IoT

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

KONSULTERNA: Köpet som vässar AFRY inom industriell digitalisering och anläggningshantering

IT- och teknikkonsulten AFRY berättar idag att man köper Trivalo. Förvärvet är, säger masn, i linje med AFRYs strategi för att öka tillväxten och vara ledande inom industriell digitalisering. Det är framför allt inom det digitala utbudet inom Asset Management som förstärks.
– Tillsammans med Trivalo är vi välpositionerade inom datadriven Asset Management för att skapa ett betydande värde för våra kunder, säger Robert Larsson, divisionschef Industrial & Digital Solutions på AFRY.
Trivalo omsätter cirka 40 miljoner kronor poer år och bolaget har 22 anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm samt i Polen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

80 miljoner till satsningen på en svensk digital stambana för industrin

Det var under 2018 som samverkansprojektet Digitala Stambanan startades, initierat av de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) och Produktion 2030. Projektet som pågick 2018-2020 finansierades genom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och smarta material”.
Nu har Vinnova beviljat medel för en fortsättning av projektet, som återstartats under september 2021. Satsningen är finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag och är på 80 miljoner över tre år.
Det nu påbörjade nästa-steget, byggandet av framtidens digitala stambana är tänkt att stärka svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. I detta har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. ”Men,” menar man, ”för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen.” Alltså en motsvarighet till järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd.
Visionen med den digitala stambanan är att ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor inom tillverknings- och processindustrin i Sverige inte bara kan leda till ökad konkurrenskraft, utan också hög resiliens mot störningar, ökad effektivitet och ett bättre samarbete i industriella nätverk.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PTC och Siemens i topp inom IIoT – medan Software AG’s ledarposition i analytikern...

När analytikern och undersökningsföretaget Forrester per Q3 2021 utvärderar de viktigaste systemen på IIoT-sidan (Industrial IoT) uppnår tyska Software AG, PTC och Siemens Digital Industries topprankingen i analytikerns grafiska s k ”ledarvåg”. Rapporten från Forrester pekar ut denna trojka som det mesta och bästa marknaden har att erbjuda. Andra analytiker har på vissa sätt diametralt skilda värderingsresultat, t ex IDC.
Det som allmänt står ut i analytikern IDC’s nyligen publicerade MarketScape-uppställning - också det en grafisk illustration över positioneringen av de starkaste IIoT-lösningarna på marknaden - är t ex att Software AG överhuvudtaget inte ens fanns med i IDC-utvärderingen, då den inte kunde leva upp till alla kravparametrarna som IDC satt upp. Samtidigt utpekades Microsofts IIoT-lösningar som marknadsledande och även SAPs IIoT-lösningar fanns med i ledarområdet. I den nu publicerade Forrester Wave-uppställningen finns varken Microsoft eller SAP ens med. Så skillnaderna är rätt stora i vad utvärderarna hos respektive analytiker kommit fram till. Något som man får förmoda hänger samman med urvalskriterierna för att få vara med.
Det enda man tycks vara ense om är att PTC med sin ThingWorx-plattform och Siemens med sin MindSphere-lösning är toppositionerade i ledarvågen.
Notabelt i övrigt är att både Dassault Systemes och Autodesk har hamnat bland de ”osynliga” på IIoT-sidan – både hos IDC och Forrester, vilket skulle kunna indikera att deras plattformar kort sagt ännu inte nått den kvalitativa eller kommersiella nivå som krävs för att komma ifråga.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News analys av Forresters analys.

Har PLM misslyckats? “Den nya verkligheten ställer tidigare värdeekvationer på ända”

På ytan ser mycket av det IT-, PLM- och automationsstöd som idag utvecklas på produktframtagningsområdet både spännande och produktivt ut. Digitala tvillingar, trådar, IIoT, simulering, e-mobilitet, produkten-som-tjänst-modeller och annat är allt sånt som stöper om mycket av det som tidigare gällt ifråga om processmetodik, mjukvarukapabiliteter och affärsmodeller. Parallellt har den socioekonomiska bakgrundsdramaturgin och de klimatmässiga miljöscenarierna skapat en närmast omvälvande ny verklighet.
Vem som helst inser att det är allt annat än lätt att navigera i detta landskap. Men lika klart är att det är viktigare än någonsin att skapa sig en bild av vägen framåt, när möjligheterna som står till buds på intet vis är utstakade. Det är t o m så att den som trodde att PLM var lösningen på det mesta har fått sig en näsbränna. Lyssna på respekterade analytikern CIMdatas chef, Peter Bilello, om bakgrunden till den kommande höstupplagan av det digitala eventet PLM Roadmap & PDT 2021 (16-17 november): - Det ligger en hel del i detta, säger han. När industriföretagen gräver sig ur den verklighet som den senaste uppsättningen socioekonomiska disruptioner skapat, hamnar man i något av ett erkännande att sedan länge accepterade synpunkter på produktlivscykelhantering (PLM) framstår som alltmer otillräckliga. Komplexiteter, risker och möjligheter som har bagatelliserats eller ignorerats, får hanteras på fabriksgolvet, på fältet eller i den exekutiva sviten och överallt däremellan. Resultatet är en massiv omvälvning.
Svenske medarrangören, Eurosteps marknadsdirektör, Håkan Kårdén, håller med:
- Omvälvande teknologier är i sig inget nytt, det har alltid funnits. Vad som är nytt är att vi alla känner att tempot ökar. Etablerade företag i alla branscher kämpar för att plocka upp nya teknologier och affärsmodeller och känner flåset av nykomlingar som får uppmärksamhet och äter marknadsandelar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AUTOMOTIVE: Scania satsar på grönare IT med hjälp av AWS

Att hållbarhet i alldeles oavsett vad man företar sig är dagens kanske viktigaste lösenord behöver man inte tvivla över. En spännande trend i detta spår är att företag som sysslar med lösningar som präglas av stora koldioxidutsläpp idag är inne i massiva omställningsperioder och det handlar långt ifrån om bara de fysiska bitarna; resan mot mindre CO2-avtryck reflekteras även i de digitala uppläggen. Lastbilstillverkaren Scania är ett intressant exempel.
Bolaget har under en längre tid agerat proaktivt när det gäller elektrifiering av transportfordon och hur tillverkning och lösningar för framtidens infrastruktur ska se ut.
Ett av målen man satt upp som har pejling på helhetsbilden är att även IT-sidan ska vara hållbar. Grundidén bygger på att skapa transparens och att sätta upp greppbara mätetal för hållbarhet, KPIer. Med detta i verktygsarsenalen han Scania satt upp målet att bli en ledare inom hållbar IT. Som ett led i detta arbete meddelar bolaget idag att man har ingått ett samarbete med Amazon Web Services (AWS). Initiativet ska reducera företagets IT-relaterade utsläpp och bygga hållbara IT-lösningar med hjälp av molnet.
- IT är en viktig del av Scanias transformation för att bli en leverantör av hållbara transportlösningar, så första steget är självklart att minimera den miljöpåverkan vår IT-användning har, säger Elsa Westin, IT Sustainability Lead på Scania.
- En miljövänlig och effektiv IT-lösning är inte bara bra för vår planet, utan sänker även kostnader och gynnar vår verksamhet. Vi vill försäkra oss om att vårt företag inte nyttjar mer resurser än vad som är nödvändigt,” kommenterar bolagets CIO, Jan Andries Oldenkamp, saken.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

FINT FLYT FÖR PTC: Klart med installationen av IIoT-lösningen ThingWorx på 28 av öljätten...

PLM-utvecklaren PTC tycks vara inne i ett riktigt framgångsflyt just nu. Efter de senaste dagarnas annonserade storaffär, där Volvo Group annonserat att man ska konsolidera hela CAD- och PLM/cPDm-verksamheten på PTCs Creo- och Windchillplattformar, kommer idag beskedet att danska Carlsberg-koncernen storsatsat på PTCs IIoT-mjukvara ThingWorx.
Den globalt verksamma danska dryckeskoncernen har nu på 28 månader gått över till att använda PTCs Digital Manufacturing Solution Suite på 28 av sina bryggerier i Europa och Asien.
Denna lösning är baserad på Microsoft Azure som teknisk plattform och med PTCs Industrial IoT-mjukvara (IIoT), ThingWorx, som programplattform.
- Digitaliseringen driver på förändringarna i branschen och har gjort det möjligt för oss att titta på olika sätt att förbättra och optimera. Genom att integrera ThingWorx med våra befintliga produktionstillgångar har vi nu bättre konsistens i alla våra bryggerier och kan tillhandahålla mer detaljerade analyser av till exempel förpackningscykeln, säger Marco Farina, Global Operational Technology Manager på Carlsberg, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering/VR: Volvo Group, SAAB Aerospace och Rolls-Royce har huvudroller i ESIs Zero Mission-event

Det händer mycket de kommande månaderna hosi en av de mer intressanta spelarna på simulerings- och analys-området, ESI Group. Bolaget är känt för vassa lösningar inom virtual prototyping för industrier, framför allt inom avancerade och tekniktunga branscher som flyg och försvar, automotive, energi och industriutrustning. Alltså allmänt komplexa områden där poängen i utvecklingsarbetet handlar om att under hållbarhetsfokus ifråga om material, produktegenskaper och framtagningsprocesser driva produktprestanda över framtidens teknologitrösklar för i sånt som flygplansdesign, självkörande personbilar, e-mobilitet och en värld där elektrifiering och vätgasdrift radikalt kommer att förändra energilösningarna.
Men hur ser det ut i realiteterna; hur långt har man kommit inom företagen som använder ESIs lösningar i utvecklingsarbetet? Och hur resonerar man? Detta är spännande frågor som får sina inspirerande svar under två kommande digitala ESI-event:
* Ett XR event den 6 oktober, 1,5 timma där man fokuserar på ESIs VR/Human Centric-lösning, med talare från Volvo Group Truck Technology, med chefen för fordonsstrategi, Steve Horton, Stena Industry Innovation Labs på Chalmers, COO Åsa Fast-Berglund och Greg Jones NVIDIAs direktör för global affärsutveckling.
* Sedan den 4 november kommer det stora årliga eventet ESI LIVE. Bland intressanta key notes och casepresentationer finns återigen bl a Volvo Group, denna gång med Jesper Linder, som är VP för ”Digitalization & IT, Quality & Engineering” på Volvo Group Trucks Operations. Andra framträdande aktörer här är SAAB Aerospace Systems direktör för affärsutveckling, Kenneth Karlsson, men vidare finns också representanter för Rolls-Royce, Ford, Alstom, CNH Industrial, Collins Aero Space och många fler. Namnkunnigt så det förslår alltså under event-devisen, ”Zero Mission”; hyperaktuellt i tider när hållbarhet i produkt- och utvecklingsarbetet är ett viktigt fokus i en utvecklingstrend som alltmer tenderar att ge simulerings- och analyslösningarna framgångskritiska roller för att säkra framtidsresan inom produktutveckling.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Semcon ska undersöka hur autonoma fordon kan få sågverk att ta ett tekniksprång

Två av Sveriges största skogsindustribolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av teknik- och IT-konsulten Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar. Potentialen är stor för denna typ av fordon att bland annat transportera virke och sågade trävaror inne på anläggningarna.
– Vi på Holmen utforskar kontinuerligt ny teknik och innovativa lösningar för att utveckla vår verksamhet. Att värna om våra medarbetares säkerhet är självklart en topprioritet för oss och därför vill vi gärna utforska potentialen med autonoma fordon, säger Magnus Malmström, platschef vid Holmens sågverk i Iggesund.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Full pott för PTC när Volvo Group konsoliderar CAD- och PLM på Creo och...

Det händer inte ofta att en stor OEM gör ett större byte av CAD-system, men idag kommer just ett sådan besked: Det är globala lastbilsjätten Volvo Group, som tagit beslutet att konsolidera all CAD-verksamhet på en enda plattform, PTCs Creo.
Men beskedet från, Lars Stenqvist, EVP för Volvo Group Trucks Technology, sträcker sig längre än att bara handla om CAD- och lastbilssidan, även cPDm/PDM-området kommer att beröras av dagens nyhet. Man kommer nämligen inte bara att över tid konsolidera alla företag i koncernen på PTC-plattformen; även om man i första skedet går över till en ren PTC-miljö på CAD relaterat till lastbilsområdet, så är indikationen idag att även bussar, VCE (Volvo Construction Equipment, entreprenadmaskiner), båtmotorer (Penta) med flera kommer att jobba på PTC-plattformen. Till saken hör också att bolaget med detta byte kommer att gå över till att bara använda PTC’s PDM-lösningar i Windchill-sviten.
- Att använda en PLM- och CAD-plattform kommer att fungera som en viktig möjliggörare i vår digitala teknikomvandling, säger Lars Stenqvist, CTO på Volvo Group. Genom att använda denna grund ser vi stora möjligheter att ansluta PTCs IOT- och AR-lösningar till vår digitala trådstrategi.
Dagens besked är också tufft för Dassault Systemes, då det innebär att bolagets CAD-mjukvara CATIA kommer att skiftas ut mot Creo. CATIA har i och för sig använts huvudsakligen till hyttdesign, men det handlar ändå om gissningsvis ett par hundra licenser som nu alltså byts ut mot Creo, som därmed kan ha över totalt 1000 licenser på Volvo.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing