Annons

TECHNIA-chefen på shoppingrond: Därför vässar köpet av Scanscot bolaget inom både vanlig och AVANCERAD SIMULERING

Samtidigt ser vi också en annan viktig trend: simuleringsverktygen används allt tidigare i produktlivscykeln.
– Absolut, värdet av simulering är större ju tidigare i utvecklingsprocessen det introduceras. Med fördel används simulering redan i konceptfasen, säger Johan Kölfors, VD på Scanscot. Med detta följer också att simulering börjar att användas av allt fler ingenjörskategorier. Tidigare var simulering något av de riktigt avancerade experternas verksamhetsområde, men idag ser vi att allt fler ”vanliga” designers och ingenjörer börjat använda verktygen. 
– Ja, så är det, bekräftar Jonas Gejer. Vi menar att CAE-bitarna idag adresserar kanske 20 procent av marknaden. Det säger något om hur potentialen ser ut. 80 procent återstår och de kommer med stor säkerhet också att dras in i användningen av de digitala simulerings- och analysverktygen när demokratiseringen av dessa ”redskap” går vidare.

EN NATURLIG DEL AV PRODUKTFRAMTAGNINGSARBETET
TECHNIA-chefen noterar i sammanhanget att simuleringsprocesserna tenderat att bli en naturlig del av produktutvecklingsarbetet. Parallellt har mjukvarorna förenklats relaterat till användbarhet. Man behöver inte vara teknisk doktor för att förstå hur programmen ska hanteras för att göra maximal nytta. Och, som konstaterades ovan, man börjar t o m utnyttja verktygen hos slutanvändare för att optimera hur produkter används. Särskilt när det gäller avancerade produkter och anläggningar. Det kan t ex kan handla om att hantera flöden optimalt effektivt i ett raffinaderi eller i mer komplicerade pumpanläggningar. Exemplen kan mångfaldigas, men landar alla i de principiella skäl som angivits ovan.
Tilläggas kan f ö att bara ett sånt område som elektromagnetik och antenndesign fått en växande betydelse i produktutvecklingsarbetet i takt med att allt fler produkter blir uppkopplade. Att säkra och validera den kommunikativa funktionaliteten är en grundpelare i utvecklingsarbetet. I detta är simuleringslösningar – typ Dassaults CST – som ligger inom ramen för Scanscots kompetens, av yttersta vikt. Sensorförsedda produkter, IoT-monitorerade tillverkningslinor, 5G och autonomt styrda fordon, e t c är alla områden som kommer att kräva allt mer av S&A-mjukvarorna på CAE-sidan.

Johan Kölfors och Jonas Gejer.

SCANSCOT OMSÄTTER NÄRA 40 MILJONER
Vilka är då Scanscot Technology och vad är det Jonas Gejer och Johan Kölfors tillsammans med sina respektive team ska integrera? 
Som nämndes ovan är man den ledande nordiska återförsäljaren av SIMULIA, som är Dassault Systemes programportfölj för simuleringsmjukvaror. Företaget har också utvecklat lösningarna BRIGADE/Standard och BRIGADE/Plus – vilket är ett Abaqus/SIMULIA-baserat fristående programpaket för simulering och dimensionering av broar och anläggningskonstruktioner. Till detta ska läggas att bolaget utvecklat en omfattande kunskap och erfarenhet av avancerade simuleringstjänster till ett brett spektrum av industrier som civil infrastruktur, ”big science” och kärnkraft.
– Scanscot är specialiserat på tekniskt avancerade projekt som ofta är relaterade till oavsiktliga och extrema belastningshändelser, optimering, utvärdering enligt specifika normkrav och djupgående tekniskaundersökningar, säger Kölfors.
Bolaget är grundat 1992 och organisatoriskt är de normalt knappa 20 medarbetarna i Scanscot uppdelade i tre verksamhetsområden:
* Dels den del som sköter marknadsföring och försäljning av SIMULIA-verktygen.
* En annan del handlar om konsultingverksamheten.
* En tredje om utvecklingen, försäljning och support av de egenutvecklade programvarorna. 
Totalt omsätter denna grupp strax under 40 miljoner, vilket är goda siffror i det specifika segment, där Scanscot håller till. Klart är också att Scanscot visat upp en också finansiellt sett snabbt expanderande försäljning av simuleringsverktyg, med upp till 30-procentiga intäktsökningar under de senaste åren.

– Ja, vi har uppnått betydande tillväxt under de senaste 6 åren genom att fokusera på Dassault Systèmes simuleringsportfölj, kommenterar Johan Kölfors. 3DEXPERIENCE-plattformen öppnar upp nya kategorier av användare och möjliggör simuleringsfunktioner på ”varje ingenjörsskrivbord”. Tillsammans kommer att vi att vara den tydliga nordiska ledaren och stödja majoriteten av 3DEXPERIENCE-plattformens domäner. Vårt mål är att leverera ännu större värde till våra kunder och möjliggöra ytterligare tillväxt med nya kunder.

EN VASS KOMBINATION – tillsammans ska TECHNIA och Scanscot presentera helhetslösningar för sina kunder, plattformar och kompetens som innehåller alla viktiga aspekter på produktframtagning, baserat på framför allt verktygen på Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform och SIMULEIASVITEN på simuleringssidan. ”Det gäller att kunna visa upp världsklass i alla delar. Där ligger våra ambitioner och köpet av Scanscot är ett uttryck för detta när det gäller simulering och analys,” konstaterar TECHNIAs VD, Jonas Gejer. På bilden ses fr v t h, Ola Jovall – ”Head of Engineering Services Scanscot, Johan Kölfors – CEO Scanscot, Jonas Gejer – CEO TECHNIA, Jan-Anders Larsson – Founder and Chairman of the Board Scanscot, Patrick Andersson – Technical Expert and Teamleader Scanscot och
Håkan Gustavsson – Director Nordics/Benelux TECHNIA

3DEXPERIENCE och SIMULERING –
VASS KOMBO SOM KRÄVER EXPERTIS
Johan Kölfors berättar också att man klarat sig bra genom Coronakrisen, precis som TECHNIA, relaterat till att man inte varit tungt exponerade mot automotive- och aerospace-områden, som tillhört de tuffast drabbade områden under krisen.
– Vi har dessutom samarbetat med bolaget tidigare, säger TECHNIA-chefen och tillägger att diskussionerna kring ett uppköp och en sammanslagning började i våras.
– Framför allt handlar denna affär om värdet av att kunna presentera helhetslösningar för våra kunder, plattformar som innehåller alla viktiga aspekter på produktframtagning, tillägger Gejer.
– Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE skapar en sådan helhet med fantastiska möjligheter att hantera allt som är kärnan i produktutveckling och tillverkning. Men det gäller att kunna visa upp världsklass i alla delar. Där ligger våra ambitioner och köpet av Scanscot är ett uttryck för detta när det gäller simulering och analys.

ICKE-LINJÄR ANALYS I SIMULIA/ABAQUS 2020-version. Abaqus har verktyg för att enkelt skapa, redigera, övervaka, diagnostisera och visualisera simuleringar relaterat till avancerad analys. Lösningen har ett intuitivt och relativt lättanvänt gränssnitt, som integrerar modellering, analys och resultatvisualisering i en enda miljö. Detta gör det möjligt för användare att snabbt lära sig programvaran och bli produktiva. Lösningen är en av specialiteterna inom Scanscots praktik.

INTE NÅGOT ÖVERRASKANDE STEG
Att bolaget nu slår sina påsar ihop med TECHNIA är i sig inte överraskande. Den svenska storkonsulten har under flera år jobbat med en global strategi, som givit en kraftfullt expanderad verksamhet – man omsatte 2019 nära 1,3 miljarder, under lönsamhet – som spänner över hela PLM-området; huvudsakligen byggt på Dassaults PLM-plattform 3DEXPERIENCE, med alla i denna ingående applikationer, som ENOVIA (cPDm, ”collaborative Product Definition management”), CATIA (high-end CAD), SOLIDWORKS (mainstream desktop 3D CAD), SIMULIA (CAE) och DELMIA (DM, Digital Manufacturing), för att ta några exempel.
Men just simulering har fått en prioriterad roll och manifesteras i det nyligen etablerade TECHNIA Simulation Center of Excellence.
– Målsättningen med detta är att ge 3DEXPERIENCEs globala kunder tillgång till världsledande leveranskapacitet och expertis på CAE-området, säger TECHNIA-chefen Jonas Gejer. Dessutom har den senaste utvidgningen av bolagets portfölj med Dassault Systèmes desktop 3D CAD-lösning, SOLIDWORKS, möjliggjort att TECHNIA kan erbjuda fokuserad expertis och support för SIMULIA Works.
– Scanscot är som sagt en tydlig nordisk ledare inom avancerad simulering. Vi har arbetat sida vid sida med många av våra kunder under det senaste decenniet. Nu bestämde vi oss för att det är dags att gå samman. Det kombinerade teamet kommer att tillhandahålla världsledande simuleringsförmåga till den nordiska TECHNIA-kundbasen och obestridlig kunskap om 3DEXPERIENCE-plattformen till Scanscots kunder. Scanscot och TECHNIA delar värdena för utforskning inom gränsteknik och obevekligt fokus på kundvärdeskapande. Simuleringsteknik och kunskap spelar viktiga roller för att uppfylla vårt kombinerade syfte – att göra produktionsskapande hållbart, summerar Jonas Gejer dagens annonserade affär.
Just helhetstänket är något som också Scanscot-chefen, Johan Kölfors, framhåller:
– Samgåendet har komponenter som ger ett starkt värde i detta perspektiv, säger han. 3DEXPERIENCE-plattformen täcker det mesta och helhetstänkandet blir allt viktigare. Då räcker inte bara simuleringsexpertis till som en stand alone-lösning eller tjänst.

DASSAULTS CST STUDIO – EXEMPEL PÅ ETT GRÄNSSNITT. Dassault Systemes CST Studio Suite är ett högpresterande mjukvarupaket för 3D elektromagnetisk-analys (EM) för design, analys och optimering av EM-komponenter och system. DS köpte lösningen för två år sedan och den är en av de dominerande mjukvarorna inom sitt område med nära hälften av marknaden för EM-området. Det är likaså ett av huvudverktygen för Scanscots analytiker och konsulter. Elektromagnetiska ”field solvers” för applikationer över EM-spektrumet finns i ett enda användargränssnitt i CST Studio. Lösarna kan kopplas för att utföra hybridsimuleringar, vilket ger ingenjörer flexibiliteten att analysera hela system som består av flera komponenter på ett effektivt och enkelt sätt. Samdesign med andra SIMULIA-produkter gör att EM-simulering kan integreras i designflödet och driver utvecklingsprocessen från de tidigaste stadierna. Vanliga områden för EM-analys inkluderar prestanda och effektivitet hos antenner och filter, elektromagnetisk kompatibilitet och störningar (EMC / EMI), exponering av människokroppen för EM-fält, elektromekaniska effekter i motorer och generatorer och termiska effekter i högeffekt enheter.

KÖPET FICK ADDONDES AKTIEKURS ATT GÅ UPP
Till slut ska vi notera att man även från Dassault Systemes välkomnar TECHNIAs köp.
– Det gläder mig att se ytterligare förstärkning av TECHNIA och Scanscots engagemang för Dassault Systemés. Så många av våra kunder behöver mycket större kapacitet inom simuleringsområdet långt tidigare i produktdesignens livscykel och denna investering kommer att uppmuntra och säkerställa att vi tillsammans blir en ”betrodd rådgivare” i denna domän, som utnyttjar 3DEXPERIENCE-plattformen. Stort tack till TECHNIA- och Scanscot-teamet och vi ser verkligen fram emot att köra snabb acceleration tillsammans på marknaden, säger John Kitchingman, chef EuroNorth-regionen inom Dassault Systemés.

Men DS nordenchef var inte ensam om att vara nöjd med asffären; även börsen reagerade positivt och när intervjun gjordes några timmar efter att förvärvet annonserats hade Addonde-kurens – koncernen som äger TECHNIA – gått upp med 6 kronor…
I den fortsatta resan är det nu upp till det integrerade teamet inom ramen för bolagets ”Excellence Center” att omsätta marknadspotentialen i växande intäkter. I dagsläget drar TECHNIA gissningsvis in strax under 10 procent på simuleringssidan. I takt med marknadstillväxten och de kapabiliteter och värden som Scanscot kan tillföra torde detta kunna växa substantiellt under de kommande åren. Och då inte bara som andel av totalintäkten, utan i ännu större omfattning som en egen adderande tillväxtfaktor för bolagets totalintäkter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title