Annons

Fyra lärosäten får pengar för att utveckla ingenjörsutbildningarna – särskild inriktning på matematiksidan

Regeringen har gett KTH, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst i uppdrag att utveckla högskolepedagogisk verksamhet till ingenjörsutbildningarna, med särskild inriktning på att öka kvaliteten i matematikkurserna. Detta som ett led i att ytterligare stärka förutsättningar för att fler ska påbörja, och fullfölja, en STEM-utbildning (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).
– Sverige som ingenjörsland måste säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha rätt kompetenser för att möta samhällets behov. I dag är genomströmningen alltför låg inom till exempel ingenjörsutbildningarna, vilket är en utveckling vi behöver bryta. En förutsättning för att göra det är genom att stärka matematikkunskaperna, vilket kan få fler att fullfölja sin utbildning och ta examen, säger utbildningsminister Mats Persson.
Till saken hör vidare att regeringen också har beslutat om en satsning för att öka kvaliteten i undervisningen för försöksverksamheten med kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare. Utbildningen vänder sig till akademiker som yrkesväxlar till lärare och kvalitetssatsningen ska gälla dem som studerar till grundlärare i matematik respektive svenska samt ämneslärarexamen i matematik.
Uppdraget omfattar 1, 5 miljoner kronor per lärosäte, som alla har civil - och/eller högskoleingenjörsutbildningar - under 2024. I uppdraget ingår att sprida kunskapen till hela lärosätessverige sedan.
- Att få ta nationellt ansvar för att utveckla den här pedagogiken känns inspirerande. Regeringen har uttryckt att man velat ha lärosäten av olika storlek för det här uppdraget, som alla har visat en god kvalitet i utbildningarna, säger prorektor Lena Sjöberg på Högskolan Väst. Hon fortsätter: ”Något som kan ligga bakom valet är också att vi varit bra på att genomföra utbildningar för yrkesverksamma inom det ingenjörsvetenskapliga området.”

Uppdraget är en del i det åtgärdspaket som redan vidgatigits för att stärka STEM-området. I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper
Högskolan Väst kommer inom kort att påbörja arbetet.
– Hos oss kommer flera delar att samverka. Vår Institution för ingenjörsvetenskap, Mattejouren och vår enhet som arbetar med den högskolepedagogiska utvecklingen är spontant de delar som initialt kommer att bli mest inblandade, säger Lena Sjöberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title