Annons

Semcon ska undersöka hur autonoma fordon kan få sågverk att ta ett tekniksprång

Tillsammans med ledningen för Holmens och Södras produktionsutveckling kommer Semcons specialister inom autonomi att genomföra en förstudie med start hösten 2021. Den innefattar bland annat processkartläggning för att se vilken process som bäst lämpar sig för autonomi, samt att ta fram en konceptlösning och bedömning av teknikens potential. Faller förstudien väl ut planeras ett pilotprojekt där lösningen testas i skarp produktion med hopp om att kunna sätta autonoma fordon i drift i framtiden.

Mats Larsson, Semcon.

– På sågverk används stora, tunga fordon i en miljö där det idag är oundvikligt att de blandas med fotgängare, vilket kan skapa riskfyllda situationer. Genom att använda autonoma fordon med avancerad sensor- och AI-teknologi kan vi skapa säkrare arbetsplatser och samtidigt förbättra kvaliteten i verksamheten, säger Mats Larsson, Software & Emerging Tech, Semcon.

STOR POTENTIAL MED AUTONOMA FORDON
Både Holmen och Södra driver långsiktiga och målmedvetna säkerhetsarbeten på sina sågverk. Med ny teknik finns mycket att vinna när det kommer till områden som kvalitet, säkerhet och elektrifiering. För även om själva produktionsdelen i sågverken ofta är högautomatiserad finns fortfarande stor potential för autonoma fordon som utför transporterna inne på anläggningarna.

Magnus Malmström, Holmen.

– Vi på Holmen utforskar kontinuerligt ny teknik och innovativa lösningar för att utveckla vår verksamhet. Att värna om våra medarbetares säkerhet är självklart en topprioritet för oss och därför vill vi gärna utforska potentialen med autonoma fordon, säger Magnus Malmström, platschef vid Holmens sågverk i Iggesund.

AUTONOMI NÄSTA TEKNIKSPRÅNG
– Utöver förbättrad arbetsmiljö och säkerhet har självkörande fordon visat sig ge goda förutsättningar för elektrifiering, vilket vi ser som en viktig del i vårt hållbarhetarbete och något som gynnar vår bransch, säger Tomas Bengtsson, Director Production Engineering, Södra Wood.
Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar inom fordonsindustrin och ser att behovet av den typen av kompetens är stort i många olika branscher. Utöver fordons- och skogsindustrin arbetar Semcon även med autonoma lösningar inom bland annat gruvor, hamnar och flygplatser.
Förstudien kommer att utföras på Holmens sågverk i Iggesund samt på Södras sågverk i Väröbacka.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title