Krönikor

TECKEN PÅ DIGITAL UTMATTNING? ”Fyra skäl till att transformationen inte lett till förväntade förbättringar”

Dagens gästkrönikör är HEXAGON Asset Lifecycle Intelligences DOGA AKKUS. Håller organisationer på att drabbas av digital utmattning? Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Doga Akkus, senior Account Manager på Hexagon, ställer frågan. Bakgrunden är, menar han, att det har pratats om digital transformation i åratal: ”Mellan 2014 och 2019 ökade antalet publikationer på ämnet 22 gånger om. Men det verkar som om vi börjar tröttna, åtminstone de som ska genomföra arbetet i praktiken – IT-teamen.” Hur då?
Bara 49% av företag i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) planerar öka digitaliseringstakten. Det ska jämföras med Amerika (88%) och Asien och Stillahavsområdet (56%). Och de som bromsar är ofta IT-teamen själva. Enligt Gartner har IT-medarbetarnas villighet att stödja förändringsinitiativ minskat med hälften sedan före pandemin. Det är framför allt fyra faktorer som lett till den digitala utmattningen. Känner du igen tecknen i din organisation?
• Faktor 1: Sammankopplade IT-system har inte gjort företaget mer agilt
• Faktor 2: IT och andra projekt-team tvingas fortfarande jobba i många olika applikationer
• Faktor 3: Spagetti-IT leder till dålig koll
• Faktor 4: Beslutsfattare misstror datan

”För de organisationer som vill öka förståelsen för varför den digitala transformationen inte lett till de förbättringar de förväntat sig och som vill veta var de bör fokusera sina insatser i framtiden, kan det vara smart att fråga både projekt och IT-team, vilken data de inte litar på,” noterar Doga Akkus.
Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

Svaren på de tre vanligaste frågorna om PLM från en av världens mest främsta...

PETER BILELLO: ”En AVGÖRANDE, men nästa alltid FÖRBISEDD SYNVINKEL handlar om ANVÄNDAREN.” Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är en av världens främsta experter och analytiker inom PLM-området: Peter Bilello, som är CEO och koncernchef för CIMdata. Han har tittat lite närmare på några grundläggande aspekter på PLM, närmare bestämt de tre vanligaste frågorna på plattformen ”answerthepublic.com”, som är en plats som hjälper människor att hitta vanliga användarfrågor som skrivs in i sökmotorer.
De tre grundläggande frågor som Bilello sorterat ut är följande:
1. Vad betyder PLM egentligen?
2. Hur vet jag om jag behöver PLM?
3. Vad ska jag fråga för att förstå om mitt företag behöver PLM?
”Två av huvudorsakerna till PLM-misslyckande är bristande medvetenhet och missförstånd. Min förhoppning med den här artikeln är att minimera denna typ av effekter och ta itu med båda direkt,” skriver Bilello och citerar i sammanhanget CIMdatas formella definition av PLM. Det är, noterar han, "en strategisk affärsmetod som tillämpar en konsekvent uppsättning affärslösningar till stöd för samarbetsskapande, hantering, spridning och användning av information om produktdefinition över det utökade företaget. Detta sträcker sig från koncept till slutet av produktlivet och integrerar människor, processer, affärssystem och information."
I artikeln utökar Bilello detta koncept med insikter från sitt senaste webbseminarium, "AI & PLM: Beyond All the Hype" (”AI och PLM – bortom hela hajpen”).
”I webbinariet betonade jag att PLM är ett företags innovationsmotor som orkestrerar skapandet, underhållet och återanvändningen av produktrelaterade digitala tillgångar,” skriver han och noterar att dessa definitioner väl sammanfattar PLM för mjukvaruutvecklare och tjänsteleverantörer. ”Men som PLM-konsult, forskare och utbildare inser jag att användare behöver bättre insikter – om så bara för att motivera ett köp. Genom att utnyttja answerthepublic.com kan vi se luckor i förståelsen och presentera våra insikter från en avgörande, men nästan alltid förbisedd synvinkel: användaren.”
Detta sagt, är Peter Bilello en expert som vet vad han talar om inom PLM- och andra IT-områden. Han har mer än 35 års erfarenhet av utveckling av affärsmässigt vassa IT-lösningar för forsknings-, ingenjörs- och tillverkningsorganisationer över hela världen. Han har deltagit i PLM-analys, urval, implementering och utbildning; CAD/CAM/CAE/CIM-implementering och förvaltning; rådgivning inom synkron och mager tillverkning; mjukvaruutveckling; och allmän datahanteringsstrategiutveckling och stöd. Han har också skrivit ett flertal artiklar och forskningsrapporter om PLM och relaterade ämnen.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Innebär AI domedagen för miljontals jobb – eller ska det ses som porten till...

COGNIZANTS AI-expert, GREGORY VERLINDEN, ser inte AI som ett HOT – TVÄRTOM… Tidigare i år kom Goldman Sachs med en alarmerande rapport. Generativ AI – det vill säga den typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll – sätter 300 miljoner jobb på spel. Flera andra skeptiska röster förväntar sig, liksom Goldman Sachs, att miljontals människor kommer att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens (AI). Men behöver det bli så?
- Nej, hävdar Gregory Verlinden, AI-expert på det globala konsultföretaget Cognizant, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Däremot kommer AI i alla sina former att förändra arbetsinnehållet och strukturerna på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Många jobb kommer att förändras – men samtidigt visar industrihistorien att nya teknologier har en förmåga att skapa många nya jobb.
”Fabriksarbetare, kontorsarbetare och butiksanställda är sedan tidigare vana vid tanken på att maskiner eller robotar kan komma att ta över stora delar av deras jobb. Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens verkar det nu vara de högutbildades tur,” skriver Verlinden, men tillägger att introduktionen av ChatGPT och Bard har snabbat upp utvecklingen och kan bidra med en rad värdefulla kapaciteter i samhällsutvecklingen.
”Artificiell intelligens kan hjälpa banker att upptäcka bedrägerier, hålla igång sociala medier och nyhetssajter, programmera och hjälpa till att diagnostisera hälsoproblem. Men den här utvecklingen ska inte ses som ett hot i första hand. Vi på Cognizant har cirka 355 000 anställda globalt. Och vi behöver bli fler, inte minst på grund av AI-trenden. Vi behöver hitta fler nyutexaminerade i Sverige än vad de svenska högskolorna och universiteten kan leverera.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Verlindens krönika på PLM&ERP News.

GÄSTKRÖNIKA: Molnrevolutionen – så här fortsätter utvecklingen inom molninnovation 2024

Molnet fortsätter att vara den grundläggande transformationsplattformen för organisationer som vill vara branschledare och anamma den mest effektfulla framväxande tekniken.
Det menar Jo Debecker, Managing Partner och Global Head på Wipro FullStride Cloud, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News.
Han har tagit fram fem tips på hur företag effektivt kan implementera molnet och stärka verksamheten på lång sikt. Dessa handlar om multi- och hybridmoln; zero-touch-revolutionen; hållbarhetsbiten; edge computiong och molnekonomi.
ROI (Return on Investment), CFOer och COOer är viktiga för att styra narrativet för molnkonsumtion, hävdar Debecker. ”Detta skapar ett kostnadsmedveten men samtidigt värdedriven inställning till införandet av molnet. När företag fortsätter att skala upp sin molninfrastruktur bör företagens fokus ligga på att optimera ROI med en noggrann analys av utgifter kontra vinster för att säkerställa att molninvesteringar direkt leder till ökad operativ effektivitet och konkurrensfördelar.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERPÅ News.

Brian Thompson, PTCs CAD-ansvarige: ”HÅLLBARHET och DIGITALA TRÅDAR formar CAD-landskapet 2024”

Vad formar CAD-landskapet 2024? Flera saker är av stor vikt, men allmänt handlar de om användarnas föränderliga behov och den dynamiska globala miljön. Mot bakgrund av makroekonomisk osäkerhet framträder två globala drivkrafter, hävdar gästkrönikören, PTC’s CAD-ansvarige DVP och GM, Brian Thompson:
- Dels den digitala tråden och dels hållbarhetsinitiativen – som kraftfulla svar på de rådande förhållandena.
I dagens artikeln på PLM&ERP News beskriver han scenen för utforskning av trenderna som kommer att forma CAD under det kommande året, där anpassning, innovation och hållbarhet är de dominerande krafterna som driver designprocessen framåt.
”I en tid av digital transformation möts designprocessen av nya datautmaningar. Den digitala tråden fungerar som en strategisk lösning som kopplar samman noderna i digital produktutveckling, tillverkning och strömmarna inom servicedata. Ansvaret för att integrera denna transformativa trend i designprocessen faller på designteamet. Detta ger designingenjören uppdrag att utforska hur man kan utnyttja omvälvande teknologier som additiv tillverkning (3D-printing) och augmented reality (AR) på ett effektivt sätt för att möta sina företags växande behov på affärssidan,” skriver Thompson.
Han pekar också på att designingenjören delar ett betydande ansvar för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Den mognad och sömlösa integrationen av CAD-verktyg i designmiljön hjälper ingenjörer att optimera för hållbarhet utan några särskilda ansträngningar. Genom strategisk användning av funktioner som simulering och generativ design kan ingenjörer bedöma hur materialval påverkar produktens prestanda, och därmed bidra till att minska överskottsavfall och energiförbrukning.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Tre begränsningar med AI-drivna cyberattacker som gör att man inte behöver ha panik –...

I DAGENS GÄSTKRÖNIKA diskuterar Integrity360s CTO, Chief Technology Officer, Richard Ford, kring AI och cybersäkerhet. Det finns i detta fortfarande tre kritiska begränsningar i nuvarande AI-modeller som gör att organisationer inte behöver ha panik ännu, menar Ford. Vilka är de?
* AI hanterar inte oklarheter effektivt och kräver mänsklig ingripande.
* AI-modeller är begränsade av den data de tränats med, vilket gör dem relativt svaga att hantera oklarheter och mjuka värden.
* Mänskliga hjärnor är fortfarande skarpare än AI på många fronter.
Så även om AI-drivna cyberattacker definitivt oroande, så ligger den verkliga faran huvudsakligen i framtiden hävdar Richard Ford.
Genom att investera i effektiva säkerhetsåtgärder, kombinera dessa med expertis från utbildade proffs, och utbilda de anställda kring vanliga cyberhot, kan nätverk och system effektivt skyddas mot de flesta AI-drivna cyberattackerna, är hans konklusion.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Kommer programmering att bli överflödig i framtiden?

DAGENS GÄSTKRÖNIKÖR: Claus Jepsen på Unit4. Frågan i rubriken är onekligen intressant och lite till mans är vi väl klara över att det kommer att hända saker på djupet inom IT som kommer att förändra programmeringssidan upplägg.
En av dem som funderat mer på saken är Claus Jepsen, CTO på affärssystem-utvecklaren Unit4. ”Vi står inför en revolution i detta där applikationstillägg kan förväntas ta över,” hävdar han i dagens gästkrönika.
Trots att programmering spelar en central roll i dagens IT-värld, betonar Jepsen att många av de uppgifter som utförs genom kodning kan ersättas med färdiga tillägg till befintliga applikationer. Med programmerarbrist som en växande utmaning, kan denna strategi hjälpa företag att effektivt utnyttja sina resurser och låta programmerare fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
Han insisterar på att beslutsfattare bör kräva applikationer som kan utökas genom tillägg och avstå från att utveckla egna, proprietära lösningar som leder till inlåsning. Med applikationstillägg kan tredje part lägga till funktioner på ett snabbt och eleganta sätt, vilket ger kunderna skräddarsydda och integrerade lösningar de efterfrågar.
Bryter denna strategi ny mark i programmeringsvärlden? Eller blir det bara ännu ett orealiserat löfte? Dessa frågor tar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News upp i sin analys kring sånt som påverkar Unit4s strategi för framtiden inom IT-teknik.

Gästkrönika av LARS TAXÉN: ”Information, det vet man väl vad det är?” – om...

”Vår samhälleliga tillvaro började med att vi samlade rötter, jagade byten och fiskade. Därefter blev vi jordbrukare och så småningom tog industrisamhället över. Nu lever vi i informationens tidsålder, där kontroll av och tillgång till information är själva grunden för vår tillvaro,” skriver PLM&ERP News gästkrönikör, docent Lars Taxén.
Ungefär så brukar mänsklighetens olika historiska faser beskrivas, konstaterar han och pekar på att, ”utan tvekan är information idag en oundgänglig del i vår tid. Googlar man på termen ”information” får man över 25 miljarder träffar. Informationsteknologi (IT) i form av persondatorer, plattor, och mobiler är vardag för stora delar av jordens befolkning.”
Men är informationen idag viktigare än tidigare bara för att stora delar av den digitaliserats? Information har väl i alla tider spelat en avgörande roll?
Absolut är det så, menar Taxén, men det finns en spännande utgångspunkt när det gäller att se på information som kan få alla som hanterar den i teori och praktik att se på sin verksamhet med nya glasögon. Vilket är en viktig aspekt sett i perspektiv av dagens digitaliserings-utveckling. Hur då? Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

ERP i FÖRÄNDRING: ”Smart finansiell analys är en av nycklarna till att hantera snabba...

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är ERP-utvecklarens, Unit4, Michael Lengenfelder, VP och ansvarig för de digitala verktygen inom finansiell planerings- och analys (FP&A). Han skriver om behovet av att säkerställa teknik för analys och planering för att bli en uthållig organisation - oavsett storlek på företaget.
”Det kan låta självklart att analys och planering krävs för att hantera förändringar i omvärlden. Men verktyg som möjliggör analys och planering glöms ofta bort, vilket gör att hastiga beslut och panikåtgärder krävs i stället. Organisationer som vill manövrera säkert i framtiden behöver se över sina lösningar för både analys och planering,” konkluderar Michael Lengenfelder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title