Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”State-of-the-art PLM-strategier accelererar färden mot netto-noll”

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är CIMdatas Mark Reisig, ”Executive Consultant and Sustainability & Green Energy Practice Director.” Ämnet är hyperaktuellt: Skälen till behoven av och vägen mot en grön omställning och cirkulär hållbarhet. Övergången från fossila bränslen till förnybar energi och viljan att leva och använda mer hållbara produkter och tjänster som eliminerar avfall börjar nu bita ordentligt och stimulera människor, företag, investerare, länder och beslutsfattare, menar Reisig och konstaterar att, ”det finns inget företag som kan undvika att behöva gå över till netto-noll”.
Vägen mot detta mål kan förstås se olika ut och kan också diskuteras, men klart är, hävdar CIMdata-analytikern att, ”företag med state-of-the-art PLM-strategier, som har hög synlighet av sin CO2e, kostnad, kvalitet och många aspekter av sin produkt under hela dess livscykel kommer att kunna accelerera sin körning till netto-noll.”
Denna acceleration har f ö redan tagit rejäl fart: ”2016 hade endast 13 företag netto-nolllöften. Idag har över 4 200 företag ’vetenskapligt baserade åtaganden om netto-noll-mål,” skriver Reisig, som i högsta grad vet vad han talar om med sin bakgrund inom PLM, som innefattar bland annat GE Power och Aras PLM.

Utsläppen av växthusgaser (GHG) fortsätter att öka, vilket gör att jordens yta värms upp med 1,1°C över förindustriella nivåer. Detta spåras av NASA-satelliter, som visar att jordens yta blir varmare när värmefångande växthusgaser får stratosfären att svalna. Detta har inte hänt på miljontals år och orsakar katastrofala konsekvenser i form av många hårdare och mer frekventa klimatkatastrofer. Netto-noll betyder ”att minska utsläppen av växthusgaser till så nära noll som möjligt, med eventuella återstående utsläpp återupptagna från atmosfären.” https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
Enligt FN, baserat på regeringslöften, är vi på väg att nå 2,8°C i slutet av seklet, långt över målet på 1,5°C eller till och med gränsen på 2,0°C som fastställdes i Parisavtalet 2015. Baserat på nationella handlingsplaner kommer vi att öka de globala växthusgaserna med över 10 % till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det betyder att vi måste minska utsläppen av växthusgaser med 45 % under de kommande sju åren för att begränsa uppvärmningen till högst 1,5 °C och nå netto-noll år 2050. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022.

Hållbara produkter och tjänster som eliminerar avfall
Om du frågar dig själv: ”Hur stor kommer denna trend att bli?” Tänk på att 1954 hade vi en världsbefolkning på 2,7 miljarder, med 310 miljondelar (ppm) kol i atmosfären, och 64 procent av vildmarken fanns kvar. Från och med 2020 var världens befolkning 7,8 miljarder, med 415 ppm kol i atmosfären och 35 procent av vildmarken kvar. I över 800 000 år fluktuerade CO2-nivåerna mellan 170 ppm och 280 ppm, inte 417,2 ppm, vilket var förra årets genomsnitt och växande. Senast människor upplevde en sådan global uppvärmning, där ppm CO2 gick över 300 ppm, var . . . ja, aldrig. Människor har aldrig levt under förhållanden ens på långt när de vi upplever nu, vilket inte är hållbart för framtida generationers överlevnadsförmåga. (A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future, av Sir David Attenborough, Joannie Hughes, 2020)

Detta orsakar vad som kallas den ”gröna omställningen”, en övergång från fossila bränslen till förnybar energi och att leva och använda mer hållbara produkter och tjänster som eliminerar avfall. Detta börjar också stimulera människor, företag, investerare, länder och beslutsfattare. Det finns inte heller något företag som kan undvika att behöva gå över till netto-noll eftersom detta kommer att vara grundläggande för framtiden.

För att ge dig en uppfattning om hur momentum i sammanhanget ser ut; under 2016 hade endast 13 företag netto-nolllöften. Idag har över 4 200 företag ’vetenskapligt baserade åtaganden om netto-noll-mål’ (Science Based Target Net-Zero-åtaganden). Denna trend kommer bara att intensifieras ju längre vi använder fossila bränslen, ökar utsläppen av växthusgaser och upplever konsekvenserna. https://sciencebasedtargets.org/reports/sbti-progress-report-2021.

Allt fler kräver insyn i miljöpåverkande processer
Förra året satsade investerare rekordstora 649 miljarder dollar i ESG-relaterade fonder den 30 november 2022, jämfört med 285 miljarder USD 2019, vilket står för 10 % av de globala investeringarna 2021. https://www.reuters.com/markets/us/how-2021-became-year-esg-investing-2021-12-23/.
Standarder för miljö, social och styrning (ESG) är här för att stanna, och investerare och tillsynsmyndigheter kräver insyn i koldioxidutsläpp, sociala konsekvenser och styrning. CIMdata har en praxis för hållbarhet och grön energi för att hjälpa företag att minska sina produkters koldioxidavtryck (PCF), designa hållbarhet i sina produkter och tjänster och integrera hållbarhet i sin PLM-strategi.

80 procent av miljöpåverkan låses i tidiga designfaser
Det har sagts att 80 % av miljöpåverkan är låst i produkten i tidig design. De flesta växthusgaser finns i de material som företag använder för att tillverka sina produkter. Därför är det snabbaste sättet att minska PCF att ha synlighet till kolekvivalenterna (CO2e) för varje del eller material under designen samt att bibehålla det under hela produktens livscykel. Och eftersom det mesta CO2e kommer från din försörjningskedja (känd som scope three-utsläpp), behöver du insyn i din försörjningskedja när du designar.

Nästa sak att tänka på är – designar du för hållbarhet? Används din produkt i en vagga-till-vagga cirkulär modell där du har tagit hänsyn till alla utsläpp? Eller är det vagga-till-grind eller vagga-till-plats? Vissa större produkter har åtagit sig att nå nettonollutsläpp och bli 100 % återvinningsbara. För att göra detta måste du ompröva hur du designar med livets slut i åtanke. Hur repareras, återanvänds och återvinns dessa material, och hur blir de till näringsämnen som återgår till jorden? Om detta låter långsökt så är det inte det – det börjar hända och blir en konkurrensutsatt skillnad. Om du tror att detta inte kommer att vara obligatoriskt, kan du som bara ett exempel överväga att förnya EU:s regler för design, produktion och avfallshantering av batterier: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60614/batteries-deal-on-new-eu-rules-for-design-production-and-waste-treatment.

Artikelförfattaren Mark Reisig, CIMdata.

PLM-strategier ger hög
synlighet av CO2-påverkan
Många gröna innovatörer är erfarna med enorm tillväxt och aktieägarvärde, så när man tänker på detta som en extra kostnad, finns det starka argument för att långsiktig hållbarhet är mycket mer lönsam. Att gå grönt är inte bara fördelaktigt för människor, planeten och din varumärkesimage, som med Patagonien. Företag med state-of-the-art PLM-strategier som har hög synlighet av sin CO2e, kostnad, kvalitet och många aspekter av sin produkt under hela dess livscykel kommer att kunna accelerera sin körning till netto-noll. Anledningen till detta är att de har en kollektiv synlighet till sin PCF. Dessutom har de en mycket bättre position att minska sina kostnader, öka sin innovation och time-to-market samtidigt som de bygger en mer motståndskraftig leveranskedja.

Nyligen presenterade jag ett CIMdata Educational Webinar med titeln The Green Energy Transition and Sustainability, som du hittar här: https://register.gotowebinar.com/register/8685773949299271951

Av Mark Reisig, CIMdata,
Executive Consultant and Sustainability & Green Energy Practice Director

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title