Annons

AUTOMOTIVE: Chalmers-studie visar hur AI-styrda stationer kan ladda elbilen till personligt pris

När allt fler kör elbilar kan trängsel och köer uppstå när många behöver ladda samtidigt. En ny studie från Chalmers visar hur AI-kontrollerade laddstationer genom smarta algoritmer kan erbjuda elbilister personliga priser, och på så vis minimera både pris och väntetid för kunderna. Men forskarna pekar på vikten av att ta de etiska frågorna på allvar, eftersom det finns en risk att den artificiella intelligensen utnyttjar information från bilisterna.
− Elbilsförarna kan välja att dela information med snabbladdningsleverantörerna, till exempel via en app, och få ett förslag på personligt pris från en smart laddstation. I vår studie kunde vi visa hur rationella och egennyttiga förare reagerar genom att bara acceptera erbjudanden som är fördelaktiga för dem själva. Det leder till att både pris och väntetider minimeras, säger Balázs Kulcsár, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers.
Bakgrunden till Chalmers-studien är att dagens kommersiella laddinfrastruktur kan vara en djungel. Marknaden är dynamisk och komplex med en mängd abonnemang och fri konkurrens råder mellan leverantörerna. Vid vissa snabbladdningsstationer kan trängsel och långa köer uppstå. I den aktuella studien har forskare på Chalmers skapat en matematisk modell som undersöker hur snabbladdningsstationer som styrs av artificiell intelligens, AI, kan hjälpa till genom att erbjuda elbilsförare personliga priser, som förarna kan välja att acceptera eller neka. Den artificiella intelligensen använder algoritmer som kan justera priserna baserat på individuella faktorer, som batterinivå och bilens geografiska plats.
I studien hade förarna alltid alternativet att tacka nej till det personliga priset, och välja en konventionell laddstation med ett fast pris istället. De personliga priser som förarna fick kunde skilja sig väsentligt från varandra, och var nästan alltid lägre än marknadspriserna.

För leverantörerna av laddstationer kan AI-algoritmen ta reda på vilka individuella priser som accepteras av köparen, och under vilka förutsättningar. Men under studiens gång noterade forskarna att algoritmen vid vissa tillfällen höjde priset markant när elbilens batterier var nästan helt tomma, och föraren följaktligen inte hade något val utan var tvungen att acceptera erbjudandet.

Balázs Kulcsár, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers.

− Smarta laddstationer kan lösa komplex prissättning på en konkurrensutsatt marknad, men vår studie visar att de behöver utvecklas och införas med skydd för konsumenterna, säger Balázs Kulcsár.

Så gjordes studien
Forskarna skapade en matematisk modell för interaktionen mellan vinstmaximerande snabbladdningsstationer och elbilsanvändare. ”Laddningsstationerna” kunde erbjuda publika marknadspriser eller AI-drivna vinstmaximerande personliga priser, som sedan ”elbilsanvändarna” kunde tacka ja eller nej till utifrån sina egna förutsättningar och behov. I de flesta fall blev resultaten lovande, då de AI-genererade priserna var lägre än marknadspriserna. 

Studien Personalized dynamic pricing policy for electric vehicles: Reinforcement learning approach har publicerats i Transportation Research, Part C: Emerging Technologies

Forskarna bakom studien är Balázs Kulcsár, Sangjun Bae och Sebastian Gros, de är verksamma vid Chalmers Tekniska högskola, Seyong Cyber University, och Norwegian University of Science and Technology.

Forskningen har finansierats av Swedish Electromobility Center samt EU-projektet E-Laas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title