Annons

HEXAGONs spännande svar på hur man ur får man till riktigt VASST INTEGRERAT industriunderhåll

LÅGKOD och HxEAM Databridge Pro FÖRENKLAR anslutning av många SYSTEM. När det gäller hantering och underhåll av industrianläggningar, verkstäder, flygplansflottor, fabriker, tillverkningsutrustning och liknande är EAM-lösningar, Enterprise Asset Management, nycklar på mjukvarusidan. I den alltmer digitaliserade produktions-världen tenderar dessa EAM-plattformar dessutom att växa i betydelse för optimera kvalitet, driftsfaktorer som upptid, underhåll och tjänster som krävs för effektiv kontroll av operativa tillgångar över livscykeln. På sista raden har de dessutom avgörande betydelse för konkurrenskraft. EAM är i detta en kombination av programvara, system och tjänster.
För att detta ska fungera på effektivast möjliga vis är integration och långt driven enkelhet i användningen av grundläggande betydelse. Hur uppnår man detta?
Svenska specialisten på drift av produktionsanläggningar, Hexagon och bolagets Asset Lifecycle Intelligence-division, har traditionellt legat långt framme på området. Inte minst efter köpet för några år sedan av affärssystembolaget Infors, EAM-plattform, som idag inte bara döpts om till HxGN EAM utan också teknologiskt utvecklats explosivt. Ett spännande perspektiv i detta är att Hexagon dragit igång en spännande resa där siktet i utvecklingsarbetet är inställt mot det bredare APM-området, Asset Performance Management, där underhåll inte står för sig själv, utan paras med integrerade lösningar för att vässa fabriksanläggningarnas prestanda.
I detta spår kan definitivt lösningar med fokus på vässad integration placeras: t ex dagens lansering av nya HxGN EAM Databridge Pro. Utgångspunkten är att relaterade data, sammankopplingen av alla behövliga datakällor i ofta operativt diversifierade tillverkningslandskap och enkla lågkod/no code-upplägg är framgångskritiska faktorer för vass produktion och effektivt underhåll.
Lanseringen av HxGN EAM Databridge Pro representerar också, menar Peter Bynarowicz, senior strateg på Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division, ”nästa evolutionära väg inom teknologi för hantering av företagstillgångar.” Lösningen drivs av Apache NiFi - en plattform för automatisering av dataflöden med öppen källkod. Han hävdar vidare att Databridge Pro erbjuder förbättrade dataintegrerings-möjligheter genom att introducera nya funktioner för att konfigurera datapipelines, hantera slutpunktsanslutningar och ge bättre synlighet för effektiv felsökning och felsökning.
- Den nya tekniken gör att vitala data kan finnas kvar i hela organisationen. Plattformen med låg kod/ingen kod låter användare enkelt ansluta många olika system till ett branschledande verktyg, HxGN EAM. Att förstå tillgångarnas hälsa och allokering av arbetsresurser har aldrig varit så lätt att analysera, säger Peter Bynarowicz.

Hexagon har som sagt dragit igång en spännande utvecklingsresa för den lösning man köpte av Infor för några år sedan. Med HxEAM sikte mot det bredare APM-området bygger på att visionen – vid sidan av bra smarta, praktiska och ekonomiska lösningar – är en central drivkraft. Riktar man blicken mot denna horisont menar bolaget att HxGN EAM ska stödja organisationer i att flytta sin kritiska tillgångshantering till ett prediktivt underhållssätt när de utvecklas från EAM till APM:

Att förstå tillgångarnas hälsa och allokering av arbetsresurser har aldrig varit så lätt att analysera, säger Peter Bynarowicz.

APMs grund inkluderar ett brett utbud av risk-, tillstånds- och tillförlitlighetsbaserade underhållsinstrument, IoT-sensorer (Internet of Things) och tillämpad teknik som AI (Artificiell Intelligens) och ML (Machine Learning). APM kan leverera korrekt, pålitlig data, information och strategiska insikter som inte bara kan driva dina beslut utan också garantera efterlevnad av policyer som är i linje med ditt företags investeringsplan.

Man är inte där ännu, men en bra bit väg på en resa som egentligen aldrig tar slut. Det viktiga är att den visionära kraften finns på plats som en av flera drivmotorer vid sidan av de rent teknologiska lösningarna.

Mer om Databridge Pro
Databridge Pro stöder alltså en rad kopplingar till vanliga plattformar och system som används tillsammans med EAM. Det handlar om sånt som data transformation, kopplingsvägar och distribution för användare över hela organisationen, från dataarkitekter och ingenjörer till systemadministratörer och operatörer.
Vilka ska styra lösningen? Den vänder sig i detta till två distinkta befattningshavare:

  • De som formar datalandskapet
  • De som är ansvariga för att systemen fungerar smidigt.

Denna metod med dubbla fokus, menar man i pressmaterialet, ”minskar avsevärt fel och oväntade resultat i integrationsprocesserna, vilket gör att användarna kan koncentrera sig på sina kärnstyrkor.”

Tre huvudkomponenter
Databridge Pro består av tre huvudkomponenter:

  • Dataflow Studio: Ett användarvänligt gränssnitt för säkra, anpassade dataflöden mellan EAM och företagssystem med mångsidiga anslutningsalternativ.
  • Endpoint Catalog: Ett centraliserat register för att konfigurera och hantera viktiga applikationsanslutningar, sömlöst integrerat i HxGN EAM för en användarvänlig upplevelse. Endpoint Catalog säkerställer synkronisering mellan Dataflow Studio och EAM-ändringar, som att lägga till eller ta bort fält, tabeller eller affärsobjekt.
  • 360 Transaction View: En omfattande, EAM-integrerad översikt av Business Object Document (BOD) meddelanderesor i integrationsflöden, förbättrar synlighet och ger detaljerade insikter för felsökning och operativ hantering.

Vilka är fördelarna med Databridge Pro? De här punkterna pekar Peter Bynarowicz på:

  • Företagsintegration – HxGN EAM behöver ofta integrera data med olika källor inklusive externa system/applikationer, leverantörer, IoT-enheter etc. Databridge Pro fungerar som integrationslager, vilket gör att organisationer enkelt kan effektivisera och automatisera datapipelines mellan HxGN EAM och andra källor. Den stöder en rad anslutningar till vanliga plattformar och system som används tillsammans med EAM.
  • Datatransformation, routing och distribution – Utför en mängd olika databehandlingar för att möta affärs- eller systemspecifika integrationskrav såsom datatransformation, formatvalidering eller konvertering, innehåll eller annan kriteriebaserad routing, metadataberikning och allmän migrering eller rörelse mellan system.
  • Realtidsbearbetning – Data bearbetas i realtid när de rör sig genom pipelinen, vilket förbättrar datanoggrannheten, tidslinjerna och fullständigheten. Detta ger omedelbara insikter, möjliggör informerade beslut och proaktiva åtgärder, samt förbättrad operativ effektivitet och prestanda för en organisation.
  • Adresserar ett brett utbud av utmaningar relaterade till tillgångsförvaltning, underhåll, efterlevnad, optimering av leveranskedjan, kvalitetskontroll och mer, genom flexibla, skalbara och realtidsdataintegrationer mellan HxGN EAM och kritiska system.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title