Annons

GÄSTKRÖNIKA: Molnrevolutionen – så här fortsätter utvecklingen inom molninnovation 2024

Molnet fortsätter att vara den grundläggande transformationsplattformen för organisationer som vill vara branschledare och anamma den mest effektfulla framväxande tekniken.
Det menar Jo Debecker, Managing Partner och Global Head på Wipro FullStride Cloud, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News.
Han har tagit fram fem tips på hur företag effektivt kan implementera molnet och stärka verksamheten på lång sikt. Dessa handlar om multi- och hybridmoln; zero-touch-revolutionen; hållbarhetsbiten; edge computiong och molnekonomi.
ROI (Return on Investment), CFOer och COOer är viktiga för att styra narrativet för molnkonsumtion, hävdar Debecker. ”Detta skapar ett kostnadsmedveten men samtidigt värdedriven inställning till införandet av molnet. När företag fortsätter att skala upp sin molninfrastruktur bör företagens fokus ligga på att optimera ROI med en noggrann analys av utgifter kontra vinster för att säkerställa att molninvesteringar direkt leder till ökad operativ effektivitet och konkurrensfördelar.”

1. Multimoln och hybridmoln: Multimoln- och hybridmolnmodeller blir alltmer viktiga för organisationer – inte bara på grund av konkurrensfördelar, utan också för att följa regelverk – och går om singelmolnmodeller i popularitet. Regulatoriska åtgärder som EU:s Digital Operational Resilience Act kräver att finansinstitutioner visar robust hantering av molntjänstfel och avslöjning av eventuella koncentrationsrisker förknippade med deras molnleverantörer.

2. Omfamna ”zero-touch”-kundtjänstrevolutionen, driven av interaktiv AI Interaktiv AI är inriktad på att leda en kundservicerevolution, som utnyttjar den expansiva kraften hos molnberäkningar för att förbättra GenAI:s interaktionsförmåga och mer effektivt hantera komplexa interaktioner mellan AI-system och människor. I slutet av året kommer sannolikt världens första zero-touch teletjänstcentral att presenteras – ett bevis på de framsteg som gjorts inom GenAI.

3. Dra nytta av hållbarhet i molnet och ökade erbjudanden från hyperskalare AWS har åtagit sig att driva sin verksamhet med 100 % förnybar energi till 2025 och investerar i vind- och solenergiprojekt över hela världen för att uppnå detta mål. Google har varit koldioxidneutralt sedan 2007 och siktar på att arbeta med kolfri energi dygnet runt år 2030. År 2050 planerar Microsoft att vara koldioxidnegativa och försöker ta bort allt kol som släppts ut antingen direkt eller genom elkonsumtion sedan starten 1975. Hållbarhet är på väg att bli ett huvudfokus för alla branscher, molntjänster inkluderat. Företag betraktar nu molnleverantörers hållbarhetsinitiativ som en kritisk faktor i beslutsprocessen. Som reaktion arbetar hyperskalare för att optimera datorkraft och lagring och öka den övergripande hållbarheten för energisystem i hela datacenter genom användning av förnybara energikällor och effektivare kylsystem.

Dagens gästkrönikör, Jo Debecker, Managing Partner och Global Head på Wipro FullStride Cloud.

4. Få ut det mesta av ”edge computing”-renässansen: Med tillkomsten av datorer med superlåg latens, särskilt genom 5G-teknik, genomgår edge computing en renässans. Detta strategiska skifte är mer än en teknisk trend och utnyttjar stordriftsfördelarna som finns i molninfrastrukturen. Genom att decentralisera databehandlingen kan företag minska cykeltiderna avsevärt, vilket möjliggör realtidsanalys och -beslutsfattande. Synergin mellan edge- och molnkapacitet innebär att investeringar i molninfrastruktur kan utnyttjas mer effektivt och i skala, vilket erbjuder företag dubbla fördelar med smidighet och ekonomisk effektivitet.

5. Med en sund molnekonomi för att uppnå mer skräddarsydda molnportföljer kan man förbättra ROIer. CFOer och COOer är viktiga för att styra narrativet för molnkonsumtion, vilket skapar ett kostnadsmedveten men samtidigt värdedriven inställning till införandet av molnet. När företag fortsätter att skala upp sin molninfrastruktur bör företagens fokus ligga på att optimera ROI med en noggrann analys av utgifter kontra vinster för att säkerställa att

molninvesteringar direkt leder till ökad operativ effektivitet och konkurrensfördelar. Ett växande intresse för GenAI spelar en central roll i detta skifte. Dess avancerade analyser och automatisering kan hjälpa till att sänka kostnaderna och samtidigt driva på innovation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title