Tuffa utmaningar när AVEVA, Aras PLM och McDermott tar nya grepp om hållbarhet inom...

BOLAGEN TECKNAR STRATEGISKT UTVECKLINGSAVTAL med McDERMOTT GLOBAL. Det är full fart framåt som gäller för uppstickaren Aras PLM, och då inte bara när det gäller traditionell PLM-utveckling riktad mot verkstadsindustriell produktutveckling. Denna gång handlar det istället om Asset Lifecycle Management, ALM, alltså livscykelhantering av anläggningstillgångar, typ kärnkraftverk och oljeanläggningar. Den amerikanska PLM-spelaren annonserar idag att man har gått ihop i ett strategiskt partnerskap med AVEVA, där dessa två aktörer tillsammans, bl a byggt på Aras PLM-lösning Innovator, signerat ett långsiktigt avtal med design- och byggföretaget McDermott Global. Syftet är att vidareutveckla McDermotts kapacitet för livscykelhantering av tillgångar inom energisektorn (förnybar energi, olja, gas och kärnkraft).
AVEVA, numera ägt av automationsjätten Schneider Electric, är en tung partner i sammanhanget, som en av världens ledande leverantörer av industriell programvara. Tillsammans med Aras lågkodplattform Innovator, som är försedd med det mersta av vad som behövs ifråga om applikationer för utveckling, produktion och drift av komplexa produkter har projektet goda möjligheter att bli framgångsrikt.
PLM-implementationer är inga enkla saker i dagens komplexa miljöer och bland syftena i samarbetet mellan AVEVA och Aras är att övervinna utmaningarna med att installera PLM-lösningar i stora specialdesignade projekt och i driften av kontinuerliga processtillgångar.
Aras-chefen, Roque Martin, pekar i en kommentar specifikt ut en vanligt förekommande tuff utmaning i sammanhanget, den digitala tråden:
- AVEVAs lösningar för anläggningstillgångar, byggda på Aras-plattformen, kommer att göra det möjligt för McDermott att designa och bättre hantera sina kunders tillgångslivscykeldata. Detta inte minst genom att utnyttja en helt uppkopplad digital tråd kring anläggningarnas tekniska och verksamhetsrelaterade information.
I realiteten handlar detta om att utveckla sömlös integration av Aras Innovator med AVEVA Unified Engineering, AVEVA Asset Information Management och andra AVEVA-verktyg och tjänster kommer att möjliggöra skapandet av ett tekniskt registersystem. Poängen är att skapa en enda pålitlig sanningskälla för att vässa teknisk effektivitet, datakontroll, datadistribution och spårbarhet över hela anläggningens livscykel. Tveklöst görbart, men också en tuff utmaning.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Vart är Autodesk på väg? Analytikern Allan Behrens om Autodesk University 2023 och den...

Vart är Autodesk på väg? Frågan är väl värd att fundera närmare på efter det nyligen avhållna jätteeventet Autodesk University 2023 i Las Vegas. Autodesk är kommersiellt sett störst i världen på CAD-system – sett över hela spektrumet av områden som produktdesign, tillverkning, AEC och underhållning med mjukvaror som AutoCAD, Inventor, Revit m fl - men har över tid även flyttat fram sina positioner på de flesta domäner vid sidan av CAD som är kopplade till produktutveckling, tillverkning, bygg och anläggning. PDM, cPDm (collaborative Product Definition management), simulering och analys, CAM-mjukvara, IoT, m fl – på alla fronter pekar kurvan skarpt uppåt över bolagets vilja att erbjuda breda kapabiliteter till framför allt mainstream-marknaden. Lägg till detta att man varit en pionjär när det gäller moln-baserade teknikplattformar och SaaS-modellen (Software-as-a-Service) där man byggt upp större sömlöst kopplade system-plattformar, som Fusion 360 inom industriell produktutveckling, Autodesk Platform Services (Forge) eller Forma inom AEC.
- Vart Autodesk utvecklingsmässigt är på väg är alltså av stor betydelse, konkluderar erfarne analytikern Alla Behrens, grundare och chef för Taxal. PLM&ERP News bad honom att summera sina intryck av 2023 års Autodesk University (AU).
”Årets evenemang fungerar som ett industriellt riktmärke gällande mjukvara för industriell design. AU är stort – 10 000 deltagare - fräscht och intensivt. Men för mig är AU framför allt en möjlighet att få insikt i Autodesks situation, deras vägbeskrivningar, produktuppdateringar, nyheter och kundernas känslor inför allt detta. I år var det överlägset mest framträdande budskapet det om AI, Autodesk AI sålunda. Bolagets egen beskrivning är att AI-lösningens förmåga handlar om att "automatisera, analysera och utöka din design och förmåga att skapa effektiva arbetsflöden".
Kan man det? Det är lite tidigt att slå fast detta, menar Behrens. Kundexemplen med produktanvändningsfall är av förklarliga skäl ännu begränsade. Därmed blir det, ”svårt att belysa den verkliga effekten av och formen som AI kommer att få i deras (Autodesks) applikationsportfölj och underliggande teknikstack(ar),” noterar han. Men ingen behöver tvivla på Autodesks kapacitet att ge sina användare vassa verktyg.
- Jag älskar att höra och se vad kunder gör med bolagets programvara. I stort sett varje presentation jag gick på, förutom analytikerpanelens sessioner, innehöll en kundberättelse eller presentation som lyfte fram programanvändning och fördelar.
Men AI är toppnumret i dagens mediarapportering, både allmänt och ifråga om årets AU. Dess funktioner och former tar plats på tidningsomslagen, liksom oron för dess effekter och inflytande. Bra eller dåligt? Klicka på rubriken för att läsa mer om saken i Allan Behrens rapport från eventet på PLM&EWRP News. Det finns saker att fundera på som går i båda riktningarna.

Växande intresse för metaverse bland svenska industriföretag

Metaverse tillhör den nya typen av begrepp som på allvar börjar etableras som en följd av digitaliserings-utvecklingen. Enkelt uttryckt sammanförs i metaverse den fysiska världen med den digitala, bland annat med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet (VR, Virtual reality och AR, Augmented Reality). Detta handlar alltså om att utnyttja immersiva tredimensionella modeller och även omgivningar, som i realtid kan delas med många användare. Exempelvis för att studera och diskutera produktionsupplägget kring en ellastbil, fast de som deltar i konferensen befinner sig på olika ställen i världen. PLM&ERP News har berättat om detta i en fallstudie kring en Volvo ellastbil.
Globala jättekonsulten Arthur D Little definierar det industriella metaverset så här: "En uppkopplad digital tvilling i hela systemet med funktioner för att interagera med det verkliga systemet i dess miljö, vilket gör att beslutsfattare bättre kan förstå det förflutna och förutsäga framtiden." Kapabiliteterna är på sin ideala nivå tänkta att spänna över olika digitala plattformar – exempelvis på simuleringsområdet i produktutveckling eller vid en produktionslina i tillverkningen. I det industriella perspektivet kan man exempelvis demonstrera hur en ny produktmodell ser ut, visa hur man monterar den, hur den fungerar i sin tänkta brukarmiljö, hur man servar den o s v.
Intresset är också ökande inom industriell verksamhet. Enligt Grandview Research uppskattades den globala industriella metaversemarknadens storlek till 18,36 miljarder dollar, drygt 190 miljarder svenska kronor 2022. Den årliga tillväxttakt uppskattades ligga på 33,6 % från 2023 till 2030.
Idag kommer också nya siffror i en färsk studie med intressanta siffror för den svenska industrin. Det är digitaliserings- och AI-företaget Nagarro, som tillsammans med Visual Sweden tagit fram rapporten ”Reimagining Metaverse for Industrial Enterprises”. Rapporten bygger dels på en studie av läget för metaverse, dels på en kombination av enkäter, djupintervjuer, rundabordssamtal och workshops med 52 deltagare från 37 svenska industriföretag.
– Intresset för metaverse är stort och ökande. 30 procent av deltagarna har redan kommit i gång med att utveckla lösningar för metaverse eller att undersöka användningsområden i produktion och praktik, säger Frederik Sahlin, försäljningschef på Nagarro i Sverige.
- Det går redan att göra mycket och utvecklingen går snabbt framåt även om såväl utrustning som programvara behöver utvecklas något varv till innan vi får se en bred och kontinuerlig breddanvändning, tillägger Felicia Lai Jakobsson på Visual Sweden. 
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Aras PLM om vad som krävs för framgång med artificiell intelligens, AI

MÖT Aras Europachef, LEON LAURITSEN och CTOn ROB McAveney.
Aras PLM är en av de senaste årens växande plattformsutvecklare av PLM-lösningar med användare som Airbus, Audi, Honda, Kawasaki, Microsoft och Nissan på kundlistan. Plattformen används framför allt för att hantera komplexa förändringar och spårbarhet. Men omfånget varierar: Från Microsoft som utnyttjar stora delar av Aras plattformsteknologi i sin PLM-hantering, medan andra, som Airbus, utnyttjar mer specifika delar som komplement till sitt ordinarie PLM-system. Aras har också, med sin Innovator PLM-plattform, erkänts av respekterade analytikern CIMdata som en av åtta s k Mindshare Leaders (2023), vilket får ses som en tung etikettering och bevis på teknisk och kommersiell kapacitet.
Men Aras är fortfarande en liten spelare jämfört med de tre stora, Dassault Systemes, Siemens och PTC, men man närmar sig i kommersiella termer och Aras’ CTO, Rob McAveney säger till PLM&ERP News att man gör det också i teknologiska termer.
- Bland annat då med nya modeller kring SaaS (Software-as-a-Service) för att tillhandahålla ett bredare utbud av domänkapabiliteter till användarna. Ett exempel är vassa lösningar kring devops – integrerad mjukvaruutveckling hela vägen från ideér och kravställning till utveckling och tillverkningsstöd – som blir ett tekniskt och flödesmässigt spetsigt och tidsbesparande erbjudande.
Annat på agendan handlar om att ytterligare lyfta och modernisera Aras lokala kapaciteter, där man t ex ska hjälpa användarna med att etablera nya verktyg, features och att skapa egna användarvänliga applikationer. Det senare inte minst en möjlighet som kommer med den typ av lågkod-plattformar som Aras erbjuder. Anpassade applikationer kan skapas med enkla drag and drop-funktioner och kräver inte komplex kodutveckling.
Men detta sagt, ska vi i dagens artikel titta på en annan superhet framtidsteknologi som i högsta grad har pejling på framtiden för PLM, AI, artificiell intelligens. Aras ambitioner är att bli en tung aktör även på detta område, konstaterar Leon Lauritsen, VP för Operations i EMEA.
- PLM-systemen har en avgörande roll i detta, säger han och pekar på att när det gäller datahantering har företag med ett befintligt PLM-system en stor fördel:
- Detta visade Aras-undersökningen "Europe's Industry in Transition". Resultaten bland mer än 400 chefer är tydliga: i 87 % av företagen med PLM har alla anställda tillgång till produktdata som är relevant för deras arbete, jämfört med endast 56 % av företagen utan PLM. Denna redan etablerade infrastruktur och datakultur som praktiseras i det dagliga arbetet utgör en solid grund för att integrera AI-applikationer, menar Lauritsen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ett LYFT för CALIBRE: Grönt ljus för SIEMENS köp av elektronikdesign-bolaget Insight EDA –...

EDA, Electronic Design Automation, är tveklöst ett av de mest centrala områdena i Siemens Digital Industries Softwares PLM- och automationsportfölj, Xcelerator. Både teknologiskt och kommersiellt. Teknologiskt för att elektronik i alla delar blivit en av de bärande pelarna i de flesta av den moderna tidens produkter; kommersiellt för att runt en tredjedel av PLM-områdets totala intäkter på nära sex miljarder dollar, kommer från EDA.
Sett i detta perspektiv är det bara affärsmässigt logiskt att PLM-divisionens CEO, Tony Hemmelgarn, satsat stort på förvärv och organisk expansion av detta område, med särskild inriktning på ICs (Integrerade Kretsar) och PCBs (Printed Circuit Boards) och därmed sammanhängande kapabiliteter relaterat till IT-stöd för produktutveckling, design, simulering, validering och tillverkning av allt som relaterar till EDA-området. Bredden i bolagets erbjudande är i detta imponerande, samtidigt som det är en spegling av vad bolagets viktiga kunder inom automotive, aerospace och defense, maskinutrustningar, high-tech, medicinsk utrustning och annat har satt högt upp på investeringsagendan.
Denna elektroniska expansions odyssé inleddes med Hemmelgarn et alliances överraskande förvärv av Mentor Grapics 2017 och har kontinuerligt fortsatt efter detta, med det annonserade köpet av Insight EDA för några månader sedan – ett förvärv som i veckan fick grönt ljus av alla instanser och därmed får anses som slutfört. Insight EDA levererar banbrytande kretssäkerhets-lösningar till många av världens ledande designteam för integrerade kretsar (IC).
Hur kommer Insight in i Siemens-kontexten? Bolagets teknologi identifierar och hjälper till att hantera designspecifika potentiella kretstillförlitlighetsfel-områden, vilket stärker förtroendet hos konstruktionsingenjörer när det gäller att uppnå framgång i första utvecklingsläget av kisel. Kretstillförlitlighet är en snabbt växande marknad för IC-design och Siemens Calibre PERC-mjukvara är marknadsledare för tillverkning av tillförlitlighetssign-off-mjukvara som levererar nya kontrollfunktioner som tidigare var ouppnåeliga med traditionella verifieringsverktyg.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

RAPPORT FRÅN PLM EXPERIENCE DAY 2023: Några perspektiv på komplexiteten i att sträcka ut...

Vi lever i en tid med stora industriella förändringar där en omfattande digitalisering är det övergripande mest utmärkande draget. Siktet är allt tydligare inställt på holistiska, helhetstäckande lösningar, som knyter ihop inte bara produktframtagningens värdekedjor, utan också det som händer med produkten under resten av dess liv, underhåll inkluderat. För att få ihop de här bitarna behövs kapabla ryggrader för datahantering och parallella organisatoriska förändringar; PLM-plattformar och arbetsstrukturer som klarar av att hantera de komplexa turerna genom systemen. Bitarna hänger tydligt ihop i det att med en relevant digital verktygsarsenal blir det möjligt att underbygga de organisatoriska upplägg som behövs, och dra igång resan mot bl a utökad process-automation.
Detta är fonden till eventet PLM Experience Days, som genomfördes i Stockholm för en tid sedan, i arrangemang av PLM-konsulten Altegra. Allt under rubriken: ”Design för underhåll – livscykel-aspekter på PLM.”
Att intresset för detta är stort behöver man inte tvivla över: salen på Skeppsholmen i Stockholm var fylld till bredden, med presentationer på agendan från Siemens Energy kring turbinunderhåll, De Laval om motsvarigheten för mjölkningsanläggningar, Kockums U-båtar, Saab Aeronautics stridsflygplan och FMV, Försvarets Materielverk, som underlag till diskussionsgrupper kring flera olika teman.
- Klart är att det idag finns en hel del att diskutera under event-temat, konstaterade arrangörsstabens Lena Gunnarsson. Även om utvecklingen mot att knyta ihop kedjorna i produktlivscyklerna kommit igång befinner vi oss ännu i tidiga skeden, inte minst i kopplingarna mellan produktutvecklingen och underhållsområdet. Det vi ser är samma sak som det vi sett inom produktion en längre tid. Förra året konstaterade vi att mBOMen (”tillverkningsBOMen”) bör skapas i PLM-systemet nära design-arbetet. I år har vi fått exempel på motsvarande kopplat till underhåll, även om det inte har uttryckts på ett lika kärnfullt sätt. Samtidigt är varje organisation unik och när resan nu går vidare är det därför ofta frågan om att hitta balanspunkter i PLM-satsningarna. Vår eventdag visade att här finns väldigt mycket företagen kan lära av varandra och vi har redan uppslag på vad vi bör titta vidare på nästa år.
En sympatisk poäng i arrangörernas upplägg kring detta är att allt sker obundet till någon specifik PLM-leverantör. Siemens Digital Industries Software, Dassault Systemes, PTC, Aras och andra fanns representerade i de ovan nämnda företagens presentationer, som alla – utifrån varierade vinklar – kretsade kring framför allt kopplingarna mellan produktutveckling relaterat till underhålls- och servicebitarna.
I dagens artikel ger vi en översiktlig rapport från eventet, medan PLM&ERP News i en serie kommande artiklar titta närmare på några av de intressanta casebeskrivningarna kring hur man på några större företag – i detta fall Siemens Energy, DeLaval och Kockums U-båtar - jobbar med att koppla ihop resan från produktutvecklingssidan till hantering av underhåll och liknande. Kockums är ett spännande och på sitt sätt ett extremt exempel på hur utmanande de här bitarna kan vara – hur då? Bolagets IT-chef, Pål Almén (bilden), berättade mer om detta under eventet.
Klicka på rubriken för att läsa mer om Kockums och PLM Experience Day 2023.

Industriell AI: Copilot från Siemens kan korta simuleringstider och ge smart felsökning i komplex...

FÖRSTA STEGET I ETT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED MICROSOFT. En av effekterna av AI-boomen är att flera stora spelare gemensamt tittar på lösningar. Det är något av en utvecklingsbild som präglar faktumet att ensam inte är stark. Dagens system, och kanske framför allt morgondagens, hänger ihop med varandra på ett sätt som gör att effektiva verksamheter måste gå att koppla ihop.
Det under förra veckan annonserade samarbetet mellan Microsoft och Siemens är ett utmärkt exempel. Bolagen fördjupar sitt partnerskap genom att föra ut fördelarna med generativ AI till industrier över hela världen.
Som ett första steg introducerar företagen Siemens Industrial Copilot, en AI-driven gemensamt utvecklad assistent som syftar till att förbättra samarbetet mellan människa och maskin i tillverkningen. Dessutom kommer lanseringen av integrationen mellan Siemens PLM-plattform Teamcenter och Microsoft Teams att ytterligare bana väg för att möjliggöra det som många förutspår kommer att växa kraftfullt - det industriella metaverset. På sista raden, menar dessa storaktörer, kommer de lösningar man nu tar fram att, ”förenkla virtuellt samarbete mellan designingenjörer, frontlinjearbetare och andra team över affärsfunktioner.”
Microsoftbasen, Satya Nadella, menar i en kommentar att man med denna nästa generation av AI skapar en unik möjlighet att påskynda innovation inom hela industrisektorn:
- Precis, vi bygger vidare på vårt mångåriga samarbete med Siemens och sammanför AI-framsteg över Microsoft Cloud med Siemens industriella domänexpertis för att ge både frontlinje- och kunskapsarbetare nya, AI-drivna verktyg, till att börja med Siemens Industrial Copilot, summerar han saken.
Siemens AGs CEO, Roland Busch, är inte mindre entusiastisk:
- Vår gemensamma vision kring generativ AI har absolut en potential att revolutionera hur företag designar, utvecklar, tillverkar och driver sina affärer. Genom att göra samarbete mellan människa och maskin mer tillgängligt kan ingenjörer påskynda kodutvecklingen, öka innovationen och ta itu med bristen på kvalificerad arbetskraft.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hexagons nya Nexus Connected Worker kopplar ihop processer på verkstadsgolvet med realtidsinformation

Hexagons Manufacturing Intelligence-division har släppt en uppsättning mjukvarulösningar för tillverkning som kopplar arbetare till realtidsdata för insikter och rapportering om drift, underhåll, kvalitet och revisioner: Nexus Connected Worker.
Det handlar om en uppsättning SaaS-applikationer som drivs av Hexagons Nexus-mjukvara, bolagets plattform för digital verklighet i samband med verkstadsproduktion. Sviten förenklar samarbete mellan avdelningar och har lösningar för systemintegration över hela företaget. Hexagon beskriver den som, ”en central plats för digitala representationer av tillgångar, processer och produktionsanläggningar för att stödja beslutsfattande i realtid.”
Parth Joshi, CPTO, chief product and technology officer, på Hexagon, menar i en kommentar att de nya Nexus Connected Worker-lösningarna kommer att ge värdefulla bidrag till digitaliseringen av kundernas processer på verkstadsgolvet:
- Helt klart och vi är glada över att kunna göra fler insikter tillgängliga för anställda i frontlinjen när vi utnyttjar data från ofta silofierade funktioner genom Nexus-plattformen. Nexus Connected Worker är det senaste tillskottet efter lanseringen av Nexus i mars, och en viktig milstolpe när vi fortsätter att berika de lösningar som är tillgängliga för våra användare och ge deras team möjlighet att fatta smartare tillverkningsbeslut.
Lösningarna inkluderar mjukvaror för tillverkningsdrift, underhåll och kvalitetsaktiviteter, och för utförande av revisioner.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens CAD-flaggskepp NX prisat för modul för miljökonsekvens-bedömning i hjärtat av designprocessen

NX CAD VINNER PRISER och MARKNADSANDELAR. Hållbar design är inte överraskande ett verkligt hett område i tider när klimatfrågorna står i fokus. En aspekt som ofta förs fram i sammanhanget handlar om teknikens betydelse för att bidra till möjligheterna att nå mål som i dagsläget ser tuffa ut. Amerikanska miljörörelsen Ellen MacArthur Foundation pekar här på att ”beslut i designfasen avgör 80 % av en produkts miljöpåverkan.” I detta spelar de digitala verktygen en allt viktigare roll. Och trenden bland PLM-utvecklarna är att vässa sin mjukvaru-arsenal med utgångspunkt från krav på hållbar design. Intressant nog har CAD-verktygen en central roll i scenariot och en av marknadens ledande aktörer, Siemens Digital Industries Software, har fått ett hedrande kvitto på att man i perspektivet av hållbar design träffat mitt i prick: Det är Sustainability Impact Analysis-modulen i NX – bolagets flaggskeppslösning på CAD-sidan i PLM-portföljen Xcelerator - som har utsetts till vinnare av ”Årets hållbara produkt” från Business Intelligence Group i 2023 års Sustainability Awards-program. Med denna NX hållbarhetsmodul, som lanserades i juni, tar bolaget ett stort steg framåt och innebär att Siemens produktutvecklare placerar miljökonsekvens-bedömning i hjärtat av designprocessen. Detta möjliggör beslut baserade på korrekt och uppdaterad data. Modulen tillåter organisationer att beräkna, se och utvärdera effekterna av sina designbeslut baserat på en mångsidig och omfattande uppsättning av 30+ parametrar för miljöpåverkan. De mätvärden och bedömningar som NX tillhandahåller hjälper, ”ingenjörer att identifiera förbättringsområden för att minska design-påverkade KPIer med upp till 40 %.” - Det som traditionellt inte har varit tillgängligt är en helt integrerad och effektiv metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan, summerar Siemens Digital Industries seniora marknadsdirektör, Paul Brown, saken. Särskilt intressant är att denna utmärkelse inte bara speglar en enstaka händelse i Siemens utvecklingskurva på CAD-området med NX. Bara under 2023 har NX CAD förärats dryga 30-talet utmärkelser, en indikation på den tunga utvecklings-dynamik som idag omgärdar detta designprogram. Flera framgångsindikatorer är att PLM&ERP News har rapporterat om en rad exempel på OEM-företag som de senaste åren valt att satsa på NX: Daimler Mercedes byte från Dassaults CATIA till NX, fordonstillverkaren KIA Motors, varvsjätten Hyundai, elektronik-koncernen Sony, och försvarsgiganten Lockheed Martin. Bara dessa byten omfattar en tillväxt med uppåt 30.000 användare. Rörelserna på CAD-arenan har varit så stora att vi kan tala om substantiella marknadsandels-vinster för Siemens.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title