Annons

Ny undersökning: Förväntad kraftfull tillväxt för hybrida multimoln de kommande åren

…OCH I SVERIGE SPÅS DE VÄXA BETYDLIGT MER ÄN GENOMSNITTET. AI, personlig integritet och hållbarhet gör att allt fler svenska IT-chefer söker efter flexiblare IT-infrastruktur med många molnleverantörer och lokala datacenter. Det är en av konklusionerna i den sjätte årliga utgåvan av undersökningen Nutanix Enterprise Cloud Index. Undersökningen, som omfattar 50 IT-beslutsfattare från Sverige, visar att användandet av hybrida multimoln kommer att mer än fördubblas inom de närmaste tre åren vilket är betydligt högre än det globala genomsnittet.
Begreppet hybrida multimoln syftar på IT-miljöer som innefattar så väl flera olika publika molnplattformar - Amazon Web Services och Microsoft Azure är bra exempel - och privata moln, som lokala datacenter (on-prem). Grundtanken är att utnyttja fördelarna med varje typ av lösning, där de kommer till sin rätt i allt från kostnader, prestanda, skalbarhet och funktionalitet till exempelvis geografisk tillgänglighet, tillförlitlighet, administration och säkerhet. Rätt sak på rätt plats.
I undersökningen som berör den svenska marknaden märks följande:
• Nästan alla – 88 procent – av de svenska IT-cheferna anser att deras organisationer kan dra nytta av hybridmiljöer som innefattar både publika och privata moln.
• Hybrida multimoln förutspås växa kraftigt i Sverige, från en andel på 18 procent i dag, till 42 procent under de kommande 1-3 åren. Andelen globalt är 35 procent och i EMEA-området 30 procent.
• Intresset för hybrida multimoln hänger ihop med att fler än 60 procent av de svenska respondenterna planerar att öka investeringarna i modernisering av IT under 2024.
I jämförelse med andra länder sticker Sverige ut genom att satsa mindre på kombinationen lokala datacenter och bara en leverantör av en publik molnplattform. I det senare fallet är andelen svenska deltagare som kommer att satsa under de kommande 1-3 åren nere på noll procent, vilket kan jämföras med elva procent globalt. Det tyder på att inga svenska organisationer planerar att bara ha en enda publik molnleverantör om tre år.
– IT-beslutsfattarna är överens om att hybrida multimoln är den bästa modellen för att uppfylla de krav som finns. Därför investerar Nutanix i stöd för alla de tre stora publika molnleverantörerna Amazon, Microsoft och Google, säger Mats Ericson, regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix.

Den främsta drivkraften i Sverige bakom de tänkta satsningarna på hybrida multimoln är en förbättrad förmåga att använda AI, med en andel på 54 procent (flera anledningar kan väljas). Det kan jämföras med andelar på 35 procent både globalt och för EMEA-området. I Sverige rankas också dataoberoende (”data sovereignty”) och personlig integritet högt, liksom hållbarhet som båda har andelar på 42 procent som drivkraft för att satsa på hybrida multimoln.

Utmaningar för förtragsledningarna
Satsningarna på hybrida multimoln kommer självklart att kräva en hel del arbete och medföra utmaningar för företagsledningar. 31 procent av de svenska deltagarna i undersökning ser till exempel utmaningar med att olika delar av deras IT-miljöer brister vad gäller interoperabilitet. Det förväntas ge problem med drift och dataåtkomst, medföra policykonflikter och fördröja eller till och med hindra modernisering av IT-miljöer. Investeringar för att komma tillrätta med detta omfattar rekrytering av teknisk personal, implementering av AI-lösningar, arbete med hållbarhet och satsningar på dataanalys.

Sammantaget beror satsningarna på hybrida multimoln på en medvetenhet om att det krävs modernisering av IT-miljöer för att kunna dra nytta av den senaste tidens framsteg inom AI. Lägg till det tidlösa krav på effektivisering, kostnadskontroll och flexibilitet: 

– IT-beslutsfattarna är överens om att hybrida multimoln är den bästa modellen för att uppfylla de krav som finns. Därför investerar Nutanix i stöd för alla de tre stora publika molnleverantörerna Amazon, Microsoft och Google, säger Mats Ericson, regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix.

Omfattar globalt 1 500 beslutsfattare
För sjätte året i rad har Vanson Bourne genomfört undersökningen Nutanix Enterprise Cloud Index på uppdrag av Nutanix. 1 500 IT-beslutsfattare från hela världen som är specialiserade på tekniska plattformar, varav 50 från Sverige, deltog under december 2023. I övrigt kommer deltagarna från Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Afrika, samt Asien och Australien.

Om företaget bakom undersökning, Nutanix, kan noteras att det är en global aktör inom molnmjukvara och en pionjär inom hyperkonvergerade infrastrukturlösningar, som ”gör moln osynliga och gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina affärsresultat,” som man självt uttrycker saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title