Annons

Kommer programmering att bli överflödig i framtiden?

DAGENS GÄSTKRÖNIKÖR: Claus Jepsen på Unit4. Frågan i rubriken är onekligen intressant och lite till mans är vi väl klara över att det kommer att hända saker på djupet inom IT som kommer att förändra programmeringssidan upplägg.
En av dem som funderat mer på saken är Claus Jepsen, CTO på affärssystem-utvecklaren Unit4. ”Vi står inför en revolution i detta där applikationstillägg kan förväntas ta över,” hävdar han i dagens gästkrönika.
Trots att programmering spelar en central roll i dagens IT-värld, betonar Jepsen att många av de uppgifter som utförs genom kodning kan ersättas med färdiga tillägg till befintliga applikationer. Med programmerarbrist som en växande utmaning, kan denna strategi hjälpa företag att effektivt utnyttja sina resurser och låta programmerare fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
Han insisterar på att beslutsfattare bör kräva applikationer som kan utökas genom tillägg och avstå från att utveckla egna, proprietära lösningar som leder till inlåsning. Med applikationstillägg kan tredje part lägga till funktioner på ett snabbt och eleganta sätt, vilket ger kunderna skräddarsydda och integrerade lösningar de efterfrågar.
Bryter denna strategi ny mark i programmeringsvärlden? Eller blir det bara ännu ett orealiserat löfte? Dessa frågor tar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News upp i sin analys kring sånt som påverkar Unit4s strategi för framtiden inom IT-teknik.

Programmering kommer inte att försvinna, trots alla framsteg som görs med alternativa lösningar. Men mycket av det arbete som sköts genom att skriva programkod kan ersättas på ett enkelt sätt med färdiga tillägg till existerande applikationer. Använd tillägg och låt programmerarna, som det råder brist på, sköta komplexa arbetsuppgifter.

Low-code, no-code och ChatGPT spelar ingen roll
Att inte behöva programmera för att skapa skräddarsydda lösningar med mjukvara har varit ett löfte och en förhoppning sedan början av 60-talet. Men programmering blir bara viktigare i takt med att åren går. Det spelar ingen roll att lösningar som low-code, no-code, ChatGPT blivit populära. Programmering kommer inte att försvinna.
Men vi har i stor utsträckning lyckats ersätta programmering för att skapa skräddarsydda lösningar, genom att skapa dem genom anpassade applikationstillägg av mjukvaror. På engelska kallas det för ”extensibility” vilket på ren svenska ska tolkas som applikationens anpassningsbarhet eller dess förmåga att utökas. Det handlar, kort sagt, om att lägga till delar till existerande mjukvaror, med syfte att skapa ny funktionalitet.
Det här innebär till exempel att en tredje part kan lägga till funktionalitet till mjukvaror på ett snabbt och elegant sätt. En sådan ”utökning” med hjälp av tillägg blir, speciellt för affärssystem, nyckeln till skapa de integrerade lösningar och den branschanpassade extra funktionalitet som kunderna ofta behöver och efterfrågar.

Dags att säga nej
I dag bör beslutsfattare kräva utökningsbara applikationer och tacka nej till proprietära lösningar som innebär inlåsning. De bör välja affärssystem som är enkla att integrera med andra mjukvaror, utan att man behöver skriva programkod i leverantörernas favoritspråk eller betala dyrt för extra moduler. Verktyg för att skapa tillägg bör distribueras fritt till partners och andra tredjepartsaktörer, och till kunderna.
Det är bara fantasin som sätter gränserna. Vi har sett våra egna partners skapa automatisk schemaläggning i Outlook, automatisera slutförande av arbetsuppgifter med vår (Unit4s) digitala assistent Wanda, synka projektinformation i Jira, för att nämna några spännande lösningar. Det är inte bara lösningar som tillför viktig funktionalitet. De går snabbt att skapa, till låg kostnad.

Rätt person på rätt plats
Vi vill undvika att uppfinna hjulet på nytt, med tidskrävande programmering. Men programmerare behövs fortfarande, för att skapa unika mjukvaror, jobba med datamodeller, minimera arkitekturella problem, med flera arbetsuppgifter som kräver specialiserad kompetens.
Det här innebär att efterfrågan är stor på programmerare. Därför bör vi använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Låt programmerare sköta avancerade uppgifter. Använd low-code och no-code, och även ChatGPT. Och glöm inte att det redan finns färdiga mjukvaror och integrationer som enkelt och snabbt kan användas för att utöka funktionaliteten för existerande applikationer.

Claus Jepsen, CTO på Unit4 (bilden ovan)

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title