Annons

HEXAGONS Jens Olav Nordanger: ”Digitala tvillingar är framtiden, men bara om du kan lita på datan”

Idag pratar alla om digitala tvillingar. Ända sedan diskussionerna om digitaliseringen av industrin drog igång, ofta under benämningen industri 4.0 eller smart industri, har mycket handlat om automatisering. Digitaliseringen däremot, som är det som spås ge de riktigt stora effektivitetsvinsterna, har hägrat i framtiden.
Men det senaste året har plötsligt alla börjat prata om digitala tvillingar och prediktivt underhåll, d v s att med hjälp av data kunna fatta beslut om underhåll utan regelbundna fysiska besök.
Den globala utvecklingen inom området förväntas explodera de närmaste åren. Analytikerfirman Markets & Markets bedömer att marknaden för digitala tvillingar kommer vara värd 73,5 miljarder dollar 2027, från dagens 6,9 miljarder dollar. Det innebär en årlig tillväxt på 60,6%. McKinsey nämner bland annat att digitala tvillingar reducerar tiden det tar att implementera ny AI-funktionalitet med upp till 60%, kapital och operativa kostnader minskar med upp till 15% samtidigt som kommersiell effektivitet ökar med cirka 10%.
Det är inte så konstigt att branschen växer: den gör det för att skälen är goda. Det skriver dagens gästkrönikor på PLM&ERP News, Jens Olav Nordanger, Senior Account Manager Owner Operator Nordics, Hexagon ALI. Framför sig ser han en förlängning där utvecklingen förväntas leda till att en stor del av industriellt underhållsarbete blir förutsägbart (prediktivt), helt automatiserat och kan genomföras på distans med hjälp av drönare och robotar, ett slags industriellt metaverse. Men det finns förstås utmaningar för att nå dit – vilka då?

Asset Lifecycle Intelligence
Den kanske viktigaste utmaningen är att en sådan värld kan bara bli verklighet om det går att lita på datan från de digitala tvillingarna. Som alltid gäller att om datan som går in i analysen är otillräcklig, otillförlitlig eller diffus, går det inte heller att lita på det som kommer ut.

Den digitala tvillingen kanske inte uppdaterats när den åldrats så att den data som skickas in i systemet inte längre speglar verkligheten. Felaktig eller otillräcklig data kan också bero på att alla de IT-lösningar och databaser som olika delar av verksamheten investerat i under årens lopp inte kommunicerar effektivt med varandra. Problemet är förstås att det inte går att veta vilken data som är korrekt och vilken som är felaktig eller utdaterad.

Asset Lifecycle Intelligence (ALI) är ett område som växer snabbt just för att det ger den där enhetliga och korrekta bilden som är nödvändig för att kunna fatta rätt beslut, och därmed nå de effektivitetsvinster som alla strävar efter.

Med nya innovativa ALI-lösningar skapas en smart digital verklighet. Bland annat går det att applicera 1D och 2D-ritningar av verksamhetens alla utrustningar på en 3D-modell av anläggningarna i verkligheten. Data samlas sedan in från relevanta system, både historisk- och realtidsdata från existerande digitala tvillingar och data från andra interna lösningar. Den historiska datan rensas och och allt visas därefter på 3D-modellen i realtid. På så sätt får alla i verksamheten samma korrekta data och beslutsunderlag oavsett var i organisationen de befinner sig.

Norden i framkant
Norden ligger idag i framkant, både när det gäller införandet av digitala tvillingar och att använda ALI-lösningar för att synkronisera, kontrollera och visualisera data i verksamheten.

Vi ska tacka Norges olje- och gasbransch för det. Norges kostliga arbetskraft i kombination med ett stort behov av att hantera och säkra drift- och underhåll i olje-och gasbranschen samt kapital att investera,  har lett till att den norska gas- och oljebranschen driver på automatiseringen och digitaliseringen i hela regionen. De ställer också tuffa innovationskrav på leverantörerna också det till gagn för regionen. I Sverige är Nynäs ett av de företag som tidigt satsade på digitala tvillingar och lösningar för att optimera och gå mot prediktivt och automatiserat underhåll.

Men även inom andra branscher satsas nu allt mer på ALI, exempelvis inom papper och massa i Sverige, kärnkraft i Finland och pharma i Danmark.

Intressant att notera är att intresset även är stort från många framtidsinriktade gröna sektorer som batteriutveckling och stål, där korrekt data är en förutsättning för transparens, spårbarhet och hållbarhet.

Investera för framtiden
Svensk industri har varit bra på att automatisera. Många verksamheter har redan idag mycket effektiva processer och har nu nått något av en platå. Nästa steg är att ta bort de vattentäta skott som uppstått när olika delar av organisationerna digitaliserat i olika takt. Då går det att räkna hem de effektivitetsvinster som uppnåtts bland annat genom att introducera digitala tvillingar. Det kan också bli ett nytt incitament för digitaliseringsprocessen, den som leder till en verkligt smart industri, där Norden har chansen att leda världen.

Utvecklingen går fort, nästa spännande utveckling är förstås IoT och 5G som öppnar oändliga möjligheter att analysera allt större och mer komplexa system i realtid, med en reaktionshastighet vi idag inte kan föreställa oss.

Med den utvecklingen ökar också mängden data exponentiellt. Att redan nu investera i lösningar, som på ett effektiv sätt kan hantera och visualisera hela verksamheten och som inte minst kan växa i takt med utvecklingen kan därför vara mycket smart.

Av Jens Olav Nordanger, Senior Account Manager Owner Operator Nordics, Hexagon ALI

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title