Fyra miljoner till revolutionerande AI-projekt för att upptäcka problem i industriproduktion

NYA METODER FÖR AVVIKELSEDETEKTERING. Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom "normalizing flows", en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster.
Tillsammans med experter från industrin ska forskare från forskningsmiljön Data Intensive Sciences and Applications (DISA) vid Linnéuniversitetet ta fram nya metoder för att öka effektivitet och noggrannhet i avvikelsedetektering.
Traditionellt har industriell kvalitetskontroll inneburit manuell avsyning, vilket är både kostsamt och känsligt för fel. Men tack vare ny teknologi baserad på maskininlärning (AI) har processen för att upptäcka avvikelser automatiskt blivit möjlig.
– Vårt mål är att öka flexibiliteten och skalbarheten i kvalitetskontrollsystemet genom att minska behovet av manuell hantering, säger projektledare Diana Unander. Den nya tekniken kallas alltså "normalizing flows" och hjälper till att hitta och förutsäga avvikelser i data, vilket gör det möjligt att identifiera potentiella problem i tidigt skede och ta åtgärder för att förhindra dem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AWS har upptäck simuleringens och analysens stora värde: ”Vi förutspår ett stort genombrott 2023,”...

AWS, Amazon Web Services, har börjat synas allt mer i simulerings-sammanhang. Det är intressant förstås att denna jätte insett, plockat upp värdet av och i ett allt högre tempo omsatt betydelsen av den växande CAE-domänen Simulering & Analys (S&A) i lösningar. För aktörerna i PLM-branschen är detta dock ingen nyhet och många skulle nog hävda att genombrottet, i alla fall inom tillverkningsindustrin, redan är ett faktum.
Hur som helst: under utvecklar-konferensen AWS re:Invent, som PLM&ERP News rapporterade om i slutet av 2022, lanserade företaget en mängd nya verktyg för att driva utvecklingen mot storskalig 3D-simulering i molnet, däribland IoT Twinmaker för att skapa digitala tvillingar av objekt, och simulerings-plattformen SimSpace Weaver. S&A är alltså en superhet domän.
- Så är det, säger AWS globale teknikchef Bill Vass, och förutspår: ”Nya utmaningar för näringslivet och nya tekniska möjligheter gör att ’Spatial Computing’ kommer att bli en genombrottsteknologi 2023.”
Begreppet, ”spatial computing”, handlar om simulering och analys i perspektivet av de processer och verktyg som används för att fånga, bearbeta och interagera med 3D-data. Komponenter av rumslig (”spatial”) beräkning kan inkludera IoT, digitala tvillingar, ambient computing, augmented reality, virtuell verklighet, AI och fysiska kontroller.
I detta menar nu Bill Vass att företag står inför en tröskel där samtida digitala verktyg som erbjuds inte längre räcker till för att nå nästa nivå i utvecklingen. Den digitala tvillingen, som möjliggörs av Spatial Computing, beskrivs som nästa steg i hur verksamheter kan låsa upp nya möjligheter och ta nästa steg i sin utveckling.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

FEM TRENDER INOM PLM 2023: Vad kan vi förvänta oss av ett modernt SaaS-baserat...

PLM, eller Product Lifecycle Management, har traditionellt varit grunden i det mesta av produktutvecklingsarbetet, men tenderar i digitaliseringens tidevarv att bli ännu mer framgångskritiskt i den snabbt föränderliga designvärlden. Domänen som sådan är och förblir en avgörande drivkraft inom modern produktframtagning, inte minst som ryggraden i den digitala tråden.” Det skriver PTC’s Norden-chef, Filip Stål, i dagens gästkrönika. En rapport från undersökningsföretaget och analytikern Tech-Clarity ger honom också rätt: högpresterande företag är 73 procent mer benägna att använda PLM för att stödja den digitala tråden genom att driva den digitala definitionen av en produkt. Till en början med teknik för att sedan sträckas ut till andra funktionella avdelningar. ”Men PLM spelar också en avgörande roll för att främja samarbete och för att konkurrera i industrin måste tvärvetenskapliga team arbeta tillsammans, möjliggöra smidighet i försörjningskedjan och leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven. Detta kan uppnås genom att implementera en PLM-aktiverad digital tråd som förbinder ingenjörer och icke-ingenjörer med tillförlitlig och lättillgänglig data i hela organisationen,” summerar Stål saken och pekar på SaaS (Software-as-a-Service) som en möjliggörare.
Klicka på rubriken för att läsa hela denna intressanta gästkrönika om vart utvecklingen pekar på PLM-området.

Hur utvecklas CAD-marknaden 2023? “Simulering, AI, digitala trådar och SaaS allt viktigare,” säger PTCs...

MÖT BRIAN THOMPSON i DAGENS EXKLUSIVA INTERVJU. Hur kommer CAD-marknaden att utvecklas under 2023? Frågan är hyperintressant i skenet av omvärldsdramatiken som på olika sätt påverkar de makroekonomiska trenderna, men den allt mer explosiva teknologiutvecklingen har förstås också stor inverkan. Effekter av Rysslands aggression mot Ukraina, lågkonjunkturtrenden, rubbade logistikkedjor med påföljande leveransproblem, Covid-19 och på teknologisidan med sånt som AI, simuleringstillväxten och digitala trådar är alla bland de viktiga faktorerna som ur olika synvinklar stöper om utvecklingsmönstren.
PLM&ERP News har diskuterat de här bitarna med PLM-utvecklarens, PTC, VP och chef för CAD-divisionen, Brian Thompson, och tittat på vilken inriktning utvecklingen kan ta på CAD-området.
Till saken hör att ingen sub-PLM-domän står ensam när utvecklingen präglas av en alltmer integrerad och silosbefriad processutveckling, där sömlösa kopplingar till hela värdekedjan vinner terräng. Integrerade och delade processer blir kort sagt allt viktigare. Integrationen mellan CAD och simulering, AI i form av generativ design, elektronikdesign (EDA) och mjukvaruutveckling (ALM) som ska integreras för rationella produktutvecklingskedjor, samverkansverktyg som ska underlätta integrationen och digitala trådar är bara några exempel på sånt som relaterar till detta, hävdar PTCs CAD-chef. CAD tenderar inte längre att "bara" vara CAD, utan kräver kopplingar till en rad andra bitar. Men, som sagt, även omvärldsutvecklingen spelar in:
- 2023 fortsätter CAD-marknaden att drivas av tillverkarnas behov av relevanta svar på en rad unika av de makroekonomiska trenderna du nämner. Intressant nog påverkar dessa trender, som vi såg accelerera under covid-19-pandemin, företag och småföretag på olika sätt, säger han, och fortsätter: ”Vi befinner oss i en miljö med hög inflation. Råvaror och delar är dyrare än någonsin, och väldokumenterade begränsningar i leveranskedjan fortsätter att påverka tillverkarna. Andra viktiga makrotrender i spelet är dollarns styrka jämfört med euron. När euron försvagas känner tillverkare som köper råvaror med euro en betydande marginalpress, medan de som säljer produkter i Europa - men vanligtvis gör affärer i amerikanska dollar - ser betydande intäktseffekter. I slutänden påverkar detta intäkter som kan utlösa förändringar i en mängd olika investeringsplaner som tillverkare kan behöva för att skapa tillväxt i sina verksamheter.”
Vilka blir de sammantagna effekterna av omvärldsfaktorerna och den snabba teknologiutvecklingen? Framför allt fem effekter står ut, vilka?
Klicka på rubriken för att läsa mer om Brian Thompsons och PTCs tankar kring detta på PLM&ERP News.

cPDm: Daimler Trucks byter ut trotjänaren SMARAGD mot nya Siemens Teamcenter-uppbyggda PLATON-plattformen

PLATON ersätter SMARAGD. I dagarna har det blivit klart att världens största lastbilstillverkare, tyska Daimler Trucks byter ut sin äldre, egenutvecklade produktdatabas SMARAGD mot Siemens Digital Industries Softwares toppmoderna cPDm-mjukvara (collaborative Product Definition management) Teamcenter. Detta efter en tuff kamp mot framför allt PTCs PLM-lösning Windchill. Den nya Daimler Trucks plattformen döps till PLATON. Det uppger idag källor inom bolaget.
Den nya mjukvaran blir PLM-backbone inom bolaget och ersätter alltså legacy-systemet SMARAGD, som funnits i drift sedan början på år 2000. Bland annat kommer den idag lönsamhetskritiska BOM-hanteringen att skötas inom ramen för Teamcenter.
Enligt PLM&ERP News research så var det när Daimler Trucks bytte CAD-system 2015-16 (till NX) en affär som innehöll cirka 5 500 till 6 500 säten. När det gäller cPDm ligger antalet licenser troligen på minst samma nivå, men inte uteslutet t o m något högre. Siffran har inte bekräftats, men det är rimligt att anta att vi talar om siffror i närheten av detta i dagens affär. Daimler Trucks satsning är därmed utan tvekan en stor affär även i monetära termer.
På CAD-sidan jobbar Daimler Trucks som sagt i Siemens flaggskepps-produkt NX, en satsning som har sina rötter i en implementation av mjukvaran under 2015-16, inom Daimler Mercedes-koncernen, där lastbils-och bussdivisionen ingick som en affärs-enhet innan man knoppades av och blev ett ”eget” börsnoterat bolag vid årsskiftet.
Den numera bolagsmässigt självständiga fordonstillverkaren är världens största tillverkare av tunga lastbilar och har ca 100 000 anställda. 2021 landade Daimler Trucks intäkter på runt 45 miljarder dollar, vilket gjorde företaget betydligt större än både svenska Volvo- och tyska Volkswagen-koncernerna inom lastbilssegmentet. Totalt har Daimler Trucks sju varumärken under ett tak: Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Mercedes-Benz, Setra, BharatBenz och FUSO.
Klart är vidare att Daimler Trucks har sedan tidigare jobbat i Siemens Digital Industries Softwares mjukvaror på PLM-sidan, bland annat är SMARAGD-systemet byggt på Teamcenters föregångare Metaphase, som givetvis graderats upp under åren. I övrigt har bolaget på senare till också gjort andra större investeringar i mjukvaror från Siemens, t ex på simulerings- och analyssidan där man har en större installation av StarCCM +, som PLM&ERP News rapporterade om i början av året.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln om denna storaffär.

ERICSSONS ÖVERRASKANDE DRAG: Går ihop med Aeris för att kapa IoT-förlusterna och skapa en...

Amerikanska IoT-aktören Aeris Communications, baserat i San Jose, Kalifornien, och svenska telekomjätten Ericsson har undertecknat ett avtal om överföring av Ericssons IoT Accelerator och Connected Vehicle Cloud-verksamheter.
Ericsson IoT Accelerator används av mer än 9 000 företag för att hantera mer än 95 miljoner anslutna enheter med 20 miljoner eSIM-anslutningar globalt. Klart är också att Ericssons IoT-affärer inte har varit någon bra affär för bolaget. Enligt DCD har IoT-divisionen varit en förlustbringande enhet för den svenska leverantören; försäljningen förväntas minska kvartalsförlusterna med 24 miljoner dollar – drygt 250 miljoner kronor - för företaget.
Detta intressanta avtal, som annonserades i slutet av förra veckan, får omfattande konsekvenser. Kombinationen Aeris och Ericssons IoT-plattformar kommer att koppla ihop över 100 miljoner IoT-enheter över hela världen, vi talar i detta om 190 länder. Man kommer med den nya konstellationen att tillhandahålla IoT-anslutning, mjukvara och lösningar till tusentals företag. Det innebär också att Aeris kommer att kunna erbjuda en omfattande IoT-teknologistack, som kommer ut på marknaden genom ett starkt ekosystem.
- Aeris har varit framgångsrikt i att utöka sitt IoT-lösningserbjudande bortom bara uppkopplingsmöjligheter och har rätt fokus, tillgångar och kapacitet för att realisera den fulla potentialen i Ericssons IoT-verksamhet och dess stark marknadsnärvaro, säger Åsa Tamsons, Head of Business Area Technologies & New Businesses.
Klart i sammanhanget är att Ericsson haft vissa problem att komma till rätta med fragmenteringen av IoT-marknaden; trots betydande investeringar har Ericsson bara utnyttjat en begränsad del av värdekedjan.
- Detta begränsar avkastningen på sådana investeringar, kommenterar Tamsons, som nu menar att den kombinerade verksamheten, ”kommer att erbjuda en oöverträffad IoT-plattform för företag och nya intäktsströmmar för leverantörer av kommunikationstjänster, vilket i slutändan gynnar Ericssons kunder. Aeris är ett bra hem för vår IoT-verksamhet.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Robotsimulering & programmering: Möjligt att samverka i realtid när ABB kliver upp i molnet...

EN AV VÄRLDENS LEDANDE ROBOTPROGAMMERINGS-LÖSNINGAR. ABBs RobotStudio är faktiskt ett av världens mest använda program för robotprogrammering. Bolagets programmerings- och simuleringsverktyg har över 50 000 användare som dagligen utnyttjar mjukvaran. ABB hävdar vidare att det också är, ”en av de mest exakta lösningarna på marknaden - om inte den mest exakta - eftersom den når 97-99 procent intervall i både logik- och rörelsenoggrannhet.”
Dagens intressanta nyhet i sammanhanget är att ABB nu expanderar denna ledande robotprogrammerings-mjukvara till molnet och dessutom med nya och kraftfulla funktioner. Att team därmed kan samverka med både robotprogrammering och -simulering, oavsett var i världen deltagarna i teamet befinner sig, och dessutom på vilken enhet som helst, är förstås ett stort kliv framåt.
- Absolut, nya webb-verktyg som RobotStudio Cloud för med sig en ny nivå av smidighet och flexibilitet för tillverkare gällande hur de kan planera och utforma sina robotautomatiseringslösningar. RobotStudio Cloud erbjuder en förenklad användarupplevelse som hjälper till att öka samarbetet och minska komplexiteten och som gör det möjligt för både nybörjare och experter att tänja på gränserna för robotprogrammering, kommenterar Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Svensk innovation kan bidra till att minska fabrikers energiförbrukning med över 10%

Energiproblematiken i spåren av den ryska aggressionen mot Ukraina har fått tuffa effekter på egentligen all industriell produktion. Inte minst relaterat till de extremt höga elkostnaderna. Det är många aktörer inom PLM- och fabriksproduktions-branscherna som funderar på och tar fram lösningar som kan hantera detta. Klart är också att det finns mycket att hämta ifråga om effektivt utnyttjande av energikrävande maskinutrustningar nu när elpriserna tenderar att gå genom taket. Bara tomgångskörning av maskiner i svenska fabriker motsvarar, enligt vissa beräkningar, motsvarande 1,5 kärnkraftverks årliga elproduktion!
Ineffektivt och dyrt alltså, men det finns sånt som kan göras åt saken. Göteborgsbaserade Good Solutions lanserar idag RS Production Energy, en IoT-molntjänst, som ger tillverkande företag tillgång till beslutsunderlag för att öka fabrikens utnyttjandegrad och minska energiförbrukningen och CO2e per producerad enhet.
- Sveriges industrier står för mer än 30 procent av samhällets totala utsläpp av växthusgaser och det är omöjligt att nå Europas och Sveriges klimatmål utan en effektivisering av industrin. Vår forskning visar att fabriker kan minska sin energiförbrukning med minst 10 procent och nu finns det en lösning för det. Om det skulle ske på bred front i hela den svenska industrin motsvarar det ett halvt kärnkraftverks årliga produktion, säger Björn Johansson, professor för ”Sustainable Production”, på Chalmers.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Teamcenter Enterprise BOM: PLM-analytikern CIMdata om en lösning som kan skapa STRUKTUR och stadga...

BOMar, eller Bill of Materials, har kommit att få en allt större betydelse i produktframtagnings-arbetet. Idag finns kort sagt en uppsjö av BOM-lösningar, allt ifrån de traditionella eBOMarna (engineeringBOM, ”konstruktionsBOM”), mBOMarna (manufacturingBOM, ”tillverkningsBOM”) till sBOMar (serviceBOM) och andra. Men hur ser de bakomliggande företagsbehoven på området? Finns det heltäckande BOM-lösningar?
PLM-konsulten och-analytikern CIMdata har tittat på detta i en ny e-bok, fokuserad på Siemens Digital Industries Softwares (Siemens) ”Enterprise Bill of Material-lösning” (BOM). Denna heltäckande lösning, Teamcenter Enterprise BOM, för företag är utformad för att göra det möjligt för tillverkare att konstruera, producera och serva konfigurerade produkter, samtidigt som de effektivt hanterar förändringar och matar sina affärslösningar i efterföljande led (t ex ERP, service, leveranskedja). Ett brett anslag alltså.
I den nya E-boken beskriver CIMdata bland annat denna aspekt kring tillverkares behov av att bättre hantera de många BOMar som används i hela deras ”utökade” företag och fördelarna med en sådan företagsBOM. Mer specifikt har denna utvärdering utgått från Siemens lösning på detta problem och resultaten av en ny CIMdata-undersökning, som riktar sig till industriorganisationer för att förstå hur slutanvändare lär sig och anammar ny teknik och deras status och planer för hantering av livscykelproduktstruktur.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Maskininlärning exploderar”: AWS/Amazon lanserar nya tjänster för att kontrollera utvecklingen

Maskininlärning håller på att bli en del av vardagen, men för att maximera nyttan av tekniken behövs lösningar för överblick, kontroll och effektivt samarbete. AWS har presenterat en rad nya tjänster för att snabbt och kontrollerat kunna ta modeller från idé till drift i plattformen Amazon SageMaker; vilket man hävdar är, ”en heltäckande lösning för att bygga, träna och driftsätta modeller på ett snabbt och enkelt sätt med hjälp av hanterad infrastruktur och integrerade verktyg och arbetsflöden.”
Utvecklingen inom AI- och maskininlärningsbaserade lösningar går blixtsnabbt, till exempel har nya öppna tjänster för AI-genererad text och bilder har fått stor uppmärksamhet hos den breda allmänheten under hösten. Även verktygen för att skapa kraftfulla algoritmer och modeller utvecklas i snabb takt, och under utvecklarkonferensen re: Invent i början av december presenterade Amazon Web Services (AWS) en rad nya funktioner i Amazon SageMaker som ska bidra till nästa generations maskininlärningstjänster.
- AWS-kunder bygger miljoner modeller, tränar dem med miljarder parametrar, och genererar biljoner prediktioner varje månad. Många kunder använder ML i en utsträckning som ingen hade kunnat vänta sig för bara några år sedan, säger Bratin Saha, VP för AI och ML på AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title