Krönikor

GÄSTKRÖNIKA: Nya teknologier skapar förändrade PLM-landskap – hur möter vi detta?

Sedan några år kör svenska PLM-utvecklaren Eurostep och globala analytikern CIMdata eventet PLM Road Map & PDT ihop. Samarbetet har kontinuerligt utvecklats och bolagen genomför nu ett helt igenom integrerat event.
Under den senaste upplagan av PLM Road Map & PDT i slutet av maj var presentationerna av sedvanligt hög klass och cirkulerade kring temat ”Disruption” och hur teknologier snabbt kan förändra den spelplan som vi använder. ” Som flera talare påpekade så råder ingen brist på teknologier som är, eller kan bli, ”disruptiva” och ett antal sådana lyftes fram på eventet,” skriver dagens gästkrönikör, Eurosteps marknadsansvarige och medgrundare, Håkan Kårdén. I artikeln tar han upp case från Boeing och NASA till Siemens Energy och franska byggjätten EGIS.
Redan nu har Eurostep och CIMdata annonserat höstens konferens, november 16-17 med samma tema. Den som har något spännande att berätta kring temat ”disruption” bör skynda sig att skicka in ett ”abstract”. Se www.pdteurope.com och www.cimdata.com
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ELFORDON/Gästkrönika: Vad är egentligen smart laddning?

När det gäller laddning av elfordon är likströmsladdning det bästa alternativet för företag som vill tillhandahålla snabb, högeffektiv laddning till en rad kunder. Att ha en högre effekt är dock inte den enda funktionen för DC-laddning. Faktum är att det finns ett antal funktioner som gör både AC- och DC-laddning enklare för företag och kunder att använda. Det är här smart laddning kommer in.
Men vad är smart laddning? EVBox Groups Juraj Pleško, produktmarketing-chef och Harry Sullivan, lead copywriter hos denna utvecklare av batteriladdningslösningar, förklarar saken i dagens gästkrönika.
”Smart laddning inkluderar alla funktioner som optimerar EV-laddningsinfrastrukturen (Electrical Vehicles) och minimerar belastningen (efterfrågan på el) på elbilar. Smart laddning fungerar genom att styra kraften, tidpunkten och riktningen för enskilda laddningssessioner och tar hänsyn till kund- och fordonsbehov, infrastrukturbegränsningar, förnybar energiproduktion, elkostnader, nätförhållanden och tillhörande nättjänstmarknader,” konstaterar de två gästskribenterna.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Gästkrönika om ett bekymmer som eskalerat i distansarbetets spår: ”Vad IT-chefer bör veta om...

Shadow IT är en benämning på IT-projekt som hanteras utanför företagets IT-avdelning eller utan att IT-avdelningen vet vad som händer. Även den mest rutinerade IT-avdelning har svårt att hela tiden ha kontroll över vad de anställda gör. Shadow IT uppstår vanligtvis inte på grund av hackare eller illasinnade angrepp på företaget. Det är företagets anställda som ibland skapar problem, oftast helt omedvetet.
En som har funderat och agerat på de här sakerna är Rob Price, senior specialist, konsult och ”Global Lead för Risk & Compliance”, på Snow Software.
”Under årens lopp har Shadow IT varit lite som en modetrend – från att fånga uppmärksamheten hos säkerhetsmedvetna organisationer runt om i världen till att accepteras som en del i att göra affärer. Men i och med skiftet till distansarbete har cybersäkerhet generellt sett blivit ett av företagens största bekymmer idag vilket bland annat lett till att fenomenet Shadow IT återuppstått,” skriver han som dagens gästkrönikör på PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: Pandemin har lett till att fler produktutvecklar på distans

Pandemin har tvingat fram ökat distansarbete där ett antal nya teknologier och nya sätt att tänka fört produktutveckling, utbildning och samarbete in i en ny digital era. Bjoern Klaas, VP och VD för Protolabs i Europa tar i dagens gästkrönika på PLM&ERP News en närmare titt på hur designingenjörer idag arbetar i virtuella samarbetsteam.
Klicka på rubriken för att läsa hela dagens gästkrönika.

OutSystems Michael Söderholm: ”Framtidens applikationsutveckling – tänk ’app la carte’”

”Vi ser ett snabbväxande intresse både i Sverige och globalt för nya former av applikationsutveckling, ett intresse som drivs av både växande krav på digitalisering och den skriande bristen på expertis. ATT IT-utveckling står inför stora förändringar de närmaste åren är så gott som alla rörande överens om – enligt Gartner beräknas två tredjedelar av all applikationsutveckling kommer att ske på AI- och automationsstödda plattformar redan år 2025 – men det handlar också om att förstå HUR den omställningen ska göras och plattformarna behöver användas för att skapa största möjliga nytta av dem.”
Det skriver Michael Söderholm, säljchef i Sverige för OutSystems, i dagens gästkrönika.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

GÄSTKRÖNIKA: ”Myter vi måste slå hål på och en molnlösning som är vägen framåt”

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen och övergången till molnet för många företag. Fortfarande finns dock en rädsla att ta steget fullt ut till ett molnbaserat affärssystem. Låt oss en gång för alla krossa myterna och visa alla fördelar som ges med en molnbaserad lösning när distansarbetet blir det nya normala i pandemins spår, det skriver Xledgers VD Thomas Falk, som är dagens gästkolumnist på PLM&ERP News.
Han fortsätter: ”Covid-19 slog ned som en bomb i våras och lamslog stora delar av samhället. Företag, organisationer och andra verksamheter fick helt tänka om när arbetskraften helt plötsligt skulle börja jobba på distans. Videotjänster som Zoom blev över en natt helt ovärderlig för företagens fortsatta kommunikation med sina anställda. En stor anledning var att lösningen var enkel, kostnadseffektiv och snabb, och framförallt kunde skalas upp där behovet var som störst.”
Läs hela krönikan genom att klicka på rubriken.

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

Vilka är de tunga trenderna under 2021 när det gäller produktutveckling, designarbetet och relaterade PLM-verktyg? Var och en får ha sin egen uppfattning, men för PTC’s DVP och general manager för CAD-segmentet, Brian Thompson, är saken glasklar. Han pekar i dagens betraktelse ut tre områden som kommer att driva på utvecklingen i den digitala omvandlingen: simulering, AI-design och Model-Baserad Definition (MBD).
Alla tre bitarna har kommit alltmer i fokus under de senaste åren och det är nog få som säger emot PTC’s CAD-ansvariges förutsägelser. Framför allt Simulering & Analys (CAE) har tillväxtmässigt under det senaste decenniet varit i topp bland sub-PLM teknologierna, med mer än 10-procentiga årliga tillväxtsiffror ifråga om världens företags PLM-investeringar. Detta hänger i sin tur samman med att produktutvecklingen i alla sina faser alltmer kommit att byggas på digitala 3D-modeller av produkterna. Om man allt mindre jobbar med fysiska modeller i designarbetet blir förstås konsekvensen att de digitala konstruktioner som tas fram också måste testas och valideras digitalt. Detta, i kombination med en alltmer långt driven trend där el, elektronik, mjukvaror och artificiell intelligens inte bara vuxit fram som dominerande inslag i allt fler typer av produkter, utan också krävt en rad parallellt verksamma system för att fungera effektiv, har skapat en komplexitet ger dramatiska effekter i hela värdekedjan.
PTC’s Brian S. Thompson redogör med detta som bakgrund för PTC’s syn på hur detta påverkar utvecklingsarbetet under 2021.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

KRÖNIKA: 5G och den digitala transformationen – vilken är egentligen nyttan för den tillverkande...

”Många talar om 5G just nu. Men vad betyder den nya teknologin för den tillverkande industrin?”
Det är Siemens Digital Industries PLM-chef för Norden, Mats Friberg, som ställer frågan i dagens gästkrönika och svaret är att 5G kommer att ändra på mycket: ”När du tänker på digital transformation är 5G en av de teknologier som jag ser kommer
att spela en viktig roll. Dagens företag står inför en explosion av komplexitet. Framsteg inom beräknings-, och anslutningsteknik ger organisationer möjlighet att utnyttja denna komplexitet som en konkurrensfördel. Om vi tittar på industriella organisationer så kommer tekniken att ha en betydande inverkan på aktivering av IIoT, Industriellt Internet of Things, digitala tvillingar och en omfattande maskin-till-maskin-kommunikation,” konstaterar han.
Hur då och hur bråttom är det? Vilka är de tekniska utmaningarna? Klicka på rubriken för att inte missa inte en gästkrönika som är angelägen för industriutvecklingen i Norden.

3D PRINTING: Hur kan digital design bidra till att öka utvecklingstakten av elcyklar?

Veckans gästkrönikör på PLM&ERP News är Protolabs Tom Edstav, ansvarig för Norden- och Baltikumregionern. ”Coronapandemin har lett till att intresset för elcyklar nu ökar igen, trots det slopade elcykelbidraget. Samtidigt tar utvecklingen av elcyklar också stora steg framåt,” skriver han och citerar Peter Richards, ansvarig för marknadsföring och kommunikation på Protolabs i Europa.
I dagens artikel tar han sig en närmare titt på denna snabbt växande bransch och diskuterar hur tillverkare kan använda digital tillverkning för att öka utvecklingstakten och kundanpassa cyklar och öka sina marknadsandelar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: ”Molnets roll när arbetslivet förändras efter Covid-19”

”I kölvattnet av COVID-19 har många IT-avdelningar blivit tvungna att snabbt ställa om verksamheten till molnteknologi för att hålla verksamheten flexibel. Eftersom både den publika och privata molnanvändningen har fortsatt att öka under pandemin, är det tydligt att det som från början var ett plötsligt och kanske tillfälligt skifte nu kommer att bli en permanent förändring för många organisationer. En snabb förändring som kommer att skapa den agilitet som många organisationer eftersträvar, men som sannolikt också kommer skapa långsiktiga problem kring bland annat budgetöverskridningar, skriver dagens gästkrönikör,” Jay Litkey, EVP för molnhantering på Snow Software.
Så, hur har då ökningen av molnanvändning hittills sett ut med tanke på de begränsningar som vi kunnat se till följd av pandemin? Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing