Annons

Självstyrande skogsmaskiner huvudpoäng i nytt projekt

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av vad man kallar, ”självstyrande skogsmaskiner”. Tanken är att de ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. Men på lite sikt ligger målsättningarna ännu högre, enligt Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. Bland deltagande företag finns bl a Komatsu Forest, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen och BAE Systems.
– Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger han.

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har denna utveckling redan kommit långt. Liknande teknik ska nu användas i skogen när det Vinnovafinansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare. Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada.

Fjärrstyrning från kontoret. När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.
– Det steget är förstås mera futuristiskt. Men det ger flera potentiella förbättringar. Utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare. Och dessutom mer effektiva i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk.
– Men det är också ett lyft för arbetsmiljön, utan helkroppsvibrationer och utan risk för fallolyckor eller fallande föremål. Det skulle också på sikt ge oss en bredare rekryteringsbas om människor kunde sitta tillsammans med sina arbetskamrater i en mer social miljö.

Nio miljoner från Mistra. Samtidigt får Skogforsk nio miljoner kronor från Mistra och skogsbranschen för att utveckla användningen av nya högupplösta data om skogen från bland annat laserskanning och satellitbilder.
– De två satsningarna kompletterar varandra. Genom att länka samman data om skog och terräng i smarta planerings- och beslutsstöd så ökar förstås möjligheterna att lyckas med de självstyrande maskinerna, säger Olle Gelin.

Förutom Skogforsk deltar, förutom företagen som nämndes i ingressen, också Unibap och eXtractor, medan den akademiska sidan reprsenteras av KTH, Umeå universitet, Luleå Tekniska Universitet, och Skogstekniska klustret.

Automation för autonom terrängmobilitet. När det gäller Auto2 kan vidare konstateras att visionen här är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner. Samtidigt ska Sverige stärkas i sin roll som världsledande inom terrängmaskinutrustning. Projektets huvudkomponenter är:
* AutoDrive – Autonom terrängkörning
* AutoSafety – Säkerhetssystem runt autonoma maskiner
* AutoRemote – Fjärrstyrning av skogsmaskiner
Bakgrunden är att Norden är framgångsrikt inom hållbart brukande av skogen och tillverkning av skogsmaskinteknik. Men positionen hotas av stagnerande arbetseffektivitet, dålig arbetsmiljömiljö, utsläpp och markpåverkan. Dessutom är det svårt att attrahera arbetskraft, speciellt kvinnor.
Projektet finansieras av Vinnova och skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title