Fyra miljoner till revolutionerande AI-projekt för att upptäcka problem i industriproduktion

NYA METODER FÖR AVVIKELSEDETEKTERING. Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom "normalizing flows", en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster.
Tillsammans med experter från industrin ska forskare från forskningsmiljön Data Intensive Sciences and Applications (DISA) vid Linnéuniversitetet ta fram nya metoder för att öka effektivitet och noggrannhet i avvikelsedetektering.
Traditionellt har industriell kvalitetskontroll inneburit manuell avsyning, vilket är både kostsamt och känsligt för fel. Men tack vare ny teknologi baserad på maskininlärning (AI) har processen för att upptäcka avvikelser automatiskt blivit möjlig.
– Vårt mål är att öka flexibiliteten och skalbarheten i kvalitetskontrollsystemet genom att minska behovet av manuell hantering, säger projektledare Diana Unander. Den nya tekniken kallas alltså "normalizing flows" och hjälper till att hitta och förutsäga avvikelser i data, vilket gör det möjligt att identifiera potentiella problem i tidigt skede och ta åtgärder för att förhindra dem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Renault bygger på PLM-plattformen med Dassault-lösning för ”kostnadsintelligens”

PÅ VÄG MOT EN ÄNNU MER HOMOGEN DASSAULT-MILJÖ. Dagens PLM-plattformar handlar numera inte bara om renodlade teknik- och design-relaterade funktionaliteter. Genom att expandera plattforms-kapabiliteter med nya datavetenskapliga, intelligenta lösningar kan man komplettera design- och ingenjörsfunktioner med kostnadsberäkningar och, som Renault Group nyligen gjort, bygga upp kapacitet att modellera och simulera effekter av exempelvis råvaruprishöjningar och kostnadsvariationer avseende delar.
I slutet av 2021 tog franska fordonstillverkaren Renault Group steget fullt ut när det att skapa en homogen produktutvecklings-miljö. PLM&ERP News rapporterade då att bolaget beslutat att distribuera PLM-systemet 3DEXPERIENCE på molnplattformen till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklings-funktioner som design, ingenjörsarbete i allmänhet, industriell processteknik, inköp av delar och material och kvalitet. Man blev antagligen därmed också bland de första större aktören inom automotive att ta steget att fullt ut driva användningen av 3DEXPERIENCE så långt som mot en renodlad DS-miljö. Beslutet innebar vidare att man också valde att gå från en blandad V5/V6 plattformsmiljö till en moln- och V6-miljö.
Nu är saken den att denna typ av övergripande principbeslut ofta tar rätt lång tid att genomföra fullt ut. Normalt går man in i det nya via stegvisa processer och relaterat till utvecklingen av nya modeller, vilket förstås också varit fallet för Renault-gruppen.
Detta är bakgrunden till dagens besked från Dassault System att den franska fordonstillverkaren nu adderat fler 3DEXPERIENCE-kapabiliteter till den egna plattformen: det handlar om plattformens lösningar för råmaterial och ett intelligent system som kan bidra till förståelse för vilka effekter ökningen av råmaterialpriser får och att kunna modellera upp de mest relevanta optimerings-scenarierna för att minska påverkan på kostnaderna för fordonsproduktionen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AWS har upptäck simuleringens och analysens stora värde: ”Vi förutspår ett stort genombrott 2023,”...

AWS, Amazon Web Services, har börjat synas allt mer i simulerings-sammanhang. Det är intressant förstås att denna jätte insett, plockat upp värdet av och i ett allt högre tempo omsatt betydelsen av den växande CAE-domänen Simulering & Analys (S&A) i lösningar. För aktörerna i PLM-branschen är detta dock ingen nyhet och många skulle nog hävda att genombrottet, i alla fall inom tillverkningsindustrin, redan är ett faktum.
Hur som helst: under utvecklar-konferensen AWS re:Invent, som PLM&ERP News rapporterade om i slutet av 2022, lanserade företaget en mängd nya verktyg för att driva utvecklingen mot storskalig 3D-simulering i molnet, däribland IoT Twinmaker för att skapa digitala tvillingar av objekt, och simulerings-plattformen SimSpace Weaver. S&A är alltså en superhet domän.
- Så är det, säger AWS globale teknikchef Bill Vass, och förutspår: ”Nya utmaningar för näringslivet och nya tekniska möjligheter gör att ’Spatial Computing’ kommer att bli en genombrottsteknologi 2023.”
Begreppet, ”spatial computing”, handlar om simulering och analys i perspektivet av de processer och verktyg som används för att fånga, bearbeta och interagera med 3D-data. Komponenter av rumslig (”spatial”) beräkning kan inkludera IoT, digitala tvillingar, ambient computing, augmented reality, virtuell verklighet, AI och fysiska kontroller.
I detta menar nu Bill Vass att företag står inför en tröskel där samtida digitala verktyg som erbjuds inte längre räcker till för att nå nästa nivå i utvecklingen. Den digitala tvillingen, som möjliggörs av Spatial Computing, beskrivs som nästa steg i hur verksamheter kan låsa upp nya möjligheter och ta nästa steg i sin utveckling.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAD/CAM & 3DP: Om Autodesks tuffa resa mot integration av tillverkningslösningar på sin Fusion...

Ett av företagen inom PLM-området som satsat hårt på breda integrerade PLM-plattformar är CAD-ledaren på mainstream-sidan, Autodesk. Framför allt tänker man i industriella sammanhang på Fusion 360 och moln-plattformen. Bolaget har jobbat länge med att få till den breda integrerade PLM-funktionalitet man strävat efter. Inte minst då arbetet med att skapa starka, sömlösa kopplingar mellan CAD-designområdet och den tillverkningsrelaterade CAM-sidan och även om man hört talas om integrationslösningar under åtminstone två decennier, så har det hela, precis som bloggaren och den seniora PLM-redaktören på Desktop Engineering.com noterar, "blivit en sammanslagning som har skett i slow motion under två decennier, precis framför våra ögon. Integrationen av design och tillverkning, eller CAD och CAM, har blivit både stramare och djupare med tiden och idag är tillverkningskapabiliteter och simulering en standarddel av designprogrammen, för Autodesk." Men man är långt ifrån ensamma i detta utvecklingsspår. Också andra spelare på midmarket-sidan som PTCs Onshape och Dassault Systemes’ SOLIDWORKS har fått till integrationer här.
Men det har som sagt varit en dynamisk och ständigt utmanande resa, där det som ursprungligen bara handlade om subtraktiva tekniker som CAM, med tiden utmanats av additiva teknologier, 3D-printing, som i allmänhet blivit ett alternativ för framför allt mer komplexa lösningar i korta serier.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FEM TRENDER INOM PLM 2023: Vad kan vi förvänta oss av ett modernt SaaS-baserat...

PLM, eller Product Lifecycle Management, har traditionellt varit grunden i det mesta av produktutvecklingsarbetet, men tenderar i digitaliseringens tidevarv att bli ännu mer framgångskritiskt i den snabbt föränderliga designvärlden. Domänen som sådan är och förblir en avgörande drivkraft inom modern produktframtagning, inte minst som ryggraden i den digitala tråden.” Det skriver PTC’s Norden-chef, Filip Stål, i dagens gästkrönika. En rapport från undersökningsföretaget och analytikern Tech-Clarity ger honom också rätt: högpresterande företag är 73 procent mer benägna att använda PLM för att stödja den digitala tråden genom att driva den digitala definitionen av en produkt. Till en början med teknik för att sedan sträckas ut till andra funktionella avdelningar. ”Men PLM spelar också en avgörande roll för att främja samarbete och för att konkurrera i industrin måste tvärvetenskapliga team arbeta tillsammans, möjliggöra smidighet i försörjningskedjan och leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven. Detta kan uppnås genom att implementera en PLM-aktiverad digital tråd som förbinder ingenjörer och icke-ingenjörer med tillförlitlig och lättillgänglig data i hela organisationen,” summerar Stål saken och pekar på SaaS (Software-as-a-Service) som en möjliggörare.
Klicka på rubriken för att läsa hela denna intressanta gästkrönika om vart utvecklingen pekar på PLM-området.

Hur utvecklas CAD-marknaden 2023? “Simulering, AI, digitala trådar och SaaS allt viktigare,” säger PTCs...

MÖT BRIAN THOMPSON i DAGENS EXKLUSIVA INTERVJU. Hur kommer CAD-marknaden att utvecklas under 2023? Frågan är hyperintressant i skenet av omvärldsdramatiken som på olika sätt påverkar de makroekonomiska trenderna, men den allt mer explosiva teknologiutvecklingen har förstås också stor inverkan. Effekter av Rysslands aggression mot Ukraina, lågkonjunkturtrenden, rubbade logistikkedjor med påföljande leveransproblem, Covid-19 och på teknologisidan med sånt som AI, simuleringstillväxten och digitala trådar är alla bland de viktiga faktorerna som ur olika synvinklar stöper om utvecklingsmönstren.
PLM&ERP News har diskuterat de här bitarna med PLM-utvecklarens, PTC, VP och chef för CAD-divisionen, Brian Thompson, och tittat på vilken inriktning utvecklingen kan ta på CAD-området.
Till saken hör att ingen sub-PLM-domän står ensam när utvecklingen präglas av en alltmer integrerad och silosbefriad processutveckling, där sömlösa kopplingar till hela värdekedjan vinner terräng. Integrerade och delade processer blir kort sagt allt viktigare. Integrationen mellan CAD och simulering, AI i form av generativ design, elektronikdesign (EDA) och mjukvaruutveckling (ALM) som ska integreras för rationella produktutvecklingskedjor, samverkansverktyg som ska underlätta integrationen och digitala trådar är bara några exempel på sånt som relaterar till detta, hävdar PTCs CAD-chef. CAD tenderar inte längre att "bara" vara CAD, utan kräver kopplingar till en rad andra bitar. Men, som sagt, även omvärldsutvecklingen spelar in:
- 2023 fortsätter CAD-marknaden att drivas av tillverkarnas behov av relevanta svar på en rad unika av de makroekonomiska trenderna du nämner. Intressant nog påverkar dessa trender, som vi såg accelerera under covid-19-pandemin, företag och småföretag på olika sätt, säger han, och fortsätter: ”Vi befinner oss i en miljö med hög inflation. Råvaror och delar är dyrare än någonsin, och väldokumenterade begränsningar i leveranskedjan fortsätter att påverka tillverkarna. Andra viktiga makrotrender i spelet är dollarns styrka jämfört med euron. När euron försvagas känner tillverkare som köper råvaror med euro en betydande marginalpress, medan de som säljer produkter i Europa - men vanligtvis gör affärer i amerikanska dollar - ser betydande intäktseffekter. I slutänden påverkar detta intäkter som kan utlösa förändringar i en mängd olika investeringsplaner som tillverkare kan behöva för att skapa tillväxt i sina verksamheter.”
Vilka blir de sammantagna effekterna av omvärldsfaktorerna och den snabba teknologiutvecklingen? Framför allt fem effekter står ut, vilka?
Klicka på rubriken för att läsa mer om Brian Thompsons och PTCs tankar kring detta på PLM&ERP News.

PTC-partnern PDSVISIONS’ amerikanska PLM-bolag Sconce får samma namn och varumärke som moderbolaget

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat köpte PTCs ledande europeiska partner, svenska PDSVISION, amerikanska PLM-bolaget Sconce. Köpet ägde rum i mars 2022 och innebar att PDSVISION avsevärt stärkte sin position inom PLM relaterat till PTCs lösningar på den amerikanska marknaden, men också i flera andra länder.
Idag meddelar man att företaget man köpte ifjol, tillsammans med systerbolaget Boundary Systems, nu ändrar namnet till PDSVISION US, Inc. och dessutom antar PDSVISIONs varumärke från och med 1 januari 2023.
Namnbytet effektiviserar PDSVISIONs marknadsnärvaro, menar man, och förenar på ett tydligt sätt bolagets globala mjukvaruförsäljning, support, certifierade utbildningar och konsulttjänster som en enhet. Företagen har liknande historia, grundat på ett starkt PTC-partnerskap och verkar i samma ekosystem. Deras respektive IP-adresser, branschspecifika lösningar, appar, SaaS-erbjudanden och kundbas kompletterar varandra. Att verka under ett konsoliderat varumärke kommer att bättre representera den globala organisationen och dess samlade expertis, skriver PDSVISION i ett pressmeddelande.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

cPDm: Daimler Trucks byter ut trotjänaren SMARAGD mot nya Siemens Teamcenter-uppbyggda PLATON-plattformen

PLATON ersätter SMARAGD. I dagarna har det blivit klart att världens största lastbilstillverkare, tyska Daimler Trucks byter ut sin äldre, egenutvecklade produktdatabas SMARAGD mot Siemens Digital Industries Softwares toppmoderna cPDm-mjukvara (collaborative Product Definition management) Teamcenter. Detta efter en tuff kamp mot framför allt PTCs PLM-lösning Windchill. Den nya Daimler Trucks plattformen döps till PLATON. Det uppger idag källor inom bolaget.
Den nya mjukvaran blir PLM-backbone inom bolaget och ersätter alltså legacy-systemet SMARAGD, som funnits i drift sedan början på år 2000. Bland annat kommer den idag lönsamhetskritiska BOM-hanteringen att skötas inom ramen för Teamcenter.
Enligt PLM&ERP News research så var det när Daimler Trucks bytte CAD-system 2015-16 (till NX) en affär som innehöll cirka 5 500 till 6 500 säten. När det gäller cPDm ligger antalet licenser troligen på minst samma nivå, men inte uteslutet t o m något högre. Siffran har inte bekräftats, men det är rimligt att anta att vi talar om siffror i närheten av detta i dagens affär. Daimler Trucks satsning är därmed utan tvekan en stor affär även i monetära termer.
På CAD-sidan jobbar Daimler Trucks som sagt i Siemens flaggskepps-produkt NX, en satsning som har sina rötter i en implementation av mjukvaran under 2015-16, inom Daimler Mercedes-koncernen, där lastbils-och bussdivisionen ingick som en affärs-enhet innan man knoppades av och blev ett ”eget” börsnoterat bolag vid årsskiftet.
Den numera bolagsmässigt självständiga fordonstillverkaren är världens största tillverkare av tunga lastbilar och har ca 100 000 anställda. 2021 landade Daimler Trucks intäkter på runt 45 miljarder dollar, vilket gjorde företaget betydligt större än både svenska Volvo- och tyska Volkswagen-koncernerna inom lastbilssegmentet. Totalt har Daimler Trucks sju varumärken under ett tak: Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Mercedes-Benz, Setra, BharatBenz och FUSO.
Klart är vidare att Daimler Trucks har sedan tidigare jobbat i Siemens Digital Industries Softwares mjukvaror på PLM-sidan, bland annat är SMARAGD-systemet byggt på Teamcenters föregångare Metaphase, som givetvis graderats upp under åren. I övrigt har bolaget på senare till också gjort andra större investeringar i mjukvaror från Siemens, t ex på simulerings- och analyssidan där man har en större installation av StarCCM +, som PLM&ERP News rapporterade om i början av året.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln om denna storaffär.

Datadrivna IoT-lösningar i fokus när Klimator och AFRY tar itu med snöiga och hala...

Svenska storkonsulten AFRY, alltså föreningen mellan gamla ÅF och Pöyry konsulterna, har etablerat ett samarbete med Klimator, som utvecklar lösningar för väg- och väder-data. Kombinationen av de båda spelarnas kompetenser passar väl in i AFRYS fokus på smarta städer. Klimators vägväderdata i kombination och AFRYs kapacitet inom uppkopplade fordon och expertis inom smarta städer ser ut som en angreppsvinkel med goda utsikter relaterat till de senaste veckornas snö- och vinterunderhålls-problematik kring våra vägar.
Idéerna bakom detta samarbete bygger på att möjligheterna aldrig varit så många när det gäller vad som kan skapas genom att kombinera olika datakällor för att använda resurserna smartare. I detta fall alltså med betoning på att öka kvaliteten för förare, cyklister och fotgängare med avseende på vinterunderhåll.
Just nu befinner sig arbetet i en intensiv slutfas av de första kommersiella leveranserna med en kombination av högupplösta väglagsprognoser, IoT-stationer och realtidsdata från uppkopplade bilar. Växjö kommun och Terranor står först i tur.
Klicka på rubriken för att läsa mer om bl a Klimators IoT Road Weather Stations (RSI).

ERICSSONS ÖVERRASKANDE DRAG: Går ihop med Aeris för att kapa IoT-förlusterna och skapa en...

Amerikanska IoT-aktören Aeris Communications, baserat i San Jose, Kalifornien, och svenska telekomjätten Ericsson har undertecknat ett avtal om överföring av Ericssons IoT Accelerator och Connected Vehicle Cloud-verksamheter.
Ericsson IoT Accelerator används av mer än 9 000 företag för att hantera mer än 95 miljoner anslutna enheter med 20 miljoner eSIM-anslutningar globalt. Klart är också att Ericssons IoT-affärer inte har varit någon bra affär för bolaget. Enligt DCD har IoT-divisionen varit en förlustbringande enhet för den svenska leverantören; försäljningen förväntas minska kvartalsförlusterna med 24 miljoner dollar – drygt 250 miljoner kronor - för företaget.
Detta intressanta avtal, som annonserades i slutet av förra veckan, får omfattande konsekvenser. Kombinationen Aeris och Ericssons IoT-plattformar kommer att koppla ihop över 100 miljoner IoT-enheter över hela världen, vi talar i detta om 190 länder. Man kommer med den nya konstellationen att tillhandahålla IoT-anslutning, mjukvara och lösningar till tusentals företag. Det innebär också att Aeris kommer att kunna erbjuda en omfattande IoT-teknologistack, som kommer ut på marknaden genom ett starkt ekosystem.
- Aeris har varit framgångsrikt i att utöka sitt IoT-lösningserbjudande bortom bara uppkopplingsmöjligheter och har rätt fokus, tillgångar och kapacitet för att realisera den fulla potentialen i Ericssons IoT-verksamhet och dess stark marknadsnärvaro, säger Åsa Tamsons, Head of Business Area Technologies & New Businesses.
Klart i sammanhanget är att Ericsson haft vissa problem att komma till rätta med fragmenteringen av IoT-marknaden; trots betydande investeringar har Ericsson bara utnyttjat en begränsad del av värdekedjan.
- Detta begränsar avkastningen på sådana investeringar, kommenterar Tamsons, som nu menar att den kombinerade verksamheten, ”kommer att erbjuda en oöverträffad IoT-plattform för företag och nya intäktsströmmar för leverantörer av kommunikationstjänster, vilket i slutändan gynnar Ericssons kunder. Aeris är ett bra hem för vår IoT-verksamhet.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title