Från DESIGN till UNDERHÅLL: Det avancerade PLM-upplägget bakom den nya svenska U-BÅTEN A26 som...

MÖT Saab Kockums PÅL ALMÉN i dagens djupintervju: Om PLM-verktygen från PTC, AVEVA och BAE SYSTEMS/Eurostep och MBD, concurrent engineering, digitala tvillingar och trådar. En sak är glasklar: siktet i produktframtagnings-arbetet är idag allmänt inställt på holistiska, helhetstäckande lösningar, som knyter ihop inte bara produktframtagningens värdekedjor, utan också det som händer med produkten under resten av dess liv, underhåll inkluderat. För att få ihop de här bitarna behövs kapabla ryggrader för datahantering och parallella organisatoriska uppställningar; PLM-plattformar och arbetsstrukturer som klarar av att hantera de komplexa turerna genom systemen. Bitarna hänger tydligt ihop i det att med en relevant digital verktygsarsenal blir det möjligt att underbygga de organisatoriska upplägg som behövs för att dra igång resan mot bl a utökad process-automation.
De här aspekterna kommer ingen undan, oavsett industriell verksamhet. Försvarsmaterielsidan är inget undantag och sett i de ovan nämnda perspektiven är svenska U-båtsutvecklaren och stridsfartygs-varvet Saab Kockums synnerligen intressant. Inte minst i strålkastarljuset av Sveriges nya NATO-medlemskap, där bl a den svenska flottans olika fartyg varit viktiga kvalitetsfaktorer. Vi talar i detta om avancerade sjöstridskrafter, som U-båtar, signalspaningsfartyg, ytfartyg baserade på stealth-teknik, patrullbåtar, Stirling-motorer och liknande som utvecklas och byggs på Saab Kockums anläggningar i Karlskrona och Malmö.
I dagens artikel har vi tittat närmare på U-båtssidan och den modell som är något av kronan på verket i flottan, A26-ubåten. Vi har mött IT-ledaren på Saab Kockums, Pål Almén, som under det senaste PLM Experience Day-eventet i Stockholm, berättade om satsningarna på MBD (Model-Based Definition), concurrent engineering, digitala tvillingar och trådar. Han sammanfattade också utmaningarna i bl a ett underhålls-perspektiv:
– Ett U-båtsprojekt ligger med avseende på produktframtagningen på ca 7-8 år. Efter det ska de vara operativa i, låt säga, åtminstone 30 år. Första underhållet kommer efter två år, sedan blir det större underhållsinsatser vart åttonde år. Det säger en hel del om komplexiteten och kraven på dataintegritet över tid, förklarade Almén, och tillade:
– Ta bara detta: Hur ser U-båten ut efter tio år? På samma sätt som när den lämnade Kockums-varvet? Knappast! En U-båt omfattar totalt runt 600 000 parter. Vid första underhållet efter två år och de kommande två-årsunderhållen byts en hel del parter ut och man tillför mellan 500 till 2 000 nya. Sedan har vi de mer omfattande, åtta års-underhållen/moderniseringarna, som kan resultera i mellan 10 000 till 50 000 tillkommande nya parter varje gång.
Det är inte svårt att inse vidden av utmaningarna med att få systematisk kontroll över detta. Och som sagt, PLM-verktygen spelar en avgörande roll. Här kommer idag också de senaste PLM-moderniteterna in i handlingen. Övergripande jobbar man alltså med ett digitalt tvilling- och tråd-koncept med tre ihopkopplade, parallella digitala tvillingar:
* En för U-båten under utveckling och tillverkning
* En för U-båten under drift
* En för U-båtens underhåll
De kommersiella huvudverktygen på PLM-sidan är: PTC CREO (CAD), Windchill (PLM/cPDm), AVEVA ERM (ERP) och BAE Systems/Eurosteps ShareAspace (PLCS/standards-baserad dataryggrad). Men hur fungerar det hela mer detaljerat? Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

MES: Uddeholm satsar på Prevas för implementering av nya produktionssystem i Hagfors

Effektiva MES-system, Manufacturing Execution System, är nycklar till effektiva produktionssystem på verkstadsgolvet. Övergripande hanterar de styrning och övervakning av produktionsprocesser. Därför är det ingen liten sak när industrikonsulten Prevas idag meddelar att Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har givit bolaget i uppdrag att implementera nya MES-system för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors.
De nya systemen ska optimera Uddeholms drift och framtidssäkra företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt. Ett bra MES-system väger in en rad faktorer i produktionen, som personal, material, utrustnings-kapacitet och balanserar dessa så man kan köra produktionen så effektivt som möjligt och under maximerad driftstid. Så visst är det en tung faktor i konkurrenskrafts-hänseende.
De MES-system som Prevas bygger och implementerar under 2024 hanterar bland annat start/stopp på ett bättre sätt, underlättar detaljplanering av produktionen och är en viktig del i integrationen med andra system. Det möjliggör framtida optimeringar och utbyggnader, vilket bidrar till att framtidssäkra Uddeholms drift och arbetsmiljö för operatörerna. Samtidigt erbjuder det en mer användar-centrerad och modern teknik än fabrikens tidigare system.
- Detta är ett uppdrag som har stor betydelse för oss, men också för regionen och för den svenska exportindustrin där Uddeholm är en viktig aktör, säger Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas och tillägger att man använder moderna systemutvecklings-bibliotek och standardiserade byggstenar inom mjukvarubranschen. ”Detta samtidigt som vi bygger och kodar unik affärslogik som är anpassad efter Uddeholms processer. För att säkerställa en robust och effektiv lösning har vi även integrerat komponenter, arkitektur och koncept från andra framgångsrika system.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

TECKEN PÅ DIGITAL UTMATTNING? ”Fyra skäl till att transformationen inte lett till förväntade förbättringar”

Dagens gästkrönikör är HEXAGON Asset Lifecycle Intelligences DOGA AKKUS. Håller organisationer på att drabbas av digital utmattning? Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Doga Akkus, senior Account Manager på Hexagon, ställer frågan. Bakgrunden är, menar han, att det har pratats om digital transformation i åratal: ”Mellan 2014 och 2019 ökade antalet publikationer på ämnet 22 gånger om. Men det verkar som om vi börjar tröttna, åtminstone de som ska genomföra arbetet i praktiken – IT-teamen.” Hur då?
Bara 49% av företag i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) planerar öka digitaliseringstakten. Det ska jämföras med Amerika (88%) och Asien och Stillahavsområdet (56%). Och de som bromsar är ofta IT-teamen själva. Enligt Gartner har IT-medarbetarnas villighet att stödja förändringsinitiativ minskat med hälften sedan före pandemin. Det är framför allt fyra faktorer som lett till den digitala utmattningen. Känner du igen tecknen i din organisation?
• Faktor 1: Sammankopplade IT-system har inte gjort företaget mer agilt
• Faktor 2: IT och andra projekt-team tvingas fortfarande jobba i många olika applikationer
• Faktor 3: Spagetti-IT leder till dålig koll
• Faktor 4: Beslutsfattare misstror datan

”För de organisationer som vill öka förståelsen för varför den digitala transformationen inte lett till de förbättringar de förväntat sig och som vill veta var de bör fokusera sina insatser i framtiden, kan det vara smart att fråga både projekt och IT-team, vilken data de inte litar på,” noterar Doga Akkus.
Klicka på rubriken för att läsa hela gästkrönikan.

Chalmers får toppbetyg av sina internationella studenter: ”Bästa utbildningen i Europa,” enligt färsk undersökning

Chalmers får toppbetyg enligt en färsk undersökning: International Student Barometer. I denna undersöker man och kartlägger årligen internationella studenters upplevelser vid sina institutioner.
Enligt den senaste upplagan är studenterna på Chalmers särskilt nöjda med kursinnehållet, hur kurserna är uppbyggda, feedbacken från lärarna och kvaliteten på föreläsarna.
- Vi har en mycket kompetent lärarkår med rötter i såväl innovativ forskning som ingenjörsyrket. Vi använder oss också av en pedagogik där studenterna i hög grad lär sig samarbete, till exempel i grupparbeten, och inte minst ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt förbättra oss själva. Det är glädjande att detta återspeglas i våra elevers syn på oss, säger Jörgen Blennow, VP med ansvar för utbildning och livslångt lärande.
I pressflashen från Chalmers noterar man vidare att studenter på Chalmers också är mer nöjda med sina gästföreläsare jämfört med andra svenska lärosäten. De upplever också att det är lätt att få kontakt med framtida arbetsgivare under studietiden.
- För oss är det helt naturligt att vår utbildning utvecklas i samarbete med branschintressenter, till exempel genom att inkludera externa ledamöter i våra programstyrelser och genom våra strategiska partnerskap. Tillsammans med insatserna från Studentkåren, inklusive jobbinriktade grupper och evenemang Liksom Charm-mässan blir vår koppling till den professionella världen oöverträffad, säger Jörgen Blennow.
Över 700 internationella studenter från Chalmers deltog i undersökningen. Resultaten baseras på svar från 122 975 internationella studenter från 155 universitet och högskolor från 25 länder i slutet av 2023.
Men det finns också sånt som kan förbättras, vad då? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AFFÄRSSYSTEM: SAP- och NVIDIA-samarbete ska snabba på användningen av generativ AI

Efter sin uppfinning av GPUn (Graphics Processing Unit) 1999 har NVIDIA utvecklats till en global storspelare inom de flesta IT-relaterade discipliner. Lösningen omdefinierade datorgrafiken, inledde eran av modern AI och underbygger idag industriell digitalisering på alla marknader, PLM och ERP inkluderat. Bolaget är idag kort sagt ett fullserviceföretag för datorinfrastruktur med erbjudanden i datacenterskala som omformar industrin. NVIDIA-grundaren och CEOn, Jensen Huang, kan onekligen se tillbaka på en fantastisk utveckling. Men han ser framför allt framåt mot teknologi-horisonten och agerar byggt på extensiva samarbeten med egentligen alla de stora spelarna; från CAD- och PLM-utvecklare som Siemens, Dassault, Autodesk och PTC till teknikplattformsaktörer som AWS, Google och Microsoft och affärssystem-sidans spelare, med SAP i spetsen.
I det senare fallet konstaterade Huang under det pågående NVIDIA GTC-eventet att SAP sitter på en guldgruva av företagsdata:
- Detta är något som kan omvandlas till anpassade generativa AI-agenter, som kan hjälpa kunderna att automatisera sina företag, sa han som en kommentar till att de båda bolagen nu ska samarbeta för att erbjuda anpassad generativ AI till de tusentals företag runt om i världen som förlitar sig på SAP för att bedriva sin verksamhet.
Det nya och utvidgade partnerskapet mellan bolagen syftar till att ge företagskunder fler möjligheter att använda data och generativ AI i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer. Allt genom anpassade stora språkmodeller (LLM) i NVIDIA AI Foundry Services och nya NVIDIA NIM Microservices.
– Företagskunder vill använda den senaste tekniken som levererar verkligt affärsvärde. Strategiska teknikpartnerskap, som det mellan SAP och NVIDIA, är kärnan i vår strategi att investera i teknik som maximerar möjligheterna för företag att använda AI. NVIDIAs spetskompetens är att leverera AI-kapacitet i stor skala. Det kommer att hjälpa SAP att påskynda transformationstakten och ge våra kunder bättre molntjänster, summerade Christian Klein, CEO och styrelseledamot för SAP, saken.
Vad man nu gör är att samarbeta för att bygga och leverera SAP Business AI, inklusive skalbara, affärsspecifika generativa AI-funktioner i SAPs Joule-assistent. Men också i SAPs portfölj av molnlösningar och applikationer som alla stöds av bolagets generativa AI-hubb. Den underlättar relevant, pålitlig och ansvarsfull AI för företag och ger omedelbar tillgång till ett brett utbud av stora språkmodeller (LLM).
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

GKN Aerospace and Swedish University West Collaborate to Meet Industrial Transformation

The TECHNOLOGY EXPLOSION places new demands on INDUSTRIAL LEADERSHIP and coworker COMPETENCE. Product realization changes radically today and no one needs to doubt that new knowledge and methodologies are necessary to meet the development. The technology parts are one side of this, but the effects are also felt on the business development side and how the companies are managed. How to meet this includes many aspects, of which the field of education is one of the more important. Here, Swedish University West (Högskolan Väst), with its proximity to the West Swedish industrial cluster, including heavy actors such as Volvo, SKF, and GKN Aerospace, has often been at the cutting edge, and developed close collaboration projects regarding scientific research, education, and technology with many of the companies in the cluster.
Last year, University West started, for example, a new educational project, KOLS, (the abbreviation in English is, “Competence Development for Organization and Management of a Digitized and Sustainable Society”). In this, competence development for the industry's leaders and employees is in focus. The aim is for local and regional companies to be able to be competitive in a global labor market in the future as well. One of the companies that participated in the development of the new courses is GKN Aerospace in Trollhättan.
“Our business is constantly under development, change, and improvement. We are currently carrying out a major technology investment at GKN Aerospace, which means that we will produce aircraft engine components in a new way. It is natural that we review, adapt, and continue to develop the work covering all aspects of the business, even the ‘soft parts’, such as how we lead and organize the development work,” says Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, at GKN Aerospace.
Sörensen's statement is very interesting, not least because this global player recently announced an investment close to $60 million in state-of-the-art technology to take a leading position in sustainable production. This is through a bet in industrializing additive manufacturing. The goal is to achieve significant profits through reduced use of raw materials by up to 80 percent. The new manufacturing method also enables new, more efficient designs of aircraft engine parts and will be established in Sweden at the GKN Aerospace factory in Trollhättan, starting now in 2024. Instead of subtracting, removing material, the goal is to build up these components with additive technology. This requires the industrialization of 3D printing technology. New skills are needed and adapted high level training programs can mean a lot when leaders and employees launch the new.
This example illustrates how new sustainable technology will quickly take place and bring with it a transformation with new demands on technology competence, organization and management. How do you move forward in this?
GKN Aerospace is not alone in participating in University West's KOLS initiative; together with eleven industrial companies it is developing courses designed for personnel who want to combine studies with work.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Kombinationsprogram med arbete- och utbildning på Högskolan Väst stöder omdaningen av industriell produktframtagning

TEKNIKOMVANDLINGEN ställer nya krav på INDUSTRIELLT LEDARSKAP och kompetens. Produktframtagningen förändras idag radikalt och ingen behöver tvivla över att nya kunskaper och metodiker är nödvändiga för att möta utvecklingen. Teknologibitarna är en sida av detta, men effekterna gör sig också påminda på affärsutvecklingssidan och hur företagen leds. Hur man möter detta innehåller många aspekter, varav utbildningsområdet är en av de viktigare. Här har Högskolan Väst, med sin närhet till det västsvenska industriklustret, påfallande ofta varit på hugget och man har utvecklat ett nära samarbete kring forskning och utveckling med många av företagen i klustret.
2023 startade Högskolan Väst t ex ett nytt utbildningsprojekt, KOLS, Kompetensutveckling för Organisering och Ledning av ett digitaliserat och hållbart Samhälle. I detta är kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.
– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, på GKN Aerospace.
Sörensens uttalande är mycket intressant, inte minst för att detta globala bolag nyligen berättade att man satsar nära 600 miljoner kronor på att med toppmodern teknik ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan, med start nu under 2024. Att istället för att subtrahera, ta bort material, bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi kräver industrialisering av additiv, 3D-printteknik. Nya kunskaper behövs och anpassade utbildningsprogram kan betyda mycket när ledare och medarbetare ska sjösätta det nya.
Detta exempel illustrerar hur ny hållbar teknologi snabbt kommer att ta plats och för med sig en transformation som ställer nya krav på teknologikompetens, organisation och ledning. Hur tar man sig framåt i detta?
GKN Aerospace är inte ensamma om att delta i Högskolan Västs satsning, tillsammans med elva industriföretag utvecklar man kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hard EDA Packages for More Effective Software Design from Siemens: ”A Breakthrough for Emulation...

Currently on PLM-ERPnews.se: ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION A HIT FOR SIEMENS. It is no surprise that many big things are happening today in the domain of EDA, Electronic Design Automation. Not least, Synopsys' purchase of simulation & analysis leader Ansys and Renesa's acquisition of electronics design player Altium stand out. In short, electronics has during the last decade developed into one of the product design area's most important sub-PLM domains. Investments in EDA solutions among global companies have also exploded and an interesting observation is that Siemens Digital Industries Software, under CEO Tony Hemmelgarn's time at the helm, invested more heavily in digital electronics tools than any of its toughest competitors in PLM, such as Dassault Systemes and PTC. This is not without good reason: the EDA market is actually by far the largest among the sub-PLM segments with a market share of 22.5 percent of total PLM investments in 2022. Larger than both cPDm (PDM), 13.9 percent, and Simulation & Analysis, also 13.9 percent. In total, according to analyst CIMdata, companies around the world spent close to $15 billion on the purchase of EDA software and services this year.
For Siemens Digital Industries Software, Hemmelgarn's investment in EDA has been a hit. Electronics/Electricity currently represents just over a third of the PLM division's revenue; a development curve that primarily gained momentum in connection with the purchase of Mentor Graphics in 2017 and has since only grown.
One of the most interesting news in the field in recent weeks is Siemens Digital Industries' release of the EDA solution, Veloce CS. A heavy point is that this system pulls the software development pieces into the earlier phases of product development. The solution verifies application software, enables effect/performance analysis at system level and benchmarking of the entire system in a targeted application environment. In addition, this hardware-assisted verification and validation system is a first for the EDA industry, Siemens claims. The package combines Veloce CS hardware emulation, enterprise and software prototyping and is built on two highly advanced integrated circuits (ICs) – Siemens' new purpose-built Crystal accelerator chip for emulation and the AMD Versal Premium VP1902 FPGA adaptive SoC (System-on-a-chip) for enterprise - and software prototypes.
“With the Veloce CS system, we address the specific needs of hardware, software and system engineers who all play important roles in delivering the world's most advanced electronic products. By providing the right tool for the task, Veloce CS innovations speed up the entire verification process and lower total cost of ownership, which can increase profitability,” said Siemens Digital Industries Software's Jean-Marie Brunet, VP and general manager, Hardware-Assisted Verification.

Hårda EDA-paket för effektivare mjukvarudesign: ”Genombrott för emulering och prototyping”

DÄRFÖR HAR ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION BLIVIT EN HIT FÖR SIEMENS. Det är ingen överraskning att det idag händer många och stora saker inom EDA-domänen, Electronic Design Automation. Inte minst står Synopsys köp av simulerings- & analys-ledaren Ansys och Renesas förvärv av elektronikdesign-spelaren Altium ut. Elektronik har kort sagt under det senaste decenniet utvecklats till ett av produktdesign-områdets viktigaste sub-PLM-domäner. Investeringarna i EDA-lösningar bland världen företag har också exploderat och en intressant observation är att Siemens Digital Industries Software under CEO Tony Hemmelgarns tid vid rodret investerat tyngre i digitala elektronik-verktyg än någon av sina tuffaste konkurrenter inom PLM, som Dassault Systemes och PTC. Detta inte utan goda skäl: EDA-marknaden är faktiskt den överlägset största bland sub-PLM-segmenten med en marknadsandel på 22,5 procent av de totala PLM-investeringarna 2022. Större än både cPDm (PDM), 13,9 procent, och Simulation & Analysis, också 13,9 procent. Totalt, enligt analytikern CIMdata, spenderade företag runt om i världen nära 15 miljarder dollar på köp av EDA-programvara och tjänster i år.
För Siemens Digital Industries Software har Hemmelgarns satsning på EDA också blivit en hit. Elektronik/el-området och representerar i dagsläget en dryg tredjedel av PLM-divisionens intäkter. En utvecklingskurva som framför allt tog fart i samband med köpet av Mentor Graphics 2017 och som sedan bara vuxit.
En av de senaste veckornas mest intressanta nyheter på området är Siemens Digital Industries släpp av EDA-lösningen, Veloce CS. En tung poäng är att detta system drar in mjukvaruutvecklings-bitarna i produktutvecklingens i tidigare faser. Detta genom att lösningen verifierar applikationsmjukvara, möjliggör effekt/prestandaanalys på systemnivå och benchmarking av hela systemet i en riktad applikationsmiljö. Dessutom är detta maskinvaru-assisterade verifierings- och valideringssystem det första för EDA-industrin, hävdar Siemens. Paketet förenar Veloce CS hårdvaruemulering, företags- och mjukvaruprototyping och är byggt på två mycket avancerade integrerade kretsar (IC) – Siemens nya, specialbyggda Crystal acceleratorchip för emulering och AMD Versal Premium VP1902 FPGA adaptiv SoC (System-on-a-chip) för företags- och mjukvaruprototyper.
- Med Veloce CS-systemet tillgodoser vi de specifika behoven hos hårdvaru-, mjukvaru- och systemingenjörer som alla spelar en viktiga roller för att leverera världens mest avancerade elektroniska produkter. Genom att tillhandahålla rätt verktyg för uppgiften påskyndar Veloce CS innovationer hela verifieringsprocessen och sänker den totala ägandekostnaden, vilket kan öka lönsamheten, säger Siemens Digital Industries Softwares Jean-Marie Brunet, VP och general manager, Hardware-Assisted Verification.

AWS-rapport: Så resonerar svenska företag kring investeringar i AI – satsningarna förväntas öka med...

I den internationella rapporten Unlocking Ambitions har Amazon Web Services kartlagt de möjliga vinsterna och utmaningarna med AI-teknologi, samt hur attityderna och investeringsviljan till tekniken ser ut i Sverige och andra europeiska länder. 1 000 svenska företag deltog i undersökningen. Enligt rapporten fortsätter Sverige att ligga långt framme på flera punkter, utifrån ett europeiskt perspektiv. Andelen företag som använde minst en AI-tjänst i verksamheten var 31 procent i slutet av 2023, jämfört med 22 procent 2022 – en ökningstakt på 41 procent. De digitala AI-relaterade investeringarna förväntades dessutom öka med 53 procent under 2024.
Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft.
Det potentiella värdet av den tekniska innovationen är enormt. Utöver att stärka företagens innovationskraft, beräknas de investeringar som pekas ut i rapporten också tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030. Den viktigaste tekniken för att uppnå detta är AI-investeringar. Digital Decade-målen för varje land slår fast att 75 procent av företagen ska tillämpa AI-teknologi inom verksamheten år 2030, och att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter.
- Sverige står inför en unik möjlighet. Näringslivet ser den positiva effekten som AI har på deras tillväxt och produktivitet, och förstår vikten av att hantera de utmaningar som bromsar deras digitala resa. För att uppnå AIs fulla potential är det nödvändigt att vi der dem stöd kring digital kompetens och trygga regelverk för att understödja verksamheter i alla former och storlekar, säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på AWS.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title