IIoT

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CIMdata-chefen Peter Bilello om PLM-utvecklingen: ”Har du råd att bara vara en följare?”

Det finns få analytiker på PLM-området som har bättre koll på trender och vart branschen är på väg än CIMdata-chefen, Peter Bilello. Området är förstås ytterligt komplext, inte minst i skenet av de senaste årens utveckling ifråga om digitaliseringen, nya teknologier och metodikförändringar som hänger samman med detta. Allt ackompanjerat av produkter som i allt större omfattning lutar över mot ökade inslag av mjukvara och elektronik på bekostnad av t ex mekanik. Tillsammans bildar detta en fond av ett produktframtagnings- och produktdriftslandskap i dramatisk förändring.
Frågan är nu: hur slår dessa utvecklingslinjer gentemot produktutvecklings- och tillverkningsuppläggen?
Peter Bilello diskuterade saken under det nyligen avhållna digitala eventet PLM Road Map & PDT 2021. PLM&ERP News bad denne expert att sammanfatta de fem viktigaste trenderna och han pekade ut den digitala transformationen, konvergenseffekter i skenet av generativ design och additiv tillverkning (3D printing), modellbaserat ingenjörsarbete, big data/analys och agil produktutveckling. Vilka var skälen?
Läs hela artikeln genom att klicka på rubriken.

AUTOMATION: PTC-partnern Rockwell kliver djupare in i molnet med köpet av Plex

PTC-partnern Rockwell Automation utökar sitt industriella molnprogram med att köpa Plex-Systems.
Det nu köpta bolaget jobbar med att utveckla smarta molnbaserade tillverkningsplattformar för att kunna hantera storskalig produktion. Köpeskillingen uppges vara 2,22 miljarder dollar, motsvarande nära 19 miljarder kronor, och beloppet betalas kontant.
Plex har i sitt utvecklingsarbete tagit fram en multi-tenant, SaaS-baserad tillverkningsplattform som det mesta som krävs för storskaliga produktframtagningsprocesser, inkluderande sånt som avancerade system för tillverkning, kvalitet och t o m kapacitet att hantera leverantörskedjan. Man har över 700 kunder och hanterar mer än 8 miljarder transaktioner per dag.
För Rockwell innebär köpet av Plexs mjukvarufunktioner att man ytterligare differentierar sig i den globala konkurrenssituationen på marknaden, med mjukvara, kompletterande branschexpertis och förmåga att förvandla realtidsdata till handlingsbara beslutsgrunder.
Ett intressant faktum i sammanhanget är att svenska Hexagon etablerade ett partnerskap med Plex MES så sent som i maj tidigare i år.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

5G and Collaboration with PLM and Automation Developers Will Revolutionize Product Realization

Are the world’s leading companies ready to use 5G as a cutting-edge competitive tool in product realization? What is the role of PLM, automation and Operational Technology (OT) in this context? And what is being done about developing sharp combined business models for industrial 5G-based development? I discussed these issues with Ericsson’s North American 5G evangelist, Peter Linder, in connection with his recent appearance at the SAS Institute's Global Forum. “5G will revolutionize not only product realization,” Linder says, not unexpectedly. "It will also lead to many new and interesting technology solutions in the coming years; but for the traffic to work smoothly in the 5G networks, help in the form of AI is required." Linder is quite right that Artificial Intelligence (AI) will be crucial to the success of 5G networks, especially on the industrial side, not only as stand-alone 5G and general AI solutions, but to have these pieces combined with PLM, IIoT, OT, automation capabilities and industrial know-how. This combination will be of utmost importance. How does Ericsson work around this and what about their cooperation with the PLM developers like Siemens, Dassault Systemes, and PTC? “We build the strategies around being strong on 5G and work in this with world-leading partners who have everything from devices to PLM systems,” Linder said.
Click on the headline below to be directed to Verdi Ogewell's full article on engineering.com.

”AI i FOKUS”: Ericssons Peter Linder om 5G och samarbetet med PLM- och automationsutvecklarna

”5G kommer att leda till många nya och intressanta tekniklösningar de kommande åren, men för att trafiken ska fungera smidigt i de 5G-nät som byggs krävs det hjälp i form av AI.”
Telekomjätten Ericssons Peter Linder, chef för marknadsföring av 5G i Nordamerika, sa precis vad han skulle säga när han nyligen talade på SAS Institutes Global Forum. Han har nämligen helt rätt i att AI, Artificiell Intelligens, kommer att ha en avgörande betydelse för 5G-nätens framgång, inte minst på industrisidan. Men då inte bara som stand-alone 5G- och ”allmänna” AI-lösningar, utan dessa bitar kombinerat med PLM, IIoT, OT (Operativ Teknik), automationskapabiliteter och industriellt kunnande kommer att vara av största vikt.
Hur jobbar Ericsson kring detta, undrade PLM&ERP News.
- Vi bygger strategierna kring att vara starka på 5G och jobbar i detta med världsledande partners som har allt ifrån ”devices” till PLM-system, svarade Peter Linder och tillade på frågan om det finns några klara ”paketerade” lösningar kopplade till t ex marknadens större system som Siemens’, Dassault Systemes’- eller PTCs-/Rockwells PLM-plattformar:
- Ja, paketerade så långt att vi vet att om vi skickar IP över våra system dit så funkar det som regel. Dassault och PTC är t ex våra partners.
Så kan det förstås vara, men aktörerna på PLM- och automationssidan menar idag att det finns en hel del att göra för att utrusta 5G med den kraft som krävs för att lyckas industriellt.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Nordiska Siemens-partnern IDEAL GRP redan i Europatopp … men nye CEOn ser ännu ett...

PLM & AUTOMATION. Tiderna är dynamiska när det gäller teknologiutvecklingen inom produktframtagningens båda sidor; design och konstruktion å den ena, tillverkning å den andra. Saker och ting tenderar att hänga ihop allt mer. Samtidigt som produktkomplexiteten ökar exponentiellt med allt mer av elektronik och mjukvaror som ska integreras. Hur möter man denna utveckling? Finns den digitalt styrda Industri 4.0-fabriken i verkligheten, eller är den ännu mer av en dröm?
Saken är förstås hyperintressant och det är ett spännande faktum att det dels finns sammanhängande digitala verktyg och hårdvaror som kan hantera komplexiteten, och dels kompetent folk som kan iscensätta lösningarna i praktiken.
Kombinationen Siemens Digital Industries och deras största europeiska partner, IDEAL GRP, är ett bra exempel. PLM&ERP News’ Verdi Ogewell har träffat bolagets nye CEO, Jaakko Hartikainen, och den för många i den svenska verkstads- och PLM-branschen välkände PLM-specialisten och entreprenören, Dick Nyström, idag ansvarig för strategisk affärsutveckling inom IDEAL GRP.
- Redan i konstruktionsarbetet kan man med de toppmoderna verktygen på Siemens Digital Industries Xcelerator-plattform förbereda hur tillverkningen ska optimeras. När silorna sen kan brytas finns en enorm produktivitetsutveckling i att kunna gå direkt till produktion på verkstadsgolvet, simulerat och optimerat på en produktionsyta som dessutom präglas av långt driven automatisering i Industri 4.0-anda, säger Jaakko Hartikainen.
Klicka på rubriken för att läsa hela reportaget.

Kommer Boschs nya smarta fabrik i Tyskland att avhjälpa bristen på halvledare inom automotive?

Den globala halvledarbristen är fortfarande ett problem som söker sin lösning. Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har alltså tyska verkstadsindustrijätten Bosch i dagarna invigt sin nya Industri 4.0-baserade fabrik för till tillverkning av halvledare, wafers och andra mikroelektroniska produkter, men det är i dagsläget oklart om den nya anläggning kommer att kunna hjälpa till att lösa den pågående globala bristen på halvledare, vilket har tvingat flera fordonstillverkare, som Volvo, Ford och andra, att minska produktionsvolymerna och i vissa fall t o m införa tillfälliga produktionsstopp i tillverkningsanläggningarna.
- Vid den tidpunkt då vi bestämde oss för att bygga anläggningen var detta beslut enbart drivet av teknik, säger Fabrowsky Bosch’s exekutive VP för automotive-electronik, Jens Fabrowsky. Det var tydligt att vi behövde gå in på 300 millimeter-området, och vi behövde investera i lite mer kapacitet.
I bästa fall skulle man kunna få fram chips till månadsskiftet oktober-november.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Uppkopplad och styrd av AI: Bosch invigde nya 10-miljardersfabriken för halvledare

Att tyska Bosch ligger väl till och agerar proaktivt i AI och smarta fabriksupplägg har varit tydligt under en längre tid. Idag tar man ytterligare ett steg i detta och öppnar en fullt uppkopplad, datadriven och självoptimerande fabrik för kiselplattor i Dresden. Det blir en av världens modernaste fabriker på detta område.
Ett digitalt tvillingupplägg, med en kopia av den fysiska fabriken, spelar en viktig roll i upplägget, liksom enorma mängder genererade dat som hanteras, analyseras, utvärderas och åtgärdas via AI-lösningar.
Högautomatiserade och fullt uppkopplade maskiner och integrerade processer, i kombination med lösningar baserade på artificiell intelligens (AI), ska göra Dresden-anläggningen till en smart fabrik och en banbrytare inom Industri 4.0. Den tekniskt avancerade anläggningen invigdes officiellt idag, i digital närvaro av Tysklands förbundskansler Angela Merkel, EU-kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager och Sachsens ministerpresident Michael Kretschmer.
Klicka på rubriken för att läsa mer om denna toppmoderna anläggning som definitivt har potentialen att spela en huvudroll för t ex Europas fordonsindustri, som har haft problem med att leveranser av halvledare.

KRÖNIKA: PTC och Rockwell om ledarskap som nyckeln till det IoT-uppkopplade företaget

Internet of Things (IoT) har det senaste året blivit en allt mer påtaglig faktor i företagens vardag. Vid sidan av den ökande användningen av digitala kommunikationsverktyg, utvecklas de digitala möjligheterna inom product lifecycle management (PLM). ”Vi är övertygade om att fler svenska företag kan öka sin effektivitet och samarbetsförmåga via ett strategiskt förhållningssätt till Product Lifecycle Management och Internet Of Things. Nyckeln till framgången ligger i ledarskapet,” skriver dagens gästkrönikörer, PTCs nordenbas Filip Stål och hans kollega i Rockwell Automation, Felix Langkjaer.
Bolagen är sedan 2017 tätt knutna till varandra efter en satsning på ett partnerskap kring PLM kopplat till smart fabriksautomation och har efter detta släppt flera lösningar på området; senast den nyckelfärdiga molnlösningen, ”Factory Insights as a Service”, som gör det möjligt för tillverkare att gå vidare och skala upp sina digitala initiativ när det gäller automatisering av produktionen.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

TILLVERKNING: Tyska CONTACT vässar IoT-plattformen och går med i OPC Foundation

Ett av namnen man allt oftare stöter på inom PLM-relaterade verksamheter och som också har bäring på kopplingarna mot tillverkningssidan, är tyska CONTACT Software. Genom sin öppna teknik och Element-plattformen, inklusive CIM Database PLM, har deras lösningar visat sig vara användbara för att genomföra pålitliga produktframtagningsprocesser och stödja samverkan med andra intressent-team runt om i världen på grundval av virtuella produktmodeller och deras digitala tvillingar.
Standarder är i sammanhanget en framkomlig väg och det har CONTACT tagit fasta på. Från sensor- och maskinstyrning, över ”edge computing” till molnet och mer allmän företags-IT kan man med bolagets IoT-plattform, Elements, genom etablerade industristandarder köra helhetsprocesser.
Nu utökar denna ”runner up” sin OPC UA-adapter så att den kan appliceras mer flexibelt i olika användarmiljöer. OPC (OLE for Process Control) är utvecklat av ett antal automationsaktörer tillsammans med Microsoft. Med tiden har det försetts med avancerade funktioner, men vart efter kontrollsystemen blivit allt mera avancerade räckte inte dessa till. Det var ur behovet av modell-baserad data och mera plattformsoberoende som OPC UA uppstod.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Siemens köp av TimeSeries stärker miljön kring lågkodplattformen Mendix

Idag är det många som aspirerar på att ha en s k lågkodplattform - alltså en lösning som är kapabel att hantera komplexitet under ytan, men som inte kräver en massa kodning för att anpassas till de önskade ändamålen. Exakt vad man menar med lågkod varierar och hur mycket eller litet kod som krävs för att en lösning "legitimt" ska kunna förses med denna etikett är också oklart. Men det hindrar nu inte att det finns lösningar som är mer typiska och mer lätthanterade än andra och Siemens Mendix-plattform är definitivt en sådan.
Denna nu ett par år gamla satsning betraktas inom bolaget som en av de mest lovande i hela portföljen och man är inom Siemens Digital Industries Software ordentligt på hugget när det gäller att bygga ut funktionaliteten i sin Xcelerator-portfölj, där Bendix hör hemma. Den tyska PLM-utvecklaren har i dagarna tillkännagivit att man köper TimeSeries, en ledande ISV (Independent Software Vendor) och partner relaterat till lågkodplattformen Mendix.
Som framgått av PLM&ERP News’ Verdi Ogewells intervju med chefen för Siemens Digital Industries Software, Tony Hemmelgarn, värderar Siemens köpet av Mendix, mycket högt. Men vad är det för lösning som tillförs och vilken roll är tänkt för TimeSeries?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing