Annons

GÄSTKRÖNIKA/Philip Carl, Endava: Sex tips för att skapa ett innovativt klimat i företaget

En ständigt aktuell fråga är den som handlar om innovation. Begreppet är omgivet av många sanningar, men brukar oftast landa i att det är viktigt för att driva tillväxt, vara konkurrenskraftig och öka chansen att ta marknadsandelar. Men hur får man till ett innovativt klimat i det egna företaget? Finns det systematiska modeller som kan utveckla saken?
Många klarar detta själva, men för de som behöver stöd i den här typen av processer finns det aktörer specialiserade på att utveckla lösningar som fostrar innovation. Endava, heter en sådan aktör. Bolaget har flera goda exempel från jobb med kunder i olika branscher och i dagens gästkrönika delar Philip Carl, Nordenchef för detta IT-tjänsteföretag, med sig av sina främsta tips för hur företag kan jobba för att skapa och vässa den innovativa kapaciteten.
- Ett strukturerat sätt att jobba med innovationer driver ofta tillväxt men kan även ge andra fördelar som ett mer strategiskt tänkande hos personalen, ökat samarbete och bättre laganda, skriver Philip Carl.

Artikelförfattaren, Philip Carl, är Nordenchef på Endava.

Här är Carls sex bästa råd:

  1. Stöd från företagsledningen är den mest kritiska framgångsfaktorn för att driva innovation. Det är inte lätt att driva innovation och det tar tid att få en hållbar effekt, så att få med sig företagsledningen är en kritisk faktor för att lyckas. Det är lika viktigt att se till att ledningsgruppen är med på vad innovationsarbetet kommer att fokusera på och att de förstår vilken metod som kommer att användas. Det underlättar att säkra den budget och de resurser som behövs – helst inte bara för det första året utan även för två till tre år framåt. Att ha en regelbunden avstämning med företagsledningen är också en viktig del av processen.
  2. Använd en modell eller ett ramverk för att främja innovation inom företaget. Många företag som lyckas bra med sitt innovationsarbete använder någon form av modell eller ram. Men det innebär inte att följa en modell exakt så som den beskrivs i en lärobok eller på nätet, utan att bygga på de delar som är relevanta. Enligt vår erfarenhet kan Design Thinking-modeller och -koncept vara särskilt användbara – till exempel för att identifiera kundresor.
  3. Försök innovera kring det som kan tillföra stort värde till ert företag. Det kan till exempel handla om att nyttja tekniker som Internet of Things, AI, maskininlärning, augmented reality eller virtual reality. Användningsområden kan vara i princip vad som helst, till exempel cybersäkerhet , dataintegritet eller att stödja hållbarhetsarbetet.
  4. Försök inte nå alltför stora mål tidigt i processen. Försök att komma underfund med innovationsprocessen genom att sätta relativt små mål som kan nås snabbt. Ungefär som när man utvecklar en mobilapp, man börjar inte med att försöka göra alla features under den första dagen.
  5. Ha en långsiktig syn på innovation. Även om det är viktigt med små, snabbt genomförbara åtgärder för att få igång innovationen bör företagen ha de långsiktiga målen för sina innovationsinitiativ i åtanke. Vår erfarenhet är att det största hindret för uthållig innovation är för mycket fokus på kortsiktiga innovationsframgångar i stället för ett mer långsiktigt synsätt.
  6. Sätt igång. Det kan tyckas vara en självklar rekommendation, men det är viktigt att tydliggöra den, eftersom den långa resan mot uthållig innovationsframgång ofta börjar med ett enda steg.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title