Krönikor

GÄSTKRÖNIKA/Philip Carl, Endava: Sex tips för att skapa ett innovativt klimat i företaget

En ständigt aktuell fråga är den som handlar om innovation. Begreppet är omgivet av många sanningar, men brukar oftast landa i att det är viktigt för att driva tillväxt, vara konkurrenskraftig och öka chansen att ta marknadsandelar. Men hur får man till ett innovativt klimat i det egna företaget? Finns det systematiska modeller som kan utveckla saken?
Många klarar detta själva, men för de som behöver stöd i den här typen av processer finns det aktörer specialiserade på att utveckla lösningar som fostrar innovation. Endava, heter en sådan aktör. Bolaget har flera goda exempel från jobb med kunder i olika branscher och i dagens gästkrönika delar Philip Carl, Nordenchef för detta IT-tjänsteföretag, med sig av sina främsta tips för hur företag kan jobba för att skapa och vässa den innovativa kapaciteten.
- Ett strukturerat sätt att jobba med innovationer driver ofta tillväxt men kan även ge andra fördelar som ett mer strategiskt tänkande hos personalen, ökat samarbete och bättre laganda, skriver Philip Carl.
Klicka på rubriken för att del av Philip Carls bästa råd.

Siemens PLM-chef för Norden, Mats Friberg, om industriutsikter 2023: Leveranskedjor, hållbarhet & arbetskraft fortsatta...

Hur ser utsikterna för PLM ut under 2023 sett ur ett PLM-perspektiv? PLM&ERP News har ställt frågan till de viktiga kombattanterna på arenan för utveckling av breda plattformar. Tidigare har vi publicerat PTCs Filips Ståls, Nordenchef, syn på saken – idag är turen kommen till Siemens Digital Industries Softwares nordenbas, Mats Friberg, VP och managing director för bolaget.
Han pekar bland annat på tre stora trender som utmanat branschen allvarligt under 2022: störningar i leveranskedjan, hållbarhet och personalomsättning.
”Dessa kommer utan tvekan att bestå under 2023, även om nya oväntade utmaningar sannolikt kommer att dyka upp,” menar Siemens’ PLM-chef. Han fortsätter:
”Alla dessa kända och framtida utmaningar erbjuder en möjlighet till innovation och omvandling för företag som drar nytta av den digitala teknikens framsteg. Antagandet av en digitaliseringsstrategi ger en naturlig grund på vilken företagen kan anamma några av de mest spännande teknikerna som finns: additiv tillverkning, artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML), moln- och tjänstebaserad mjukvara, industriellt metaversum, IT/OT-fusion, modellbaserad systemteknik (MBSE) och de digitala trådarna som ligger till grund för var och en av dessa avancerade tekniker.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Mats Fribergs artikel.

FEM TRENDER INOM PLM 2023: Vad kan vi förvänta oss av ett modernt SaaS-baserat...

PLM, eller Product Lifecycle Management, har traditionellt varit grunden i det mesta av produktutvecklingsarbetet, men tenderar i digitaliseringens tidevarv att bli ännu mer framgångskritiskt i den snabbt föränderliga designvärlden. Domänen som sådan är och förblir en avgörande drivkraft inom modern produktframtagning, inte minst som ryggraden i den digitala tråden.” Det skriver PTC’s Norden-chef, Filip Stål, i dagens gästkrönika. En rapport från undersökningsföretaget och analytikern Tech-Clarity ger honom också rätt: högpresterande företag är 73 procent mer benägna att använda PLM för att stödja den digitala tråden genom att driva den digitala definitionen av en produkt. Till en början med teknik för att sedan sträckas ut till andra funktionella avdelningar. ”Men PLM spelar också en avgörande roll för att främja samarbete och för att konkurrera i industrin måste tvärvetenskapliga team arbeta tillsammans, möjliggöra smidighet i försörjningskedjan och leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven. Detta kan uppnås genom att implementera en PLM-aktiverad digital tråd som förbinder ingenjörer och icke-ingenjörer med tillförlitlig och lättillgänglig data i hela organisationen,” summerar Stål saken och pekar på SaaS (Software-as-a-Service) som en möjliggörare.
Klicka på rubriken för att läsa hela denna intressanta gästkrönika om vart utvecklingen pekar på PLM-området.

Klimatomställningen sätter modeller under förändring: om smarta byggnader och smart finansiering

GÄSTKRÖNIKA. Länder runt om i världen har satt upp accelererade mål för klimatomställning. I Sverige har regeringen satt som mål att nå nettonollutsläpp till 2045, varefter landet ska uppnå negativa utsläpp, där mängden utsläppta växthusgaser är mindre än vad som kan återvinnas genom kompletterande åtgärder. (Se fotnot 1 längst ner i artikeln)
Då byggnader står för 36 % av den slutliga energianvändningen är det ett utmärkt område för energieffektivitetsinitiativ och kommer att vara en viktig bidragande faktor för att uppnå klimatmålen. (2)
För att uppnå dessa mål måste man ägna större uppmärksamhet åt det befintliga kommersiella och offentliga fastighetsbeståndet. I Europa är till exempel cirka 75 % av byggnadsbeståndet energiineffektivt.(3) Detta innebär att en stor del av den energi som används i praktiken går till spillo. En renovering av befintliga byggnader skulle kunna minska EU:s totala energianvändning med 5-6 % och minska koldioxidutsläppen med cirka 5 %. Ändå renoveras i genomsnitt mindre än 1 % av det nationella fastighetsbeståndet varje år. För att uppnå klimat- och energimålen anser experter att den nuvarande renoveringstakten bör minst fördubblas.(4)
Det skriver David Rosing, som är Key Account Manager på Siemens Financial Services, Sverige, i dagens gästkrönika.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

HEXAGONS Jens Olav Nordanger: ”Digitala tvillingar är framtiden, men bara om du kan lita...

Idag pratar alla om digitala tvillingar. Ända sedan diskussionerna om digitaliseringen av industrin drog igång, ofta under benämningen industri 4.0 eller smart industri, har mycket handlat om automatisering. Digitaliseringen däremot, som är det som spås ge de riktigt stora effektivitetsvinsterna, har hägrat i framtiden.
Men det senaste året har plötsligt alla börjat prata om digitala tvillingar och prediktivt underhåll, d v s att med hjälp av data kunna fatta beslut om underhåll utan regelbundna fysiska besök.
Den globala utvecklingen inom området förväntas explodera de närmaste åren. Analytikerfirman Markets & Markets bedömer att marknaden för digitala tvillingar kommer vara värd 73,5 miljarder dollar 2027, från dagens 6,9 miljarder dollar. Det innebär en årlig tillväxt på 60,6%. McKinsey nämner bland annat att digitala tvillingar reducerar tiden det tar att implementera ny AI-funktionalitet med upp till 60%, kapital och operativa kostnader minskar med upp till 15% samtidigt som kommersiell effektivitet ökar med cirka 10%.
Det är inte så konstigt att branschen växer: den gör det för att skälen är goda. Det skriver dagens gästkrönikor på PLM&ERP News, Jens Olav Nordanger, Senior Account Manager Owner Operator Nordics, Hexagon ALI. Framför sig ser han en förlängning där utvecklingen förväntas leda till att en stor del av industriellt underhållsarbete blir förutsägbart (prediktivt), helt automatiserat och kan genomföras på distans med hjälp av drönare och robotar, ett slags industriellt metaverse. Men det finns förstås utmaningar för att nå dit – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa hela Jens Olav Nordangers krönika.

Pumpsystem är den enskilt största ”användaren” av el inom EUs industrier: Så optimerar man...

Med tanke på den globala ökningen av energikostnader har det aldrig funnits en bättre tid att se över och utvärdera effektiviteten hos dina pumpsystem – oavsett deras storlek, komplexitet eller faktiskt funktionssfär.
Skälen att göra detta är mycket goda: pumpsystem står för 20 % av världens elenergibehov och mellan 25 % - 50 % av den elektriska energianvändningen i vissa applikationer. Pumpar är kort sagt den enskilt största användaren av elektricitet inom industrin i hela EU och förbrukar över 300 TWhpa el, vilket i sin tur står för över 65 Mton CO₂-utsläpp.
Med detta som bakgrund publicerar vi idag en artikel av Steve Schofield, Europumps verkställande rådsmedlem och tidigare ordförande i den internationella arbetsgruppen ansvarig för ISO 14414 (Pump System Energy Assessment), som ger viss grundläggande information och vägledning om inköp, underhåll och design av pumpsystem för optimal energieffektivitet, maximal CO₂-minskning och bästa återbetalningstid för investeringar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

KRÖNIKA: Därför bör dataanalys göras och planeras för molnet

Det finns idag tunga affärsmässiga argument för att lägga dataanalysen i molnet. Genom att kombinera dataanalys med molnteknologi skapas möjligheten att accelerera digitalisering och att ta datadrivna beslut för alla. Det beror till stor del på att de kunskaper och de resurser som behövs är mer tillgängliga än de tidigare varit. Det är extra viktigt i dag eftersom modern dataanalys handlar om fler områden än enbart data, analysmodeller och analysverktyg, hävdar Joel Jönsson, Analytics Architect hos SAS Institute Sverige, i dagens gästartikel.
Data-analys i molnet relaterar till aktiviteter som bland annat avancerad prognostisering, edgelösningar, digitala tvillingar, 5G, demokratisering av dataåtkomst och så vidare. Molnet möjliggör kort sagt att data från en stor mängd källor kan samordnas och samverka utan att man behöver vänta på att IT ska få nya servrar som kan hantera de nya datamängderna. Framförallt i en tid av brist på halvledare.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KRÖNIKA: Att köpa eller bygga egna applikationer – det är frågan

Köpa färdiga applikationer eller bygga själv? Behålla äldre applikationer eller skaffa nya? Molnet eller lokal drift?
Frågorna är många för IT-strateger, men den kanske viktigaste frågan glöms ofta bort. Det menar Johan Nordström, Skandinavienchef på InterSystems, i dagens gästkrönika på PLM&ERP News.
Bland hans viktigaste konklusioner är att det för många företag egentligen inte är ett bra alternativ att bygga egna applikationer. Skälen kan vara flera: personalbrist, kompetens som inte räcker hela vägen, dryga kostnader och att projekten tenderar att dra ut på tiden, m m.
Klicka på rubriken för att läsa hela Johan Nordströms krönika.

Dassaults nordenbas, Thomas Lindström: ”Prenumeration modellen för allt…”

När allt fler varor och tjänster köps som prenumerationer ökar kraven på tillverkande företag. Underhåll och garantiåtaganden leder till behov av bättre livscykelhantering. Och det innebär att enhetlig datahantering blir ett måste.
”Framgångsrika tillverkande företag renodlar sina systemfloror och satsar på dataplattformar,” skriver Thomas Lindström, nordenchef på Dassault Systèmes (DS), i dagens gästkrönika på PLM&ERP News. Dassault är framför allt känt för utvecklingen av PLM-plattformen 3DEXPERIENCE och CAD-klassikern CATIA.
Lindström har en tidig bakgrund i Dassault, med ett 10-årigt framgångsrikt mellanspel hos tillverkaren Hanza Group. Han återvände till Dassault i augusti 2020.
- Det som sticker ut med DS’ lösningar är att kunden kan i förväg se hur en tänkt satsning eller produktutveckling kommer att se ut. I 3DEXPERIENCE-lösningen kan kunderna simulera alltifrån stadsplaner och smarta fabriker till nya fordonsmodeller. Genom våra 3D-lösningar kan man idag se hur det blir imorgon innan man startar ett tänkt projekt. Det är nästan som att titta i en spåkula för att spå hur framtiden blir. Skillnaden är att träffsäkerheten med våra lösningar är oändligt mycket högre. Våra kunder förkortar ledtiderna för såväl utveckling, testning och produktion, säger han om bolagets lösningar och som en bakgrund till dagens gästkrönika kring prenumerationsmodellens utmaningar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

GÄSTKRÖNIKA: Justeringar i arbetsmetoderna krävs för att passa automationsåldern

Världen håller på att automatiseras. Från distansarbete till shopping online, kontaktlösa betalningar och robotlager: Människor håller i allt större utsträckning på att uteslutas ur ekvationen. Till och med signering av paket försvinner, i takt med att foton blir leveransbevis.
”Enligt uppskattningar av World Economic Forum kan 85 miljoner jobb ha försvunnit till 2025 i och med en förändring i arbetsfördelningen mellan människor och maskiner. Det är inte konstigt att många börjar bli oroliga,” skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Dan Potter, som är ”VP of Product Marketing” hos Qlik, och fortsätter:
”Men det vore ett misstag att vara bekymrad. För varje jobb som försvinner kommer 1,14 att dyka upp, totalt 97 miljoner jobb, och det är roller mer anpassade till den nya människa-maskin-dynamiken. Hur kommer det sig?”
Klicka på rubriken för att läsa gästkrönikan.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title