Annons

Software Defined Vehicles visar vägen: Mjukvarans tidevarv har börjat – svänger du vänster eller höger, undrar PTCs Nordenbas

”DEN MJUKVARUDRIVA TRANSFORMATIONEN av AUTOMOTIVE borde vara EN VÄCKARKLOCKA för tillverkningsindustrin. Inte minst behövs ett nytt förhållningssätt till produktutveckling.”
Det menar dagens gästkrönikör, PLM-utvecklaren PTCs Norden-chef, Filip Stål. En tung bakgrundspoäng är att utveckling av mjukvarudefinierade fordonsplattformar – s k SDVs, eller Software-Defined Vehicles - i högsta grad tillhör framtiden inom automotive och transportbranschen, men också tillverkningsindustrin kommer att påverkas av hur det hela utvecklas. Vad handlar detta med SDV om? Det finns flera definitioner, men en användbar formulering är följande: En SDV är ett fordon där kärnfunktioner hanteras av ett mjukvarulager som sitter mellan förarens eller fleet managerns fordons-gränssnitt och som hanterar fordonsfunktioner via huvudsakligen sensorer. Detta gör det möjligt för tillverkaren att förbättra både användbarheten och funktionerna dynamiskt via uppdateringar, inklusive trådlösa sådana. Vad man nu på många ställen inom automotive tar sikte på är att skapa mjukvarudefinierade plattformar för fordon, inklusive mjuk- och hårdvara, som utgör grunden för att differentiera digitala fordonsfunktioner.
”Denna utveckling inom fordonsindustrin understryker den ökande betydelsen av programvara för att driva på industriell omvandling. Integrationen av mjukvara med hårdvara har förvandlats från grundläggande inbyggda system till sofistikerade, mjukvarudefinierade produkter. Denna övergång betonar mjukvaruinnovation som kärnan i produktutvecklingen, vilket möjliggör kontinuerliga funktionsuppdateringar utan att kräva hårdvaruförändringar,” konstaterar PTCs Filip Stål i dagens artikel.
En i sammanhanget intressant koppling är Volvo Groups och Daimler Trucks planer på att skapa ett joint venture för att utveckla en mjukvarudefinierad fordonsplattform för att förstärka den digitala transformationen inom transport-branschen. Detta är en mycket intressant satsning, inte minst i skenet av att programvaru-definierade fordon är nästa stora utvecklingslinje inom fordonsindustrin och att Volvo Group idag är en av PTCs större kunder på PLM-sidan.
Missa inte Filip Ståls mycket intressanta synpunkter på hur övergången mot SDVs betonar mjukvaruinnovation som kärnan i produktutvecklingen, vilket möjliggör kontinuerliga funktionsuppdateringar utan att kräva hårdvaruförändringar. Det han aktualiserar är hur denna utvecklingslinje innebär att att vi med stormsteg närmar oss ett vägval: ”Vilken väg ska du ta,” undrar han och tillägger: ”Oavsett riktning börjar det bli uppenbart att tillverkande företag behöver tänka på hur de ska arbeta med produktutveckling i framtiden för att framtidssäkra sin FoU.”

Redan 1965 utvecklade Massachusetts Institute of Technology (MIT) den så kallade Apollo Guidance Computer (AGC) för NASA:s Apollo-program – världens första allmänt erkända inbäddade mjukvarusystem.

Sex år senare, 1971, släppte Intel den första mikroprocessorn, C4004, som frigjorde inbäddade mjukvarusystem från hårdvaruenheter och gav dem möjlighet att fungera som oberoende datorenheter. En milstolpe inom modern datorteknik.

Spola framåt till idag, där mjukvara som mikroprocessorer är på väg att ta över världen. Eller åtminstone ta den roll som hårdvaran spelade i produktutvecklingen under det senaste århundradet. Volkswagen är ett bra exempel. Deras prognoser för 2020 förutsåg att en bil skulle kunna integrera upp till 1 miljard rader kod år 2025. Sådana framsteg positionerar biltillverkare som mjukvaruföretag, menade tidigare Volkswagen-chefen, Herbert Diess, som också förutspår att över 90 % av fordonsinnovationen kommer att härröra från mjukvara.

Ett paradigmskifte med enorma konsekvenser
Denna utveckling inom fordonsindustrin understryker den ökande betydelsen av programvara för att driva på industriell omvandling. Integrationen av mjukvara med hårdvara har förvandlats från grundläggande inbyggda system till sofistikerade, mjukvarudefinierade produkter. Denna övergång betonar mjukvaruinnovation som kärnan i produktutvecklingen, vilket möjliggör kontinuerliga funktionsuppdateringar utan att kräva hårdvaruförändringar.

Detta paradigmskifte påverkar affärsmodellerna avsevärt. Företag som Tesla har banat väg för OTA-uppdateringar (Over-The-Air), som möjliggör fjärruppgraderingar av mjukvara. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara mycket lönsamt, där intäkter från mjukvarutjänster har blivit en betydande del av det totala resultatet. Den traditionella elektroniska och elektriska (E/E)-arkitekturen för fordon utvecklas också, och övergår från en distribuerad modell till en centraliserad, driven av behovet av större datorkraft och effektivitet.

Eftersom produktinnovation i allt högre grad förlitar sig på mjukvara, skiftar utvecklingsmodellen från hårdvara-först till mjukvara-först. Denna ”mjukvarudefinierade utvecklingsmodell” integrerar agil mjukvaruutveckling med digital distribution och drift, vilket ökar effektiviteten och innovationen.

Agil produktutveckling som nyckel i digital transformation
Med ovanstående i åtanke vill jag hävda att agil produktutveckling är central för digital transformation. Inte bara inom fordonsindustrin utan även på andra håll i branschen. Denna transformation involverar två nyckelaspekter, ”svänga vänster” eller ”svänga höger”.

Svänga vänster: Detta tillvägagångssätt fokuserar på innovation av FoU-modeller, och integrerar BizDevOps-strategier för att etablera agila processer tidigt i produktutvecklingen. Digitala prototyper, datadrivna simuleringar och digitala tvillingar driver ett skifte från traditionell seriell utveckling till agila iterativa modeller, vilket förbättrar effektiviteten och samarbetet.

Svänga höger: Denna aspekt betonar innovation av affärsmodeller, utnyttjande av OTA och cloud computing (molnbaserade upplägg) för att tillhandahålla kontinuerliga uppdateringar och mervärdestjänster. Digitala tvillingar, som representerar det kompletta digitala uttrycket av fysiska produkter, underlättar agil utveckling och distribution, vilket möjliggör en sömlös övergång till iterativa processer. Digitala tvillingar kommer att förvandla produktens verksamhetsmodell ytterligare för att göra ”Product-as-a-Service” (”produkten som tjänst”) till verklighet, där en produkt eller mjukvara kan debiteras för det som används.

Vilken väg ska du ta?
Så, vilken väg ska du ta? Oavsett riktning börjar det bli uppenbart att tillverkande företag behöver tänka på hur de ska arbeta med produktutveckling i framtiden för att framtidssäkra sin FoU.

På PTC ser vi att agil transformation driver en ny våg av innovation inom tillverkning, med betydande förbättringar av FoU-prestanda. Företag som genomgår agila transformationer rapporterar förbättrad time-to-market, kvalitet, produktivitet och medarbetar-tillfredsställelse. Allt eftersom branschen utvecklas kommer det att vara avgörande att ta till sig mjukvarudrivna metoder för att förbli konkurrenskraftig och möta kraven från den mjukvarudefinierade eran.

Titta österut för inspiration
Som en sista tanke; låt oss uppehålla oss ett ögonblick vid ett PTC-fall från Kina, som förhoppningsvis tjänar till att understryka min poäng.

Kinas fordonssektor omfamnar aktivt mjukvarudefinierade fordon, och erkänner mjukvarans avgörande roll i framtida fordonsprodukter. Som ett exempel har ett ledande nytt energifordons-företag integrerat ”mjukvarudefinierad innovation” i sin kärnstrategi, med fokus på arkitektur, process och verktygsinnovationer.

Arkitekturinnovation: Företaget utvecklade en ny elektronisk och elektrisk arkitektur (EEA) anpassad till av nya energiupplägg drivna fordon, vilket förbättrade datorkraften och kapaciteten för mjukvaruutveckling.

Processinnovation: Genom att kombinera traditionella standarder med agil utveckling, stödjer företaget utvecklingen införande och iteration av intelligenta tjänster genom en hybrid ”vattenfall + agile” process.

Verktygsinnovation: Implementering av verktygskedjor och CI/CD-plattformar har förbättrat mjukvaruutveckling, testning och release-effektivitet, vilket säkerställer högkvalitativ mjukvaruutveckling.

Detta strategiska fokus har lett till betydande erkännanden från marknaden, med stark varumärkesförsäljning och ett rykte om intelligenta fordons-konfigurationer. Den pågående transformations-resan understryker vikten av fortsatta investeringar i mjukvarudriven innovation.

Av Filip Stål, Nordenchef för PTC

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title