Annons

Ersätter manuell inventering: Nordisk logistikjätte optimerar med Telia och AWS molntjänster

Med ett virtuellt privat 5G-nätverk från Telia och tillämpning av AWS (Amazon Web Services) molntjänster för edge computing och maskininlärning, har den finska logistikjätten Transval hittat nya sätt att optimera och automatisera lagerhållningen.
Bolaget, som är en del av Posti Group, är marknadsledande i Finland inom outsourcing av logistik och är också den största aktören inom internlogistik i Norden. Man tillhandahåller lösningar för hela leveranskedjan, från transport till lager och ett brett utbud av tjänster.
I samband med Mobile World Congress visar man nu, tillsammans med Telia och AWS upp en ny lösning som gör det möjligt att ersätta manuell inventering av lager med hjälp av videokameror och maskininlärning.
- Lösningen har stärkt vår förmåga att få tillgång till realtidsinformation om produkttillgången i vårt lager, säger Riku Koskimaa, senior chef och ansvarig för affärsutveckling på Transval.

Projektet bestod i att koppla upp HD-kameror i ett av de outsourcade lagren till ett virtuellt privat nätverk anslutet till Telias datacenter i Helsingfors, och sedan bygga och träna en maskininlärningsmodell i Amazon Sagemaker.
Modellen känner igen specifikt pallgods och räknar ut antalet kollin i ett givet område, baserat på hur mycket ledig plats det finns, och kan även följa när pallar förflyttas. Det ersätter vad som tidigare var en manuell process med en kontinuerlig realtidsöverblick över lagerstatusen för olika produkter och komponenter, minskar antalet möjliga felkällor och gör det lättare att undvika att brister som stör verksamheten uppstår.

Visuell spårning av buffertnivåer
– En följd av det är att det har blivit mycket enklare att säkerställa att vår leveransbuffert är i linje med vår överenskommelse med kunden och med våra KPI-mål. Genom att visuellt spåra buffertnivån och uppdatera statusen i realtid, säkerställer vi att våra kunder har de saker de behöver i sin buffert, hela tiden”, säger Riku Koskimaa, Senior Manager of Business Development på Transval, i ett pressmeddelande.

Under 2022 påbörjade Telia ett omfattande projekt för att utbilda 10 procent av de anställda på AWS molntjänster, vilket beskrivs som en förutsättning för att skapa projektet. Telias arbete med AWS-tjänster gör det möjligt att hjälpa företagets kunder att bygga nya, skräddarsydda tjänster, och den tjänst man nu utvecklat för Transval kommer att standardiseras.
– Vårt samarbete med AWS för att rulla ut våra privata nätverk, i samverkan med molnet, skapar enkelhet, ökad effektivitet och möjligheten att snabbt utveckla nya initiativ för marknadens behov. Det handlar om att uppnå storskalighet, prioritera säkerhet och samtidigt minska komplexitet, till nytta för kunder och slutanvändare, säger Rainer Deutschmann, Group COO på Telia Company.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title