Annons

”Flytta till molnet-pushen kan resultera i enorma migrerings- och implementerings-kostnader utan några större vinster”

Globala support-ledaren inom ERP - RIMINI Streets seniora VP, ERIC HELMER - vill öka medvetenheten kring mjukvaruleverantörernas molnkampanjer. Men han vill också bidra till att minska support- och underhållsavgifterna, bland annat.
Rimini Street är en globalt verksam leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Ovanpå detta är man dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner. Bolaget gör nu en satsning på den svenska marknaden. Vilka är de tyngsta skälen till detta?
PLM&ERP News har träffat Eric Helmer, SVP och CTO, Chief Technology Officer, på Rimini Street, som nyligen i Sverige för att träffa kunder och prospekts för att ge dem råd om hur de kan minska underhålls- och supportkostnader, diskutera strategiska alternativ till att flytta till molnet och vilka leverantörsspecifika scenarier de behöver överväga.
- Sverige är en intressant marknad för Rimini Street, inte minst på grund av dess robusta tillverkningssektor och många innovationsdrivna företag som vill prioritera IT-investeringar mot funktioner som Digital Experience, AI och CSR. Samtidigt har många företag allokerat upp till 80 procent av sin IT-budget för att underhålla och driva affärskritiska affärs- och transaktionssystem. Vi har funnit att i de flesta fall är support- och underhållsavgifter från de stora ERP-mjukvaruleverantörer de viktigaste kostnadsdrivarna. Vi vill också öka medvetenheten kring den "flytta till molnet-push” som de stora mjukvaruleverantörerna gör, och hur det kan resultera i enorma migrerings-, implementerings- och anpassningskostnader bara för att behålla liknande funktioner som de redan har. Vi erbjuder starka alternativ som låter svenska företag fokusera på det mest strategiska, säger Eric Helmer i dagens intervju.
Hur ser du på er nordiska satsning? Den nordiska marknaden är avgörande för våra tillväxtmål i Europa, och vi ser betydande potential i att samarbeta med kunder för att driva ROI på deras IT-investeringar. Sverige, med sin starka tradition inom tillverkning och teknikdriven marknad, exemplifierar denna potential. Eftersom det råder brist på IT-talanger i Norden tenderar företag att vara öppna för att outsourca mer traditionella uppgifter för att frigöra resurser och kapacitet för mer innovativa områden som AI. Denna strategi stämmer väl överens med vår affärsmodell och den ökade efterfrågan som vi upplever för våra tjänster i denna region, särskilt när det gäller att utnyttja Sveriges innovationskultur för att främja tillväxt och effektivitet.

Vilka utmaningar hjälper ni era nordiska kunder med?
– Våra kunder har vanligtvis ett gemensamt ”kluster” av utmaningar. En av de viktigaste utmaningarna vi hjälper våra kunder med är att minska kostnaderna för att driva och underhålla affärskritiska affärs-/transaktionssystem. Detta är särskilt relevant i Sverige, där tillverknings- och industriföretag är starkt beroende av dessa system. Genom att hantera dessa kostnader gör vi det möjligt för svenska företag att frigöra knappa resurser för att arbeta mer med innovativa och konkurrenskraftiga initiativ, i linje med Sveriges arv av innovation och teknikdrivna lösningar, säger  
– Dessutom ger vi våra kunder strategiska alternativ och scenarier för att flytta till molnet, vilket säkerställer säkerhet och interoperabilitet mellan olika plattformar. Särskilt i Europa rådger vi våra kunder om en mängd olika ämnen inom skatte-, lag- och regelefterlevnad, för att säkerställa att företag effektivt kan navigera i dessa komplexiteter samtidigt som de fokuserar på innovation och tillväxt. I slutändan handlar det om att hjälpa företag att skapa konkurrensfördelar.

Hur ser trenderna ut framöver?
– Vi ser att företag utvecklar IT-rollen från att vara ett kostnadscenter som måste finnas för att hålla den operativa verksamheten igång, till att bli en spjutspetsroll för innovation och differentiering och som direkt bidrar till konkurrensfördelar och affärstillväxt. Framöver kommer dagens CIO:er att hitta sätt att omfördela budgetar från backoffice-system som ERP till förmån för projekt som är utformade för att göra verklig skillnad. Trenden är att investera i ett centraliserat område för att lagra ren, relevant och klassificerad data från flera källor för en konsoliderad plats för avancerad analys, AI-modellering och beslutsstöd. Vi kommer att se fler organisationer minska användningen av traditionella affärssystem för att istället satsa på ett affärskritiskt system som gör det möjligt att fokusera på dessa nya funktioner. Slutligen ser vi många IT-ledare som vägrar att gå med på ERP-leverantörers krav på att byta väl fungerande ERP-system som redan anpassats till verksamheten mot molnlösningar med en löpande prenumerationsmodell som aldrig tar slut, eftersom avkastningen på investeringen oftast är obefintlig.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title