Annons

Nya metoder för AI-STYRNING av ROBOTAR: Forskare och industri samverkar för att lösa utmaningar inom automation

GKN Aerospace, Saab Group Surveillance, Saab Aeronautics och Volvo Bussar bland deltagande företag. Den stora teknikomställning som just nu pågår har sina utmaningar att brottas med, något som berör såväl stora som små industriföretag. Ett av områden som berörs av detta gäller robotautomation. När industrirobotar och operatörer ska samarbeta på nya sätt behöver det mänskliga perspektivet finnas med redan från start.
Detta har Högskolan Väst tagit upp och tillsammans med åtta industriföretag är man med i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att ta fram nya metoder för AI-styrning som tar hänsyn till människors förutsättningar – PROWIL. Företagen som deltar är ANVA KSG, GKN Aerospace, Inwoco, MiMsafe, Saab Group Surveillance, Saab Group Aeronautics, Ultramare och Volvo Bussar. Detta forskningsprojekt är det första stora tvärvetenskapliga inom Högskolan Västs forskningsmiljö Primus där produktionsteknik och Industriellt Arbetsintegrerat Lärande samverkar för att bättre kunna hjälpa svensk industri att möta morgondagens utmaningar. Projektet löper över fyra år och finansieras av KK-stiftelsen.
Oavsett bransch och företagets storlek upplever många industriaktörer att det kan vara svårt och tidskrävande att implementera ny teknik i produktionen. När teknikutvecklingen bromsas upp av olika anledningar riskerar företagen att tappa konkurrenskraft. Forskare på Högskolan Väst ska nu tillsammans med industriföretag i olika branscher undersöka hur man med hjälp av AI och automation kan hantera nya produkter och produktionsmål mer effektivt.
– Lite förenklat handlar projektet PROWIL om att anpassa tekniken till människan istället för att anpassa människan efter tekniken. Här behöver vi jobba tvärvetenskapligt så vårt forskarteam består av forskare inom både produktionsteknik och inom arbetsintegrerat lärande, förklarar Kristina Eriksson, docent inom produktionssystem, Högskolan Väst. Hon fortsätter: ”Under våren har vi besökt merparten av företagen för att identifiera vilka utmaningar de har, vilka automationslösningar de jobbar med idag och hur deras framtidsplaner ser ut. Nästa steg blir att vi tillsammans skapar olika fall som vi ska fördjupa oss i. Det kan exempelvis vara att man ska automatisera ett delmoment som idag utförs manuellt.”
Men hur kommer målen att konkretiseras?

Målet är att i projektets slutfas bygga två demonstratorer på Högskolan Väst där automatiserade processlösningar kan visas. En viktig poäng med projektet är att det genomförs i nära samverkan med industriföretag inom flera olika branscher.

– Förutom att vi forskare arbetar tätt med företagen medverkar tre doktorander i projektet och flera studenter genomför examensarbeten inom automation och ledarskap tillsammans med industriföretagen. Sammantaget handlar det om att samordna teknikutveckling och industriell organisation och ledarskap, säger Kristina Eriksson.

Mer flexibla robotar
– För att uppnå smart automation med människan i centrum kommer helt nya metoder att behövas för att beskriva en robots uppgifter, säger Fredrik Danielsson, professor i automation, Högskolan Väst. Vi måste överge nuvarande praxis med fasta programmerade beteenden och istället införa lösningar där roboten är mer flexibel och kan fatta egna beslut med hjälp av AI. 

Ett av företagen som deltar i forskningsprojektet är Saab Group Aeronautics i Linköping:

– Vi har en del utmaningar med att produkterna ofta går i för låg produktionstakt för att de ska kunna bära en egen automationslösning. Det blir ofta ganska komplicerade lösningar, berättar Per-Anders Björk, Chief Industrialization Engineer, på Saab Group Aeronautics.

– Vi har valt att delta i projektet av flera skäl. Vi vill kunna motivera och implementera automation på ett enklare sätt och även få hjälp att motivera rent kollaborativa arbetsmoment. Vi hoppas kunna skapa en mer flexibel automationslösning som anpassar sig till aktuellt nuläge, till exempel vid materialbrist eller andra störningar. Vi hoppas också få en bättre förståelse för hur vi kan kravställa utrustningen i kommande projekt, säger Per-Anders Björk.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title