinuerligt över hela horisonten relaterat till industriell produktion och de toppmoderna digitala verktyg som behövs för detta. Några exempel vid sidan av Vero: Köpet av MSC på simulerings- och analyssidan inom PLM, j5 International för att etablera och stödja användning av digitala tvillingar i operativa lösningar inom bl a olja- och gas, Thermopylae Sciences and Technology för geospatialapplikationer, mobila ramverk och molnbaserade positioneringstjänster, 3D-printing startupen Amendate för att stärka på lösningar inom additivt. Rollén jobbar kort sagt över hela skalan för att bygga upp och stärka framför allt Hexagons Mnufacturing Intelligence-division.
Idag kommer ett synnerligen överraskande nytt köp: Hexagon förvärvar hela INFORs EAM-verksamhet; Infor som är en av branschens större spelare har; INFOR.
För 23,5 miljarder svenska kronor blir Hexagon ägare till Infor EAM – som kan beskrivas som en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar, typo fabriks- och produktionsanläggningar och liknande. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.
- Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg, säger Hexagonchefen i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

VÄRVAD FRÅN MICROSOFT Solutions: Han tar över som ny sverigechef för Citrix

Citrix meddelar idag att Peter Ericson utses till ny Sverigechef. Hans erfarenhet av att bygga och leda säljorganisationer specialiserade på toppsegmentet inom molntjänster blir en viktig tillgång när Citrix fortsätter expandera i Sverige.
Peter kommer senast från rollen som affärsområdeschef för Microsoft Solutions. Han tar nu över ansvaret för att utveckla Citrix erbjudande på den svenska marknaden och leda organisationen tillsammans med Citrix partners mot fortsatt tillväxt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/Livsmedel: Infors Optiva-plattform ger Atria perfekta recept och förmåga att klara tuffa regleringar

Affärssystemutvecklaren Infor sysslar långt ifrån bara med att utveckla ERP- och EAM-lösningar, man finns också representerade på PLM-arenan med sin Optiva-lösning, som i sig baseras på Aras PLMs teknologi. Lösningen ”Infor PLM for Process (Optiva) är specifikt utformad för tillverkare av livsmedel, drycker, kemikalier och biovetenskap och ger en enhetlig produktvy av data och processer. De här industrisegmenten är alla föremål för en ökande samling av regleringar och lagstiftningar kring t ex vilka ingredienser som får användas och vilka maxnivåerna är. Optiva hjälper i detta tillverkare att uppnå överensstämmelse med regler och märkning - oavsett om det uppfyller rapporteringskraven, följer märkningslagstiftningen eller tillhandahåller detaljer om ingredienser.
Det är bland annat i ovanstående vi finner de tunga skälen till att Atria, ett av de ledande kött- och livsmedelsföretagen i Norden, Estland och Ryssland har valt Infor PLM för Process (Optiva) som en standardiserad plattform för produktutveckling över hela gruppen.
Optiva distribueras via Infors multi-tenant moln, med flera applikationen som inte bara skapar en standarduppsättning av processer, utan också blir ett ”mastersystem” för recept, innehav, all dokumentation relaterad till produktutveckling och produktion och godkännandeprocesser.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AUTOMATION: PTC-partnern Rockwell kliver djupare in i molnet med köpet av Plex

PTC-partnern Rockwell Automation utökar sitt industriella molnprogram med att köpa Plex-Systems.
Det nu köpta bolaget jobbar med att utveckla smarta molnbaserade tillverkningsplattformar för att kunna hantera storskalig produktion. Köpeskillingen uppges vara 2,22 miljarder dollar, motsvarande nära 19 miljarder kronor, och beloppet betalas kontant.
Plex har i sitt utvecklingsarbete tagit fram en multi-tenant, SaaS-baserad tillverkningsplattform som det mesta som krävs för storskaliga produktframtagningsprocesser, inkluderande sånt som avancerade system för tillverkning, kvalitet och t o m kapacitet att hantera leverantörskedjan. Man har över 700 kunder och hanterar mer än 8 miljarder transaktioner per dag.
För Rockwell innebär köpet av Plexs mjukvarufunktioner att man ytterligare differentierar sig i den globala konkurrenssituationen på marknaden, med mjukvara, kompletterande branschexpertis och förmåga att förvandla realtidsdata till handlingsbara beslutsgrunder.
Ett intressant faktum i sammanhanget är att svenska Hexagon etablerade ett partnerskap med Plex MES så sent som i maj tidigare i år.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Autodesk avslöjar mer om framtiden för nya Upchain PLM

Vad planerar Autodesk att göra med den nyligen släppta Autodesk Fusion 360 Manage och hur ser de framtida planerna ut för PDM-lösningen Autodesk Vault? Men kanske ännu intressantare: Vilken väg tänker man ta med avseende CAD-integrationer som stöds av Upchain? Och hur ser det långsiktigt ut för Upchain-lösningens roll? Autodeskbasen Andrew Anagnost, diskuterade de här bitarna i bolagets senaste rapport i förra veckan och bland annat kom Upchain PLMs roadmap upp.
Bland annat sa han att i kombination med befintliga Autodesk-erbjudanden som Fusion 360 kommer Upchain att förenkla datadelning och samverkan för ingenjörer, tillverkare, leverantörer och andra produktintressenter. Detta gör det möjligt för användare att snabbare marknadsföra produkter och bygga en starkare leveranskedja. Sånt som distribution, uppskalning, underhåll och uppdateringar ska kunna göras utan dyra, oflexibla och tidskrävande integrationer av äldre system.
- Vi kommer att expandera Upchain genom våra företags- och kanalpartners och ser i detta en kommande vass ramp för äldre designverktyg till Fusion 360-molnekosystemet och enklare expansioner in i angränsande vertikaler, noterade Anagnost.
Autodesk mål på sikt blir att stödja sömlös integrering till Forge-plattformen och Fusion 360-applikationerna på ett sätt som inte känns olikt det som Dassault jobbar med när det gäller att få upp SOLIDWORKS-användarna på 3DEXPERIENCE-plattformen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAD: Autodesk slår ett slag för generativ design – rejäl rabatt sänker instegsbarriären för...

En av de senaste årens intressantaste innovationer inom produktutveckling handlar om generativ design. Men har det slagit igenom i användarledet?
Tveksamt, trots att tanken bakom generativt är i grund och botten är mycket sympatisk och rätt använt, tidsbesparande. En poäng är att man med generativ design kan skapa vassare produkter med hjälp av designmjukvarans algoritmer. Detta i en iterativ process där programmet tar fram flera förslag som uppfyller de lösningar vars parametrar man i förväg matat in. Istället för att konstruera en del eller part och sedan använda t ex hållfasthetsanalys för att kontrollera att produkten uppnått önskade egenskaper, kan generativ design i ett slag i en enda kombination av kapabiliteter vända upp och ner på detta flerstegade arbetssätt. Istället kan designern fokusera på att finjustera genom att välja specifika utdata eller ändra ingångsvärden, intervall och distribution. Utfallet av detta blir en optimerad produkt som är svår att matcha med den vanliga ”manuella” processen..
Det hela låter rationellt till tusen, inte minst i skenet av genomslaget som är på väg när det gäller 3D-printade delar.
Autodesk var att av de första PLM-utvecklarna som systematiskt gick igång på detta och tog fram lösningar. Senare har andra följt efter, men det hindrar nu inte att genombrottet för generativt låter vänta på sig. Detta tänker Autodesk nu göra något åt:
I ett drag som säkerligen kommer att göra generativ design mer tillgänglig för fler ingenjörer sänker Autodesk det fasta priset till 1600 dollar, motsvarande 13600 svenska kronor.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

MES: Hexagon blir partners med Plex Systems i jakten på tillverkning à la Industri...

Hexagon under Ola Rolléns ledarskap har gjort en magnifik utvecklingsresa och skapat en stark ställning på marknaden med ett brett utbud av programlösningar och tjänster, dels relaterat till PLM - framför allt på sub-PLM-områdena CAM/NC-/CNC-styrning och simulering – dels när det gäller smarta tillverkningslösningar, automation och metrologi. Satsningarna har lyft bolaget upp till världsklassnivå.
En sån här resa låter sig knappast göras utan att man ägnar tid och finansiella resurser åt teknologiinköp, långtgående integrationstänkande och byggen av partnerskap; alla dessa faktorer har också varit pelare i expansionsstrategin. Men målen blir dynamiska i en sådan miljö, där siktet är inställt på Industri 4.0. Utvecklingsdrivet tar aldrig slut utan siktet förflyttas kontinuerligt framåt.
Ett intressant exempel på detta är det nyligen lanserade partnerskapet med Plex Systems, ett bolag som betecknas som, ”ledande inom molnlevererade smarta tillverkningslösningar”. Poängen är att detta globala partnerskap kommer att göra det möjligt för Hexagons division ”Manufacturing Intelligence” och Plex att tillsammans sälja Plex MES till Hexagons tillverkningskunder:
- De kan därmed få stöd i att ta kontroll över fabriksgolvet och tillverkningsprocesser genom transparens och uppkoppling och förverkliga löftet om Industri 4.0, , hävdar Paolo Guglielmini, president för divisionen Manufacturing Intelligence på Hexagon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny stororder: 9 000 användare i potten när geodataspecialist satsar på IFS i molnet

Det går fortsatt bra för svenska ERP-utvecklaren IFS. Det är geodataspecialisten Fugro som i sin digitaliseringssatsning driver en transformationsresa för att förena sina medarbetare, processer och affärsdata med en enda ERP-programvarulösning, som nu alltså blir en från IFS.
Totalt uppger bolaget att det handlar om ge 9000 Fugro-anställda över hela världen funktioner inom global ekonomi och redovisning, projektledning och upphandling. Ingen liten beställning alltså.
- Företag som vi, som stöder våra kunder i att hantera sina komplexa projektlivscykler, tvingas ofta använda separata programvaruprodukter för att hantera olika steg i projektet, vilket skapar flera avbrott mellan data, människor och tid, säger Fugros CEO Mark Heine, som menar att IFS-mjukvaran kommer att lösa denna problematik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing