Annons

Innebär AI domedagen för miljontals jobb – eller ska det ses som porten till möjligheternas land?

COGNIZANTS AI-expert, GREGORY VAN LINDEN, ser inte AI som ett HOT – TVÄRTOM… Tidigare i år kom Goldman Sachs med en alarmerande rapport. Generativ AI – det vill säga den typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll – sätter 300 miljoner jobb på spel. Flera andra skeptiska röster förväntar sig, liksom Goldman Sachs, att miljontals människor kommer att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens (AI). Men behöver det bli så?
- Nej, hävdar Gregory Verlinden, AI-expert på det globala konsultföretaget Cognizant, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Däremot kommer AI i alla sina former att förändra arbetsinnehållet och strukturerna på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Många jobb kommer att förändras – men samtidigt visar industrihistorien att nya teknologier har en förmåga att skapa många nya jobb.
”Fabriksarbetare, kontorsarbetare och butiksanställda är sedan tidigare vana vid tanken på att maskiner eller robotar kan komma att ta över stora delar av deras jobb. Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens verkar det nu vara de högutbildades tur,” skriver Verlinden, men tillägger att introduktionen av ChatGPT och Bard har snabbat upp utvecklingen och kan bidra med en rad värdefulla kapaciteter i samhällsutvecklingen.
”Artificiell intelligens kan hjälpa banker att upptäcka bedrägerier, hålla igång sociala medier och nyhetssajter, programmera och hjälpa till att diagnostisera hälsoproblem. Men den här utvecklingen ska inte ses som ett hot i första hand. Vi på Cognizant har cirka 355 000 anställda globalt. Och vi behöver bli fler, inte minst på grund av AI-trenden. Vi behöver hitta fler nyutexaminerade i Sverige än vad de svenska högskolorna och universiteten kan leverera.”

Tillgång till ett kollektivt intellekt
Vad är begränsningen för en människa nu? Jo, det är vår intellektuella kapacitet som sätter gränserna. Den begränsningen kommer nu i stort sett att försvinna. Tack vare generativ AI får vi tillgång till ett kollektivt intellekt som är mycket större. 

Idag vill färre jobba med förutsägbara och rutinmässiga uppgifter. Det kommer tekniken att ta hand om. Fler kommer att få arbetsuppgifter som är kopplade till kreativitet, innovation och värdeskapande. Tricket är att kontrollera och hantera den smarta AIn. För mycket information är verkligen inte optimalt i alla situationer. Med tillgång till allt på en och samma gång måste anställda vara bra på att ställa rätt typ av frågor. Detta öppnar upp för en ny, viktig position: ”Prompt Engineering” eller frågeingenjören. Hans eller hennes uppgift blir att strukturera upp en text som artificiell intelligens kan förstå, och sedan kunna ställa relevanta följdfrågor.

Måste värna om värderingar
Dessutom behöver alla anställda på företag som använder AI förstå juridiken kring artificiell intelligens. Det är nödvändigt att etablera policys och processer som upprätthåller företagens och samhällets normer och värderingar.

Ett exempel är att använda artificiell intelligens för att förutsäga sjukfrånvaro, så att företag i förväg ska kunna planera för vikariebehovet med bättre precision. Men en sådan lösning får inte missbrukas. Att identifiera personerna bakom den anonymiserade datan kan innebära brott mot integritetsregler och få oönskade konsekvenser för individer.

Vi måste alltid ha ett öga på våra etiska normer. Om vi kan samla in alla typer av data, kan vi börja förutsäga fler och fler saker. Det kommer att bli en av de största etiska diskussionerna framöver. Hur vill vi ha det? Vill du till exempel veta att du kommer att få cancer inom fem år?

En ny värld öppnar sig
Samtidigt går det inte att ignorera möjligheterna med AI. Den som använder AI kommer definitivt att vinna över den som inte gör det. Till exempel är en programmerare som använder generativ AI 40 procent mer produktiv än en som inte gör det.

En anekdot från mitt eget liv är att min TV-mottagare gick sönder och jag fick en ny hemskickad. Den fungerade inte som den skulle, och det var fredag eftermiddag. Enligt telebolagets kundtjänst hade supportavdelningen redan gått hem för dagen och de jobbade inte på helgerna. Då matade jag in all information som fanns på telekombolagets onlineforum till en AI-lösning.

AI-lösningen kom med rätt svar på en gång. Med hjälp av AI kunde jag med andra ord ge mig själv bättre kundservice än telekombolaget självt kunde. Då förstår man att vi står inför en ny värld med många spännande möjligheter.

Av Gregory Verlinden, AI-expert på Cognizant

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title